Profil absolventa – Poradce v oblasti celostní medicíny

 

Doba studia 3 roky, celkem 24 víkendů (vždy sobota a neděle), 8 víkendů za školní rok.

 

Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o problematiku celostní medicíny. Celostní pohled na člověka existoval vedle oficiální medicíny od pradávna, a proto je cílem tříletého oboru Poradce v oblasti celostní medicíny propojit klasickou medicínu s medicínou přírodní.  Poradce obdrží znalosti z klasické, přírodní medicíny a psychosomatické medicíny, takže bude umět získané vědomosti co nejvíce propojit tak, aby klientovi nabídl nejvhodnější cesty vedoucí ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Cílem je seznámit se s výhodami a eventuálními riziky jednotlivých terapeutických postupů, student by měl získat základní přehled o jednotlivých léčebných metodách tak, aby dokázal v případě řešení zdravotního problému zvolit nejvhodnější kombinaci technik, které povedou k maximálnímu efektu podpory zdraví.  Poradce umí nabídnout i vhodné přístupy vedoucí k prevenci onemocnění. Při hledání nejvhodnějšího přístupu se zaměřuje  na  celostní pohled na člověka, bere v úvahu zdravotní i psychický stav člověka.

 

„Je mnohem důležitější vědět, jaký typ pacienta má nějakou nemoc, než jakou nemoc má nějaký pacient“ (řecký lékař Hippokrates).

Kurz představuje kombinaci 2 letého oboru Poradce v oblasti přírodní medicíny a 1 letého oboru Psychosomatika.

 

Absolvent 2 letého oboru Poradce v oblasti přírodní medicíny a 1 letého oboru Psychosomatika dostává automaticky certifikát Poradce v oblasti celostní medicíny.

 

Cena studia: 1. rok 13 000 Kč/ školní rok, 2. rok 13 000 Kč, 3. rok 13 000 Kč. 

Vytisknout

Programová náplň – Poradce v oblasti celostní medicíny

 Obsah programové náplně je širší než seznam přednášek uvedených v rozvrhu hodin z důvodu, že některé přednášky se opakují pravidelně po 2-3 letech.

 

Ájurvéda

Vladimíra Naušová

 • Áyurvéda nauka o dlouhověkosti, nejstarší léčebný systém aktuální i dnes
 • Základní principy ( prvky, dóši, konstituce, rovnováha zdraví )
 • Hlavní principy zdraví ( agni, áma, chutě, správné stravování, spánek )
 • Detoxikace a regenerace podle Ájurvédy
 • Výživa podle Ájurvédy
 • Ájurvédský přístup k prevenci zdraví

Lektorka: Vladimíra Naušová, absolventka Mezinárodní školy Ájurvédy a životního stylu ADVANA Dr. Freye, praktické semináře Ájurvéda v kuchyni ( Dr. Frey, Dr.Zisková),  studijní pobyt Áyurvédy a jógy v Indii, 20 let lektorka jógy

 

Aromaterapie

Vladimíra Naušová

 • historie a současnost
 • aromaterapie v rovině fyzické, psychické, spirituální
 • éterické oleje – pojmy, získávání, nákup, skladování, bezpečnost
 • rostlinné oleje v aromaterapii – význam, výběr
 • využití aromaterapie v běžném životě ( masáže, koupele, inhalace, kosmetika…)
 • aromalékárnička ( děti, sport, domácnost, pracovní prostředí, cestování… )

Lektorka: Vladimíra Naušová, absolventka Institutu aromaterpie, členka Asociace českých aromaterapeutů, 20 let praxe v aroma péče o tělo i zdraví, autorka a lektorka kurzů Aromaterapie podle Pěti elementů, Shiatsu & Aromaterapie 

 

Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. 

Alexandra Lechovská

 

Bachovy essence, esence volně žijících zvířat

Ing. Ladislav Hulec

 • představení principu všech metod a jejich působení
 • seznámení s praktickými příklady harmonizace psychiky a zlepšení kvality života k celistvé osobnosti (odstranění emocionální bolesti, strachů, blokujících mechanismů aj.)

