Profil absolventa – Poradce v oblasti celostní medicíny

 

Doba studia 3 roky, celkem 24 víkendů (vždy sobota a neděle), 8 víkendů za školní rok.

 

Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o problematiku celostní medicíny. Celostní pohled na člověka existoval vedle oficiální medicíny od pradávna, a proto je cílem tříletého oboru Poradce v oblasti celostní medicíny propojit klasickou medicínu s medicínou přírodní.  Poradce obdrží znalosti z klasické, přírodní medicíny a psychosomatické medicíny, takže bude umět získané vědomosti co nejvíce propojit tak, aby klientovi nabídl nejvhodnější cesty vedoucí ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Cílem je seznámit se s výhodami a eventuálními riziky jednotlivých terapeutických postupů, student by měl získat základní přehled o jednotlivých léčebných metodách tak, aby dokázal v případě řešení zdravotního problému zvolit nejvhodnější kombinaci technik, které povedou k maximálnímu efektu podpory zdraví.  Poradce umí nabídnout i vhodné přístupy vedoucí k prevenci onemocnění. Při hledání nejvhodnějšího přístupu se zaměřuje  na  celostní pohled na člověka, bere v úvahu zdravotní i psychický stav člověka.

 

„Je mnohem důležitější vědět, jaký typ pacienta má nějakou nemoc, než jakou nemoc má nějaký pacient“ (řecký lékař Hippokrates).

Kurz představuje kombinaci 2 letého oboru Poradce v oblasti přírodní medicíny a 1 letého oboru Psychosomatika.

 

Absolvent 2 letého oboru Poradce v oblasti přírodní medicíny a 1 letého oboru Psychosomatika dostává automaticky certifikát Poradce v oblasti celostní medicíny.

 

Cena studia: 1. rok 14 000 Kč/ školní rok, 2. rok 14 000 Kč, 3. rok 14 000 Kč. 

Vytisknout

Programová náplň – Poradce v oblasti celostní medicíny

 Obsah programové náplně je širší než seznam přednášek uvedených v rozvrhu hodin z důvodu, že některé přednášky se opakují pravidelně po 2-3 letech.

 

Ájurvéda

Vladimíra Naušová

 • Áyurvéda nauka o dlouhověkosti, nejstarší léčebný systém aktuální i dnes
 • Základní principy ( prvky, dóši, konstituce, rovnováha zdraví )
 • Hlavní principy zdraví ( agni, áma, chutě, správné stravování, spánek )
 • Detoxikace a regenerace podle Ájurvédy
 • Výživa podle Ájurvédy
 • Ájurvédský přístup k prevenci zdraví

Lektorka: Vladimíra Naušová, absolventka Mezinárodní školy Ájurvédy a životního stylu ADVANA Dr. Freye, praktické semináře Ájurvéda v kuchyni ( Dr. Frey, Dr.Zisková),  studijní pobyt Áyurvédy a jógy v Indii, 20 let lektorka jógy

 

Aromaterapie

Vladimíra Naušová

 • historie a současnost
 • aromaterapie v rovině fyzické, psychické, spirituální
 • éterické oleje – pojmy, získávání, nákup, skladování, bezpečnost
 • rostlinné oleje v aromaterapii – význam, výběr
 • využití aromaterapie v běžném životě ( masáže, koupele, inhalace, kosmetika…)
 • aromalékárnička ( děti, sport, domácnost, pracovní prostředí, cestování… )

Lektorka: Vladimíra Naušová, absolventka Institutu aromaterpie, členka Asociace českých aromaterapeutů, 20 let praxe v aroma péče o tělo i zdraví, autorka a lektorka kurzů Aromaterapie podle Pěti elementů, Shiatsu & Aromaterapie 

 

Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. 

Alexandra Lechovská

Základní rozpoznávací veličinou v astrologii je poměr světla a tmy. V průběhu roku se tento poměr plynule mění (půl roku ve prospěch tmy a půl roku ve prospěch světla), až onen poměr dosáhne takové kvality, že se udělá čára, protože kvalita poměru obou se proměnila do té míry, že musí být nová kvalita, protože „světelné poměry“ jsou už velmi odlišné. Těchto „rozdělujících“ čar je celkem 12 a „plochy“, „vzdálenosti“ mezi těmito čarami známe jako znamení zvěrokruhu.

Proč je těchto čar právě 12? Nejstarší zmínku o oné mystické „dvanáctce“, mnohem starší než zmínka o dvanácti ztracených izraelských kmenech a o dvanácti Ježíšových apoštolech, jsem našla u dvanácti Buddhových paramit, dvanácti Buddhových společníků, symbol později napodobený právě obrazem židovských apoštolů kolem Ježíše Krista.

„Pátráním“ po základním zdroji astrologické nauky jsem se dostala k indoevropské gnostické tradici, tedy k sánskrtu, ve kterém jsou nejstarší texty napsány. Sánskrt je, jak víme, kolébkou všech indoevropských jazyků.  A následně jsem objevila  Mgr. Jana Kozáka, překladatele ze sánskrtu  (přeložil mnoho původních sánskrtských nejstarších textů do češtiny a napsal o tom několik knih).  Abych pochopila to původní, to nejstarší , „ty kořeny“, nebyla jiná cesta, než se pustit do studia sánkrtu – u výše zmíněného učitele, již 6. rokem.  Pro ty, jejichž rodnou řečí je český  jazyk, je to jediná možnost, jak se podívat na svojí mateřštinu z výšky a pochopit polidšťující funkci jazyka jako takového. Všechny ostatní jazyky jsou totiž méně složité a obtížné než čeština. Jak tedy víme, všechny indoevropské jazyky pocházejí ze sánskrtu, avšak ne tím způsobem, že by se ze sánskrtu vyvinuly, ale je to přesně opačně – všechny tyto jazyky jsou jen zbytkem původního dokonalého svatého jazyka. My už dnes nemáme jazykové gramatické prostředky, jak vyjádřit to, co lze vyjádřit sánskrtem.  Slovanské jazyky zachovaly původní dokonalost v nejvyšší (ale i tak bohužel  nevelké) míře  a z nich se   právě čeština jistým způsobem vymyká. (Dá se říci, že čím více na západ, tím primitivnější, upadlejší jazyk. A s časem všechny jazyky dále upadají, čehož jsme svědkem.)

Stejně, jako jsou dvě astrologické kategorie světlo a tma, jsou i dva přístupy ke světu, dva přístupy výkladu. „Světelný“  symbolizuje právě jazyk a „temný“ symbolizuje hmota. Bohužel, z astrologie se vytratil právě onen „světelný“ výklad světa, stejně jako ze všech tzv. esoterních oborů.

 

Bachovy essence, esence volně žijících zvířat

Ing. Ladislav Hulec

 • představení principu všech metod a jejich působení
 • seznámení s praktickými příklady harmonizace psychiky a zlepšení kvality života k celistvé osobnosti (odstranění emocionální bolesti, strachů, blokujících mechanismů aj.)

 

Biochemie                              

Mgr. Markéta Večeřová

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Biorezonance

Ing. Bc. Jana Mašková

 • objevy, historie, principy
 • rezonance, frekvence
 • detoxikační a harmonizační postupy

 

Cesta k pochopení, lásce a zdraví

MUDr. Milan Oulehla

 • porozumění druhým
 • význam lásky a empatie
 • význam pochopení pravdy
 • terapie pomocí koncentrované myšlenky (veršem)
 • cesta ke zdraví
 • jednoduché odpovědi na složité životní otázky

 

Diagnostické metody moderní medicíny, první pomoc

Mgr. Alena Štroblová

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Duchovní a osobnostní rozvoj

Vlaďka Jestřábová, Ing. Renata Šťastná

 • Proč si sami sebe nevážíme a proč si nevěříme aneb O malé sebeúctě a malé sebedůvěře
 • Partnerství mezi mužem a ženou- výjimečné spojení pro vývoj lidských duší
 • Každá trampota má svou mez… aneb O rodičích a dětech
 • Životní síla – kde se nalézá a kam se ztrácí
 • Kam se ztratilo pravé ženství a ryzí mužství

 

Duchovní příčiny nemocí

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Jak funguje naše tělo, bioenergetika a základy anatomie
 • Spojitost mezi myslí a tělem
 • Jak fungují naše myšlenky na naše zdraví. Jak preventivně předcházet nemoci pomocí vnitřní harmonie a ovládání vlastních myšlenek
 • Původ jednotlivých nemocí, proč vznikají, jakou v tom hrajeme roli a jak se uzdravit
 • Pochopení sebeuzdravovacích schopností
 • Vliv zdravého životního stylu na naše tělo
 • Vliv pozitivního myšlení na naše tělo
 • Seminář je určen pro všechny, kteří věří, že naše tělo je více než schránka chemie a orgánů. Pro ty, kteří se chtějí uzdravit a spolehnout na sebe a přijmout za sebe zodpovědnost. Je určen pro ty, kteří chtějí pochopit, že naše tělo symbol a chtějí jeho vzácné řeči porozumět.

 

Environmentální výchova

Mgr. Marcela Peroutková Kubíková

 • Ekosystémy
 • základní podmínky života
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • přírodní kosmetika
 • odpadové hospodářství
 • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
 • trvale udržitelný rozvoj

 

Fytoterapie

RNDr. Mgr. Zdenka Chocholoušková, Ph.D., Ivana Tischlerová

 • fytoterapie/bylinkářství – co vše je fytoterapie a jaké má možnosti
 • historie evropského bylinkářství
 • léčivé účinky bylin
 • jak byliny sbírat, sušit a skladovat
 • bylinné čaje
 • léčivé tinktury, oleje, masti, sirupy a koupele
 • signatura místních bylin
 • jednotlivé byliny podrobněji (skupina běžně dostupných bylin a jejich praktické užití)
 • použití bylin u dětí
 • jedlé byliny
 • byliny v kuchyni, v domácnosti i na cestách, jako běžná součást našich životů

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Zuzana Fenclová

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Grafologie a její význam ve vztahu k rozvoji osobnosti

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

Motto: ,, Nejtěžší ztráta, to je ztráta vlastního Já…“ ( C. Mc Cullersová)

Grafologie je psychodiagnostická metoda vycházející z psychologie výrazu z psychologie rukopisu. Jejím hlavním předmětem je vztah mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Grafologie jako vědní disciplína má význam v osobní i pracovní rovině.  V osobní rovině grafologie osobnosti přinese hluboké sebepoznání, založené na nevědomé, podvědomé úrovni. Uvědomění si základních temperamentových a charakterových vlastností, kvalitu vlastního potenciálu a možnosti jeho dalšího rozvoje. Umět lépe zvládnout stres, zvýšení sebevědomí a sebeúcty osobnosti. V pracovní rovině na základě sebepoznání přinese grafologie vnímání a pochopení rozdílů jiné osobnosti, zlepšení mezilidských vztahů, prohloubení sociální a emocionální inteligence, empatii a umění orientovat se v oblasti psychologie osobnosti. Zaměstnavateli – zadavateli grafologie přinese zlepšení komunikace mezi pracovníky na základě pochopení osobnostních rozdílů, vzájemnou empatii a toleranci, psychickou vyrovnanost jednotlivců a rozvoj jejich osobnostního potenciálu, zlepšení týmové spolupráce. Na základě etického kodexu České grafologické komory v Praze, veškeré konzultace a poradenství probíhají na úrovni individuálních konzultací. Konzultace jsou vedeny na základě rozboru rukopisu písma osobnosti s písemným souhlasem.

Cílem grafologie je poznání a pochopení charakterových a temperamentových vlastností osobnosti, sebereflexe, sebeuvědomění, sebepřijetí, zvýšení sebevědomí a sebedůvěry, možnosti osobnosti, zvládání vnitřního stresu a napětí na základě vlastních možností, pochopení rozdílnosti jiné osobnosti na základě svého sebepoznání.

Dílčí témata:

 • Základní psychologický profil osobnosti na základě rozboru rukopisu
 • Sebepojetí, slabé a silné stránky osobnosti
 • Vůle a emocionalita, empatie
 • Inteligence a racionalita, její možnosti
 • Vitální základ a vitalita
 • Morální vlastnosti, empatie a sociabilita
 • Odolnost vůči stresu a zátěži
 • Osobnostní potenciál a možnosti dalšího rozvoje

 

Imunologie a prevence onemocnění z pohledu fytoterapie

Ivana Tischlerová

 • Imunologie – základní principy funkce imunitního systému (klasická imunologie, klinická imunologie, vývojová imunologie, ekoimunologie, imunoterapie)
 • Epigenetika
 • Lifestyle neboli zásady zdravého životního stylu
 • Prevence onemocnění (nutriční výživa mikro a makro, fototerapie, pohybová terapie a meditace, spánková hygiena, sebepéče a další)
 • Fytoterapie a imunologie
 • Byliny ovlivňující imunitní systém, základní tipy a doporučení pro praxi

 

Kineziologie

Petra Rusňáková

 • Seznámení s kineziologií
 • Svalový test a předtesty – kontrakce, extenze a svalový obvod
 • F/O držení…. uvolnění stresu, dech a uvedení do přítomnosti ve stresových situacích
 • Emoční vyladění
 • Jednoduché uvolňující cviky (zkrat uší, očí, křížové programování, směry pohledu)
 • Praktická ukázka

 

Muzikoterapie

Bc. Ivana Rea

Muzikoterapie 1

 • Úvod do muzikoterapie
 • Seznámení s MT nástroji
 • Hudební dialogy – sebepoznání skrze hudební nástroje
 • Rozdíly mezi hudební výchovou a muzikoterapií
 • Hry v rolích a tanec – emoce ve spojení s hudbou
 • Jak jednoduše a bezpečně zapojit svůj hlas – základy zpěvu
 • Co je to zvuk – práce s vibrací tibetských mís
 • Hudební dramatizace – živly v hudbě

Muzikoterapie 2

 • Význam hudby v životě – působení hudby v prenatálním období, dětství, dospívání a dospělosti
 • Práce s rytmy – základy rytmiky, hry s dynamikou, tempy
 • Jak zvládnout intonaci
 • Práce s písní
 • Pohyb a živá hudební improvizace
 • Relaxace s živou hudbou

 

Netradiční způsoby léčby a uzdravení

Rajisa Puchovska – ukrajinská léčitelka Lorka

 • urinoterapie
 • léčivé vlastnosti petroleje
 • hladovění
 • mechanická očista těla
 • vodoléčba

 

Patologie

Mgr. Jolana Kolářová, Mgr. Jana Vodáková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Prevence a podpora zdraví

Mgr. Petra Nováková, Ing. Jarmila Mandžuková, PhDr. Tomáš Ulč, Mgr. Lucie Benediktová

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)

 

Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Problematika psychohygieny základních kvalit života: zdraví – výkonnost – úspěšnost – spokojenost
 • Osobnost a její vliv na základní kvality života.
 • Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti
 • Náročné životní situace a psychické poruchy – jejich příčiny, projevy a možnosti ovládání
 • Problémy efektivní a zdravé životosprávy
 • Kritické problémy socializace a sociální interakce
 • Techniky psychohygieny: teorie a praxe
 • Prevence stresu a syndromu vyhoření
 • Jak zvládnout náročné životní situace, post-trauma stres

 

Přírodní zahrady, pěstování a sběr léčivých rostlin

Ing. Marcela Peroutková Kubíková, Ivana Tischlerová

Pěstování a sběr léčivých rostlin

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

Přírodní zahrady

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie              

Mgr.  Bc. Jitka Anastázie Meindl

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

 

Psychosomatika z pohledu Nové germánské medicíny a EFT

Alice Bláhová

 • 5 biologických zákonů podle kterých se vyvíjí nemoc i zdraví
 • konkrétní spouštěče onemocnění
 • fázovost onemocnění
 • orgány a jejich orgánové reakce v souvislosti s příslušností k části mozku
 • pravo-levá dominance pro ukládání onemocnění na pravou nebo levou stranu těla
 • úloha bakterií a virů v uzdravení
 • vypočitatelnost obratu k uzdravení

 

Reflexní terapie

Emílie Špačková

 • úloha bakterií
 • historie R
 • anatomie chodidla
 • indikace, kontraindikace
 • pohybový aparát
 • reflexe vnitřních orgánů
 • základy RT ruky
 • párové orgány
 • vliv orgánů s hormonální činností na látkovou výměnu
 • lymfatický system
 • měkká reponace krční páteře
 • masáž čaker na chodidlech
 • pomocné techniky

 

Rodinné konstelace

Vlaďka Jestřábová

 • účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům
 • pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
 • metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným
 • pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
 • seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

 

Síla pozitivního myšlení

Vlaďka Jestřábová                     

 • Základy znalostí kvantové fyziky a jak funguje naše mysl. Jak pracují naše myšlenky v náš prospěch i neprospěch. Jak si dokážeme svůj život vytvářet k obrazu svému.
 • Síla naší mysli
 • Pojem kvantová fyzika a jak jí využíváme v běžném životě
 • Proč si myslím, že vše je jen náhoda
 • Jak fungují souvislosti
 • Jak fungují naše myšlenky a emoce spojené s tím, co se nám děje v životě
 • Můžeme si za to sami? Jsme tvůrci vlastního života, nebo je vše jen neřízená náhoda osudu? Můžeme změnit svůj život k lepšímu – návod a praktické rady pro běžný život
 • Seminář je určen pro všechny, kteří se zajímají o svůj život a přejí si ho buď změnit k lepšímu, nebo si udržet štěstí a vytvořit si harmonické partnerství, domov, finanční stabilitu, klid v duši a jasnou mysl.

 

Stres a jeho zrcadlení v psychosomatice

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Naučíme se pochopit příčinu svých starostí a umět je řešit a postavit se k nim čelem.
 • Naučíme se pracovat se starostmi ve svém životě a najít řešení
 • Proč máme starosti. Jejich příčina a prevence. Jak je řešíme. Co se s nimi dá dělat. Jak starosti využít ve svůj prospěch. Jaké máme hodnoty a priority a co nás dělá šťastnými. Následky starostí. Prevence a řešení stresu. Techniky a návody k řešení. Praktické rady a příklady.
 • Seminář je určen pro všechny, kdo se chtějí naučit zvládat negativní situace ve svém životě, jak se z nich poučit a jít dál.

 

Shiatsu – japonská masáž

Vladimíra Naušová

 • Shiatsu – kořeny a principy
 • Meridiány a tsubo body( tok energie v těle)
 • Orgánové hodiny
 • Příprava tělesná i duševní
 • Makko – ho cvičení – praxe
 • Základni techniky a sestavy Shiatsu – praktické ukázky

Lektorka : Vladimíra Naušová – absolventka Školy Shiatsu KI B. Dvořáka, 15 let praxe shiatsu, autorka a lektroka kurzů Shiatsu & Aromaterapie pro laiky i profesionály

( Shiatsu Wellness, Ambika těhotenská masáž, cyklus Elementy v nás)

 

Antická mystéria a jejich symbolika v umění

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

Antická mystéria (Eleusis, Delfy, Mithra) a jejich vliv v umění a architektuře až do dnešních dnů. Hlavní myšlenka mystérií byl duchovní i hmotný přínos pro jedince, zjednodušeně jak žít lépe a zdravěji se znalostí hlubokých tajemství (prostřednictvím zasvěcení). Pod tím vším by se prolínalo téma – „umění a zdraví“ neboli umění jako prostředek poznání a jeho vliv na lidské zdraví.

 

Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměn

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

Podstata alchymie jako proměny neušlechtilého v ušlechtilé, symbolizovaná přeměnou olova ve zlato, je paralelou cesty k hlubokému poznání a vnitřní proměně. Alchymie znovu ožila v 15. století jako součást nastupující renesance a našla svůj odraz v dílech tehdejších geniálních umělců. Symbolika alchymie v obrazech Hieronyma Bosche, Albrechta Dürera, Leonarda da Vinci nebo Rafaela dodnes ukazuje možnou cestu k pochopení sebe sama a světa kolem nás. Ve 20. století obohatil alchymii svým pohledem švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Jeho „individuace“, zjednodušeně stávání se sám sebou, je cestou, jak uzdravit nemocnou či zmatenou duši.

Bohumil Vurm je spisovatel a tvůrce výstav s historickou tematikou. Je členem mezinárodní organizace FIJEV se sídlem v Paříži, která sdružuje novináře a autory s vinařským zaměřením.

Jako první u nás v 90. letech začal přednášet o karetním systému tarot a jeho symbolice. Dlouhodobě se zabývá evropskou historií a dílem nizozemského malíře Hieronyma Bosche. Přednáší pro širokou veřejnost i na školách a univerzitách, doma i v zahraničí. Jeho přednáška „Bosch a tarot“ byla otištěna ve sborníku z mezinárodní konference konané v roce 2010 v Nizozemí.

Napsal první původní českou encyklopedii tarotu. Jeho úspěšné trilogie „Tajné dějiny Evropy“ a „Příběh templářů.“ byly vydány také v Maďarsku. Mezi jeho další knihy patří „Rudolf II. a jeho Praha“, „Praga Mystica“, „Tarot a hledání smyslu života“. Spolu s manželkou Zuzanou napsal další úspěšné knihy –  „Karel IV. / Rytíř – poutník – král – císař“, „Prahou po stopách zednářské symboliky“ a nejnovější „Václav IV. a Zikmund / Bratři – rivalové – králové“.

Je autorem či spoluautorem scénářů k výstavám „Praga Mystica“, „Krásy a tajemství České republiky“, „Vivat Comenius“, „Páni z Rožmitála“ a „Víno napříč staletími“. Předsedá Nadaci Hieronymus propagující dílo Hieronyma Bosche.

 

Tradiční čínská medicína

Vladimíra Naušová

 • Úvod do TČM  – rozdíl filosofií léčení Západu a Východu
 • Jin a Jang
 •  Pět elementů – Pentagram, Archetypy, Meridiány, Orgánové hodiny
 • Terapie TČM- Akupunktura, Byliny, Výživa, Tui-na masáže, Moxa
 • Lektorka: Vladimíra Naušová, 20 let praxe a vzdělávání v celostním přístupu ke zdraví, propojuje poznatky Západu a Východu

 

Úvod do přírodní medicíny

lMUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Tradiční versus netradiční medicína
 • Léčba symptomů a léčba příčin
 • Dělení přírodních směrů

 

Výživa

PhDr. Tomáš Ulč, Ph.D., Martina Korejčková, DiS., Mgr. Lucie Benediktová, Dis., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Jolana Kolářová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Zdravá  komunikace  aneb komunikací ke zdraví

Mgr. Bc. Jitka Anastázie Meindl

Cíle:

 • seznámit se se základními oblastmi sociálních (a profesních) dovedností (přiměřené poznání a ovládání sebe sama, poznávání a akceptace druhých, empatie, tolerování apod.) s důrazem na  oblast sociální komunikace;
 • zprostředkovat některé metody a postupy rozvoje sociálních dovedností;
 • zvýšit motivaci pro práci na dlouhodobějším osobním růstu.

Forma: přednáška, cvičení, modelové situace , hry, diskuse, sdílení vlastních zkušeností…

 1. blok
 • Oblasti sociálních dovedností  (sociální percepce, sociální interakce a komunikace, konflikty a jejich zvládání, asertivita, zvládání zátěže).
 • Sociální percepce: jak vnímám ostatní, jak jsem vnímán?

Jak zlepšovat a zpřesňovat sociální percepci a posilovat vlastní pozitivní dojem (image).

 1. blok
 • Sociální komunikace jako nejdůležitější dovednost:
 • jak se učit efektivní – zdravé komunikaci
 • intrapersonální komunikace a její význam, jak efektivněji  komunikovat  sám se sebou
 • interpersonální komunikace:

 rozvíjení  komunikační způsobilosti v oblasti:

neverbální  k. –  vhodné a nevhodné  neverbální signály, jak vnímat a rozumět neverbálním sdělením

verbální komunikace 

naslouchání jako nejdůležitější komunikační dovednost

 1. blok
 • Asertivita

jako cesta k druhým lidem, které předchází cesta k vlastním potřebám, přáním,  právům :  3P – poznání, projevení, prosazení

 • asertivní osobnost
 • asertivní techniky (kritika, prosazování, kompromis)
 1. blok
 • Konflikty
 • Konflikt jako cesta k souladu
 • Styly řešení, dovednosti pro zvládání

 

Zdraví je pro nás vším

Ing. Jarmila Mandžuková

2 denní přednáška o komplexním přístupu ke zdraví a práci na tělu i Duchu

 1. den

Lidské tělo a zdraví

Co vlastně znamená být zdravý?

Co vše udělat pro svoje zdraví, prevence

– tělo je náš přítel

– tajemství biologických hodin

– stravování, skladba stravy, průmyslově upravované potraviny

– správné dýchání, dechová cvičení

– kvalitní spánek a odpočinek

– optimální hmotnost, redukce váhy

– pobyt v přírodě, pohyb

 1. den

Lidské tělo a nemoc

příčiny nemocí, možnosti přírodní či alternativní léčby

Zdravá a léčivá strava

co jíst, když jsme nemocní

superpotraviny, které nám zachrání život

Fytoterapie

hlavní české bylinky a jejich využití

domácí výroba léčivých produktů, popř. ochutnávka

Psychosomatika

nemoci z pohledu emocí a psychiky

myšlení uzdravuje, afirmace, vizualizace

Sebeléčba

energetický systém těla

ruce – zdroj léčivé síly, praktické ukázky

Úsměv léčí duši i tělo

humor a smích jako lék

léčivý vnitřní úsměv, praktické ukázky

 

Vytisknout

Poradce v oblasti celostní medicíny 2022/2023

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. a zároveň 2. ročník 2022/2023
víkend   předmět vyučující

 

24.9.2022 1 sobota Antická mystéria a jejich symbolika nejen v umění Bohumil Vurm
25.9.2022 1 neděle Antická mystéria a jejich symbolika nejen v umění

 

Bohumil Vurm
5.11.2022 2 sobota Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
6.11.2022

 

2 neděle Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
26.11.2022 3 sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

27.11.2022 3 neděle  

somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
7.1.2023 4 sobota patologie Mgr. Jana Vodáková
8.1.2023 4 neděle  

patologie

 

Mgr. Jana Vodáková
4.2.2023 5 sobota psychologie Mgr. Mg.A. Lucie Essenza
5.2.2023 5 neděle  

psychologie

 

Mgr. Mg.A. Lucie Essenza
25.2.2022 6 sobota Diagnostické metody, první pomoc Mgr. Jana Vodáková
26.2.2023 6 neděle  

biochemie

 

Mgr. Markéta Večeřová
18.3.2023 7 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
19.3.2023 7 neděle Výživa a prevence a podpora zdraví Bc. Lucie Benediktová
1.4.2023

 

8 sobota Biorezonanční terapie  

ng. Bc. Jana Mašková

2.4.2023

 

8 neděle Výživa a prevence a podpora zdraví  

Bc. Martina Korejčková, Dis.

 

3.ročník 2022/2023 (Psychosomatika)

termíny víkend   předmět vyučující

 

24.9.2022 1 sobota Antická mystéria a jejich symbolika nejen v umění Bohumil Vurm
25.9.2022 1 neděle Antická mystéria a jejich symbolika nejen v umění

 

Bohumil Vurm
5.11.2022 2 sobota Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
6.11.2022

 

2 neděle Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
26.11.2022 3 sobota Duchovní příčiny nemocí, duchovní a osobnostní rozvoj Vlaďka Jestřábová
27.11.2022 3 neděle Síla pozitivního myšlení, duchovní a osobnostní rozvoj Vlaďka Jestřábová
7.1.2023 4 sobota

 

Rodinné a systemické konstelace Vlaďka Jestřábová
8.1.2023 4 neděle Rodinné a systemické konstelace Vlaďka Jestřábová
4.2.2023 5 sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
5.2.2023 5 neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
25.2.2023 6 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
26.2.2023 6 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
18.3.2023 7 sobota

 

Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Duchovní příčiny nemocí Mgr. Martina Brožková
19.3.2023 7 neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Síla pozitivního myšlení Mgr. Martina Brožková
1.4.2023

 

8 sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
2.4.2023

 

8 neděle kineziologie Petra Rusňáková

 

 1. ročník 2023/2024
víkend   předmět vyučující

 

1 sobota Fytoterapie RNDr. Zdeňka Chocholoušková
1 neděle Fytoterapie RNDr. Zdeňka Chocholoušková
2 sobota šiacu

 

Vladimíra Naušová
2 neděle Šiacu Vladimíra Naušová
3 sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
3 neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
4 sobota Bachovy esence

 

Ing. Václav Hulec
4 neděle Tradiční čínská medicína Vladimíra Naušová, Vendulka Sukéníková
5 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Ing. Marcela Kubíková
5 neděle Aromaterapie Vladimíra Naušová
6 sobota ájurvéda Vladimíra Naušová
6 neděle ájurvéda Vladimíra Naušová, Petr Pleticha
7 sobota

 

Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
7 neděle Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
8 sobota Přírodní léčba Rajisa Puchovska
8 neděle Přírodní léčba Rajisa Puchovska

 

 

Vytisknout

Poradce v oblasti celostní medicíny – 2023/2024

 Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. a zároveň 2. ročník 2023/2024
  víkend   předmět vyučující

 

23.9.2023 1 sobota Netradiční způsoby léčby (urinoterapie, atd.) Rajisa Puchovska

(léčitelka Lorka)

24.9.2023 1 neděle Netradiční způsoby léčby Rajisa Puchovska (léčitelka Lorka)
4.11.2023 2 sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
5.11.2023 2 neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
25.11.2023 3 sobota Ájurvéda Petr Pleticha
26.11.2023 3 neděle Ájurvéda Petr Pleticha
13.1.2024 4 sobota Fytoterapie (Léčivé stromy a keře) Ivana Tischlerová
14.1.2024 4 neděle Fytoterapie (Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie) Ivana Tischlerová
27.1.2024 5 sobota Bachovy esence Ladislav Hulec
28.1.2024 5 neděle aromaterapie Helena Černá
24.2.2024 6 sobota šiacu Vladimíra Naušová
25.2.2024 6 neděle Šiacu ájurvéda Vladimíra Naušová
16.3.2024 7 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Ing. Marcela Kubíková
17.3.2024 7 neděle „Jarní probuzení“ cestou přírodní medicíny Mgr. Kateřina Vlášková
6.4.2024 8 sobota Tradiční čínská medicína Vendulka Sukéníková
7.4.2024 8 neděle Tradiční čínská medicína Vendulka Sukéníková

 

 1. ročník 2024/2025 
víkend   předmět vyučující
1 sobota Antická mystéria a jejich symbolika nejen v umění Bohumil Vurm
1 neděle Antická mystéria a jejich symbolika nejen v umění Bohumil Vurm
2 sobota Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
2 neděle Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
3 sobota somatologie Mgr. Renata Jonášová
3 neděle somatologie Mgr. Renata Jonášová
4 sobota patologie Mgr. Jana Vodáková
4 neděle patologie Mgr. Jana Vodáková
5 sobota psychologie Mgr. et Mg.A. Lucie Essenza
5 neděle psychologie Mgr. et Mg.A. Lucie Essenza
6 sobota Diagnostické metody, první pomoc Mgr. Jana Vodáková
6 neděle biochemie Mgr. Markéta Večeřová
7 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
7 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
8 sobota Výživa a prevence a podpora zdraví Bc. Martina Korejčková, Dis.
8 neděle Výživa a prevence a podpora zdraví Bc. Lucie Benediktová

 

3. ročník 2023/2024

termíny víkend   předmět vyučující

 

23.9.2023 1 sobota Netradiční způsoby léčby (urinoterapie, atd.) Rajisa Puchovska

(léčitelka Lorka)

24.9.2023 1 neděle Netradiční způsoby léčby Rajisa Puchovska (léčitelka Lorka)
4.11.2023 2 sobota Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. MgA. Lucie Essenza
5.11.2023 2 neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. MgA. Lucie Essenza
25.11.2023 3 sobota Duchovní příčiny nemocí Vlaďka Jestřábová
26.11.2023 3 neděle Síla pozitivního myšlení Vlaďka Jestřábová
13.1.2024 4 sobota

 

Rodinné a systemické konstelace Vlaďka Jestřábová
14.1.2024 4 neděle Rodinné a systemické konstelace Vlaďka Jestřábová
27.1.2024 5 sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
28.1.2024 5 neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
24.2.2024 6 sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
25.2.2024 6 neděle Kineziologie Petra Rusňáková
16.3.2024 7 sobota Genové klíče Ing. Ladislav Hulec
17.3.2024 7 neděle „Jarní probuzení“ cestou přírodní medicíny Mgr. Kateřina Vlášková
6.4.2024 8 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
7.4.2024 8 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá