Profil absolventa- Poradce zdravého životního stylu

Doba studia 1 rok, obor akreditovaný MŠMT, 200 hodin, 13 víkendů (vždy sobota a neděle). Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování studia MŠMT. 

 

Profil absolventa:

  • Dosažení 18 let věku
  • Dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti zdravého životného stylu a prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity cíleně s ohledem na aktuální potřeby jedince. Pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klienta. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

Cena studia: 18 900 Kč.

Vytisknout

Programová náplň  – Poradce v oblasti zdravého životního stylu

 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Biochemie
Diagnostické metody
Environmentální výchova
Patologie
Pohybové, relaxační a terapeutické techniky
Poradenství v praxi
Prevence a podpora zdraví
Psychologie
Somatologie
Výživa – historie, význam, makronutrienty
Výživa – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy
Výživa – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety
Výživa – Technologie potravin, aditiva v potravinách
Výživa – specifika výživy některých subpopulací
Výživa – současné dietní trendy
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2022/2023 – obor akreditovaný MŠMT

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

obor bude probíhat formou kombinovaného prezenčního + online studia

Obor se skládá z 12 výukových víkendů, 6 víkendů prezenční formou, 6 víkendů online studium formou webinářů.

Černě jsou označeny termíny seminářů v prezenční formě, zeleně jsou označeny termíny seminářů pořádaných formou webináře z pohodlí Vašich domovů. V případě, že by se někdo nemohl dostavit na prezenční výuku, můžete i tyto semináře poskytnout ve variantě online.

termíny víkend datum předmět vyučující
15. říjen 2022

 

1 sobota Psychologie – úvod do psychologie, základy práce s klientem Mgr. Veronika Bartošková
16. říjen 2022

 

1 neděle Psychologie – úvod do psychologie, základy práce s klientem Mgr. Veronika Bartošková
12. listopad 2022 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
13. listopad 2022 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
3. prosinec 2022 3 sobota Patologie Mgr. Zuzana Bittnerová
4. prosinec 2022 3 neděle Patologie Mgr. Zuzana Bittnerová
10. prosinec 2022 4 sobota Prevence a podpora zdraví – zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
11. prosinec 2022 4 neděle Prevence a podpora zdraví – zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
14. leden 2023 5 sobota Dg metody Mgr. Veronika Bartošková
15. leden 2023 5 neděle Biochemie Mgr. Zuzana Bittnerová
21. leden 2023 6 sobota Výživa – historie, význam, makronutrienty Iva Dvorská, Dis.,
22. leden 2023 6 neděle Výživa – současné dietní trendy Iva Dvorská, Dis.,
11. únor 2023 7 sobota Výživa a prevence – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy Mgr. Veronika Bartošková
12. únor 2023 7 neděle Výživa a prevence – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety Mgr. Veronika Bartošková
4. březen 2023 8 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Naďa Calabová
5. březen 2023 8 neděle Biorezonanční terapie

Role stomatologie v celostní medicíně, Vliv zubů na zdraví člověka

MUDr. Kamil Beneš
11. března 2023 9 sobota Výživa – specifika výživy některých subpopulací Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
12. března 2023 9 neděle Výživa – specifika výživy některých subpopulací Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
29.duben 2023 10 sobota Výživa – etikety, současné dietní trendy, zdravý pohyb Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
30.duben 2023 10 neděle Výživa – technologie potravin, aditiva v potravinách Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
13. květen 2023 11 sobota Prevence a podpora zdraví – zdraví a nemoci Ing. Jarmila Mandžuková
14. květen 2023 11 neděle Prevence a podpora zdraví – psychika a životní styl Ing. Jarmila Mandžuková
27.květen 2023 12 sobota Poradenství v praxi Iva Dvorská, DiS.
28.květen 2023 12 sobota Poradenství v praxi Iva Dvorská, DiS.

 

Vytisknout

Rozvrh hodin – Poradce zdravého životního stylu – 2020/2021

 sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Termín Víkend   Předmět Lektor
17.10. 2020 1 sobota Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Hana Kaštan, Mgr. Zuzana Bittnerová
18.10. 2020 1 neděle Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Hana Kaštan, Mgr. Zuzana Bittnerová
7. 11. 2020 2 sobota Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová

 

8.11.2020 2 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová

 

14.11. 2020 3 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Hana Kaštan, RNDr. Kateřina Cibulková
15.11. 2020 3 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Hana Kaštan, RNDr. Kateřina Cibulková,
28. 11.2020 4 Sobota Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky.

Mgr. Bittnerová
29.11.2020 4 Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky. Mgr. Bittnerová
5.12. 2020 5 sobota patologie Mgr. Zuzana Bittnerová

 

6.12. 2020 5 neděle patologie

 

Mgr. Zuzana Bittnerová
9.1.2021 6 Sobota Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení MVDr. Eva Mařicová, PhD.
10.1.2021 6 neděle Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta

 

Ing. Vladimír Klescht
23.1. 2021 7 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

úvod do přírodní medicíny

 

Obličejová diagnostika

Mgr. Zuzana Bittnerová

 

24. 1. 2021 7 neděle biochemie Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.
30.1.2021 8 Sobota Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Kaštan
31.1.2021 8 neděle Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Kaštan
13. 2. 2021 9 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Naďa Calabová
14. 2. 2021 5 neděle Environmentální výchova – biorezonanční terapie Renata Imrichová
27.2.2021 10 Sobota Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce

 

Ing. Jana Daňková. DiS.
28.2.2021 10 neděle Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce Ing. Jana Daňková. DiS.
6. 3. 2021 11 sobota Orientace v označování a výběru potravin Mgr. Hanušová
7. 3. 2021 11 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová
10.4.2021 12

 

sobota Sestavování jídelníčku pro racionální stravování

Charakterizovat vliv výživy na redukci a navýšení tělesné hmotnosti

Sestavit jídelníček pro klienta v redukčním programu, vysvětlit problematiku redukce váhy a změny životního stylu a charakterizovat diety a způsoby hubnutí

Navrhnout základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne pro klienta, který se nevěnuje pohybovým aktivitám, a klienta, který rekreačně sportuje

Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu standardního průběhu dne a charakterizovat specifika pitného režimu v různých nestandardních situacích

Charakterizovat základní typy dietních režimů stanovovaných nutričními terapeuty, nutričními specialisty a lékaři

Orientace v sortimentu doplňků stravy

Ing. Vladimír Klescht
11.4.2021 12

 

neděle

 

Orientace v základních i alternativních směrech výživy a v jejich využitích, uplatněních a rizicích

 

Mgr. Hanušová
8.5.2021 13 sobota

 

Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

 

Mgr. Iveta Čermáková
9.5.2021 13 neděle Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů

Mgr. Iveta Čermáková