 

Biochemie                              

Mgr. Markéta Večeřová

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Biorezonance

Ing. Bc. Jana Mašková

 • objevy, historie, principy
 • rezonance, frekvence
 • detoxikační a harmonizační postupy

 

Cesta k pochopení, lásce a zdraví

MUDr. Milan Oulehla

 • porozumění druhým
 • význam lásky a empatie
 • význam pochopení pravdy
 • terapie pomocí koncentrované myšlenky (veršem)
 • cesta ke zdraví
 • jednoduché odpovědi na složité životní otázky

 

Diagnostické metody moderní medicíny, první pomoc

Mgr. Alena Štroblová

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

 

Duchovní a osobnostní rozvoj

Mgr. Helena Veselá

 • Proč si sami sebe nevážíme a proč si nevěříme aneb O malé sebeúctě a malé sebedůvěře
 • Partnerství mezi mužem a ženou- výjimečné spojení pro vývoj lidských duší
 • Každá trampota má svou mez… aneb O rodičích a dětech
 • Životní síla – kde se nalézá a kam se ztrácí
 • Kam se ztratilo pravé ženství a ryzí mužství

 

Duchovní příčiny nemocí

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Jak funguje naše tělo, bioenergetika a základy anatomie
 • Spojitost mezi myslí a tělem
 • Jak fungují naše myšlenky na naše zdraví. Jak preventivně předcházet nemoci pomocí vnitřní harmonie a ovládání vlastních myšlenek
 • Původ jednotlivých nemocí, proč vznikají, jakou v tom hrajeme roli a jak se uzdravit
 • Pochopení sebeuzdravovacích schopností
 • Vliv zdravého životního stylu na naše tělo
 • Vliv pozitivního myšlení na naše tělo
 • Seminář je určen pro všechny, kteří věří, že naše tělo je více než schránka chemie a orgánů. Pro ty, kteří se chtějí uzdravit a spolehnout na sebe a přijmout za sebe zodpovědnost. Je určen pro ty, kteří chtějí pochopit, že naše tělo symbol a chtějí jeho vzácné řeči porozumět.

 

Energie krajiny

Ing. Pavel Kozák

dopoledne teoretická část ve škole:

 • léčivá místa v přírodě a jejich účinky
 • léčení a filosofie pomoci
 • energeticky významné sakrální stavby
 • co umějí krystaly
 • mechanizmus energie kamene
 • přírodní bytosti žijící mimo dosah našich 5 smyslů
 • komunikace s bytostmi
 • astrální těla zemřelých lidí

odpoledne praktická část

 

Environmentální výchova

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. 

 • Ekosystémy
 • základní podmínky života
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • přírodní kosmetika
 • odpadové hospodářství
 • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
 • trvale udržitelný rozvoj

 

Fytoterapie

RNDr. Mgr. Zdenka Chocholoušková, Ph.D., Ivana Tischlerová

 • fytoterapie/bylinkářství – co vše je fytoterapie a jaké má možnosti
 • historie evropského bylinkářství
 • léčivé účinky bylin
 • jak byliny sbírat, sušit a skladovat
 • bylinné čaje
 • léčivé tinktury, oleje, masti, sirupy a koupele
 • signatura místních bylin
 • jednotlivé byliny podrobněji (skupina běžně dostupných bylin a jejich praktické užití)
 • použití bylin u dětí
 • jedlé byliny
 • byliny v kuchyni, v domácnosti i na cestách, jako běžná součást našich životů

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Zuzana Fenclová

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Grafologie a její význam ve vztahu k rozvoji osobnosti

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

Motto: ,, Nejtěžší ztráta, to je ztráta vlastního Já…“ ( C. Mc Cullersová)

