Profil absolventa oboru Základy psychologie

Doba studia 1 roky, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle), 104 hodin

Pojďme se spolu vydat na dobrodružnou cestu, během které se seznámíme s psychologií. Nečeká nás nudná teorie, ale prostor pro to, abychom si poznatky vyzkoušeli, osahali a zažili. Ochutnáte výběr toho nejzajímavějšího z různých oblastí, kterých se psychologie dotýká. Budeme mít velký prostor na svoje zkušenosti a společné sdílení v diskuzi. A možná se dozvíte i něco sami o sobě…

Kurz psychologie je určen všem, kteří se zajímají o problematiku člověka očima psychologie. Přednášky předkládají základní orientaci v oboru psychologie a zaměřují se na vybraná témata ze základních a teoretických psychologických disciplín (např. osobnost a její poznávání, poruchy osobnosti, motivace lidského chování, komunikace, učení a paměť v životě člověka) a jsou doplněny vybranými tématy aplikovaných psychologických disciplín (např. psychohygiena, stres, současné psychoterapeutické směry).

Definice zdraví dle světové zdravotnické organizace z roku 1946 říká, že zdraví je stav fyzické, psychické a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci nebo vady. Vnímáme-li zdraví v celostním aspektu, pak připouštíme, že psychické procesy a reakce našeho fyzického těla jsou ve vzájemné interakci. Vzájemným ovlivňováním naší mysli (psyché) a fyzického těla (soma) se zabývá též obor Psychosomatika, který byl v roce 2014 uznán jako legitimní klinický obor.

Problematika psychologie je součástí života nás všech, promítá se tedy do našeho osobního, rodinného i pracovního života. Získané psychologické poznatky absolventům pomohou porozumění sobě i porozumění druhým a ve zvládání obtížných životních situací.

Cena studia: 13 000 Kč/ školní rok. Absolvent získává certifikát pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

 

Vytisknout

Základy psychologie

Doba studia: 1 rok, rozvrh hodin školní rok 2019/2020

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Pojďme se spolu vydat na dobrodružnou cestu, během které se seznámíme s psychologií. Nečeká nás nudná teorie, ale prostor pro to, abychom si poznatky vyzkoušeli, osahali a zažili. Ochutnáte výběr toho nejzajímavějšího z různých oblastí, kterých se psychologie dotýká. Budeme mít velký prostor na svoje zkušenosti a společné sdílení v diskuzi. A možná se dozvíte i něco sami o sobě…

Kurz bude v Plzni probíhat ve školním roce 2020/2021 (jednou za dva roky).

Ve školním roce 2019/2020 probíhá kurz v Praze – rozvrh je uveden níže.

Termín Víkend   Předmět Lektor
12.-13.10.2019

 

 

1 sobota

neděle

Úvod do psychologieCo to je psychologie, čemu se věnuje a čím může být prospěšná.

Rozdělení psychologie a její disciplíny.

Psychologie. Je to vůbec věda?

Zajímavé psychologické výzkumy a jejich možné využití v našem životě.

Vybrané kapitoly aneb ochutnávka obecné psychologie (př. vědomí a nevědomí, senzorické procesy, lidská percepce, motivace, jazyk, myšlení a emoce).

Mgr. Jana Kindlová
9.-10.11.

2019

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

sobota

neděle

 

 

 

 

Život jako cestaVývojová psychologie se zabývá vývojem člověka jako jedince – aneb pojďme prozkoumat dobrodružství, které začíná před narozením a končí smrtí.

Rodičovství jako výzva.

Smrt.

Mgr. Jana Kindlová
30.11.-1.12.2019 3 sobota

neděle

Člověk jako tvor sociálníVybrané kapitoly ze sociální psychologie a osobnosti člověka.

Člověk a společnost.

Naše začleňování mezi ostatní jedince.

Sociální skupiny a jak nás ovlivňují.

Sociální percepce a chyby, které děláme.

Psychologie davu.

Mgr. Jana Kindlová
11.-12.1.2020 4 sobota

neděle

Nikdy se nepřestáváme učitPaměť a jak funguje. Dá se cvičit?

Typy učení.

Rozdílné studijní typy a jak to v praxi využít.

Vzdělávání a jeho podoby.

Alternativní směry aneb jde to i jinak (Waldorf, Montessori, svobodné školy, domácí vzdělávání, unschooling).

Pozornost a jak ji zlepšit.

Potíže v učení.

Jak se učit cizí jazyky (nebo cokoliv jiného).

Prokrastinace.

Mgr. Jana Kindlová
1.-2.2.2020 5 sobota

neděle

Abnormality duševního životaKde je norma a kde začíná bláznovství.

Chorobné změny psychických jevů a jednotlivé odchylky.

Jak se vyvíjel náš náhled na abnormality a zvláštnosti.

Deprese, aneb když temnota pohltí.

Schizofrenie.

Demence a vzácné poruchy.

Autismus.

Mgr. Jana Kindlová
29.2.-1.3.2020 6 sobota

neděle

Náročné životní situaceŽijeme ve stále se zrychlujícím se světě.

Závažné životní situace.

Stres a jeho zvládání.

Duševní hygiena, aneb jak se starat i o svoje nitro.

Relaxace a její možnosti.

Jak zářit, ale neshořet (aneb syndrom vyhoření).

Mgr. Jana Kindlová
14.-15.3.2020 7 sobota

neděle

(Psycho)TerapieTerapie a její podstata, možnosti a úskalí.

Jaké typy terapie existují a proč se nebát psychoterapeuta.

Osobnost terapeuta.

Dramaterapie, arteterapie, zooterapie a další.

Skupinová terapie, komunita.

Praktické ochutnávky.

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
4. – 5.4.2020 8 sobota

neděle

KomunikaceCo to je komunikace a proč nelze nekomunikovat

Jak spolu komunikujeme?

Chyby v komunikaci a argumentační fauly.

Kouzlo diskuze.

Asertivita versus agresivita.

A čeká nás také společné shrnutí celého ročníku.

Mgr. Jana Kindlová