Do ŠPM jsem se přihlásila s určitou obavou, protože jsem se prozatím o tuto oblast příliš nezajímala. Seznam předmětů byl však lákavý a já se rozhodla pustit se do studia. Skutečnost značně předčila mé očekávání. Poutavé přednášky, odborní lektoři, zajímavé informace využitelné pro vlastní život, rovněž více než profesionální přístup ze strany ŠPM, to vše způsobilo, že po absolvování studijního víkendu se již těším na další. Ještěže mne osud zavál do Klatov a donutil mne zastavit se před bylinným krámkem, kde visel váš letáček. Takže velké díky za to, co pro nás děláte