Profil absolventa – Základy psychologie

 

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle).

Základy psychologie jsou důležité ve všech profesích, a to nejen pomáhajících (učitelé, zdravotničtí pracovníci, policisté, sociální pracovníci, právníci, soudci….). Avšak v současné praxi jsou i při studiu na vysokých školách  poznatky z psychologie podceňovány a jsou předávány na nedostatečné úrovni, což se promítá i dopady v běžném reálném životě. Poznatky z psychologie jsou nezbytné k navození správné empatické komunikace, pochopení sebe sama i dění kolem nás, k citlivému přístupu v životě. V rámci oboru se seznámíte s jednotlivými obory, metodami a principy psychologie (obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, pedagogická psychologie, psychopatologie, psychoterapie, psychologie komunikace, psychoterapie).  Výklad je přístupný pro začátečníky i pro pokročilé, kteří se potřebují zorientovat v praxi. 

Pojďme se spolu vydat na dobrodružnou cestu, během které se seznámíme s psychologií. Nečeká nás nudná teorie, ale prostor pro to, abychom si poznatky vyzkoušeli, osahali a zažili. Ochutnáte výběr toho nejzajímavějšího z různých oblastí, kterých se psychologie dotýká. Budeme mít velký prostor na svoje zkušenosti a společné sdílení v diskuzi. A možná se dozvíte i něco sami o sobě…

 

Absolvent 1 letého oboru Základy psychologie obdrží certifikát o absolvování pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

 

Cena studia: 1. rok 13 000 Kč/ školní rok, 2. rok 13 000 Kč.

Programová náplň – Základy psychologie

 

Úvod do psychologie

Mgr. Zuzana Bittnerová

 • Co to je psychologie, čemu se věnuje a čím může být prospěšná. 
 • Rozdělení psychologie a její disciplíny. 
 • Psychologie. Je to vůbec věda? 
 • Biologická a sociokulturní determinace psychiky
 • Zajímavé psychologické výzkumy a jejich možné využití v našem životě. 
 • Vybrané kapitoly aneb ochutnávka obecné psychologie (př. vědomí a nevědomí, senzorické procesy, lidská percepce, motivace, jazyk, myšlení a emoce). 

 

Psychologie osobnosti – dobrodružství jedinečnosti

Mgr. Martina Přichystalová

 • Osobnost, jáství, koncepce, struktura a rysy osobnosti.
 • To nejdůležitější z psychologie osobnosti.
 • Typologie osobnosti.
 • Biologický základ osobnosti – temperament, emoce, citová zralost. 
 • Dynamika osobnosti – klasifikace potřeb a motivace.
 • Výkonové vlastnosti osobnosti – dispozice, schopnosti, IQ
 • Osobnost a charakter – charakterové vlastnosti, morální vývoj, svědomí, sebehodnocení, sebevědomí.
 • Rozvoj vlastní osobnosti a vlastního potenciálu. 
 • Aktivní práce na sobě, seberealizace, sebevědomí, sebeúcta, sebepoznání, sebereflexe, vlastní hodnota.

 

Vývojová psychologie – život jako cesta 

Jarka Vykoupilová

 • Vývojová psychologie hravě a v souvislostech celého rodinného systému od početí do smrti.
 • Vývojová psychologie se zabývá vývojem člověka jako jedince – aneb pojďme prozkoumat dobrodružství, které začíná před narozením a končí smrtí.
 • Rodičovství jako výzva.
 • Smrt.

 

Sociální psychologie – člověk jako tvor sociální

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Vybrané kapitoly ze sociální psychologie a osobnosti člověka.
 • Člověk a společnost. Společnost, předsudky, kolektivní vědomí.
 • Naše začleňování mezi ostatní jedince. 
 • Socializace, sociální vývoj člověka, sociální ovlivňování (rodina, škola, přátelé, práce, společnost, kultura).
 • Socializační procesy, sociální učení, interakce.
 • Sociální roce sociální pozice, konflikt sociálních rolí. 
 • Sociální skupiny a jak nás ovlivňují.
 • Sociální percepce a chyby, které děláme.
 • Psychologie davu. Manipulativní jednání a jak se mu bránit. 

 

Pedagogická psychologie – nikdy se nepřestáváme učit

Mgr. Martina Přichystalová

 • Paměť a jak funguje. Dá se cvičit? 
 • Typy učení. 
 • Rozdílné studijní typy, učební styly a strategie.
 • Současné paradigma pedagogiky, konstruktivistický versus transmisivní přístup v pedagogice. 
 • Vzdělávání a jeho podoby.
 • Alternativní směry aneb jde to i jinak (Waldorf, Montessori, svobodné školy, domácí vzdělávání, unschooling).
 • Pozornost a jak ji zlepšit. 
 • Potíže v učení.  
 • Poruchy učení a speciální pedagogika, prevence školní a výukové neúspěšnosti, formativní versus sumativní hodnocení ve škole.

 

Náročné životní situace

Jarka Vykoupilová

 • Žijeme ve stále se zrychlujícím se světě. 
 • Závažné životní situace. 
 • Stres a jeho zvládání. 
 • Jak zářit, ale neshořet (aneb syndrom vyhoření). 
 • Traumatické události v našem životě a jak je zvládnout. 
 • Posttraumatický šok, příčiny vzniku, průběh, terapie.
 • Mysl, tělo, psychosomatika.
 • Základy psychosomatiky, vliv psychiky na zdraví člověka.
 • Neurolingvistické programování, aktivní NLP. Autogenní trénink.
 • Duševní hygiena, aneb jak se starat i o svoje nitro. 
 • Relaxace a její možnosti.
 • Prokrastinace. Plánování času – time management

 

Abnormality duševního života

Mgr. Zuzana Bittnerová

 • Co je vlastně norma? Jak ji uchopit?  
 • Chorobné změny psychických jevů a jednotlivé odchylky. 
 • Jak se vyvíjel náš náhled na abnormality a zvláštnosti.  
 • Poruchy osobnosti (rozlišení, druhy, projevy chování, možnosti léčby, psychoterapie).
 • Deprese, aneb když temnota pohltí. 
 • Úzkostná porucha.
 • Obsedantně kompulzivní porucha.
 • Schizofrenie. Maniodepresivní psychóza.
 • Demence a vzácné poruchy. 
 • Autismus. 

 

(Psycho)Terapie

Mgr. Martina Přichystalová

 • Terapie a její podstata, možnosti a úskalí. 
 • Jaké typy terapie existují a proč se nebát psychoterapeuta.
 • Osobnost terapeuta. 
 • Dramaterapie, arteterapie, zooterapie a další. 
 • Skupinová terapie, komunita. 
 • Praktické ochutnávky. 
 • Nezpracované trauma, následky, léčba. 
 • Terapeutický rozhovor, praktický nácvik, poradenská činnost.
 • Pozitivní přístup k životu
 • Aktivní a tvořivý život, pozitivní myšlení.
 • Prevence deprese, úzkostných stavů a změny nálad. Práce se vztekem, agresí, smutkem a pocitem viny.

 

Komunikace trochu jinak

Mgr. Zuzana Bittnerová

 • Co to je komunikace a proč nelze nekomunikovat
 • Jak spolu komunikujeme? 
 • Verbální a neverbální komunikace.
 • Chyby v komunikaci a argumentační fauly. 
 • Kouzlo diskuse. 
 • Asertivita versus agresivita. 
 • Efektivní komunikace, konfliktní a krizová komunikace, pozitivní komunikace.
 • Partnerská komunikace, rozdíl komunikace mezi mužem a ženou.
 • Komunikace v poradenství, druhy klientů.
 • Dotazy, diskuse, společné shrnutí celého ročníku. 

Rozvrh hodin – Základy psychologie

Pojďme se spolu vydat na dobrodružnou cestu, během které se seznámíme s psychologií. Nečeká nás nudná teorie, ale prostor pro to, abychom si poznatky vyzkoušeli, osahali a zažili. Ochutnáte výběr toho nejzajímavějšího z různých oblastí, kterých se psychologie dotýká. Budeme mít velký prostor na svoje zkušenosti a společné sdílení v diskuzi. A možná se dozvíte i něco sami o sobě…

doba studia: 1 rok, školní rok 2019/2020

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Termín Víkend   Předmět Lektor
16.-17.11.

2019

 

 

1 sobota

neděle

Úvod do psychologie

Co to je psychologie, čemu se věnuje a čím může být prospěšná.

Rozdělení psychologie a její disciplíny.

Psychologie. Je to vůbec věda?

Zajímavé psychologické výzkumy a jejich možné využití v našem životě.

Vybrané kapitoly aneb ochutnávka obecné psychologie (př. vědomí a nevědomí, senzorické procesy, lidská percepce, motivace, jazyk, myšlení a

emoce).

Mgr. Jana Kindlová
7.-8.12

2019

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

sobota

neděle

 

 

 

Život jako cesta

Vývojová psychologie se zabývá vývojem člověka jako jedince – aneb pojďme prozkoumat dobrodružství, které začíná před narozením a končí smrtí.

Rodičovství jako výzva.

Smrt

Mgr. Jana Kindlová
18.-19.1.

2020

3 sobota

neděle

Člověk jako tvor sociální

Vybrané kapitoly ze sociální psychologie a osobnosti člověka.

Člověk a společnost.

Naše začleňování mezi ostatní jedince.

Sociální skupiny a jak nás ovlivňují.

Sociální percepce a chyby, které děláme.

Psychologie davu.

 

Mgr. Jana Kindlová
8.-9.2.

2020

4 sobota

neděle

Nikdy se nepřestáváme učit

Paměť a jak funguje. Dá se cvičit?

Typy učení.

Rozdílné studijní typy a jak to v praxi využít.

Vzdělávání a jeho podoby.

Alternativní směry aneb jde to i jinak (Waldorf, Montessori, svobodné školy, domácí vzdělávání, unschooling).

Pozornost a jak ji zlepšit.

Potíže v učení.

Jak se učit cizí jazyky (nebo cokoliv jiného).

Prokrastinace.

 

Mgr. Jana Kindlová
7.3.-8.3.

2020

 

5 sobota

neděle

Abnormality duševního života

Kde je norma a kde začíná bláznovství.

Chorobné změny psychických jevů a jednotlivé odchylky.

Jak se vyvíjel náš náhled na abnormality a zvláštnosti.

Deprese, aneb když temnota pohltí.

Schizofrenie.

Demence a vzácné poruchy.

Autismus.

 

Mgr. Jana Kindlová
28.-29.3.

2020

6 sobota

neděle

 

Náročné životní situace

Žijeme ve stále se zrychlujícím se světě.

Závažné životní situace.

Stres a jeho zvládání.

Duševní hygiena, aneb jak se starat i o svoje nitro.

Relaxace a její možnosti.

Jak zářit, ale neshořet (aneb syndrom vyhoření).

 

Mgr. Jana Kindlová
18. – 19.4.

2020

7 sobota

neděle

 

(Psycho)Terapie

Terapie a její podstata, možnosti a úskalí.

Jaké typy terapie existují a proč se nebát psychoterapeuta.

Osobnost terapeuta.

Dramaterapie, arteterapie, zooterapie a další.

Skupinová terapie, komunita.

Praktické ochutnávky.

 

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
25.4.-26.4.

2020

8 sobota

neděle

 

Komunikace

Co to je komunikace a proč nelze nekomunikovat

Jak spolu komunikujeme?

Chyby v komunikaci a argumentační fauly.

Kouzlo diskuze.

Asertivita versus agresivita.

A čeká nás také společné shrnutí celého ročníku.

 

Mgr. Jana Kindlová