Poradce východní medicíny

Doba studia 2 roky, každý rok 8 víkendů, z toho jeden rok Tradiční čínská medicína a jeden rok Ájurvéda + japonská medicína

 

Dvouleté studium, jehož cílem je seznámit účastníky s různými systémy východní medicíny, jako je tradiční čínská medicína, ájurvéda, japonská medicína. Studium je zaměřené převážně na nejznámější a nejrozšířenější léčebné systémy – tradiční čínskou medicínu a ájurvédu. Obor je určen všem zájemcům, kteří se zajímají o východní medicínu, chtějí si rozšířit odborné znalosti v této oblasti, avšak nepotřebují, aby se z nich stali specialisté v oboru Tradiční čínské medicíny nebo Ájurvédy v takové míře, jako by studovali víceleté specializované studium Tradiční čínské medicíny nebo Ájurvédy na institucích zaměřených výhradně na hlubší studium těchto oborů. Studium Poradce východní medicíny tak pokrývá „černou díru“ na trhu, neboť umožňuje studium těchto oborů široké veřejnosti a činí jej tak dostupným každému, nezávisle na tom, zda chce studovat pouze pro vlastní osobní potřebu, tak se záměrem profesního využití. Studium využijí v praxi výživoví poradci, maséři i jiní poradci v oblasti přírodní medicíny, kteří si chtějí rozšířit možnosti a portfolium své působnosti. Kdo studuje pouze pro vlastní potřebu, zcela jistě nabyté poznatky využije v rámci péče o své vlastní zdraví i o zdraví svých blízkých.

 

Absolvent dostává certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 1. školní rok 15 000 Kč, 2. školní rok 15 000 Kč.

Vytisknout

Programová náplň – Poradce východní medicíny

Vyučující: MUDr. Michaela Ferancová, Ing. Martin Janouch, Ing. Eva Kovářová, Daniel Petlák, Klára Svobodová, Karel Tejček, Alexandra Lechovská, Ing. Jana Ježíková, Antonín Klap, Petr Pleticha, dr. Sandhu, Ing. Jan Novák, Ph.D.

 

Základy tradiční čínské medicíny

Základy čínské medicíny, teorie pěti prvků, obličejová a tělová diagnostika, pěstování života a dlouhověkosti, pentagram: strava-pohyb-regenerace-spánek-vztahy, baňkování a moxování, akupresura, čínské cvičení Qi Gong, čínská fytoterapie, únava z pohledu TČM, čínská dietetika, trávení z pohledu TČM, emoce z pohledu TČM, čínská gynekologie, čínské hubnutí, neplodnost a těhotenství v TČM, akutní infekční stavy z pohledu TČM, dětský věk z pohledu TČM, životní cykly mužů a žen z pohledu TČM, pevné zdraví po celý rok dle principů TČM, základy čínštiny, šiacu, reflexní terapie, ájurvéda a její principy, tři dóši, základy sánskrtu a hindštiny, ájurvédská dietetika, ájurvédské terapie, ájurvédské bylinářství, pevné zdraví po celý rok dle principů ájurvédy, zdravotní problémy z pohledu ájurvédy.

 

Základy ájurvédy

Úvod do ajurvédy – sánkhijová filosofie vzniku vesmíru – 24 Tanmáter, Vlastnosti (guny) 5ti elementů a definice zdraví, Prakrti a Vikrti, Dóši Váta, Pitta, Kapha, vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav jednotlivých dóš, nejčastější  nemoci spojené s nerovnovážným stavem jednotlivých dóš,, stav mysli, emoce, tendence chování; nástroje k harmonizaci dóš, ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život, Dinačária a Rtučária, Abhjanga – ajurvédské olejové terapie, strava, ájurvédská dietologie a fytoterapie – vlastnosti jednotlivých potravin, ajurvédské vaření a strava pro jednotlivé dóši, strava a denní režim podle ajurvédy, Agni – trávící oheň, 7 Dhatu, Mala, Ama, konzultace podle principů ajurvédy, pulsní diagnostika, ajurvéda a vědomí, přínos ajurvédy pro současného člověka západní civilizace – ajurvéda v praxi, možnosti propojení ajurvédy a klasické medicíny, ajurvédské léčebné procedury: Abhyanga, Udwartana, Choorna pinda sweda, Shirodara, Kati vasti, Greeva vasti, Janu vasti, Pizhichil, praktická ukázka Shirodary, Panchakarma, Marmová terapie, indické cvičení a jóga,  reflexní terapie a shiatsu, Čakry a jejich symbolika, duchovní rozměr ájurvédy a indické mystiky, základy sánskrtu a hindštiny.

