Představujeme Vám naše vyučující

RNDr. Kateřina Cibulková

 

Vyučované předměty: Somatologie

 

Vystudovala jsem UJEP Brno obor biologie, chemie, další rozšiřující studium Ekologie MU Brno, Atraktivní biologie UP Olomouc, Genetika MU brno.

Pracovala jsem jako středoškolský učitel na Moravském gymnáziu, od roku 1994 do současnosti na gymnáziu T. Novákové 2, Brno, kde se věnuji hlavně výuce somatologie , genetice a  obecné biologii.

Dále se externě věnuji:

 • organizaci oborných přednášek pro veřejnost
 • organizaci kurzů ve spolupráci s JCMM pro pedagogy: Práce s talentovanou mládeží
 • práce s nadanými studenty
 • organizaci SOČ, jako hodnotitel SOČ

Ing. Antonín Červený

 

Vyučované předměty: Tradiční čínská medicína

 

 • Antonín Červenýod r. 1991 práce s lidmi s dr. Janou Brzobohatou v oblasti regenerace – rekondice
  • v červnu 2014 úspěšně ukončeno 4-leté studium na TCM Institutu v Praze pod vedením MUDr. Jozefa Luckého
  • postgraduální studium a osvědčení „Problematika kožních onemocnění“
  • postgraduální studium a osvědčení „Osm mimořádných akupunkturních drah“
  • postgraduální studium a osvědčení „Léčení kloubních onemocnění“
  • průběžně další vzdělávání v rámci postgraduálního studia (oční onemocnění, infekční onemocnění, onemocnění vyvolané emočními stavy, bolesti hlavy aj.)
  • aurikuloterapie (ušní akupunktura)
  • Qi Gong
  • 14-denní stáž v Číně
  • člen komory TČM

Na TČM se mi nejvíce líbí komplexnost a propojenost veškerých pochodů v našem těle a jejich vzájemné souvislosti. Dnes a denně nevycházím z údivu nad logikou této nesmírně nádherné léčebné metody.

 1. Červený

Marcela Bohuslavová

 

Vyučované předměty: Fytoterapie

 

bohuslavov_marcela_-_foto_2-_fytoterapieNarodila jsem se v roce 1969 ve znamení Vodnáře s ascendentem ve Vodnáři. Jsem matkou dvou synů. Mám veliké štěstí, mohu pracovat v profesích, které mě naplňují. Bylinářka – to je moje původní profese. Bylinkám se profesionálně věnuji od roku 2001, kdy jsem na Kladně otevřela obchůdek Bylinky a koření. Od té doby radím lidem, prodávám byliny, čaje, aromaterapii, kosmetiku, drahé kameny. Také přednáším a pořádám různé kurzy.

Dula – o existenci dul jsem se bohužel dověděla, až když byly mé děti veliké – narodily se v letech 1993 a 1996. Přes to mě tato možnost nadchla a velmi oslovila – uvědomila jsem si, jak moc bych někoho takového při svých porodech potřebovala. V roce 2012 jsem se přihlásila do dvouletého výcviku pro duly, které pořádá občanské sdružení České duly. V tuto chvíli jsem akreditovaná dula.

Mgr. Kamila Karásková

Vyučované předměty: Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci, Psychosomatické souvislosti ve fyzioterapii

Karásková Kamila

Vzdělání

 • 2009 – obhájena závěrečná Diplomová práce a získán titul Mgr. fyzioterapie
 • 2007 – státní magisterské zkoušky na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, obor: fyzioterapie
 • 2005 – státní bakalářské zkoušky, získán titul Bc. fyzioterapie
 • 2004 – studijní pobyt na Lahden ammattikorkeakoulu, Sociálně-zdravotní fakultě – obor fyzioterapie, Lahti, Finsko (5 měsíců)
 • 2001 – zahájení studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, obor: fyzioterapie- magisterský program
 • 1990-1997 – sedmileté Gymnázium J.Wolkra v Prostějově – přírodovědná větev
 • Praxe
  • 2/2012 – dosud – registrovaný fyzioterapeut – soukromá praxe
  • 8-10/2015 – Lázně Berta, Třeboň – fyzioterapeut a odborný garant
  • 11/2011 – 7/2015 – Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, Katedra klinických a preklinických oborů – odborný asistent oboru Fyzioterapie
  • 2011 – dosud – hipoterapeut pro OS KRAPET, Dynín
  • 2011 – dosud – týmový fyzioterapeut pro tanečníky LUASdance, Praha
  • 11/2011 – 5/2012 – OLMA R+, Č.Budějovice, fyzioterapeut na ambulanci
  • 2010-2011 – Rehabilitační klinika Malvazinky – Ambulantní pobočka Praha 1
  • 2009-2010 -Nemocnice Mil.bratří Vizovice, odd: ambulance i lůžka LDN, vedoucí fyzioterapeut
  • 2007-2008 – Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk – odd: neurologie dospělí
 • Studijní praxe: (tohle tam eventuelně být nemusí)
  • 2007 – Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk – spinální jednotka (studijní praxe – 3 týdny)
  • 2007 – Dětská léčebna Vesna, Jánské lázně (studijní praxe – 3 týdny)
  • 2007 – Centrum Paraple, Praha (dobrovolná studijní praxe – 1 týden)
  • 2006 – Fakultní nemocnice Olomouc, odd.traumatologie a JIP(studijní praxe – 3 týdny)
  • 6-8/2006 – Odborný léčebný ústav, Jevíčko – (pracovní poměr při studiu)
  • 9/2004 – 6/2006 – Odborný neurologicko-geriatrický ústav, Moravský Beroun – (pracovní poměr při studiu)
  • 7-8/2004 Tarporley Memorial Hospital v Cheshire, Velká Británie (dobrovolná studijní praxe – 3 týdny)
  • Zájmy: příroda, koně, psi, chůze, vodní sporty, vaření, posezení s přáteli, rekreační přemýšlení….a spousta dalších.

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

Vyučované předměty: Diagnostické metody klasické a přírodní medicíny, výživa, životní styl, prevence a podpora zdraví, homeopatie, psychosomatika  v homeopatii, obličejová diagnostika, vyšetření živé kapky krve.

Autorka knih: Medicínské minimum pro každého, Poradce pro výživu, Poradce zdravého životního stylu, Poradce v oblasti přírodní medicíny,  NADH – vše, co byste měli vědět o NADH (Coenzymu-1), Výživové poradenství v praxi, Etiopatogeneze civilizačních onemocnění

Kastnrová MarkítaNarodila jsem se v Klatovech, vystudovala jsem obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze, poté jsem ukončila magisterské studium na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze a v následujícím roce  doktorandské studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a bakalářské studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Již během studií jsem se začala zajímat o přírodní způsoby léčby. Homeopatii se věnuji od roku 2005, kdy jsem ukončila dvouletý vzdělávací kurz homeopatie pro lékaře CEDH a dále v roce 2009 jsem ukončila tříleté studium na České škole klasické homeopatie. Od roku 2005 jsem přednášela na Zdravotně sociální fakultě a pracovala na Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem Českých Budějovicích na oddělení Prevence a podpory zdraví. V současné době přednáším na Pedagogické fakultě JU. Od roku 2008 do současnosti pracuji soukromě jako výživový poradce a poskytuji také celostní poradenství. Protože každá terapeutická metoda nabízí něco jiného a účinky jednotlivých metod se pro vyšší terapeutický efekt doplňují, snažím se na problém nahlížet komplexně. Důležitá je práce na fyzické i psychické stránce a cílem poradenství je najít klíč k rozřešení problému.

Protože největší terapeutický efekt se dostaví, když člověk terapeutickým i životním souvislostem  sám do hloubky porozumí, když pochopí příčiny a okolnosti problému, vidím jako klíčové předávat lidem informace, které jim budou nápomocny k péči o vlastní zdraví a udržování životní, fyzické i duševní rovnováhy. Za tímto účelem vznikla škola Přírodní medicíny KAMATÉ (KAstnerová MArkéta + TÉ – bylinný čaj, přírodní léčba), která svojí nabídkou studijních oborů pokrývá celostní (holistický) přístup ke zdraví.

 

Vzdělání:

Rok 1998         –  složení státní základní jazykové zkoušky z německého jazyka

Rok   1999       –   maturita na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech

Rok   2005       –  ukončení magisterského studia na 1. LF UK,

                             obor všeobecné lékařství

rok 2006          –   ukončení bakalářského studia na fakultě Agrobiologie, potravinových

                             a  přírodních  zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze, obor Udržitelné

                              využívání  přírodních zdrojů

rok 2008           –   ukončení magisterského studia na fakultě Agrobiologie,

                              potravinových  a  přírodních zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze,

                              obor Udržitelný rozvoj biosféry

rok 2009           –   ukončení doktorského studijního programu Prevence, náprava a terapie zdravotní

                               a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, na ZSF JU téma dizertační

                              práce: Kouření a konzumace alkoholu u dětí na základních školách Jihočeského

                               kraje

rok 2010         –    ukončeno bakalářské studium na TF JU, obor sociální a charitativní práce

 

 

 

 

Doplňující kurzy:

Rok   2001       –  masérský kurz rekondiční a sportovní masáže

rok 2005           –   dvouletý vzdělávací kurz homeopatie pro lékaře CEDH

rok 2006          –   absolvování kurzu Metodika a prevence léčby závislosti na tabáku,

                              pořádaného  IPVZ

rok  2007         –   absolvování kurzu pro lektory primární prevence, zaměřeného na

                              na primární  prevenci  užívání návykových látek  a dalších sociálně

                              nežádoucích jevů,  pořádaného o. s.  Prev-Centrum

rok 2007           –   absolvování certifikovaného kurzu Hodnocení a řízení zdravotního

                              rizika pracovišti, SZÚ Praha

rok 2007          –    absolvování specializačního kurzu 1. pomoci, pořádaného IPVZ v Praze

2009  –  ukončeno 3 studium na České škole klasické homeopatie

rok 2009    –   kurz rozvoje mezilidské komunikace a emoční inteligence, znaková

                              řeč pro batolata Baby Signs

rok 2009 – absolvent kurzu Poradce pro výživu

rok 2009 – absolvent rekvalifikačního kurzu Poradce zdravého životního stylu

2011  – kurz Darkfield mikroskopie

2012 – kurz mikroskopie pozorování kapky krve ve světlém poli

rok 2015 – kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a prevence závislostí

rok 2015 – kurz Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře

rok 2015 – Paliativní péče

rok 2015 – Chirurgie pro praktické lékaře

rok 2015 – kurz Psychoterapie

rok 2015 – Základy lékařské etiky, komunikace managementu a legislativy

Praxe:

Rok 2003         –   3 měsíční jazykový pobyt v USA

Rok     2004      –  3 měsíční jazykový pobyt v Hamburku

od roku  2005  –  2014 –  zaměstnanec Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem

                             v Českých  Budějovicích

2005   –   2012 –  zaměstnanec ZSF JU, katedra veřejného a sociálního zdravotnictví

2008 – současnost – poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu

2010 – současnost –  vedoucí rekvalifikačních kurzů pro veřejnost: poradce pro výživu a poradce zdravého životního stylu mimo oblast zdravotnictví

Od roku 2010 – současnost  –  externí výuka mediků Plzeňské lékařské fakulty UK – hygiena výživy

Od roku 2012 – současnost – preventivní pracovně lékařská péče, všeobecný praktický lékař

Od roku 2012 – současnost – vedena jako externí školitel Trnavské univerzity, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, obor veřejné zdravotníctvo

Od roku 2013 – současnost – Pedagogická fakulta JU, katedra výchovy ke zdraví

MUDr. Milan Oulehla

 

Vyučované předměty: Cesta k pochopení, lásce a zdraví, Poetoterapie

 

OulehlNarodil se v Č. Budějovicích a po absolvování gymnázia v Č. Budějovicích vystudoval lékařskou fakultu UK v Praze. Píše, žije a pracuje v Českých Budějovicích, kde provádí soukromou chirurgickou praxi a na JČU vede seminář Poetoterapie.

Autor knih: Cesta k pochopení, lásce a zdraví (2014), Sen o pravdě (2010), Zastavení (2011).

 

Verbální terapie jako prostředek k duchovnímu rozvoji a k podpoře lidského zdraví. Cesta k poznání, odpuštění, klidu, pokoře a lásce. Porozumění druhým. Význam lásky a empatie. Terapie pomocí koncentrované myšlenky – energií verše. Pochopení pravdy. Vnímání krásy a její interpretace. Zdravotní potíže při velké psychické zátěži. Uklidnění mysli četbou a poslechem.

Eva Maratová

 

Vyučované předměty:

 

Irisdiagnostika

 

Maratová EvaNarodila  se 3.3.1946, 18 let pracovala ve Filmovém průmyslu na Barrandově. Kvůli nemoci hledala pomoc v alternativní medicíně a 6 let studovala u Milana Calábka Universitu Nové doby. Mezi tím pracovala v duchovně-vzdělávacím centru Equilibrium, kde se seznámila s irisdiagnostikou, díky ní se vyléčila a začala se touto metodou zabývat.  V současné době  pracuje v Naturapatyce, kde pomocí irisdiagnostiky hledá  příčiny zdravotních problémů klientů.

 

Sylabus:

 

 • seznámení s irisdiagnostikou jako energetickou metodou, kde v oční duhovce lze najít příčiny všech problémů
 • psychika, jako příčina zdravotních problémů
 • spojení léčby hrubohmotného těla s léčbou těla jemněhmotného, tj. naší mysli

Mgr. Helena Veselá

Vyučované předměty: Seminář duchovního a osobnostního rozvoje

 

Veselá HelenaMgr. Helena Veselá je absolventkou Pedagogické fakulty v Plzni a svoji původní profesi vykonávala po dobu třinácti let na střední škole v Hořicích v Podkrkonoší. Od roku 2004 provozuje svoji soukromou praxi, kde pracuje jako léčitelka a terapeutka (v současné době v Českých Budějovicích). Posledních patnáct let se intenzivně zabývá otázkami smyslu života a vesmírných zákonitostí. V profesním oboru pak duchovními příčinami fyzických onemocnění a léčením pomocí vkládání rukou. Praktikuje Dornovu metodu a Breussovu masáž. Kromě své praxe pořádá přednášky, semináře a kurzy pro veřejnost.

Renata Imrichová

 

Vyučované předměty: Ájurvéda, Biorezonance

 

Renáta ImrichováPo studiu na gymnáziu jsme absolvovala Střední školu sociálně právní a dálkově Střední zdravotni školu. Pracovala jsem 4 roky jako ošetřovatelka v domově důchodců, po té 8 let jako zdravotní sestra na domácí péči. Od roku 2004 pracuji jako OSVČ masérka a terapeutka. V r. 2001 jsem absolvovala kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví r.2001 a následně další kurzy: reflexologie, lymfatické masáže pro regenerační maséry, aromaterapie, Dornova metoda, kraniosakrální terapie. Od r. 2012 studuji ajurvédský institut a provádím ajurvédské detoxikační terapie. Od r. 2014 se také věnuji biorezonanční terapii.

Vlaďka Jestřábová

 

Vyučované předměty: Systemické a rodinné konstelace

 

Vlaďka JestřábováPůvodní profesí jsem učitelka hudby. V rámci osobního rozvoje a sebepoznání jsem se seznámila i s metodou systemických a rodinných konstelací. Konstelace mi v životě pomohly najít odpovědi na mnoho otázek, porozumět více sama sobě i okolnímu světu a vidět život v širších souvislostech. Natolik mne tato metoda zaujala, že jsem se začala věnovat jejímu intenzivnímu studiu. Konstelace využívám při práci s klienty jak při skupinových seminářích, tak v individuální práci.

Studium Akademie staré hudby MU Brno, Semináře osobního rozvoje u Marry Hall, Ernestíny Velechovské, MUDr.Pavla Špatenky a.j., Škola Poznání, Rekvalifikace Masér rekondičních masáží, Výcvik systemických konstelací Jana Bílého, Členka České asociace systemických konstelací.

Definovat stručně rodinné či systemické konstelace tak, aby byl zachycen celý jejich rozsah, je prakticky nemožné. Konstelace jsou živá terapeutická metoda, je to proces, který plyne a zasahuje do více úrovní bytí. Nejčastěji si klient přichází pomocí konstelace řešit své osobní problémy ve vztazích, v rodině, v práci, zdravotní obtíže apod. Během konstelace se v naprosté většině případů objevují skryté příčiny zpracovávaných problému. Často je původ někde zcela mimo naše aktuální reálné vnímání, např. několik generací zpátky v rodě. Různá traumata a tabu se v rodinách táhnou přes generace, aniž bychom o tom vědomě cokoliv tušili. Nemluví se o nich z nejrůznějších důvodů, nebo prostě zcela upadla v zapomnění. Přesto se tato informace v energetické podobě v systému uchovává a skrytě působí. Právě prostřednictvím konstelací je klientovi umožněno pochopit příčinu problému nahlédnutím do skrytých vazeb v systému, a uvědomit si svou roli v něm.

Klient si z přítomných osob vybere zástupce za sebe a za jednotlivé osoby / otec, matka, sourozenci, partner, syn apod./, případně abstraktní formy / bolest, strach aj./ a postaví je do konstelačního pole tak, jak to vnímá. Už prvotní rozestavení postav v prostoru mnohé napoví o vnitřním obrazu klienta, o tom, jak on vnímá systém jako celek, vztahy mezi zástupci a své místo systému. Velkou výhodou této metody je fakt, že klient se přímo neúčastní děje, ale má možnost vnímat ho z pohledu zvenku. Přesto ale zůstává se systémem propojen a v rámci vlastních možností vnímá vše, co se odehrává. Konstelář, který vede konstelaci, udržuje úzký kontakt s klientem i se všemi zástupci po celou dobu konstelace. Dotazuje se postav na jejich pocity, vnímá proud energie konstelace, může použitím terapeutických vět pomoci k uvolnění napětí, pokud je to nutné. Sleduje, zda u kohokoliv z účastníků nedochází k neadekvátním emočním projevům či retraumatizaci. Cílem konstelace je pochopení, přijetí a harmonizace konfliktů, ne jejich bezúčelná dramatizace nebo dokonce retraumatizace.

Situace odehrávající se v konkrétní konstelaci se většinou nějakým způsobem přímo týkají i všech zúčastněných osob v rolích zástupců a též přihlížejících diváků. Nežijeme odděleně od okolního světa, ale vždy jsme součástí většího celku, systému. Co se dotýká systému, dotýká se i nás a co se dotýká nás, dotýká se také systému. S takovýmto pohledem pracují systemické konstelace.

Těším se na vás.

Vladimíra Jestřábová, členka ČASK /Česká asociace systemických konstelací/

Ing. Vlasta Křenovská

 

Vyučované předměty: Vědomá komunikace, Vztahové zákonitosti aneb procitnutí z iluze

Osobní průvodce, lektor Životních map a vědomé komunikace

Vlasta KřenovskáVěnuji se individuální i skupinové práci s klienty. Jsem průvodcem při řešení osobních, rodinných i pracovních problémů. Otevřeným přístupem pomáhám klientům získat celistvý pohled na věc a najít pochopení souvislostí, proč k daným problémům dochází. Mým cílem je otevřít klientovi cestu k vlastnímu poznání. Klient tak dostává informace a podněty, které mu umožní zbavit se zacyklení a nefunkčně nastavených vzorců. Při řešení rodinné problematiky je mým doporučením a snahou zapojit všechny členy rodiny. Dojde tak k uvolnění napětí a k vzájemnému porozumění. Při práci s dětmi jsem mostem, který propojuje dětský svět s tím dospěláckým a pomáhá předcházet vzniku traumat nejen z velkých změn jako je stěhování, rozvod rodičů, úmrtí blízkého člověka, nový partner apod.

„Jsme ovlivněni svými geny, výchovou a prostředím, ale nejsme jimi zformování jednou provždy.“
Ke své práci využívám metody, které mi umožňují pracovat s dětmi již od 3 let. Pro děti je celý proces zábavný, nezátěžový a velice efektivní pokud je třeba zjistit rušivé okolní vztahy, podívat se na zátěže, strachy, příčiny uzavřenosti, hyperaktivity a další projevy nevyrovnanosti. Rychle, jednoduše a názorně vám ukáži souvztažnosti příčin a následků a jejich přenosů v rodině. Umožním vám procítit skutečný stav věcí a odhalit podvědomé procesy, které omezují váš vlastní rozvoj.

„Jediné, co můžeš změnit, je svůj vlastní postoj. Často tím však změníš úplně všechno.“

Marcela Křiváková

Vyučované předměty: Patologie

Vzdělání:

1987 – 1991 SZŠ Kroměříž – obor Dětská sestra

1992 – 1998 UP Olomouc, Pedagog. fakulta, katedra zdravovědy a antropologie – magisterské studium, obor Učitelství pro střední zdravotnické školy

2002 – 2006 UP Olomouc, Pedagog. fakulta, katedra zdravovědy a antropologie – doktorské studium, Antropologie

2012 UP Olomouc, Pedagogická fakulta, státní rigorózní zkouška

 

Praxe:

1991 – 1993 FN Brno – zdravotní sestra, Chirurgické obory

Od 1993 – SZŠ Jaselská Brno, odborná učitelka

2001 – 2010 MU Brno, Pedagogická fakulta, katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, externí učitel

Od 2012 – MU Brno, Přírodovědecká fakulta, externí učitel

 

Publikace:

Křiváková, M. 2006. Biologický věk – celkový stav organismu. Sestra, roč. 16, 2006, č. 1, s. 55. ISSN 1210-0404

Křiváková, M. 2007. Kojení a kazivost zubů. Sestra, roč. 17, 2007, č. 11, s. 41. ISSN 121O-0404

Křiváková, M. 2007. Kazivost zubů u brněnských dětí. Sestra, roč. 5, 2007, č. 11, s. 35 – 36. ISSN 121O-0404

Křiváková, M. 2007. Zubní věk – ukazatel somatické zralosti organismu. Florence , roč. 3, 2007, č. 11, s. 35 – 36. ISSN 1801-464X

Křiváková, M. 2007. Projektová výuka v předmětu Somatologie. In: I.Olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference, Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-2066-0

Křiváková, M. 2007. Stav dentice dětí od 4 do 8 let. In: Aplikovaná antropologie 2007. VII doktorandská konference s mezinárodní účastí 21.6.2007. UP Olomouc, pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy. ISBN 978- 80- 244- 1862-9

Křiváková, M. 2007. Kazivost zubů v dětském věku. In: Sborník Konference pro sestry: Cesta k modernímu ošetřovatelství 16. -17. května, 2007. Dům techniky Ostrava. s. 34 -38. ISBN 978-80-02-01931-2

Kelnarová, J., Cahová, M. Křesťanová, I., Křiváková M., Kovářová Z. 2007. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 1. ročník. Grada, 2007. ISBN 978 -80-347-2830-8

Kelnarová, J. a kolektiv. 2015. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy – 1. ročník, 2., přepracované a doplněné vydání. Grada, 2015. ISBN 878-80-247-9857-8 (ePUB), ISBN 878-80-247-9856 – 1 (pdf), ISBN 878-80-247-5332-4 (print).

Křiváková, M. 2010. Diskomfort dítěte v období erupce první dentice. Florence , roč. 3, 2010, č. 9, s. 16 – 19. ISSN 1801-464X

Křiváková, M. 2013. Postoje matek dětí od 0 do 4 let k problematice časného dětského zubního kazu v Brně. In: Společná problematika stomatologie a pediatrie v praxi, abstrakt přednášek. Ústí nad Labem: Česká pediatrická společnost ČLS JEP a Česká společnost pro dětskou stomatologii. s. 5 – 6.

Cahová, M., Hauserová, D., Kovářová, Z., Křiváková, M., Zamykalová P. 2013. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy. Vydání 1. Brno: Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně. 224 s. ISBN 978-80-260-5039-1.

ČÍKOVÁ, Zuzana, KŘIVÁKOVÁ, Marcela, BIELIK, Ján. 2014. Zdravotnícke listy, Edičná séria: Ošetrovateľstvo: Kvalita života u nemocného s diabetes mellitus 1. typu v období adolescence a mladšího dospělého věku. Trenčín: Redakcia Publisher – editorial office, Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, roč. 2, č. 1. ISSN 1339-3022; 76 – 81 s.

KŘIVÁKOVÁ, Marcela, ČÍKOVÁ, Zuzana. 2016. Pečovatelství – Péče o zdravé a nemocné dítě. Vydání 1. Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-263-3.

Mgr. Kuňák Michal Ph.D.

Vyučované předměty: Biochemie
Od září 2002 zaměstnán jako učitel chemie na gymnáziu Řečkovice v Brně.Od září 2001 až do 2006 zaměstnán jako odborný pracovník na PřF Masarykovy univerzity.

Vzdělání:

 

VŠ: 1994 – 1999                   Mgr.

Masarykova Univerzita

Přírodovědecká fakulta

obor – biochemie

 

Mgr.

Učitelství chemie pro střední a základní školy

PřF MU

Ukončeno státní zkouškou v roce 2001

Ph.D. studium: 1999 – 2004

Katedra biochemie PřF MU Brno

Ph.D. studium bylo úspěšně ukončeno státní zkouškou a

obhajobou 3.12.2004

Radmila Malinovská

 

Vyučované předměty: Fytoterapie

Malinovská RadmilaŽivot je dar a stvořitelé našeho životního příběhu jsme my. Všechno v něm i všichni v něm jsou naší součástí. Naše mysl i naše emoce. Vše, co naše mysl vymyslí a naše emoční tělo ucítí. Pokud máme emoce pod kontrolou, tak se nám jde snadněji i přes životní překážky, které si sami vytváříme.

Život jsme si vybrali dobrovolně. Přišli jsme sem proto, abychom se naučili prožívat emoce a abychom s nimi uměli pracovat. Každý den si můžeme vybrat, s jakými emocemi ukončíme den. Zda jsme prožili pěkný den a jsme spokojeni, nebo zda to bylo náročné. Pokud jsme prožili něco těžkého, můžeme tomu rozumět, ale také to můžeme nechat bez porozumění a jen tak to přijmout.

A stejně tak i když se ráno probouzíme, tak se můžeme naučit myslet na vše co má přijít s radostí, lehkostí a odvahou. Tyto ozdravné myšlenky můžeme tvořit ještě se zavřenýma očima, než procitnem do plného vědomí. Se zavřenýma očima jsme částečně v podvědomí a emoce můžeme mít pod kontrolou. S otevřenýma očima jsme v plném vědomí a vedení se ujímá naše mysl.

Každý člověk je součástí přírody, která je ovlivňována podle ročních období, měsíčních cyklů, počasí a dalších vlivů. V tradiční medicíně se používá pentagram, a ten nám ukazuje, které orgány si máme hýčkat v každém ročním období, když rok rozdělíme na pět částí.

Jana Minaříková

Vyučované předměty: Šia-cu, Energetické dráhy na těle a jejich emoční potenciál

 

Jana Minaříková fotoJiž od malička mě zajímalo lidské tělo a nemoci. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu v Kyjově a chtěla dál studovat psychologii. Už na střední škole jsem se začala přiklánět více k alternativní léčbě, práci s energií a psychosomatice. Absolvovala jsem mnoho kurzů o Reiki, automatické kresbě, práce s energií a přečetla spousty knih. Ale až studium tříleté školy Shiatsu a Tradiční čínské medicíny v Praze mi dalo rámec a pevné základy pro práci s tělem a další seberozvoj. Pracuji již 6let jako Shiatsu terapeut a 2 roky vedu Základní kurzy Shiatsu a akubody v praxi. Práce s klienty a samostudium je mým každodenním chlebem. Mám za sebou více jak 4000tis. ošetření a ráda se s vámi podělím o své poznatky z praxe a naučím vás lépe porozumět signálům svého těla.

 

Studium a kurzy:

 • Všobecná zdravotní škola
 • Reiki I.,II.,III.,Mistr Reiki
 • Automatická kresba
 • Aromaterapie
 • Sportovní a rekondiční masáže
 • Ruce světla
 • Shiatsu a Tradiční čínská medicína
 • Tygrování
 • Moxování
 • Aquahealing
 • Masážní metoda Lucia di Torri I.,II. a III.stupeň

Ing. Marcela Nejezchlebová

 

Vyučované předměty: Farmaceutická botanika, Farmakognozie, Plané a kulturní rostliny významné ve výživě člověka, Fytotoxikologie, Fytoterapie, Pěstování a sběr léčivých rostlin.

 

Marcela NejezchlebováUtrhl jsem květinu a ona mi zvadla.

Chytil jsem motýla, ale brzy zemřel.

Až pak jsem pochopil, že krásy je třeba

dotýkat se srdcem.“ (John Lennon)

 

Miluji vše živé. Bakterie, houby, rostliny, zvířata, lidi…….

Stále znovu mě existence různých forem života vzrušuje. Podstatou jsem vědec, a proto si ráda vše ověřuji experimentálně. Velmi mě zajímají složité vztahy mezi různými formami života. Jsem přesvědčena, že kdybychom tyto původně symbiotické vztahy vážně nenarušovali, tak bychom netrpěli tolika nemocemi. My lidé, zvířata i rostliny.

Ve volném čase objímáme s manželem stromy, dotýkáme se květin, lezeme po skalách, sbíráme kameny a hladíme zvířata……….

Mgr. Martina Přichystalová

Vyučované předměty: Psychosomatika z pohledu EFT

 

Vzdělání:

 

 • Mgr. Martina PřichystalováMasarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta, magisterské studium, obor psychologie (2003 – 2006)
 • Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, bakalářské studium, kombinace: Psychologie –  Sociální politika a sociální práce (2000 – 2003)
 • Střední integrovaná škola v Mohelnici, nádstavbové studium – sociálně-právní činnost (1994 – 1996)
 • Střední pedagogická škola v Přerově – obor Učitelství pro MtŠ (1990 – 1994)

 

Zaměstnání:

 

 • ZŠ Otevřená 20a, Brno – Žebětín – školní psycholog (1. 1. 2015 – dosud)
 • ZŠ a MŠ, Jana Broskvy 3, Brno – Chrlice – školní psycholog (1. 2. – 30. 12.2014)
 • NÚV Praha – odborný poradenský pracovník SVP pro školy v rámci projektu RAMPS – VIP III. (1. 2. 2012 – 31. 12. 2013)
 • OSVČ – kurzy, poradenství a terapie terapeutka a lektorka EFT, energetická psychologie, individuální sezení, zpracování a facilitace duševních stavů klientů, vedení kurzů zaměřených na sebepoznání, psychohygienu, zvládání stresu – od r. 2009
 • Úřad práce Brno – město asistentka na psychologickém oddělení, absolventské místo, příprava podkladů pro uchazeče o zaměstnání, vedení kurzů “Jobklub” a “Motivační kurz” pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, poradenství volby zaměstnání při Informačním a poradenském středisku – rok 2003 – 2004
 • Mateřská škola, Na zámečku 10, Mohelniceučitelka v mateřské škole (školní rok1999/2000)
 • VELUX ČR, s.r.o.

recepční: uvádění hostů, telefonní ústředna, komunikace se zákazníky, třídění pošty, objednávky služeb a zboží pro kanceláře (1996 – 1997)

asistentka servisního oddělení:  vyřizování reklamací, komunikace se zákazníky, organizace práce servisním technikům, statistiky práce (1997 – 1999)

správa databáze na marketingovém oddělení, doplňování databáze stavebních a architektonických firem, dealerů, práce s programem MultiMark, DPČ (2002 – 2004)

 

 

Další vzdělávání:

 • Workshop s Jiřinou Prekopovou, “Pevné obětí – výchovný či terapeutický nástroj?”, březen 2008
 • Roční výcvik pro terapeuty EFT na Institutu energetické psychologie a EFT v Kolíně, ukončení duben 2009
 • Certifikát 1. a 2. stupně praktika EFT, září 2009, absolvování výcviku pro terapeuty EFT u mezinárodní asociace AAMET, pod vedením Marty Noskové v Praze (akreditovaná školitelka a ředitelka AAMET v zastoupení pro ČR)
 • Certifikát 3. stupně praktika EFT u mezinárodní asiciace AAMET, listopad 2009
 • Kurz terapeutické techniky Matrix Reimprinting absolvován v říjnu 2009 v Praze u AAMET (školitelka Marta Nosková)
 • Workshop Matrix Re-birth u AAMET v Praze, školitelka Sharon King (Velká Británie), říjen 2009
 • Workshop s Jiřinou Prekopovou, projekt “Obnova lásky v rodině”, leden 2010
 • Dvoudenní seminář Faster EFT na téma sebehodnota a sebeúcta, lektor Robert Smith (Oklahoma, USA), říjen 2010
 • Roční Škola tantry pro ženy, lektorka Laksha Zita Breitenbacherová (Ostrava), září 2010 až červen 2011
 • Seminář Ho´oponopono – Tajemství ryzí cesty k hojnosti, zdraví, klidu a míru, lektorka Mabel Katz (USA) (duben 2011)
 • Kurz Hypnoterapie a morfické rezonance, přednášející Richard Flook (Kanada), v Praze při AAMET (listopad 2011)
 • Kurz Terapie časové osy – TLT (Time Line Therapy), přednášející Richard Flook (Kanada), v Praze, leden 2013
 • