Zaměřujeme se na vzdělávání moderní výukovou metodou. Klademe důraz na osobnost každého studenta. Podporujeme seberealizaci a studium doplňujeme rozsáhlými aktivitami i nad rámec běžné výuky.