Vytisknout

Poradce v oblasti východní medicíny – Rozvrh hodin školní rok 2022/2023

Sobota: 9 – 17 hodin, neděle: 9 – 16 hodin

1. ročník 2022/2023 – Základy ájurvédy

datum víkend předmět vyučující
 

15 -16. říjen 2022

 

1 Sobota

neděle

Reflexní terapie Romana Mikulčická
5. -6. listopad 2022  

2

sobota

neděle

 

Úvod do ajurvédy – sánkhijová filosofie vzniku vesmíru – 24 Tanmáter

Vlastnosti (guny) 5ti elementů a definice zdraví

Dóši Váta, Pitta, Kapha – úvod

Prakrti a Vikrti

 

 

Eva Kovářová

26. -27. listopad  2023   3

 

sobota

neděle

Váta dóša – vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Váty (nejčastější vátové nemoci), stav mysli, emoce, tendence chování

Váta dóša management – nástroje k harmonizaci váta dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život), Dinačária a Rtučária

Abhjanga – ajurvédské olejové terapie

Eva Kovářová
3.-4. prosinec  2022

 

 

4

 

sobota

neděle

Sánskrt a hindština

 

Alexandra Lechovská

 

28.-29.1.2023  

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neděle

Pitta dóša – vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Pitty (nejčastější pittové nemoci), stav mysli, emoce, tendence chování

Pitta dóša management – nástroje k harmonizaci váta dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život), Dinačária a Rtučári

Agni versus ÁMA – očista a výživa, kapacita trávicího ohně

 

šiatsu Kapha dóša – vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Kaphy (nejčastější kaphové nemoci), stav mysli, emoce, tendence chování

Kapha dóša management – nástroje k harmonizaci váta dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život), Dinačária a Rtučária

STRAVA – vlastnosti jednotlivých potravin, ajurvédské vaření a strava pro jednotlivé dóši

 

 

   Ing. Jana Ježíková
11.-12.2.2023 6

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

neděle

Strava a denní režim podle ajurvédy,

Agni – trávící oheň, 7 Dhatu, Mala, Ama

Konzultace podle principů ajurvédy,

Pulsní diagnostika

 

Ajurvéda a vědomí,

Přínos ajurvédy pro současného člověka západní civilizace – ajurvéda v praxi,

Možnosti propojení ajurvédy a klasické medicíny

 

MUDr. Michaela Ferancová
4.-5.3.2022 7 Sobota

neděle

Čakry a jejich symbolika

Duchovní rozměr ájurvédy a indické mystiky,

Daniel Petlák
25.-26. březen 2023

 

8 Sobota

neděle

Ajurvédské léčebné procedury:

Abhyanga, Udwartana, Choorna pinda sweda, Shirodara, Kati vasti, Greeva vasti, Janu vasti, Pizhichil…

Praktická ukázka Shirodary

Panchakarma

Marmová terapie

 

MUDr. Michaela Ferancová

 

 

2. ročník – Základy tradiční čínské medicíny

 termíny víkend   předmět vyučující
1 sobota základy čínské medicíny, teorie pěti prvků, atd. Ing. Martin Janouch
1 neděle obličejová a tělová diagnostika Ing. Martin Janouch
2 sobota
2 neděle pentagram strava-pohyb-regenerace-spánek-vztahy Ing. Martin Janouch
3 sobota baňkování a moxování Ing. Martin Janouch
3 neděle akupresura Ing. Martin Janouch
4 sobota čínská fytoterapie Ing. Martin Janouch
4 sobota únava z pohledu TČM Ing. Martin Janouch
5 sobota čínské cvičení Qi Gong Karel Tejček
5 neděle čínská dietetika

trávení z pohledu TČM

čínské hubnutí

Klára Svobodová
6 sobota základy čínštiny Alexandra Lechovská
6 neděle pevné zdraví po celý rok dle principů TČM Klára Svobodová
7
7 neděle dětský věk z pohledu TČM

životní cykly mužů a žen z pohledu TČM

 Ing. Martin Janouch
8 sobota emoce z pohledu TČM  Ing. Martin Janouch
8 neděle čínská gynekologie, neplodnost a těhotenství v TČM  Ing. Martin Janouch

 

Vytisknout

 

Vytisknout