Profil absolventa – Výživový poradce

Tento kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s časovou dotací 150 hodin.

Úspěšní absolventi tohoto rekvalifikačního kurzu můžou podle svého uvážení získat buď pouze Potvrzení o absolvování rekvalifikačního kurzu nebo mohou absolvovat zkoušku u autorizované osoby na profesní kvalifikaci Výživový poradce. Více o profesní kvalifikaci se dozvíte viz položka Profesní kvalifikace.

Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Obsah hodnotícího standardu:

 • Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka
 •  Orientace v základech biochemie a fyziologie lidského organismu
 • Orientace v nutriční a tělesné diagnostice člověka
 • Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení
 • Komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta
 • Orientace v základních i alternativních směrech výživy
 • Sestavování jídelníčku pro různé skupiny klientů
 • Orientace v sortimentu doplňků stravy
 • Orientace v označování a výběru potravin
 • Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů
 • Jednání s klientem

Cena kurzu

13 900 Kč (obor ukončen potvrzením o absolvování kurzu MŠMT), 18 900 Kč (obor ukončen potvrzením o absolvování kurzu MŠMT včetně profesní zkoušky autorizované osoby (AO)). Cena online kurzu se pohybuje mezi 6000 – 12 000 Kč – více viz ONLINE kurz – ZDE

Podmínky pro přijetí

 1. Ukončené středoškolské vzdělání.
 2. Dosažení 18 let věku.
 3. Občanská bezúhonnost.

Proč absolvovat náš kurz?

 • Získáte znalosti z biochemie, fyziologie a pochopíte souvislosti fungování lidského organismu při zpracování potravy.
 • Pochopíte, že výživa není jen o hubnutí, ale že je to cesta především k primární prevenci zdraví
 • Naučíte se rozumět potřebám organismu v různých specifických situacích (směnný provoz, sportovci, dětská populace těhotné a kojící ženy atd…).
 • Naučíme Vás sestavit stravovací plány na míru.
 • Naučíte se rozumět svému tělu a také svým klientům.
 • Nabytých znalostí můžete využít ve svůj prospěch.
 • Absolvujete 150 hodin kvalitních přednášek vedených erudovanými a zkušenými lektory.
 • Vás povedou výživové poradkyně a nutriční terapeutky s bohatou praxí.
 • Získáte možnost pracovat jako výživový poradce (mimo oblast zdravotnictví)
 • Možnost pracovat na Živnostenské oprávnění jako Poradce pro výživu.
 • Evidovaným nezaměstnaným může kurz zaplatit Úřad práce.

V ceně kurzu mimo jiné získáte:

 • studijní materiály
 • přístup do nutričního software Fitlinie po dobu konání kurzu
 • až 30 % slevu na nákup vyšších verzí špičkového nutričního programu FitLinie
 • bezplatnou analýzu Vašeho těla

Dovolujeme si upozornit Vás, že studijní materiály jsou majetkem školícího střediska KAMATÉ s.r.o. a vztahují se na ně v plném rozsahu ustanovení Zákona č. 121/2000 Sb. (zákon o autorských právech). Proto Vás prosíme, abyste je používali výhradně pro osobní potřebu, neposkytovali je třetím osobám a ani jinak je dál nešířili.

Jestliže neznáš otce nemoci, pak špatná strava je určitě její matkou (staré čínské přísloví)“

,,Člověk se rodí zdráv a všechny nemocí do něj vstupují s jídlem.“ Hippokrates (400 let.př.n.l).

Vytisknout
Vytisknout

Profesní kvalifikace Výživový poradce

Jaká je současná realita

Výživový poradce není v současnosti živnost vázaná a tak se vedle poctivých, výživy, potravin a kulinářských úprav skutečně znalých poradců objevují jen prodejci potravních doplňků a superpotravin, jejichž jediným cílem je zisk a nikoli pomoc klientovi. Problémem je i samotné vzdělávání výživových poradců.

Jaké jsou změny?

Časová dotace kurzů se dle podmínek MŠMT navýšila z původních 120 hodin na současných 150 hodin a navíc se pevně stanovila náplň kurzu. Od 5.2.2019 byla profese Výživový poradce zapsána do Národní soustavy kvalifikací pod kódem 69-042-N, stala se tedy profesní kvalifikací.

Co to je profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace znamená zcela přesné nadefinování znalostí a dovedností v rámci dané profese. Něco jako „státní maturita“ s jasně daným rozsahem i obsahem složena jako úspěšná zkouška u autorizované osoby. Je to v současnosti nejvyšší kvalifikace ve výživovém poradenství v České republice.  KAMATÉ s.r.o. je autorizovanou osobou pro složení zkoušky profese Výživový poradce, zapsané do Národní soustavy kvalifikací pod kódem 69-042-N.

Co to v praxi znamená?

Každý, kdo chce vykonávat výživové poradenství v praxi, musí mít pro výkon profese Výživový poradce zkoušku z Výživového poradenství u Autorizované osoby (AO).

Kdo je autorizovaná osoba

Je to fyzická nebo právnická osoba (jeho zástupce), která prokazatelně splňuje následující podmínky :

 1. a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou zdravotnického směru se zaměřením na výživu člověka a 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.
 2. b) Vyšší odborné vzdělání zdravotnického směru se zaměřením na výživu člověka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.
 3. c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na výživu člověka nebo potravinářství s alespoň jedním profilovým předmětem zaměřeným na výživu člověka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti výživy člověka.
 4. d) Profesní kvalifikace 69-042-N Výživový poradce a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.

To znamená, že má znalosti, ale i dovednosti týkající se výživy člověka. Prozatím bod D nepřichází v úvahu, protože doposud profesní kvalifikace nebyla možná.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu – což zde je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Seznam autorizovaných osob pro kvalifikační standard Výživový poradce 69-042-N je na NSK.

Vytisknout

Výživový poradce 2022/2023

Studium v tomto školním roce nabízíme v ONLINE verzi. Studium online včetně profesní zkoušky je možné absolvovat zde – Výživový poradce – kurz akreditovaný MŠMT

Vytisknout

Poradce pro výživu 2021/2022

 Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin, rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

Celkový kurz obsahuje 9 víkendů výuky.  Upozorňujeme, že víkendy 2. – 3.10. 2021 Psychologie, 6. – 7.11.2021 Somatologie a 27. – 28.11. Patologie  (se zaměřením na trávicí systém) jsme schopni Vám zprostředkovat též v podobě online studia  – záleží na Vaší volbě, zda tyto víkendy budete chtít absolvovat prezenčně ve škole v těchto termínech nebo formou online výuky z pohodlí Vašeho domova kdykoliv ve Vašem volném čase . Zbylých 6 víkendů je možno absolvovat výhradně prezenční formou viz rozvrh hodin níže.

Profesní zkouška výživového poradce u autorizované osoby by byla naplánována cca na květen – červen 2022.

Ti, kteří pouze absolvuji rekvalifikační kurz a nemají zájem o profesní zkoušku, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Termín Víkend   Předmět Lektor
2. říjen 2021 1 sobota

 

Psychologie – základy komunikace, práce s klientem Mgr. Martina Brožková, Jitka Meindl
3. říjen 2021 1 neděle Jednání s klientem

 

Mgr. Martina Brožková, Jitka Meindl
23. říjen 2021 2 sobota

 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky.

Ing. Jarmila Mandžuková
24.říjen 2021 2 neděle Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky. Ing. Jarmila Mandžuková

 

6. listopad 2021 3 sobota

 

Orientace v základech biochemie a fyziologie lidského organismu – somatologie MUDr. Anna Marešová
7. listopad 2021 3 neděle

 

Orientace v základech biochemie a fyziologie lidského organismu – somatologie MUDr. Anna Marešová
27. listopad 2021 4 sobota

 

Patologie

Charakterizovat výživu jako součást primární prevence civilizačních onemocnění

Charakterizovat specifika výživy při diabetes mellitus 2. typu, onemocnění dnou, hypertenzi, hyperlipidemii, Crohnově chorobě, onemocnění dráždivého tračníku, celiakii, intolerancích.

 

MUDr. Ludmila Michnová
 28. listopad 2021 4 neděle

 

Patologie

 

MUDr. Ludmila Michnová
11.prosinec 2021 5 sobota Orientace v označování a výběru potravin

 

Ing. Jarmila Mandžuková

 

12.prosinec 2021 5

 

neděle Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení

 

Ing. Jarmila Mandžuková

 

5.únor 2022 6

 

Sobota Základy racionálního stravování, nutriční a tělesné diagnostiky Iva Dvorská, DiS.

 

 

6.únor 2022 6 Neděle Základy racionálního stravování, nutriční a tělesné diagnostiky Iva Dvorská, DiS.

 

 

5.březen 2022 7

 

Sobota Sestavování jídelníčku pro racionální stravování

Charakterizovat vliv výživy na redukci a navýšení tělesné hmotnosti

Sestavit jídelníček pro klienta v redukčním programu, vysvětlit problematiku redukce váhy a změny životního stylu a charakterizovat diety a způsoby hubnutí

Navrhnout základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne pro klienta, který se nevěnuje pohybovým aktivitám, a klienta, který rekreačně sportuje

Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu standardního průběhu dne a charakterizovat specifika pitného režimu v různých nestandardních situacích

Charakterizovat základní typy dietních režimů stanovovaných nutričními terapeuty, nutričními specialisty a lékaři

Orientace v sortimentu doplňků stravy

Iva Dvorská, DiS.

 

 

 

6.březen 2022 7

 

neděle Orientace v základních i alternativních směrech výživy a v jejich využitích, uplatněních a rizicích

 

Iva Dvorská, DiS.
23.duben 2022 8 sobota

 

Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

 

Iva Dvorská, DiS.
24.duben 2022 8 neděle Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů

Iva Dvorská, DiS.
7.květen 2022 9

 

sobota

 

Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Iva Dvorská, DiS.
8.květen 2022 9

 

neděle Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce

 

Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta

 

 

Shrnutí, opakování

Iva Dvorská, DiS.
Vytisknout