PORADCE V OBLASTI PŘÍRODNÍ MEDICÍNY

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (vždy sobota a neděle), 8 víkendů za školní rok.

 

Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o přírodní medicínu. Přírodní medicína existovala vedle oficiální medicíny od pradávna, a proto je cílem dvouletého oboru Poradce v oblasti přírodní medicíny propojit klasickou medicínu s medicínou přírodní.  Poradce obdrží znalosti z klasické a přírodní medicíny, takže bude umět na základě získaných vědomostí podpořit léčbu pomocí přírodních produktů a terapií a tím podpořit hojivý proces a snížit dopad nežádoucích účinků klasické léčby. Cílem je seznámit se s výhodami a eventuálními riziky jednotlivých terapeutických postupů, student by měl získat základní přehled o jednotlivých léčebných metodách tak, aby dokázal v případě řešení zdravotního problému zvolit nejvhodnější kombinaci technik, které povedou k maximálnímu efektu podpory zdraví.  Poradce umí nabídnout i vhodné přístupy vedoucí k prevenci onemocnění.

 

 

Absolvent dostává certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 1. rok 13 000 Kč/ školní rok, 2. rok 13 000 Kč.

Vytisknout

Programová náplň – Poradce v oblasti přírodní medicíny

 Obsah programové náplně je širší než seznam přednášek uvedených v rozvrhu hodin z důvodu, že některé přednášky se opakují pravidelně po 2-3 letech.

 

Ájurvéda

Antonín Klap, Bc. Marie Rychlíková

 • základní principy ájurvédy
 • základní ájurvédské techniky
 • detoxikace a regenerace organismu

 

Aromaterapie

Mgr. Ilona Bláhová

 • základy aromaterapie, vznik, historie aromaterapie,
 • čich a jeho význam pro člověka
 • esenciální oleje – jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení v rovinách – fyzické, duševní a spirituální
 • Aromaterapie v denním životě – domácí lékárnička – provoněný domov – vaření a pečení
 • Aromaterapie pro ženy
 • Aromaterapie pro muže
 • Aromaterapie pro děti a seniory
 • Aromaterapie pro domácí mazlíčky
 • Pro zájemce – Workshop- míchání EO – zásady a příprava aromakompozic na míru – výroba vlastního parfému- odhadovaná cena za 1x namíchaný aroma olej je 200Kč- cena zahrnuje: dosa s aplikátorem (cca 100ml), nosný BIO olej, EO dle výběru

 

Bachovy essence, esence volně žijících zvířat

Ing. Jana Holická

 • Bachovy květové esence jako nástroj harmonizace psychiky člověka
 • Princip vibračního působení Bachových esencí na člověka
 • Jak vyrobit Bachovu květovou esenci
 • Práce s Bachovými esencemi – jak vybrat správnou esenci nebo kombinaci
 • Krizová esence a její význam a praktické použití
 • Praktická část – práce s Bachovými esencemi a kartami Bachových esencí
 • Bachovy esence v každodenní praxi pro člověka a zvířata
 • Bachovy esence a aromaterapie . příprava spreje do aury
 • Další systém květových esencí a jejich význam v dnešní době pro duchovní vývoj člověka

 

Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. 

Alexandra Lechovská

 

Biochemie

Mgr. Ján Štěrba

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Biorezonance

Ing. Bc. Jana Mašková

 • objevy, historie, principy
 • rezonance, frekvence
 • detoxikační a harmonizační postupy

 

Diagnostické metody moderní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Mgr. Barbora Sedláčková

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Diagnostika kapky krve

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • diagnostika živé kapky krve – možnosti diagnostiky z kapky krve v mikroskopii světlého a tmavého pole

 

Environmentální výchova

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Bc. Jan Kec

 • Ekosystémy
 • základní podmínky života
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • odpadové hospodářství
 • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
 • trvale udržitelný rozvoj

 

Fytoterapie

Regina Říhová

 • Historie bylinkářství a významné osobnosti přírodní medicíny.
 • Základy a pravidla bylinkářství. Orgánové hodiny.
 • Morfologie rostlin, obsahové látky v léčivkách. Jedovaté rostliny.
 • Vznik světa a přírody. Bytosti přírody a jejich úloha.
 • Možnosti spolupráce člověka s přírodou

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Bc. et Bc. Jaroslav Zeman

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Gemmoterapie

Jitka Jakešová

Gemmoterapii se říká medicína pupenů, medicína 3. tisíciletí. Gemmoterapie je vrcholem fytoterapie, protože účinek tinktur z pupenů, poupat a mladých lístečků je mnohem silnější než účinek sušených bylin. A co vás čeká? Představím vám stromy a účinky jejich pupenů na naše těla i duše, naučím vás dělat vlastní tinktury pro svou potřebu a potřebu svých blízkých a probereme, jaký pupen je vhodný pro daný neduh. Věřím,že když poznáte stromy, keře a byliny i z této stránky, budete je mnohem víc vnímat a obdivovat jako živé bytosti.

 

Imunologie a prevence onemocnění z pohledu fytoterapie

Jitka Klimešová

 • Imunologie – základní principy funkce imunitního systému (klasická imunologie, klinická imunologie, vývojová imunologie, ekoimunologie, imunoterapie)
 • Epigenetika
 • Lifestyle neboli zásady zdravého životního stylu
 • Prevence onemocnění (nutriční výživa mikro a makro, fototerapie, pohybová terapie a meditace, spánková hygiena, sebepéče a další)
 • Fytoterapie a imunologie
 • Byliny ovlivňující imunitní systém, základní tipy a doporučení pro praxi

 

Možnosti a cesty osobnostního rozvoje

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Správně vnímání sebe sama
 • Radost a pestrost ve svém životě
 • Interpersonální vztahy
 • Realistické nároky na sebe
 • Perfekcionismu x lenost
 • Jak se správně motivovat
 • Proč se mít více rádi

 

Muzikoterapie

Bc. Ivana Lesná (Ivanne)

Muzikoterapie 1

 • Úvod do muzikoterapie
 • Seznámení s MT nástroji
 • Hudební dialogy – sebepoznání skrze hudební nástroje
 • Rozdíly mezi hudební výchovou a muzikoterapií
 • Hry v rolích a tanec – emoce ve spojení s hudbou
 • Jak jednoduše a bezpečně zapojit svůj hlas – základy zpěvu
 • Co je to zvuk – práce s vibrací tibetských mís
 • Hudební dramatizace – živly v hudbě

Muzikoterapie 2

 • Význam hudby v životě – působení hudby v prenatálním období, dětství, dospívání a dospělosti
 • Práce s rytmy – základy rytmiky, hry s dynamikou, tempy
 • Jak zvládnout intonaci
 • Práce s písní
 • Pohyb a živá hudební improvizace
 • Relaxace s živou hudbou

 

Netradiční způsoby léčby a uzdravení

Rajisa Puchovska – ukrajinská léčitelka Lorka

 • urinoterapie
 • léčivé vlastnosti petroleje
 • hladovění
 • mechanická očista těla
 • vodoléčba

 

Obličejová diagnostika

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Diagnostika základních onemocnění podle znaků v obličeji.
 • Jak sami doma můžeme poznat oslabení jednotlivých orgánových systémů?
 • Játra a žlučník, ledviny a močový měchýř, plíce a tlusté střevo, slinivka, slezina a žaludek, srdce a tenké střevo, hormonální a pohlavní systém, nervový systém a stres.

 

Patologie

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Povídání s hvězdami s planetárním výhledem na kalendářní rok

Jitka Bártová

 • diskuse o tom, co nám hvězdy napovídají jako poselství pro nadcházející kalendářní rok

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)

 

Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Problematika psychohygieny základních kvalit života: zdraví – výkonnost – úspěšnost – spokojenost
 • Osobnost a její vliv na základní kvality života.
 • Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti
 • Náročné životní situace a psychické poruchy – jejich příčiny, projevy a možnosti ovládání
 • Problémy efektivní a zdravé životosprávy
 • Kritické problémy socializace a sociální interakce
 • Techniky psychohygieny: teorie a praxe
 • Prevence stresu a syndromu vyhoření
 • Jak zvládnout náročné životní situace, post-trauma stres
 • Přírodní zahrady, pěstování a sběr léčivých rostlin

 

Přírodní zahrady, pěstování a sběr léčivých rostlin

Bc. Jan Kec

Pěstování a sběr léčivých rostlin

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

Přírodní zahrady

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

Mgr. Ilona Bláhová

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské prácezáklady efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Reflexní terapie

Emílie Špačková

 • historie RT
 • anatomie chodidla
 • indikace, kontraindikace
 • pohybový aparát
 • reflexe vnitřních orgánů
 • základy RT ruky
 • párové orgány
 • vliv orgánů s hormonální činností na látkovou výměnu
 • lymfatický system
 • měkká reponace krční páteře
 • masáž čaker na chodidlech
 • pomocné techniky

 

Antická mystéria a jejich symbolika v umění

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

 

Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

Podstata alchymie jako proměny neušlechtilého v ušlechtilé, symbolizovaná přeměnou olova ve zlato, je paralelou cesty k hlubokému poznání a vnitřní proměně. Alchymie znovu ožila v 15. století jako součást nastupující renesance a našla svůj odraz v dílech tehdejších geniálních umělců. Symbolika alchymie v obrazech Hieronyma Bosche, Albrechta Dürera, Leonarda da Vinci nebo Rafaela dodnes ukazuje možnou cestu k pochopení sebe sama a světa kolem nás. Ve 20. století obohatil alchymii svým pohledem švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Jeho „individuace“, zjednodušeně stávání se sám sebou, je cestou, jak uzdravit nemocnou či zmatenou duši.

Bohumil Vurm je spisovatel a tvůrce výstav s historickou tematikou. Je členem mezinárodní organizace FIJEV se sídlem v Paříži, která sdružuje novináře a autory s vinařským zaměřením.

Jako první u nás v 90. letech začal přednášet o karetním systému tarot a jeho symbolice. Dlouhodobě se zabývá evropskou historií a dílem nizozemského malíře Hieronyma Bosche. Přednáší pro širokou veřejnost i na školách a univerzitách, doma i v zahraničí. Jeho přednáška „Bosch a tarot“ byla otištěna ve sborníku z mezinárodní konference konané v roce 2010 v Nizozemí.

Napsal první původní českou encyklopedii tarotu. Jeho úspěšné trilogie „Tajné dějiny Evropy“ a „Příběh templářů.“ byly vydány také v Maďarsku. Mezi jeho další knihy patří „Rudolf II. a jeho Praha“, „Praga Mystica“, „Tarot a hledání smyslu života“. Spolu s manželkou Zuzanou napsal další úspěšné knihy –  „Karel IV. / Rytíř – poutník – král – císař“, „Prahou po stopách zednářské symboliky“ a nejnovější „Václav IV. a Zikmund / Bratři – rivalové – králové“.

Je autorem či spoluautorem scénářů k výstavám „Praga Mystica“, „Krásy a tajemství České republiky“, „Vivat Comenius“, „Páni z Rožmitála“ a „Víno napříč staletími“. Předsedá Nadaci Hieronymus propagující dílo Hieronyma Bosche.

 

Tradiční čínská medicína

Ing.  Martin Janouch

 • úvod do TČM (základní principy, rozdíl od západní medicíny)
 • teorie Yin a Yang
 • teorie pěti elementů – orgánový pentagram
 • vyšetřovací metody a diagnostika v TČM
 • možnosti terapie – Akupunktura, Bylinky, Tui-Na masáže, Moxa, Baňky, Qi Gong, Dietetika
 • praktická ukázka jednotlivých metod terapie
 • cvičení energetického Qi Gong
 • kazuistiky – příklady

 

Úvod do přírodní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Tradiční versus netradiční medicína
 • Léčba symptomů a léčba příčin
 • Dělení přírodních směrů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing, Jarmila Mandžuková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Zdraví je pro nás vším

Ing. Jarmila Mandžuková

2 denní přednáška o komplexním přístupu ke zdraví a práci na tělu i Duchu

 

 1. den

Lidské tělo a zdraví

Co vlastně znamená být zdravý?

Co vše udělat pro svoje zdraví, prevence

– tělo je náš přítel

– tajemství biologických hodin

– stravování, skladba stravy, průmyslově upravované potraviny

– správné dýchání, dechová cvičení

– kvalitní spánek a odpočinek

– optimální hmotnost, redukce váhy

– pobyt v přírodě, pohyb

 

 1. den

Lidské tělo a nemoc

příčiny nemocí, možnosti přírodní či alternativní léčby

Zdravá a léčivá strava

co jíst, když jsme nemocní

superpotraviny, které nám zachrání život

Fytoterapie

hlavní české bylinky a jejich využití

domácí výroba léčivých produktů, popř. ochutnávka

Psychosomatika

nemoci z pohledu emocí a psychiky

myšlení uzdravuje, afirmace, vizualizace

Sebeléčba

energetický systém těla

ruce – zdroj léčivé síly, praktické ukázky

Úsměv léčí duši i tělo

humor a smích jako lék

léčivý vnitřní úsměv, praktické ukázky

Vytisknout

Poradce v oblasti přírodní medicíny – 2020/2021

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

1. a zároveň 2. ročník 2020/2021

3.10.2020 1 sobota fytoterapie Regina Říhová
4.10. 2020 1 neděle fytoterapie Regina Říhová
24.10.2020 2 sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
25. 10. 2020 2 neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
21. 11. 2020 3 sobota Tradiční čínská medicína Ing. Martin Janouch
22. 11. 2020 3 neděle Marion = Detoxikace a imunoaktivace organismu dle MUDr. Jonáše Marie Dolejšová
9. 1. 2021 4 sobota ájurvéda Bc. Marie Rychlíková
10. 1. 2021 4 neděle muzikoterapie Bc. Ivana Rea
30. 1. 2021 5 sobota Povídání s hvězdami s planetárním výhledem na rok 2021 Jitka Bártová
31. 1. 2021 5 neděle Povídání s hvězdami s planetárním výhledem na rok 2021 Jitka Bártová
20. 2. 2021 6 sobota Bachovy esence Ing. Jana Holická
21. 2. 2021 6 neděle aromaterapie Mgr. Ilona Bláhová
13.3. 2021 7 sobota gemmoterapie Jitka Jakešová
14. 3. 2021 7 neděle gemmoterapie Jitka Jakešová
10. 4. 2021 8 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Bc. Jan Kec
11. 4. 2021 8 neděle Exkurze do bylinkové zahrady Bc. Jan Kec

 

2.ročník 2021/2022

víkend   předmět vyučující 
1 sobota psychologie Mgr. Ilona Bláhová
1 neděle psychologie Mgr. Ilona Bláhová
2 sobota somatologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
2 neděle somatologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
3 sobota patologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
3 neděle patologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
4 sobota úvod do přírodní medicíny

Obličejová diagnostika,

MUDr. Markéta Kastnerová
4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc Mgr. Barbora Sedláčková,
4 neděle biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
5 sobota Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
5 neděle Fyzioterapie nejčastějších funkčních onemocnění Bc. et Bc. Jaroslav Zeman
6 sobota Výživa Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková, MUDr. Markéta Kastnerová
6 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková, MUDr. Markéta Kastnerová
7 sobota Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“ Bohumil Vurm
7 neděle Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“ Bohumil Vurm
8 sobota Možnosti a cesty osobnostního rozvoje Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
8 neděle Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 

Vytisknout

Poradce v oblasti přírodní medicíny – 2021/2022

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. a zároveň 2.ročník 2021/2022
  víkend   předmět vyučující

 

9.10. 2021 1 sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
10.10.2021 1 neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
23.10.2021 2 sobota Tradiční čínská medicína Ing. Martin Janouch
24.10.2021 2 neděle aromaterapie Broňa Hradecká
20.11.2021 3 sobota Marion = Detoxikace a imunoaktivace organismu dle MUDr. Jonáše Marie Dolejšová
21.11.2021 3 neděle ájurvéda Bc. Marie Rychlíková
8.1.2022 4 sobota fytoterapie Emílie Špačková
9.1.2022 4 neděle fytoterapie Emílie Špačková
29.1.2022 5 sobota Bachovy esence Ing. Jana Holická
30.1.2022 5 neděle muzikoterapie Bc. Ivana Rea
12.3.2022 6 sobota  

gemmoterapie

Jitka Jakešová
13.3.2022 6 neděle gemmoterapie Jitka Jakešová
2.4.2022 7 sobota

 

Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
3.4.2022 7 neděle Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
23.4.2022 8 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Bc. Jan Kec
24.4.2022 8 neděle Exkurze do bylinkové zahrady Bc. Jan Kec

 

2.ročník 2022/2023

víkend   předmět vyučující

 

1 sobota psychologie Mgr. Ilona Bláhová
1 neděle psychologie Mgr. Ilona Bláhová
2 sobota somatologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
2 neděle somatologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
3 sobota patologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
3 neděle patologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
4 sobota úvod do přírodní medicíny MUDr. Markéta Kastnerová

Mgr. Barbora Sedláčková,

4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Barbora Sedláčková,
4 neděle biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
5 sobota Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
5 neděle Fyzioterapie nejčastějších funkčních onemocnění Bc. et Bc. Jaroslav Zeman
6 sobota Výživa Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková, MUDr. Markéta Kastnerová
6 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková, MUDr. Markéta Kastnerová
7 sobota

 

Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna Bohumil Vurm
7 neděle Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“ Bohumil Vurm
8 sobota Možnosti a cesty osobnostního rozvoje Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
8 neděle Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
Vytisknout