Profil absolventa- Poradce zdravého životního stylu

Doba studia 1 rok, obor akreditovaný MŠMT, 200 hodin, 13 víkendů (vždy sobota a neděle). Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování studia MŠMT. 

 

Profil absolventa:

  • Dosažení 18 let věku
  • Dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti zdravého životného stylu a prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity cíleně s ohledem na aktuální potřeby jedince. Pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klienta. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

Cena studia: 18 900 Kč.

Vytisknout

Programová náplň  – Poradce v oblasti zdravého životního stylu

 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Biochemie
Diagnostické metody
Environmentální výchova
Patologie
Pohybové, relaxační a terapeutické techniky
Poradenství v praxi
Prevence a podpora zdraví
Psychologie
Somatologie
Výživa – historie, význam, makronutrienty
Výživa – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy
Výživa – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety
Výživa – Technologie potravin, aditiva v potravinách
Výživa – specifika výživy některých subpopulací
Výživa – současné dietní trendy
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2019/2020

 

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 

  1. ročník

 

datum víkend   předmět vyučující
19.10. 2019 1 sobota Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Jana Kindlová
20.10. 2019 1 neděle Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Jana Kindlová
16.11. 2019 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie RNDr. Kateřina Cibulková
17.11. 2019 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie RNDr. Kateřina Cibulková
7.12. 2019 3 sobota patologie

 

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
8.12. 2019 3 neděle patologie

 

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
18.1. 2020 4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

úvod do přírodní medicíny, obličejová diagnostika,

MUDr. Markéta Kastnerová

 

19. 1. 2020 4 neděle biochemie Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.
8. 2. 2020 5 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

 

Mgr. Naďa Calabová
29. 2. 2020       6 sobota Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová
1. 2. 2020       6 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová.
7. 3. 2020 7 sobota Výživa – zásady racionálního stravování, nutriční toxikologie MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Vladimír Klescht, Mgr. Zuzana Bittnerová
8. 3. 2020 7 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová
21.3.2020 8 Sobota Směry ve výživě poradenství v praxi Ing. Vladimír Klescht
22.3.2020 8 neděle Výživa –základní složky výživy a potravinářství Mgr. Zuzana Bittnerová, Ing. Vladimír Klescht
18. 4. 2020 9 sobota výživa v praxi – in body, práce s nutričními programy, metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy, poradenství v praxi Iva Dvorská, Dis.
19. 4. 2020 9 neděle výživa v praxi – in body, práce s nutričními programy, metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy, poradenství v praxi Iva Dvorská, Dis.

 

  1. ročník

 

termíny  

 

předmět vyučující
1 sobota Tradiční čínská medicína Antonín Červený

 

 

1 neděle Tradiční čínská medicína

 

Antonín Červený
2 sobota Ájurvéda

 

Imrichová
2 neděle Environmentální výchova

 

Mgr. Jana Kindlová
3 sobota Reflexní terapie Romana Mikulčická
3 neděle Reflexní terapie Romana Mikulčická
4 sobota Aromaterapie

 

Xenie Pilíková
4 neděle Bachovy esence

 

Xenie Pilíková
5 sobota Fytoterapie

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
5 neděle Fytoterapie

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
6 sobota Šiatsu

 

Jana Minaříková
6 Neděle Šiatsu

 

Jana Minaříková
7 sobota Prevence sociálně patologických jevů – odvykání kouření, alkoholu

 

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

7 neděle Prevence a podpora zdraví – nežádoucí vlivy pracovního prostředí MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

Vytisknout

Rozvrh hodin – Poradce zdravého životního stylu – 2020/2021

 sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Termín Víkend   Předmět Lektor
17.10. 2020 1 sobota Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Hana Kaštan, Mgr. Zuzana Bittnerová
18.10. 2020 1 neděle Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Hana Kaštan, Mgr. Zuzana Bittnerová
7. 11. 2020 2 sobota Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová

 

8.11.2020 2 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová

 

14.11. 2020 3 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Hana Kaštan, RNDr. Kateřina Cibulková
15.11. 2020 3 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Hana Kaštan, RNDr. Kateřina Cibulková,
28. 11.2020 4 Sobota Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky.

Mgr. Bittnerová
29.11.2020 4 Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky. Mgr. Bittnerová
5.12. 2020 5 sobota patologie Mgr. Zuzana Bittnerová

 

6.12. 2020 5 neděle patologie

 

Mgr. Zuzana Bittnerová
9.1.2021 6 Sobota Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení MVDr. Eva Mařicová, PhD.
10.1.2021 6 neděle Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta

 

Ing. Vladimír Klescht
23.1. 2021 7 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

úvod do přírodní medicíny

 

Obličejová diagnostika

Mgr. Zuzana Bittnerová

 

24. 1. 2021 7 neděle biochemie Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.
30.1.2021 8 Sobota Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Kaštan
31.1.2021 8 neděle Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Kaštan
13. 2. 2021 9 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Naďa Calabová
14. 2. 2021 5 neděle Environmentální výchova – biorezonanční terapie Renata Imrichová
27.2.2021 10 Sobota Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce

 

Ing. Jana Daňková. DiS.
28.2.2021 10 neděle Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce Ing. Jana Daňková. DiS.
6. 3. 2021 11 sobota Orientace v označování a výběru potravin Mgr. Hanušová
7. 3. 2021 11 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová
10.4.2021 12

 

sobota Sestavování jídelníčku pro racionální stravování

Charakterizovat vliv výživy na redukci a navýšení tělesné hmotnosti

Sestavit jídelníček pro klienta v redukčním programu, vysvětlit problematiku redukce váhy a změny životního stylu a charakterizovat diety a způsoby hubnutí

Navrhnout základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne pro klienta, který se nevěnuje pohybovým aktivitám, a klienta, který rekreačně sportuje

Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu standardního průběhu dne a charakterizovat specifika pitného režimu v různých nestandardních situacích

Charakterizovat základní typy dietních režimů stanovovaných nutričními terapeuty, nutričními specialisty a lékaři

Orientace v sortimentu doplňků stravy

Ing. Vladimír Klescht
11.4.2021 12

 

neděle

 

Orientace v základních i alternativních směrech výživy a v jejich využitích, uplatněních a rizicích

 

Mgr. Hanušová
8.5.2021 13 sobota

 

Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

 

Mgr. Iveta Čermáková
9.5.2021 13 neděle Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů

Mgr. Iveta Čermáková