Profil absolventa – Astropsychologie

Doba studia 2 roky, celkem 10 víkendů (vždy sobota a neděle), 5 víkendů za školní rok.

Lektor: Alexandra Lechovská

Kurz je určen pro vážné zájemce, kteří chtějí porozumět astrologii, jejím zákonitostem a propojením s duchovními principy. Záměrem kurzu je naučit se techniku, jak kombinovat a propojovat jednotlivé znalosti. Astrologický kurz je veden tak, abyste se naučili planety nejen znát, ale je i vnímat, cítit, prožívat a poznali zákonitosti, propojenosti stvoření a lidského vývoje. Abyste byli dobrým astrologem, je potřeba nejdříve pochopit sebe, proto skrze astrologii budete na semináři pracovat i sami se sebou.

Cílem kurzu je dovést absolventy k tomu, jak zacházet a využívat astrologii v práci s klientem. Cílem výuky je naučit se poznat v horoskopu problematická témata (zdraví, vztahy atpod.), obtížná životní období a naopak objevit potenciál klienta a vhodný způsob rozvoje tohoto potenciálu. Naučit se s poznáním hlubších souvislostí využívat i způsob oblékání klienta nejen jako součást celkové diagnostiky, ale také jako součást celkové léčby. Účastníci kurzu jsou po jeho absolvování plně vybaveni znalostmi, které umožní naprosto samostatně se v problematice astrologie orientovat, vypracovávat a vykládat horoskopy v rámci osobního života i klientské praxe. V rámci kurzu Vám budou předávány zkušenosti, znalosti a poznání, budete vedeni, abyste sami v sobě probudili své schopnosti a dary. Jednotlivé semináře na sebe navazují.

Výuka astrologie u nás není realizována pouhým výčtem velkého množství těžko zapamatovatelných informací, ale je vedena interaktivním a prožitkovým způsobem, abyste si informace dobře propojili a zapamatovali. Při výuce o planetách a znameních se budeme inspirovat (mimo jiné) obrazy, oděvy a fotografiemi, které lektorka sama vytvořila právě v souvislosti s probíraným tématem. Součástí analýzy horoskopů a prostředkem sebepoznání bude i analýza módy dle zvěrokruhu, protože i samotný způsob oblékání může vypovědět mnohé o nás samotných.  Na konci každé výukové části bude zadán dobrovolný úkol – vybrat nebo sestavit ze svého šatníku právě probírané téma (nebo vlastní tvorbou jakkoli zadané téma vyjádřit), kombinaci vyfotit nebo vzít na sebe či s sebou na příští výuku, kdy si budeme opakovat právě na těchto konkrétních vzorcích minule probírané téma v souvislosti s příslušnými horoskopy autorů zadaného úkolu.

Součástí kurzu je též víkendový seminář tarotu. Tarotový symbol je vnější obraz našich vnitřních procesů. Tarot je zrcadlem naší duše. Tak, jako denně nahlížíme na svůj vzhled do zrcadla, abychom poupravili to, co zrovna není sladěné, stejně užitečné je používat zrcadlo vnitřní, jímž může být Tarot. Tarot umožní identifikovat své situace v jednotlivých kartách, proniknout pod povrch vztahů a harmonizovat je, lépe porozumět přáním své duše a svému životnímu poslání, rozvíjet tvůrčí schopnosti, hravě a kreativně proniknout do tarotové symboliky, prohlubovat intuici a především porozumět radám a doporučením tarotových karet. V tarotu najdeme odpověď na současný stav nějaké záležitosti nebo procesu, na budoucí tendence a perspektivy, na radu, jak vyřešit nějaký problém, odpověď na to, jak dosáhnout nějakého cíle, odpověď na příčiny a pozadí nějakého procesu, odpověď na vztah k určité osobě i naopak, odpověď na nejlepší rozhodnutí nebo nejchytřejší postup, na poznání sebe sama a zkušenosti o sobě.

Absolvent 2 letého kurzu Astrologie v psychosomatických souvislostech dostává certifikát pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 1. rok 8 000 Kč/ školní rok, 2. rok 8 000 Kč.

 

Článek lektorky Alexandry Lechovské  opublikovaný v časopise Švadlenka:

Móda podle zvěrokruhu?

Odmalička, vždycky, když jsem ráno stála před otevřenou skříní, byl nutkavým kritériem výběru „co dnes na sebe“ pocit, abych byla oblečená tak nějak v souladu se svojí náladou, abych se cítila dobře oblečená nejen podle pravidel společenských a faktických (zima, teplo, prší), ale i podle nějakého neurčitého vnitřního nastavení. Tím jsem se řídila i při nákupu či vytváření a přetváření svého oděvu.

Ovšem tak jednoduché, že např. mám Slunce v Kozorohu, tak budu nosit jen „kozorožskou“ módu, to zase není.

To, co si skutečně oblečeme na sebe, to řídí umístění Marse. Ten si to ovšem „nevymyslí“ sám, ale z ingrediencí, které mu poskytnou osobní planety (ovlivněné společenskými a transsaturnskými planetami) , „uvaří“ Mars výsledný pokrm, výslednou „módní“ kreaci, ve které nakonec skutečně vyrazíme do ulic. A kritériem konečného marsovského výběru jsou marsovské kvality – na co máme odvahu. Všimněte si, jak se v módní branži ujal pojem „outfit“, výzbroj. Je to naše marsovská výzbroj, co si oblékáme na sebe.

Asi každá máme tajný imaginární šuplíček krásných šatů, které se nám moc a moc líbí, ale které bychom měly odvahu vzít na sebe jen ve svých snech a představách (Neptun). Zde má hlavní slovo Venuše. Venuše určuje, co se nám líbí, bez ohledu na další okolnosti. V čem se cítíme dobře, bezpečně a „útulně“, to našim neuvědomělým pocitům zase našeptává Luna.

Oděv má ale více funkcí, nejen ochranu před „povětrnostními vlivy“ a aby se nám líbil a cítili se v něm příjemně. Zajišťuje i velkou část komunikace – a zde má své slovo Merkur. Merkur nám rozpustí vlasy či nonšalantně přehodí šálku přes společenskými pravidly žádaný upjatý oděv a lišácky uvolní první zábrany v rozhovoru. A Slunce celou oděvní kombinaci jednotně „zastřeší“, postará se o to, aby náš celkový vzhled měl jakési ucelené vyznění. Své slovo mají samozřejmě i všechny ostatní planety, svými aspekty na osobní planety „přísně“ individuálně „dochutí a okoření“ výslednou kreaci.

Všichni známe, že se nám během života mění vkus. Máme nějaké „základní nastavení“, to se časem porůznu modifikuje, proměňuje. Analogie je v astrologii tato: Horokop zrození je vlastně fotka, momentka postavení planet v okamžiku narození neboli náš základní potenciál. Planety se ale nezastaví a putují dál a v průběhu tohoto dalšího pohybu mnohokrát „zavadí“ o místo, které zaujímaly právě na základní fotce (tranzity, progrese atd). Tím rozezní jedinečný tón, my ho „uslyšíme“, když si najednou uvědomíme, že např. co jsme dříve tak rády nosily, už dlouho odpočívá v šatníku apod.

Můžeme tedy obráceně prohlásit: Pokud vás překvapivě zaujme oděv ve znamení, ke kterému jste nikdy neměla blízko, poznáte tak zpětně, že právě tohle znamení, tenhle způsob vnímání světa teď ve vašem životě vystoupil do popředí, tranzitem či progresí.

Móda zdaleka není jen bezduchá marnivost. Na základě proměny vkusu, déletrvajících období se v oblečení „schovat“ či naopak provokovat apod. můžeme odkrýt i celý běh života, okolnosti, které ho spoluutvářely.

Oblékání jako takové je totiž hluboce duchovní záležitost. Ale o tom zase příště.

 

Vytisknout

Programová náplň – Astrologie v duchovních souvislostech

1) Duchovní význam oblékání v souvislosti se dvěma základními dualistickými principy fungování světa, což je za prvé indoevropská gnostická tradice a za druhé chtonická západní tradice. Význam jazyka a mateřské řeči v souvislosti s těmito základními principy, které se projevují také v módě a oblékání, manipulace skrze módu.

2) Opakování na konkrétních horoskopech (domácí úkol) minule probírané části. Význam a projevy planet v nativním horoskopu, v tranzitech a v progresích –  Slunce a Měsíc, Venuše, Mars.

3) Opakování na konkrétních horoskopech (domácí úkol) minule probírané části. Význam a projevy planet v nativním horoskopu, v tranzitech a v progresích-  Merkur,  Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto.

4) Opakování na konkrétních horoskopech (domácí úkol) minule probírané části. Astrologická znamení, projevy a působení znamení se zřetelem na dualistické fungování světa –

Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh.

5) Opakování na konkrétních horoskopech (domácí úkol) minule probírané části. Astrologická znamení, projevy a působení znamení se zřetelem na dualistické fungování světa –

Vodnář, Ryby, Beran, Býk.

6) Opakování na konkrétních horoskopech (domácí úkol) minule probírané části. Astrologická znamení, projevy a působení znamení se zřetelem na dualistické fungování světa –

Blíženci, Rak, Lev, Panna.

7) Opakování na konkrétních horoskopech (domácí úkol) minule probírané části. Ascendent, Descendent, Medium Coeli, Imum Coeli, astrologické domy, aspekty planet, vládci.

8) Opakování na konkrétních horoskopech (domácí úkol) minule probírané části. Planetární konfigurace, základní divinační metody v astrologii (tranzity, progrese, revoluce).

9) Krátké seznámení s partnerským horoskopem, ukázka celkového rozboru horoskopu ve shodě s cílem výuky (najít kladná a záporná místa v horoskopu i na časové ose).  Závěrem každý z účastníků předvede nebo popíše svůj ideální oděv, který by byl v souladu s jeho nitrem.

10) Tarotový symbol je vnější obraz našich vnitřních procesů. Tarot je zrcadlem naší duše. Tak, jako denně nahlížíme na svůj vzhled do zrcadla, abychom poupravili to, co zrovna není sladěné, stejně užitečné je používat zrcadlo vnitřní, jímž může být Tarot. Tarot umožní identifikovat své situace v jednotlivých kartách, proniknout pod povrch vztahů a harmonizovat je, lépe porozumět přáním své duše a svému životnímu poslání, rozvíjet tvůrčí schopnosti, hravě a kreativně proniknout do tarotové symboliky, prohlubovat intuici a především porozumět radám a doporučením tarotových karet. V tarotu najdeme odpověď na současný stav nějaké záležitosti nebo procesu, na budoucí tendence a perspektivy, na radu, jak vyřešit nějaký problém, odpověď na to, jak dosáhnout nějakého cíle, odpověď na příčiny a pozadí nějakého procesu, odpověď na vztah k určité osobě i naopak, odpověď na nejlepší rozhodnutí nebo nejchytřejší postup, na poznání sebe sama a zkušenosti o sobě.

 

Vytisknout

Tohoto kurzu je nutné se zúčastnit v lokalitách: České Budějovice, Praha a Brno.

 

Vytisknout