Profil absolventa – Poradce v oblasti přírodní medicíny

 

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (vždy sobota a neděle), 8 víkendů za školní rok.

 

Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o přírodní medicínu. Přírodní medicína existovala vedle oficiální medicíny od pradávna, a proto je cílem dvouletého oboru Poradce v oblasti přírodní medicíny propojit klasickou medicínu s medicínou přírodní.  Poradce obdrží znalosti z klasické a přírodní medicíny, takže bude umět na základě získaných vědomostí podpořit léčbu pomocí přírodních produktů a terapií a tím podpořit hojivý proces a snížit dopad nežádoucích účinků klasické léčby. Cílem je seznámit se s výhodami a eventuálními riziky jednotlivých terapeutických postupů, student by měl získat základní přehled o jednotlivých léčebných metodách tak, aby dokázal v případě řešení zdravotního problému zvolit nejvhodnější kombinaci technik, které povedou k maximálnímu efektu podpory zdraví.  Poradce umí nabídnout i vhodné přístupy vedoucí k prevenci onemocnění.

 

Absolvent dostává certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 1. rok 13 000 Kč/ školní rok, 2. rok 13 000 Kč.

Vytisknout

Programová náplň  – Poradce v oblasti přírodní medicíny

Obsah programové náplně je širší než seznam přednášek uvedených v rozvrhu hodin z důvodu, že některé přednášky se opakují pravidelně po 2-3 letech.

 

Ájurvéda

Vladimíra Naušová

 • Áyurvéda nauka o dlouhověkosti, nejstarší léčebný systém aktuální i dnes
 • Základní principy ( prvky, dóši, konstituce, rovnováha zdraví )
 • Hlavní principy zdraví ( agni, áma, chutě, správné stravování, spánek )
 • Detoxikace a regenerace podle Ájurvédy
 • Výživa podle Ájurvédy
 • Ájurvédský přístup k prevenci zdraví

Lektorka: Vladimíra Naušová, absolventka Mezinárodní školy Ájurvédy a životního stylu ADVANA Dr. Freye, praktické semináře Ájurvéda v kuchyni ( Dr. Frey, Dr.Zisková),  studijní pobyt Áyurvédy a jógy v Indii, 20 let lektorka jógy

 

Aromaterapie

Vladimíra Naušová

 • historie a současnost
 • aromaterapie v rovině fyzické, psychické, spirituální
 • éterické oleje – pojmy, získávání, nákup, skladování, bezpečnost
 • rostlinné oleje v aromaterapii – význam, výběr
 • využití aromaterapie v běžném životě ( masáže, koupele, inhalace, kosmetika…)
 • aromalékárnička ( děti, sport, domácnost, pracovní prostředí, cestování… )

Lektorka: Vladimíra Naušová, absolventka Institutu aromaterpie, členka Asociace českých aromaterapeutů, 20 let praxe v aroma péče o tělo i zdraví, autorka a lektorka kurzů Aromaterapie podle Pěti elementů, Shiatsu & Aromaterapie 

 

Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. 

Alexandra Lechovská

 

Bachovy essence, esence volně žijících zvířat

Ing. Ladislav Hulec

 • představení principu všech metod a jejich působení
 • seznámení s praktickými příklady harmonizace psychiky a zlepšení kvality života k celistvé osobnosti (odstranění emocionální bolesti, strachů, blokujících mechanismů aj.)

 

Biochemie                              

Mgr. Markéta Večeřová

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Biorezonance

Ing. Bc. Jana Mašková

 • objevy, historie, principy
 • rezonance, frekvence
 • detoxikační a harmonizační postupy

 

Diagnostické metody moderní medicíny, první pomoc

Mgr. Alena Štroblová

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Environmentální výchova

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. 

 • Ekosystémy
 • základní podmínky života
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • přírodní kosmetika
 • odpadové hospodářství
 • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
 • trvale udržitelný rozvoj

 

Fytoterapie

RNDr. Mgr. Zdenka Chocholoušková, Ph.D., Ivana Tischlerová

 • fytoterapie/bylinkářství – co vše je fytoterapie a jaké má možnosti
 • historie evropského bylinkářství
 • léčivé účinky bylin
 • jak byliny sbírat, sušit a skladovat
 • bylinné čaje
 • léčivé tinktury, oleje, masti, sirupy a koupele
 • signatura místních bylin
 • jednotlivé byliny podrobněji (skupina běžně dostupných bylin a jejich praktické užití)
 • použití bylin u dětí
 • jedlé byliny
 • byliny v kuchyni, v domácnosti i na cestách, jako běžná součást našich životů

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Zuzana Fenclová

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Grafologie a její význam ve vztahu k rozvoji osobnosti

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

Motto: ,, Nejtěžší ztráta, to je ztráta vlastního Já…“ ( C. Mc Cullersová)

Grafologie je psychodiagnostická metoda vycházející z psychologie výrazu z psychologie rukopisu. Jejím hlavním předmětem je vztah mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Grafologie jako vědní disciplína má význam v osobní i pracovní rovině.  V osobní rovině grafologie osobnosti přinese hluboké sebepoznání, založené na nevědomé, podvědomé úrovni. Uvědomění si základních temperamentových a charakterových vlastností, kvalitu vlastního potenciálu a možnosti jeho dalšího rozvoje. Umět lépe zvládnout stres, zvýšení sebevědomí a sebeúcty osobnosti. V pracovní rovině na základě sebepoznání přinese grafologie vnímání a pochopení rozdílů jiné osobnosti, zlepšení mezilidských vztahů, prohloubení sociální a emocionální inteligence, empatii a umění orientovat se v oblasti psychologie osobnosti. Zaměstnavateli – zadavateli grafologie přinese zlepšení komunikace mezi pracovníky na základě pochopení osobnostních rozdílů, vzájemnou empatii a toleranci, psychickou vyrovnanost jednotlivců a rozvoj jejich osobnostního potenciálu, zlepšení týmové spolupráce. Na základě etického kodexu České grafologické komory v Praze, veškeré konzultace a poradenství probíhají na úrovni individuálních konzultací. Konzultace jsou vedeny na základě rozboru rukopisu písma osobnosti s písemným souhlasem.

Cílem grafologie je poznání a pochopení charakterových a temperamentových vlastností osobnosti, sebereflexe, sebeuvědomění, sebepřijetí, zvýšení sebevědomí a sebedůvěry, možnosti osobnosti, zvládání vnitřního stresu a napětí na základě vlastních možností, pochopení rozdílnosti jiné osobnosti na základě svého sebepoznání.

Dílčí témata:

 • Základní psychologický profil osobnosti na základě rozboru rukopisu
 • Sebepojetí, slabé a silné stránky osobnosti
 • Vůle a emocionalita, empatie
 • Inteligence a racionalita, její možnosti
 • Vitální základ a vitalita
 • Morální vlastnosti, empatie a sociabilita
 • Odolnost vůči stresu a zátěži
 • Osobnostní potenciál a možnosti dalšího rozvoje

 

Imunologie a prevence onemocnění z pohledu fytoterapie

Jitka Klimešová

 • Imunologie – základní principy funkce imunitního systému (klasická imunologie, klinická imunologie, vývojová imunologie, ekoimunologie, imunoterapie)
 • Epigenetika
 • Lifestyle neboli zásady zdravého životního stylu
 • Prevence onemocnění (nutriční výživa mikro a makro, fototerapie, pohybová terapie a meditace, spánková hygiena, sebepéče a další)
 • Fytoterapie a imunologie
 • Byliny ovlivňující imunitní systém, základní tipy a doporučení pro praxi

 

Muzikoterapie

Bc. Ivana Rea

Muzikoterapie 1

 • Úvod do muzikoterapie
 • Seznámení s MT nástroji
 • Hudební dialogy – sebepoznání skrze hudební nástroje
 • Rozdíly mezi hudební výchovou a muzikoterapií
 • Hry v rolích a tanec – emoce ve spojení s hudbou
 • Jak jednoduše a bezpečně zapojit svůj hlas – základy zpěvu
 • Co je to zvuk – práce s vibrací tibetských mís
 • Hudební dramatizace – živly v hudbě

Muzikoterapie 2

 • Význam hudby v životě – působení hudby v prenatálním období, dětství, dospívání a dospělosti
 • Práce s rytmy – základy rytmiky, hry s dynamikou, tempy
 • Jak zvládnout intonaci
 • Práce s písní
 • Pohyb a živá hudební improvizace
 • Relaxace s živou hudbou

 

Netradiční způsoby léčby a uzdravení

Rajisa Puchovska – ukrajinská léčitelka Lorka

 • urinoterapie
 • léčivé vlastnosti petroleje
 • hladovění
 • mechanická očista těla
 • vodoléčba

 

Patologie

Mgr. Jolana Kolářová, Mgr. Jana Vodáková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Povídání s hvězdami s planetárním výhledem na kalendářní rok

Jitka Bártová

 • diskuse o tom, co nám hvězdy napovídají jako poselství pro nadcházející kalendářní rok

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Mgr. Nováková, Ing. Mandžuková

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)

 

Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Problematika psychohygieny základních kvalit života: zdraví – výkonnost – úspěšnost – spokojenost
 • Osobnost a její vliv na základní kvality života.
 • Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti
 • Náročné životní situace a psychické poruchy – jejich příčiny, projevy a možnosti ovládání
 • Problémy efektivní a zdravé životosprávy
 • Kritické problémy socializace a sociální interakce
 • Techniky psychohygieny: teorie a praxe
 • Prevence stresu a syndromu vyhoření
 • Jak zvládnout náročné životní situace, post-trauma stres

 

Přírodní zahrady, pěstování a sběr léčivých rostlin

Ing. Marcela Kubíková, Ivana Tischlerová

Pěstování a sběr léčivých rostlin

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

Přírodní zahrady

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie              

Mgr.  Bc. Jitka Anastázie Meindl

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Reflexní terapie

Emílie Špačková

 • úloha bakterií
 • historie R
 • anatomie chodidla
 • indikace, kontraindikace
 • pohybový aparát
 • reflexe vnitřních orgánů
 • základy RT ruky
 • párové orgány
 • vliv orgánů s hormonální činností na látkovou výměnu
 • lymfatický system
 • měkká reponace krční páteře
 • masáž čaker na chodidlech
 • pomocné techniky

 

Shiatsu – japonská masáž

Vladimíra Naušová

 • Shiatsu – kořeny a principy
 • Meridiány a tsubo body( tok energie v těle)
 • Orgánové hodiny
 • Příprava tělesná i duševní
 • Makko – ho cvičení – praxe
 • Základni techniky a sestavy Shiatsu – praktické ukázky

Lektorka : Vladimíra Naušová – absolventka Školy Shiatsu KI B. Dvořáka, 15 let praxe shiatsu, autorka a lektroka kurzů Shiatsu & Aromaterapie pro laiky i profesionály

( Shiatsu Wellness, Ambika těhotenská masáž, cyklus Elementy v nás)

 

Antická mystéria a jejich symbolika v umění

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

 

Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměn

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

Podstata alchymie jako proměny neušlechtilého v ušlechtilé, symbolizovaná přeměnou olova ve zlato, je paralelou cesty k hlubokému poznání a vnitřní proměně. Alchymie znovu ožila v 15. století jako součást nastupující renesance a našla svůj odraz v dílech tehdejších geniálních umělců. Symbolika alchymie v obrazech Hieronyma Bosche, Albrechta Dürera, Leonarda da Vinci nebo Rafaela dodnes ukazuje možnou cestu k pochopení sebe sama a světa kolem nás. Ve 20. století obohatil alchymii svým pohledem švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Jeho „individuace“, zjednodušeně stávání se sám sebou, je cestou, jak uzdravit nemocnou či zmatenou duši.

Bohumil Vurm je spisovatel a tvůrce výstav s historickou tematikou. Je členem mezinárodní organizace FIJEV se sídlem v Paříži, která sdružuje novináře a autory s vinařským zaměřením.

Jako první u nás v 90. letech začal přednášet o karetním systému tarot a jeho symbolice. Dlouhodobě se zabývá evropskou historií a dílem nizozemského malíře Hieronyma Bosche. Přednáší pro širokou veřejnost i na školách a univerzitách, doma i v zahraničí. Jeho přednáška „Bosch a tarot“ byla otištěna ve sborníku z mezinárodní konference konané v roce 2010 v Nizozemí.

Napsal první původní českou encyklopedii tarotu. Jeho úspěšné trilogie „Tajné dějiny Evropy“ a „Příběh templářů.“ byly vydány také v Maďarsku. Mezi jeho další knihy patří „Rudolf II. a jeho Praha“, „Praga Mystica“, „Tarot a hledání smyslu života“. Spolu s manželkou Zuzanou napsal další úspěšné knihy –  „Karel IV. / Rytíř – poutník – král – císař“, „Prahou po stopách zednářské symboliky“ a nejnovější „Václav IV. a Zikmund / Bratři – rivalové – králové“.

Je autorem či spoluautorem scénářů k výstavám „Praga Mystica“, „Krásy a tajemství České republiky“, „Vivat Comenius“, „Páni z Rožmitála“ a „Víno napříč staletími“. Předsedá Nadaci Hieronymus propagující dílo Hieronyma Bosche.

 

Tradiční čínská medicína

Vladimíra Naušová

 • Úvod do TČM  – rozdíl filosofií léčení Západu a Východu
 • Jin a Jang
 •  Pět elementů – Pentagram, Archetypy, Meridiány, Orgánové hodiny
 • Terapie TČM- Akupunktura, Byliny, Výživa, Tui-na masáže, Moxa
 • Lektorka: Vladimíra Naušová, 20 let praxe a vzdělávání v celostním přístupu ke zdraví, propojuje poznatky Západu a Východu

 

Úvod do přírodní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Tradiční versus netradiční medicína
 • Léčba symptomů a léčba příčin
 • Dělení přírodních směrů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Martina Korejčková, DiS., Mgr. Lucie Benediktová, Dis., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Jolana Kolářová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Zdraví je pro nás vším

Ing. Jarmila Mandžuková

2 denní přednáška o komplexním přístupu ke zdraví a práci na tělu i Duchu

 1. den

Lidské tělo a zdraví

Co vlastně znamená být zdravý?

Co vše udělat pro svoje zdraví, prevence

– tělo je náš přítel

– tajemství biologických hodin

– stravování, skladba stravy, průmyslově upravované potraviny

– správné dýchání, dechová cvičení

– kvalitní spánek a odpočinek

– optimální hmotnost, redukce váhy

– pobyt v přírodě, pohyb

 1. den

Lidské tělo a nemoc

příčiny nemocí, možnosti přírodní či alternativní léčby

Zdravá a léčivá strava

co jíst, když jsme nemocní

superpotraviny, které nám zachrání život

Fytoterapie

hlavní české bylinky a jejich využití

domácí výroba léčivých produktů, popř. ochutnávka

Psychosomatika

nemoci z pohledu emocí a psychiky

myšlení uzdravuje, afirmace, vizualizace

Sebeléčba

energetický systém těla

ruce – zdroj léčivé síly, praktické ukázky

Úsměv léčí duši i tělo

humor a smích jako lék

léčivý vnitřní úsměv, praktické ukázky

 

 

 

Vytisknout

Poradce v oblasti přírodní medicíny 2020/2021

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. a zároveň 2. ročník 2020/2021
26.9.2020 1 sobota ájurvéda Vladimíra Naušová
27.9. 2020 1 neděle ájurvéda Vladimíra Naušová
24.10.2020 2 sobota Bachovy esence

 

Ing. Václav Hulec
25. 10. 2020 2 neděle Tradiční čínská medicína Vladimíra Naušová
21. 11. 2020 3 sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
22. 11. 2020 3 neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
9. 1. 2021 4 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Ing. Marcela Kubíková
10. 1. 2021 4 neděle Aromaterapie Vladimíra Naušová
30. 1. 2021 5 sobota Fytoterapie RNDr. Zdeňka Chocholoušková
31. 1. 2021 5 neděle Fytoterapie RNDr. Zdeňka Chocholoušková
20. 2. 2021 6 sobota šiacu

 

Vladimíra Naušová
21. 2. 2021 6 Neděle Šiacu

 

Vladimíra Naušová
13.3. 2021 7 sobota

 

Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
14. 3. 2021 7 neděle Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
10. 4. 2021 8 sobota Povídání s hvězdami s planetárním výhledem na rok 2021 Jitka Bártová
11. 4. 2021 8 neděle Povídání s hvězdami s planetárním výhledem na rok 2021 Jitka Bártová

 

 1. ročník 2021/2022
víkend   předmět vyučující

 

1 sobota psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
1 neděle psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
2 sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

2 neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
3 sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
3 neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
4 sobota Výživa Bc. Martina Korejčková, Dis.
4 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
5 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
5 neděle biochemie Mgr. Markéta Večeřová
6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
6 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
7 sobota

 

Alternativní terapeutické metody Bc.Ivana Rea
7 neděle Alternativní terapeutické metody Bc.Ivana Rea
8 sobota Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“

 

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová
8 neděle Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“

 

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

 

Vytisknout

Poradce v oblasti přírodní medicíny – 2021/2022

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. a zároveň 2. ročník 2020/2021
  víkend   předmět vyučující

 

25.9.2021 1 sobota Fytoterapie RNDr. Zdeňka Chocholoušková
26.9.2021 1 neděle Fytoterapie RNDr. Zdeňka Chocholoušková
23.10.2021 2 sobota šiacu

 

Vladimíra Naušová
24.10.2021 2 neděle Šiacu Vladimíra Naušová
20.11.2021 3 sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
21.11.2021 3 neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
8.1.2022 4 sobota Bachovy esence

 

Ing. Václav Hulec
9.1.2022 4 neděle Tradiční čínská medicína Vladimíra Naušová
29.1.2022 5 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Ing. Marcela Kubíková
30.1.2022 5 neděle Aromaterapie Vladimíra Naušová
19.2.2022 6 sobota ájurvéda Vladimíra Naušová
20.2.2022 6 neděle ájurvéda Vladimíra Naušová
12.3.2022 7 sobota

 

Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
13.3.2022 7 neděle Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
2.4.2022 8 sobota Grafologie z pohledu sebepoznání Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
3.4.2022 8 neděle Grafologie z pohledu sebepoznání Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 

 1. ročník 2022/2023

 

       
víkend   předmět vyučující

 

1 sobota Alternativní terapeutické metody Bc.Ivana Rea, Rajisa Puchovska
1 neděle Alternativní terapeutické metody Bc.Ivana Rea, Rajisa Puchovska
2 sobota Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
2 neděle Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
3 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
3 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
4 sobota psychologie Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
4 neděle psychologie Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
5 sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

5 neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
6 sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
6 neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
7 sobota Výživa Bc. Martina Korejčková, Dis.
7 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
8 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
8 neděle biochemie Mgr. Markéta Večeřová