Profil absolventa – Výživový poradce

Tento kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s časovou dotací 150 hodin.

Úspěšní absolventi tohoto rekvalifikačního kurzu můžou podle svého uvážení získat buď pouze Potvrzení o absolvování rekvalifikačního kurzu nebo mohou absolvovat zkoušku u autorizované osoby na profesní kvalifikaci Výživový poradce. Více o profesní kvalifikaci se dozvíte viz položka Profesní kvalifikace.

Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Obsah hodnotícího standardu:

 • Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka
 •  Orientace v základech biochemie a fyziologie lidského organismu
 • Orientace v nutriční a tělesné diagnostice člověka
 • Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení
 • Komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta
 • Orientace v základních i alternativních směrech výživy
 • Sestavování jídelníčku pro různé skupiny klientů
 • Orientace v sortimentu doplňků stravy
 • Orientace v označování a výběru potravin
 • Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů
 • Jednání s klientem

Cena kurzu

12 900 Kč (obor ukončen potvrzením o absolvování kurzu MŠMT), 18 900 Kč (obor ukončen potvrzením o absolvování kurzu MŠMT včetně profesní zkoušky autorizované osoby (AO)).

Podmínky pro přijetí

 1. Ukončené středoškolské vzdělání.
 2. Dosažení 18 let věku.
 3. Občanská bezúhonnost.

Proč absolvovat náš kurz?

 • Získáte znalosti z biochemie, fyziologie a pochopíte souvislosti fungování lidského organismu při zpracování potravy.
 • Pochopíte, že výživa není jen o hubnutí, ale že je to cesta především k primární prevenci zdraví
 • Naučíte se rozumět potřebám organismu v různých specifických situacích (směnný provoz, sportovci, dětská populace těhotné a kojící ženy atd…).
 • Naučíme Vás sestavit stravovací plány na míru.
 • Naučíte se rozumět svému tělu a také svým klientům.
 • Nabytých znalostí můžete využít ve svůj prospěch.
 • Absolvujete 150 hodin kvalitních přednášek vedených erudovanými a zkušenými lektory.
 • Vás povedou výživové poradkyně a nutriční terapeutky s bohatou praxí.
 • Získáte možnost pracovat jako výživový poradce (mimo oblast zdravotnictví)
 • Možnost pracovat na Živnostenské oprávnění jako Poradce pro výživu.
 • Evidovaným nezaměstnaným může kurz zaplatit Úřad práce.

V ceně kurzu mimo jiné získáte:

 • studijní materiály
 • přístup do nutričního software Fitlinie po dobu konání kurzu
 • až 30 % slevu na nákup vyšších verzí špičkového nutričního programu FitLinie
 • bezplatnou analýzu Vašeho těla

Dovolujeme si upozornit Vás, že studijní materiály jsou majetkem školícího střediska KAMATÉ s.r.o. a Welko Team s.r.om vztahují se na ně v plném rozsahu ustanovení Zákona č. 121/2000 Sb. (zákon o autorských právech). Proto Vás prosíme, abyste je používali výhradně pro osobní potřebu, neposkytovali je třetím osobám a ani jinak je dál nešířili.

Jestliže neznáš otce nemoci, pak špatná strava je určitě její matkou (staré čínské přísloví)“

,,Člověk se rodí zdráv a všechny nemocí do něj vstupují s jídlem.“ Hippokrates (400 let.př.n.l).

Vytisknout

Profesní kvalifikace Výživový poradce

Jaká je současná realita

Výživový poradce není v současnosti živnost vázaná a tak se vedle poctivých, výživy, potravin a kulinářských úprav skutečně znalých poradců objevují jen prodejci potravních doplňků a superpotravin, jejichž jediným cílem je zisk a nikoli pomoc klientovi. Problémem je i samotné vzdělávání výživových poradců.

Jaké jsou změny?

Časová dotace kurzů se dle podmínek MŠMT navýšila z původních 120 hodin na současných 150 hodin a navíc se pevně stanovila náplň kurzu. Od 5.2.2019 byla profese Výživový poradce zapsána do Národní soustavy kvalifikací pod kódem 69-042-N, stala se tedy profesní kvalifikací.

Co to je profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace znamená zcela přesné nadefinování znalostí a dovedností v rámci dané profese. Něco jako „státní maturita“ s jasně daným rozsahem i obsahem složena jako úspěšná zkouška u autorizované osoby. Je to v současnosti nejvyšší kvalifikace ve výživovém poradenství v České republice.  KAMATÉ s.r.o. je autorizovanou osobou pro složení zkoušky profese Výživový poradce, zapsané do Národní soustavy kvalifikací pod kódem 69-042-N.

Co to v praxi znamená?

Každý, kdo chce vykonávat výživové poradenství v praxi, musí mít pro výkon profese Výživový poradce zkoušku z Výživového poradenství u Autorizované osoby (AO).

Kdo je autorizovaná osoba

Je to fyzická nebo právnická osoba (jeho zástupce), která prokazatelně splňuje následující podmínky :

 1. a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou zdravotnického směru se zaměřením na výživu člověka a 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.
 2. b) Vyšší odborné vzdělání zdravotnického směru se zaměřením na výživu člověka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.
 3. c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na výživu člověka nebo potravinářství s alespoň jedním profilovým předmětem zaměřeným na výživu člověka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti výživy člověka.
 4. d) Profesní kvalifikace 69-042-N Výživový poradce a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.

To znamená, že má znalosti, ale i dovednosti týkající se výživy člověka. Prozatím bod D nepřichází v úvahu, protože doposud profesní kvalifikace nebyla možná.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu – což zde je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Seznam autorizovaných osob pro kvalifikační standard Výživový poradce 69-042-N je na NSK.

Vytisknout

Poradce pro výživu 2021/ 2022

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Výuka je plánována na těchto 9 víkendů; kurz je pořádán ve spolupráci se společností Welko Team s.r.o.

Termíny výuky:

11.– 12.9.2021

2.–  3.10.2021

30.– 31.10.2021

11.– 12.12.2021

8.–  9.1. 2022

5.–  6.2.2022

26.–  27.2.2022

19.–  20.3.2022

9.– 10.4.2022

Vytisknout

Rozvrh hodin Poradce pro výživu 2018/ 2019

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Rozvrh hodin –  Výživový poradce 2020/2021

Termín Víkend   Předmět Lektor
17.10. 2020 1 sobota Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Hana Kaštan, Mgr. Zuzana Bittnerová
18.10. 2020 1 neděle Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Hana Kaštan, Mgr. Zuzana Bittnerová
14.11. 2020 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie, somatologie těla a trávicí soustavy Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Hana Kaštan, RNDr. Kateřina Cibulková
15.11. 2020 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie, anatomie a fyziologie těla a trávicí soustavy Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Hana Kaštan, RNDr. Kateřina Cibulková,
28. 11.2020 3 Sobota Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky.

Mgr. Bittnerová
29.11.2020 3 neděle Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky. Mgr. Bittnerová
5.12. 2020 4 sobota Patologie a patofyziologie těla a trávicí soustavy

 

Mgr. Zuzana Bittnerová
6.12. 2020 4 neděle Patologie a patofyziologie těla a trávicí soustavy

 

Mgr. Zuzana Bittnerová
9.1.2021 5

 

Sobota Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení MVDr. Eva Mařicová, PhD.
10.1.2021 5

 

neděle Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta

 

Ing. Vladimír Klescht
24. 1. 2021 6 neděle Biochemie základních živin potravy Mgr. Zuzana Bittnerová,

Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

30.1.2021 7

 

Sobota Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Kaštan
31.1.2021 7 neděle Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Kaštan
27.2.2021 8 Sobota Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce

 

Ing. Jana Daňková. DiS.
28.2.2021 8 neděle Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce Ing. Jana Daňková. DiS.
6. 3. 2021 6

 

sobota Orientace v označování a výběru potravin Mgr. Hanušová
10.4.2021 9

 

sobota Sestavování jídelníčku pro racionální stravování

Charakterizovat vliv výživy na redukci a navýšení tělesné hmotnosti

Sestavit jídelníček pro klienta v redukčním programu, vysvětlit problematiku redukce váhy a změny životního stylu a charakterizovat diety a způsoby hubnutí

Navrhnout základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne pro klienta, který se nevěnuje pohybovým aktivitám, a klienta, který rekreačně sportuje

Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu standardního průběhu dne a charakterizovat specifika pitného režimu v různých nestandardních situacích

Charakterizovat základní typy dietních režimů stanovovaných nutričními terapeuty, nutričními specialisty a lékaři

Orientace v sortimentu doplňků stravy

Ing. Vladimír Klescht
11.4.2021 9

 

neděle

 

Orientace v základních i alternativních směrech výživy a v jejich využitích, uplatněních a rizicích

 

Mgr. Hanušová
8.5.2021 10

 

sobota

 

Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

 

Mgr. Iveta Čermáková
9.5.2021 10

 

neděle Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů

Mgr. Iveta Čermáková