Profil absolventa – Fytoterapie – léčivé rostliny

 

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (každý šk. rok 8 víkendů vždy sobota a neděle)

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop,     levandule), keře (např.borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek, praktickými ukázkami bylin, exkurzemi, výrobou produktů a domácí kosmetiky s využitím bylin. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 14 000 Kč/ 1. školní rok, 14 000 Kč/ 2. školní rok.

Programová náplň – Fytoterapie

 

Aromaterapie

Ludmila Kotalíková, Lenka di Pucciová

 • úvod do aromaterapie a její vznik
 • základy aromaterapie
 • esenciální oleje – jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení ve dvou rovinách – fyzické a duševní
 • 9 osobnostních typů – na základě krátkého testu dle W. A. Worwoodové si určíte, jaký typ jste

 

Bachovy esence

Ing. Jana Holická

 • Bachovy květové esence jako nástroj harmonizace psychiky člověka
 • Princip vibračního působení Bachových esencí na člověka
 • Jak vyrobit Bachovu květovou esenci
 • Práce s Bachovými esencemi – jak vybrat správnou esenci nebo kombinaci
 • Krizová esence a její význam a praktické použití
 • Praktická část – práce s Bachovými esencemi a kartami Bachových esencí
 • Bachovy esence v každodenní praxi pro člověka a zvířata
 • Bachovy esence a aromaterapie . příprava spreje do aury
 • Další systém květových esencí a jejich význam v dnešní době pro duchovní vývoj člověka

 

Bio-medicimální vína

Ing. Marcela Peroutková Kubíková

 • výroba a zhotovení
 • možnosti použití
 • uchování
 • degustace

 

Byliny ve vztahu k jednotlivým zdravotním problémům

Hana Jánská

 • bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí
 • Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti
 • Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo
 • Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci
 • Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny
 • Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek
 • Ženské byliny
 • Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod.

 

Exkurze – bylinky našeho okolí –

seznámení s bylinami, které se zabydlely v okolí lidských sídel. 

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

2 denní exkurze v lokalitách Prahy

 

Farmaceutická botanika

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Základní morfologické pojmy
 • Primární a sekundární metabolismus
 • Systematická botanika
 • Bacteria – bakterie
 • Proteobacteria
 • Cyanobacteria – sinice
 • Fungi – houby
 • Zygomycota  – houby spájivé
 • Ascomycota – houby vřeckovýtrusné
 • Basidiomycota  – houby stopkovýtrusné
 • Deuteromycota
 • Oomycota
 • Lichenes – lišejníky
 • Chromista – řasy
 • Plantae – rostliny
 • Tracheophyta  cévnaté rostliny
 • Equisetales  – přesličky
 • Polypodiales –  kapradiny
 • Ginkgoales – jinany
 • Pinales –  jehličnany
 • Angiospermae –  krytosemenné rostliny
 • Bazální větve
 • Magnolidová větev
 • Jednoděložné rostliny
 • Dvouděložné rostliny 

 

Farmakognozie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)
 • Názvosloví drog (např. Malvae folium)
 • Izolace přírodních látek
 • Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku
 • analgetika, antipyretika
 • sedativa
 • psychofarmaka
 • analeptika
 • sympatomimetika, parasympatomimetika, sympatolytika, parasympatolytika
 • kardiotonika, vasodilatancia, vasokonstringencia, venofarmaka, antihypertenziva
 • antikoagulancia
 • diuretika
 • antitusika, expektorancia,  antiastmatika
 • GIT – antiflogistika, adstringencia, digestiva
 • amara, antacida, cholagoga, choleretika
 • karminativa, laxativa, spasmolytika, antidiaroika
 • dermatologika
 • desinficiencia
 • cytostatika
 • antidiabetika

 

Fytoterapie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Fytoterapie v lékárenské praxi
 • Léčivé přípravky x doplňky stravy
 • Lékové formy bylinných přípravků (lékárna)
 • Kritéria výběru přípravku
 • Fytoterapie domácí
 • Lékové formy bylinných přípravků (doma připravených)
 • Vliv extrakčního činidla na výslednou účinnost přípravku
 • Účinné koncentrace,  homeopatické x alopatické
 • Limity fytoterapie
 • Kontraindikace
 • Praktické ukázky přípravy bylinných přípravků
 • Testování antimikrobiálního účinku připravených extraktů

 

Fytotoxikologie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Toxikologicky významné obsahové látky rostlin
 • Rostlinné jedy a lidský organismus
 • Alergie
 • Fotosenzibilizující rostliny
 • Obecné zásady postupu při otravách rostlinami
 • Rozšíření toxických látek v rostlinné říši
 • Speciální část:
 • Kapraďorosty
 • Nahosemenné rostliny
 • Krytosemenné
 • Jednoděložné
 • Dvouděložné

 

Patologie

MUDr. Inna Tučková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Pěstování a sběr léčivých rostlin

Hana Jánská

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

 

Plané a kulturní rostliny významné ve výživě člověka

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Barviva
 • Flavonoidy
 • Fenoly a chinony
 • Karotenoidy a chlorofyly
 • Enzymové hnědnutí potravin
 • Antinutriční a toxické látky
 • Šťavelová kyselina
 • Třísloviny
 • Bílkoviny luštěnin
 • Bílkoviny obilovin
 • Alkaloidy
 • Saponiny
 • Kyanogeny
 • Glukosinoláty
 • Fytoestrogeny
 • Fototoxické látky
 • Lektiny
 • Biogenní aminy
 • Přírodní antimikrobní látky
 • Stilbeny
 • Terpenoidy
 • Kyseliny a jejich deriváty
 • Fytoalexiny
 • Antioxidanty
 • Fenolové kyseliny
 • Glykosidy
 • Amidy
 • Kurkuminoidy
 • Flavonoidy
 • Přírodní sladidla
 • Kontaminující látky
 • Toxiny mikroorganismů
 • Pesticidy

 

Přírodní zahrady

Hana Jánská

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

Mgr. Martina Brožková

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce
 • základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Vykuřovadla, rok z bylinářského pohledu

Marcela Bohuslavová

 • zdravotní témata jednotlivých měsíců
 • diagnostické prvky
 • osvědčené postupy

 

Workshop výroby produktů z bylin

Hana Jánská, Marcela Bohuslavová

Na kurzu přírodní se seznámíte s materiály, ze kterých lze produkty vyrábět, s bylinkami, které nám pomáhají a můžeme je aplikovat i do přírodní kosmetiky.  Vyrobíme si vybrané produkty (ocet, bylinková sůl, olej, mast, tinktura atd.). Řekneme si a shrneme bylinné receptury pro nejčastější využití.

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

MUDr. Anna Marešová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Fytoterapie 

dvouletý obor

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Rozvrh hodin 2023/2024

  víkend předmět vyučující

 

7.10.2023 1 sobota Půda versus substrát Ing. Marcela Kubíková
8.10.2023 1 neděle Bachovy esence Ing. Jana Holická
4.11.2023 2 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5.11.2023 2 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
25.11.2023 3

 

sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
26.11.2023 3 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
13.1.2024 4 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
14.1.2024 4 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3.2.2024 5 sobota Užitkové rostliny RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4.2.2024 5 neděle Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
24.2.2024 6 sobota Léčivé stromy a keře Ivana Tischlerová
25.2.2024 6 Neděle Bio-medicinální vína, jejich možnosti

použití, zhotovení, uchování.

Ing. Marcela Kubíková
16.3.2024 7 sobota Workshop výroby produktů z bylin Hana Jánská
17.3.2024 7 Neděle Workshop výroby produktů z bylin Hana Jánská
18.5.2024 8 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
19.5.2024 8 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 

 1. Ročník – 2024/2025
víkend předmět vyučující

 

1 sobota Psychologie Mgr. Martina Brožková
1 neděle Psychologie Mgr. Martina Brožková
2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
3 sobota Patologie MUDr. Inna Tučková
3 neděle Patologie MUDr. Inna Tučková
4 sobota Aromaterapie Lenka Di Pucciová
4 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin Hana Jánská
5 sobota Sběr, sušení a uskladnění bylin + bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí Hana Jánská
5 neděle Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti Hana Jánská
6 sobota Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo Hana Jánská
6 neděle Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci Hana Jánská
7 sobota Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny Hana Jánská
7 neděle Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek Hana Jánská
8 sobota Ženské byliny Hana Jánská
8 neděle Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod. Hana Jánská

 

Vytisknout

Fytoterapie – léčivé rostliny od ledna 2023

2 letý obor

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. ročník – 2023
víkend předmět vyučující

 

7. leden 2023 1 sobota Aromaterapie Lenka Di Pucciová
8. leden 2023 1 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin Hana Jánská
4. únor 2023 2 sobota Sběr, sušení a uskladnění bylin + bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí Hana Jánská
5. únor 2023 2 neděle Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti Hana Jánská
25. únor 2023 3 sobota Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo Hana Jánská
26. únor 2023 3 neděle Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci Hana Jánská
18.březen 2023 4 sobota Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny Hana Jánská
19. březen 2023 4 neděle Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek Hana Jánská
15. duben 2023 5 sobota Ženské byliny Hana Jánská
16. duben 2023 5 neděle Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod. Hana Jánská
7.10.2023 6 sobota Půda versus substrát Ing. Marcela Kubíková
8.10.2023 6 neděle Bachovy esence Ing. Jana Holická
4.11.2023 7 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5.11.2023 7 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
25.11.2023 8

 

sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
26.11.2023 8 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 

2. ročník – 2024

13.1.2024 1 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
14.1.2024 1 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3.2.2024 2 sobota Užitkové rostliny RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4.2.2024 2 neděle Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
24.2.2024 3 sobota Vykuřovadla, rok z bylinářského pohledu – zdravotní témata jednotlivých měsíců, diagnostické prvky, osvědčené receptury. Marcela Bohuslavová
25.2.2024 3 Neděle Bio-medicinální vína, jejich možnosti

použití, zhotovení, uchování.

Ing. Marcela Kubíková
16.3.2024 4 sobota Workshop výroby produktů z bylin Hana Jánská
17.3.2024 4 Neděle Workshop výroby produktů z bylin Hana Jánská
6.4.2024 – květen 5 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
7.4.2024 – květen 5 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Říjen 2024 6 Sobota psychologie Mgr. Martina Brožková
Říjen 2024 6 Neděle psychologie Mgr. Martina Brožková
Listopad 2024 7 Sobota somatologie MUDr. Anna Marešová
Listopad 2024 7 Neděle somatologie MUDr. Anna Marešová
Prosinec 2024 8 Sobota patologie MUDr. Inna Tučková
Prosinec 2024 8 neděle patologie MUDr. Inna Tučková

 

Fytoterapie – léčivé rostliny – Rozvrh hodin 2022/2023

2 letý obor

 

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 

 1. Ročník – Rozvrh hodin školní rok 2022/2023
víkend předmět vyučující

 

1. říjen 2022

 

1 sobota Psychologie Mgr. Martina Brožková
2. říjen 2022

 

1 neděle Psychologie Mgr. Martina Brožková
5. listopad 2022 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
  6. listopad 2022 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
26. listopad 2022 3 sobota Patologie MUDr. Inna Tučková
 27. listopad 2022 3 neděle Patologie MUDr. Inna Tučková
7. leden 2023 4 sobota Aromaterapie Lenka Di Pucciová
8. leden 2023 4 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin Hana Jánská
4. únor 2023 5 sobota Sběr, sušení a uskladnění bylin + bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí Hana Jánská
5. únor 2023 5 neděle Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti Hana Jánská
25. únor 2023 6 sobota Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo Hana Jánská
26. únor 2023 6 neděle Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci Hana Jánská
18.březen 2023 7 sobota Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny Hana Jánská
19. březen 2023 7 neděle Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek Hana Jánská
15. duben 2023 8 sobota Ženské byliny Hana Jánská
16. duben 2023 8 neděle Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod. Hana Jánská

 

 1. ročník 2023/2024
víkend předmět vyučující

 

1 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
1 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2

 

sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4 sobota Užitkové rostliny RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4 neděle Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
   6 sobota Bachovy esence Ing. Jana Holická
   6 neděle Bio-medicinální vína, jejich možnosti

použití, zhotovení, uchování.

Ing. Marcela Kubíková
    7 sobota Workshop výroby produktů z bylin zpracování bylin,

.

Marcela Bohuslavová
7 neděle Vykuřovadla, rok z bylinářského pohledu – zdravotní témata jednotlivých měsíců, diagnostické prvky, osvědčené receptury. Marcela Bohuslavová
8 Workshop výroby produktů z bylin Hana Jánská
8 Workshop výroby produktů z bylin Hana Jánská