Profil absolventa – Fytoterapie – léčivé rostliny

 

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (každý šk. rok 8 víkendů vždy sobota a neděle)

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop,     levandule), keře (např.borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek, praktickými ukázkami bylin, exkurzemi, výrobou produktů a domácí kosmetiky s využitím bylin. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 14 000 Kč/ 1. školní rok, 14 000 Kč/ 2. školní rok.

Programová náplň – Fytoterapie

 

Aromaterapie

Ludmila Kotalíková, Lenka di Pucciová

 • úvod do aromaterapie a její vznik
 • základy aromaterapie
 • esenciální oleje – jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení ve dvou rovinách – fyzické a duševní
 • 9 osobnostních typů – na základě krátkého testu dle W. A. Worwoodové si určíte, jaký typ jste

 

Bachovy esence

Ing. Jana Holická

 • Bachovy květové esence jako nástroj harmonizace psychiky člověka
 • Princip vibračního působení Bachových esencí na člověka
 • Jak vyrobit Bachovu květovou esenci
 • Práce s Bachovými esencemi – jak vybrat správnou esenci nebo kombinaci
 • Krizová esence a její význam a praktické použití
 • Praktická část – práce s Bachovými esencemi a kartami Bachových esencí
 • Bachovy esence v každodenní praxi pro člověka a zvířata
 • Bachovy esence a aromaterapie . příprava spreje do aury
 • Další systém květových esencí a jejich význam v dnešní době pro duchovní vývoj člověka

 

Bio-medicimální vína

Ing. Marcela Peroutková Kubíková

 • výroba a zhotovení
 • možnosti použití
 • uchování
 • degustace

 

Byliny ve vztahu k jednotlivým zdravotním problémům

Hana Jánská

 • bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí
 • Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti
 • Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo
 • Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci
 • Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny
 • Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek
 • Ženské byliny
 • Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod.

 

Exkurze – bylinky našeho okolí –

seznámení s bylinami, které se zabydlely v okolí lidských sídel. 

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

2 denní exkurze v lokalitách Prahy

 

Farmaceutická botanika

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Základní morfologické pojmy
 • Primární a sekundární metabolismus
 • Systematická botanika
 • Bacteria – bakterie
 • Proteobacteria
 • Cyanobacteria – sinice
 • Fungi – houby
 • Zygomycota  – houby spájivé
 • Ascomycota – houby vřeckovýtrusné
 • Basidiomycota  – houby stopkovýtrusné
 • Deuteromycota
 • Oomycota
 • Lichenes – lišejníky
 • Chromista – řasy
 • Plantae – rostliny
 • Tracheophyta  cévnaté rostliny
 • Equisetales  – přesličky
 • Polypodiales –  kapradiny
 • Ginkgoales – jinany
 • Pinales –  jehličnany
 • Angiospermae –  krytosemenné rostliny
 • Bazální větve
 • Magnolidová větev
 • Jednoděložné rostliny
 • Dvouděložné rostliny 

 

Farmakognozie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)
 • Názvosloví drog (např. Malvae folium)
 • Izolace přírodních látek
 • Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku
 • analgetika, antipyretika
 • sedativa
 • psychofarmaka
 • analeptika
 • sympatomimetika, parasympatomimetika, sympatolytika, parasympatolytika
 • kardiotonika, vasodilatancia, vasokonstringencia, venofarmaka, antihypertenziva
 • antikoagulancia
 • diuretika
 • antitusika, expektorancia,  antiastmatika
 • GIT – antiflogistika, adstringencia, digestiva
 • amara, antacida, cholagoga, choleretika
 • karminativa, laxativa, spasmolytika, antidiaroika
 • dermatologika
 • desinficiencia
 • cytostatika
 • antidiabetika

 

Fytoterapie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Fytoterapie v lékárenské praxi
 • Léčivé přípravky x doplňky stravy
 • Lékové formy bylinných přípravků (lékárna)
 • Kritéria výběru přípravku
 • Fytoterapie domácí
 • Lékové formy bylinných přípravků (doma připravených)
 • Vliv extrakčního činidla na výslednou účinnost přípravku
 • Účinné koncentrace,  homeopatické x alopatické
 • Limity fytoterapie
 • Kontraindikace
 • Praktické ukázky přípravy bylinných přípravků
 • Testování antimikrobiálního účinku připravených extraktů

 

Fytotoxikologie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Toxikologicky významné obsahové látky rostlin
 • Rostlinné jedy a lidský organismus
 • Alergie
 • Fotosenzibilizující rostliny
 • Obecné zásady postupu při otravách rostlinami
 • Rozšíření toxických látek v rostlinné říši
 • Speciální část:
 • Kapraďorosty
 • Nahosemenné rostliny
 • Krytosemenné
 • Jednoděložné
 • Dvouděložné

 

Patologie

MUDr. Inna Tučková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Pěstování a sběr léčivých rostlin

Hana Jánská

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

 

Plané a kulturní rostliny významné ve výživě člověka

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Barviva
 • Flavonoidy
 • Fenoly a chinony
 • Karotenoidy a chlorofyly
 • Enzymové hnědnutí potravin
 • Antinutriční a toxické látky
 • Šťavelová kyselina
 • Třísloviny
 • Bílkoviny luštěnin
 • Bílkoviny obilovin
 • Alkaloidy
 • Saponiny
 • Kyanogeny
 • Glukosinoláty
 • Fytoestrogeny
 • Fototoxické látky
 • Lektiny
 • Biogenní aminy
 • Přírodní antimikrobní látky
 • Stilbeny
 • Terpenoidy
 • Kyseliny a jejich deriváty
 • Fytoalexiny
 • Antioxidanty
 • Fenolové kyseliny
 • Glykosidy
 • Amidy
 • Kurkuminoidy
 • Flavonoidy
 • Přírodní sladidla
 • Kontaminující látky
 • Toxiny mikroorganismů
 • Pesticidy

 

Přírodní zahrady

Hana Jánská

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

Mgr. Martina Brožková

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce
 • základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Vykuřovadla, rok z bylinářského pohledu

Marcela Bohuslavová

 • zdravotní témata jednotlivých měsíců
 • diagnostické prvky
 • osvědčené postupy

 

Workshop výroby produktů z bylin

Hana Jánská, Marcela Bohuslavová

Na kurzu přírodní se seznámíte s materiály, ze kterých lze produkty vyrábět, s bylinkami, které nám pomáhají a můžeme je aplikovat i do přírodní kosmetiky.  Vyrobíme si vybrané produkty (ocet, bylinková sůl, olej, mast, tinktura atd.). Řekneme si a shrneme bylinné receptury pro nejčastější využití.

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

MUDr. Anna Marešová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Fytoterapie  – od října 2021

dvouletý obor

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Rozvrh hodin viz níže, celé studium je zakončeno letním pobytem.

Součástí rozvrhu je 6 denní letní pobyt  na Horské Kvildě srpen 2022. Bližší informace k letnímu pobytu – viz. sekce pobytové akce.

  víkend předmět vyučující

 

2. říjen 2021 1 sobota Psychologie Mgr. Martina Brožková
3. říjen 2021 1 neděle Psychologie Mgr. Martina Brožková
23. říjen 2021 2 sobota Sběr, sušení a uskladnění bylin + bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí Hana Jánská
24.říjen 2021 2 neděle Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti Hana Jánská
6. listopad 2021 3 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
  7. listopad 2021 3 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
27. listopad 2021 4 sobota Patologie MUDr. Ľudmila Michnová
 28. listopad 2021 4 neděle Patologie MUDr. Ľudmila Michnová
11. prosinec 2021 5 sobota Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo Hana Jánská
12.prosinec 2021 5 neděle Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci Hana Jánská
15. leden 2022 6 sobota Aromaterapie Lenka Di Pucciová

 

16. leden 2022 6 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin

 

Hana Jánská
5. únor 2022 7 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
6. únor 2022 7 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
26. únor 2022 8 sobota Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny Hana Jánská
27. únor 2022 8 neděle Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek Hana Jánská
19.březen 2022 9 sobota Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
20. březen 2022 9 neděle Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
9. duben 2022 10 sobota Ženské byliny Hana Jánská
10. duben 2022 10 neděle Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod. Hana Jánská
23. duben 2022 11 sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
24.duben 2022 11 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
7.květen 12 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
8.květen 12 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
21. květen 13 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
22. květen 13 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě.

 

Vytisknout

Fytoterapie – léčivé rostliny od ledna 2023

2 letý obor

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. ročník – 2023
víkend předmět vyučující

 

7. leden 2023 1 sobota Aromaterapie Lenka Di Pucciová
8. leden 2023 1 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin Hana Jánská
4. únor 2023 2 sobota Sběr, sušení a uskladnění bylin + bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí Hana Jánská
5. únor 2023 2 neděle Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti Hana Jánská
25. únor 2023 3 sobota Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo Hana Jánská
26. únor 2023 3 neděle Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci Hana Jánská
18.březen 2023 4 sobota Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny Hana Jánská
19. březen 2023 4 neděle Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek Hana Jánská
15. duben 2023 5 sobota Ženské byliny Hana Jánská
16. duben 2023 5 neděle Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod. Hana Jánská
7.10.2023 6 sobota Půda versus substrát Ing. Marcela Kubíková
8.10.2023 6 neděle Bachovy esence Ing. Jana Holická
4.11.2023 7 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5.11.2023 7 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
25.11.2023 8

 

sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
26.11.2023 8 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 

2. ročník – 2024

13.1.2024 1 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
14.1.2024 1 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3.2.2024 2 sobota Užitkové rostliny RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4.2.2024 2 neděle Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
24.2.2024 3 sobota Vykuřovadla, rok z bylinářského pohledu – zdravotní témata jednotlivých měsíců, diagnostické prvky, osvědčené receptury. Marcela Bohuslavová
25.2.2024 3 Neděle Bio-medicinální vína, jejich možnosti

použití, zhotovení, uchování.

Ing. Marcela Kubíková
16.3.2024 4 sobota Workshop výroby produktů z bylin Hana Jánská
17.3.2024 4 Neděle Workshop výroby produktů z bylin Hana Jánská
6.4.2024 – květen 5 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
7.4.2024 – květen 5 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Říjen 2024 6 Sobota psychologie Mgr. Martina Brožková
Říjen 2024 6 Neděle psychologie Mgr. Martina Brožková
Listopad 2024 7 Sobota somatologie MUDr. Anna Marešová
Listopad 2024 7 Neděle somatologie MUDr. Anna Marešová
Prosinec 2024 8 Sobota patologie MUDr. Inna Tučková
Prosinec 2024 8 neděle patologie MUDr. Inna Tučková

 

Fytoterapie – léčivé rostliny – Rozvrh hodin 2022/2023

2 letý obor

 

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě. 

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 

 1. Ročník – Rozvrh hodin školní rok 2022/2023
víkend předmět vyučující

 

1. říjen 2022

 

1 sobota Psychologie Mgr. Martina Brožková
2. říjen 2022

 

1 neděle Psychologie Mgr. Martina Brožková
5. listopad 2022 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
  6. listopad 2022 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
26. listopad 2022 3 sobota Patologie MUDr. Inna Tučková
 27. listopad 2022 3 neděle Patologie MUDr. Inna Tučková
7. leden 2023 4 sobota Aromaterapie Lenka Di Pucciová
8. leden 2023 4 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin Hana Jánská
4. únor 2023 5 sobota Sběr, sušení a uskladnění bylin + bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí Hana Jánská
5. únor 2023 5 neděle Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti Hana Jánská
25. únor 2023 6 sobota Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo Hana Jánská
26. únor 2023 6 neděle Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci Hana Jánská
18.březen 2023 7 sobota Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny Hana Jánská
19. březen 2023 7 neděle Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek Hana Jánská
15. duben 2023 8 sobota Ženské byliny Hana Jánská
16. duben 2023 8 neděle Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod. Hana Jánská

 

 1. ročník 2023/2024
víkend předmět vyučující

 

1 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
1 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2

 

sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4 sobota Užitkové rostliny RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4 neděle Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
   6 sobota Bachovy esence Ing. Jana Holická
   6 neděle Bio-medicinální vína, jejich možnosti

použití, zhotovení, uchování.

Ing. Marcela Kubíková
    7 sobota Workshop výroby produktů z bylin zpracování bylin,

.

Marcela Bohuslavová
7 neděle Vykuřovadla, rok z bylinářského pohledu – zdravotní témata jednotlivých měsíců, diagnostické prvky, osvědčené receptury. Marcela Bohuslavová
8 Workshop výroby produktů z bylin Hana Jánská
8 Workshop výroby produktů z bylin Hana Jánská