Grafologie je psychodiagnostická metoda vycházející z psychologie výrazu z psychologie rukopisu. Jejím hlavním předmětem je vztah mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Grafologie jako vědní disciplína má význam v osobní i pracovní rovině.  V osobní rovině grafologie osobnosti přinese hluboké sebepoznání, založené na nevědomé, podvědomé úrovni. Uvědomění si základních temperamentových a charakterových vlastností, kvalitu vlastního potenciálu a možnosti jeho dalšího rozvoje. Umět lépe zvládnout stres, zvýšení sebevědomí a sebeúcty osobnosti. V pracovní rovině na základě sebepoznání přinese grafologie vnímání a pochopení rozdílů jiné osobnosti, zlepšení mezilidských vztahů, prohloubení sociální a emocionální inteligence, empatii a umění orientovat se v oblasti psychologie osobnosti. Zaměstnavateli – zadavateli grafologie přinese zlepšení komunikace mezi pracovníky na základě pochopení osobnostních rozdílů, vzájemnou empatii a toleranci, psychickou vyrovnanost jednotlivců a rozvoj jejich osobnostního potenciálu, zlepšení týmové spolupráce. Na základě etického kodexu České grafologické komory v Praze, veškeré konzultace a poradenství probíhají na úrovni individuálních konzultací. Konzultace jsou vedeny na základě rozboru rukopisu písma osobnosti s písemným souhlasem.

Cílem grafologie je poznání a pochopení charakterových a temperamentových vlastností osobnosti, sebereflexe, sebeuvědomění, sebepřijetí, zvýšení sebevědomí a sebedůvěry, možnosti osobnosti, zvládání vnitřního stresu a napětí na základě vlastních možností, pochopení rozdílnosti jiné osobnosti na základě svého sebepoznání.

Dílčí témata:

 • Základní psychologický profil osobnosti na základě rozboru rukopisu
 • Sebepojetí, slabé a silné stránky osobnosti
 • Vůle a emocionalita, empatie
 • Inteligence a racionalita, její možnosti
 • Vitální základ a vitalita
 • Morální vlastnosti, empatie a sociabilita
 • Odolnost vůči stresu a zátěži
 • Osobnostní potenciál a možnosti dalšího rozvoje

 

Imunologie a prevence onemocnění z pohledu fytoterapie

Jitka Klimešová

 • Imunologie – základní principy funkce imunitního systému (klasická imunologie, klinická imunologie, vývojová imunologie, ekoimunologie, imunoterapie)
 • Epigenetika
 • Lifestyle neboli zásady zdravého životního stylu
 • Prevence onemocnění (nutriční výživa mikro a makro, fototerapie, pohybová terapie a meditace, spánková hygiena, sebepéče a další)
 • Fytoterapie a imunologie
 • Byliny ovlivňující imunitní systém, základní tipy a doporučení pro praxi

 

Kineziologie

Petra Rusňáková

 • Seznámení s kineziologií
 • Svalový test a předtesty – kontrakce, extenze a svalový obvod
 • F/O držení…. uvolnění stresu, dech a uvedení do přítomnosti ve stresových situacích
 • Emoční vyladění
 • Jednoduché uvolňující cviky (zkrat uší, očí, křížové programování, směry pohledu)
 • Praktická ukázka

 

Muzikoterapie

Bc. Ivana Rea

Muzikoterapie 1

 • Úvod do muzikoterapie
 • Seznámení s MT nástroji
 • Hudební dialogy – sebepoznání skrze hudební nástroje
 • Rozdíly mezi hudební výchovou a muzikoterapií
 • Hry v rolích a tanec – emoce ve spojení s hudbou
 • Jak jednoduše a bezpečně zapojit svůj hlas – základy zpěvu
 • Co je to zvuk – práce s vibrací tibetských mís
 • Hudební dramatizace – živly v hudbě

Muzikoterapie 2

 • Význam hudby v životě – působení hudby v prenatálním období, dětství, dospívání a dospělosti
 • Práce s rytmy – základy rytmiky, hry s dynamikou, tempy
 • Jak zvládnout intonaci
 • Práce s písní
 • Pohyb a živá hudební improvizace
 • Relaxace s živou hudbou

 

Netradiční způsoby léčby a uzdravení

Rajisa Puchovska – ukrajinská léčitelka Lorka

 • urinoterapie
 • léčivé vlastnosti petroleje
 • hladovění
 • mechanická očista těla
 • vodoléčba

 

Patologie

Mgr. Jolana Kolářová, Mgr. Jana Vodáková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Povídání s hvězdami na kalendářní rok

Jitka Bártová

 • diskuse o tom, co nám hvězdy napovídají jako poselství pro nadcházející kalendářní rok

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Mgr. Nováková, Ing. Mandžuková

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)

 

Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Problematika psychohygieny základních kvalit života: zdraví – výkonnost – úspěšnost – spokojenost
 • Osobnost a její vliv na základní kvality života.
 • Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti
 • Náročné životní situace a psychické poruchy – jejich příčiny, projevy a možnosti ovládání
 • Problémy efektivní a zdravé životosprávy
 • Kritické problémy socializace a sociální interakce
 • Techniky psychohygieny: teorie a praxe
 • Prevence stresu a syndromu vyhoření
 • Jak zvládnout náročné životní situace, post-trauma stres

 

Přírodní zahrady, pěstování a sběr léčivých rostlin

Ing. Marcela Kubíková, Ivana Tischlerová

Pěstování a sběr léčivých rostlin

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

Přírodní zahrady

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie              

Mgr.  Bc. Jitka Anastázie Meindl

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

 

Psychosomatika z pohledu Nové germánské medicíny

Alice Bláhová

 • 5 biologických zákonů podle kterých se vyvíjí nemoc i zdraví
 • konkrétní spouštěče onemocnění
 • fázovost onemocnění
 • orgány a jejich orgánové reakce v souvislosti s příslušností k části mozku
 • pravo-levá dominance pro ukládání onemocnění na pravou nebo levou stranu těla
 • úloha bakterií a virů v uzdravení
 • vypočitatelnost obratu k uzdravení

 

Reflexní terapie

Emílie Špačková

 • úloha bakterií
 • historie R
 • anatomie chodidla
 • indikace, kontraindikace
 • pohybový aparát
 • reflexe vnitřních orgánů
 • základy RT ruky
 • párové orgány
 • vliv orgánů s hormonální činností na látkovou výměnu
 • lymfatický system
 • měkká reponace krční páteře
 • masáž čaker na chodidlech
 • pomocné techniky

 

Rodinné konstelace

Vlaďka Jestřábová

 • účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům
 • pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
 • metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným
 • pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
 • seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

 

Síla pozitivního myšlení

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl                      

 • Základy znalostí kvantové fyziky a jak funguje naše mysl. Jak pracují naše myšlenky v náš prospěch i neprospěch. Jak si dokážeme svůj život vytvářet k obrazu svému.
 • Síla naší mysli
 • Pojem kvantová fyzika a jak jí využíváme v běžném životě
 • Proč si myslím, že vše je jen náhoda
 • Jak fungují souvislosti
 • Jak fungují naše myšlenky a emoce spojené s tím, co se nám děje v životě
 • Můžeme si za to sami? Jsme tvůrci vlastního života, nebo je vše jen neřízená náhoda osudu? Můžeme změnit svůj život k lepšímu – návod a praktické rady pro běžný život
 • Seminář je určen pro všechny, kteří se zajímají o svůj život a přejí si ho buď změnit k lepšímu, nebo si udržet štěstí a vytvořit si harmonické partnerství, domov, finanční stabilitu, klid v duši a jasnou mysl.

 

Stres a jeho zrcadlení v psychosomatice

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Naučíme se pochopit příčinu svých starostí a umět je řešit a postavit se k nim čelem.
 • Naučíme se pracovat se starostmi ve svém životě a najít řešení
 • Proč máme starosti. Jejich příčina a prevence. Jak je řešíme. Co se s nimi dá dělat. Jak starosti využít ve svůj prospěch. Jaké máme hodnoty a priority a co nás dělá šťastnými. Následky starostí. Prevence a řešení stresu. Techniky a návody k řešení. Praktické rady a příklady.
 • Seminář je určen pro všechny, kdo se chtějí naučit zvládat negativní situace ve svém životě, jak se z nich poučit a jít dál.

 

Shiatsu – japonská masáž

Vladimíra Naušová

 • Shiatsu – kořeny a principy
 • Meridiány a tsubo body( tok energie v těle)
 • Orgánové hodiny
 • Příprava tělesná i duševní
 • Makko – ho cvičení – praxe
 • Základni techniky a sestavy Shiatsu – praktické ukázky

Lektorka : Vladimíra Naušová – absolventka Školy Shiatsu KI B. Dvořáka, 15 let praxe shiatsu, autorka a lektroka kurzů Shiatsu & Aromaterapie pro laiky i profesionály

( Shiatsu Wellness, Ambika těhotenská masáž, cyklus Elementy v nás)

 

Antická mystéria a jejich symbolika v umění

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

 

Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměn

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

Podstata alchymie jako proměny neušlechtilého v ušlechtilé, symbolizovaná přeměnou olova ve zlato, je paralelou cesty k hlubokému poznání a vnitřní proměně. Alchymie znovu ožila v 15. století jako součást nastupující renesance a našla svůj odraz v dílech tehdejších geniálních umělců. Symbolika alchymie v obrazech Hieronyma Bosche, Albrechta Dürera, Leonarda da Vinci nebo Rafaela dodnes ukazuje možnou cestu k pochopení sebe sama a světa kolem nás. Ve 20. století obohatil alchymii svým pohledem švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Jeho „individuace“, zjednodušeně stávání se sám sebou, je cestou, jak uzdravit nemocnou či zmatenou duši.

Bohumil Vurm je spisovatel a tvůrce výstav s historickou tematikou. Je členem mezinárodní organizace FIJEV se sídlem v Paříži, která sdružuje novináře a autory s vinařským zaměřením.

Jako první u nás v 90. letech začal přednášet o karetním systému tarot a jeho symbolice. Dlouhodobě se zabývá evropskou historií a dílem nizozemského malíře Hieronyma Bosche. Přednáší pro širokou veřejnost i na školách a univerzitách, doma i v zahraničí. Jeho přednáška „Bosch a tarot“ byla otištěna ve sborníku z mezinárodní konference konané v roce 2010 v Nizozemí.

Napsal první původní českou encyklopedii tarotu. Jeho úspěšné trilogie „Tajné dějiny Evropy“ a „Příběh templářů.“ byly vydány také v Maďarsku. Mezi jeho další knihy patří „Rudolf II. a jeho Praha“, „Praga Mystica“, „Tarot a hledání smyslu života“. Spolu s manželkou Zuzanou napsal další úspěšné knihy –  „Karel IV. / Rytíř – poutník – král – císař“, „Prahou po stopách zednářské symboliky“ a nejnovější „Václav IV. a Zikmund / Bratři – rivalové – králové“.

Je autorem či spoluautorem scénářů k výstavám „Praga Mystica“, „Krásy a tajemství České republiky“, „Vivat Comenius“, „Páni z Rožmitála“ a „Víno napříč staletími“. Předsedá Nadaci Hieronymus propagující dílo Hieronyma Bosche.

 

Tradiční čínská medicína

Vladimíra Naušová

 • Úvod do TČM  – rozdíl filosofií léčení Západu a Východu
 • Jin a Jang
 •  Pět elementů – Pentagram, Archetypy, Meridiány, Orgánové hodiny
 • Terapie TČM- Akupunktura, Byliny, Výživa, Tui-na masáže, Moxa
 • Lektorka: Vladimíra Naušová, 20 let praxe a vzdělávání v celostním přístupu ke zdraví, propojuje poznatky Západu a Východu

 

Úvod do přírodní medicíny

lMUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Tradiční versus netradiční medicína
 • Léčba symptomů a léčba příčin
 • Dělení přírodních směrů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Martina Korejčková, DiS., Mgr. Lucie Benediktová, Dis., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Jolana Kolářová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Zdravá  komunikace  aneb komunikací ke zdraví

Mgr. Bc. Jitka Anastázie Meindl

Cíle:

 • seznámit se se základními oblastmi sociálních (a profesních) dovedností (přiměřené poznání a ovládání sebe sama, poznávání a akceptace druhých, empatie, tolerování apod.) s důrazem na  oblast sociální komunikace;
 • zprostředkovat některé metody a postupy rozvoje sociálních dovedností;
 • zvýšit motivaci pro práci na dlouhodobějším osobním růstu.

Forma: přednáška, cvičení, modelové situace , hry, diskuse, sdílení vlastních zkušeností…

 1. blok
 • Oblasti sociálních dovedností  (sociální percepce, sociální interakce a komunikace, konflikty a jejich zvládání, asertivita, zvládání zátěže).
 • Sociální percepce: jak vnímám ostatní, jak jsem vnímán?

Jak zlepšovat a zpřesňovat sociální percepci a posilovat vlastní pozitivní dojem (image).

 1. blok
 • Sociální komunikace jako nejdůležitější dovednost:
 • jak se učit efektivní – zdravé komunikaci
 • intrapersonální komunikace a její význam, jak efektivněji  komunikovat  sám se sebou
 • interpersonální komunikace:

 rozvíjení  komunikační způsobilosti v oblasti:

neverbální  k. –  vhodné a nevhodné  neverbální signály, jak vnímat a rozumět neverbálním sdělením

verbální komunikace 

naslouchání jako nejdůležitější komunikační dovednost

 1. blok
 • Asertivita

jako cesta k druhým lidem, které předchází cesta k vlastním potřebám, přáním,  právům :  3P – poznání, projevení, prosazení

 • asertivní osobnost
 • asertivní techniky (kritika, prosazování, kompromis)
 1. blok
 • Konflikty
 • Konflikt jako cesta k souladu
 • Styly řešení, dovednosti pro zvládání

 

Zdraví je pro nás vším

Ing. Jarmila Mandžuková

2 denní přednáška o komplexním přístupu ke zdraví a práci na tělu i Duchu

 1. den

Lidské tělo a zdraví

Co vlastně znamená být zdravý?

Co vše udělat pro svoje zdraví, prevence

– tělo je náš přítel

– tajemství biologických hodin

– stravování, skladba stravy, průmyslově upravované potraviny

– správné dýchání, dechová cvičení

– kvalitní spánek a odpočinek

– optimální hmotnost, redukce váhy

– pobyt v přírodě, pohyb

 1. den

Lidské tělo a nemoc

příčiny nemocí, možnosti přírodní či alternativní léčby

Zdravá a léčivá strava

co jíst, když jsme nemocní

superpotraviny, které nám zachrání život

Fytoterapie

hlavní české bylinky a jejich využití

domácí výroba léčivých produktů, popř. ochutnávka

Psychosomatika

nemoci z pohledu emocí a psychiky

myšlení uzdravuje, afirmace, vizualizace

Sebeléčba

energetický systém těla

ruce – zdroj léčivé síly, praktické ukázky

Úsměv léčí duši i tělo

humor a smích jako lék

léčivý vnitřní úsměv, praktické ukázky

 

Vytisknout

Poradce v oblasti celostní medicíny 2020/2021

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

1. ročník

 1. a zároveň 2. ročník 2020/2021
26.9.2020 1 sobota ájurvéda Vladimíra Naušová
27.9. 2020 1 neděle ájurvéda Vladimíra Naušová
24.10.2020 2 sobota Bachovy esence

 

Ing. Václav Hulec
25. 10. 2020 2 neděle Tradiční čínská medicína Vladimíra Naušová
21. 11. 2020 3 sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
22. 11. 2020 3 neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
9. 1. 2021 4 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Ing. Marcela Kubíková
10. 1. 2021 4 neděle Aromaterapie Vladimíra Naušová
30. 1. 2021 5 sobota Fytoterapie RNDr. Zdeňka Chocholoušková
31. 1. 2021 5 neděle Fytoterapie RNDr. Zdeňka Chocholoušková
20. 2. 2021 6 sobota šiacu

 

Vladimíra Naušová
21. 2. 2021 6 Neděle Šiacu

 

Vladimíra Naušová
13.3. 2021 7 sobota

 

Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
14. 3. 2021 7 neděle Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
10. 4. 2021 8 sobota Povídání s hvězdami s planetárním výhledem na rok 2021 Jitka Bártová
11. 4. 2021 8 neděle Povídání s hvězdami s planetárním výhledem na rok 2021 Jitka Bártová

 

 1. ročník 2021/2022
víkend   předmět vyučující

 

1 sobota psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
1 neděle psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
2 sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

2 neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
3 sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
3 neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
4 sobota Výživa Bc. Martina Korejčková, Dis.
4 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
5 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
5 neděle biochemie Mgr. Markéta Večeřová
6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
6 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
7 sobota

 

Alternativní terapeutické metody Bc.Ivana Rea
7 neděle Alternativní terapeutické metody Bc.Ivana Rea
8 sobota Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“

 

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová
8 neděle Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“

 

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

 

 1. Ročník školní rok 2020/2021
termíny víkend   předmět vyučující

 

26.9.2020 1 sobota Duchovní příčiny nemocí Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
27.9. 2020 1 neděle Síla pozitivního myšlení Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
24.10.2020 2 sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
25. 10. 2020 2 neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
21. 11. 2020 3 sobota Rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
22. 11. 2020 3 neděle Rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
9. 1. 2021 4 sobota

 

Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
10. 1. 2021 4 neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
30. 1. 2021 5 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
31. 1. 2021 5 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
20. 2. 2021 6 sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
21. 2. 2021 6 neděle Kineziologie Petra Rusňáková
13.3. 2021 7 sobota

 

Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
14. 3. 2021 7 neděle Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
10. 4. 2021 8 sobota Povídání s hvězdami s planetárním výhledem na rok 2021 Jitka Bártová
11. 4. 2021 8 neděle Povídání s hvězdami s planetárním výhledem na rok 2021 Jitka Bártová

 

Vytisknout

Poradce v oblasti celostní medicíny – 2021/2022

 Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. a zároveň 2. ročník 2020/2021
  víkend   předmět vyučující

 

25.9.2021 1 sobota Fytoterapie RNDr. Zdeňka Chocholoušková
26.9.2021 1 neděle Fytoterapie RNDr. Zdeňka Chocholoušková
23.10.2021 2 sobota šiacu

 

Vladimíra Naušová
24.10.2021 2 neděle Šiacu Vladimíra Naušová
20.11.2021 3 sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
21.11.2021 3 neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
8.1.2022 4 sobota Bachovy esence

 

Ing. Václav Hulec
9.1.2022 4 neděle Tradiční čínská medicína Vladimíra Naušová
29.1.2022 5 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Ing. Marcela Kubíková
30.1.2022 5 neděle Aromaterapie Vladimíra Naušová
19.2.2022 6 sobota ájurvéda Vladimíra Naušová
20.2.2022 6 neděle ájurvéda Vladimíra Naušová
12.3.2022 7 sobota

 

Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
13.3.2022 7 neděle Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
2.4.2022 8 sobota Grafologie z pohledu sebepoznání Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
3.4.2022 8 neděle Grafologie z pohledu sebepoznání Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 

 1. ročník 2022/2023
       
víkend   předmět vyučující

 

1 sobota Alternativní terapeutické metody Bc.Ivana Rea, Rajisa Puchovska
1 neděle Alternativní terapeutické metody Bc.Ivana Rea, Rajisa Puchovska
2 sobota Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
2 neděle Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
3 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
3 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
4 sobota psychologie Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
4 neděle psychologie Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
5 sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

5 neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
6 sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
6 neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
7 sobota Výživa Bc. Martina Korejčková, Dis.
7 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
8 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
8 neděle biochemie Mgr. Markéta Večeřová

 

 1. Ročník 2021/2022 = obor Psychosomatika
termíny víkend   předmět vyučující

 

25.9.2021 1 sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
26.9.2021 1 neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
23.10.2021 2 sobota Rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
24.10.2021 2 neděle Rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
20.11.2021 3 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
21.11.2021 3 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
8.1.2022 4 sobota

 

Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
9.1.2022 4 neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
29.1.2022 5 sobota Duchovní příčiny nemocí Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
30.1.2022 5 neděle Síla pozitivního myšlení Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
19.2.2022 6 sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
20.2.2022 6 neděle Kineziologie Petra Rusňáková
12.3.2022 7 sobota

 

Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
13.3.2022 7 neděle Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
2.4.2022 8 sobota Grafologie a její význam z pohledu sebepoznání Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
3.4.2022 8 neděle Grafologie a její význam z pohledu sebepoznání Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl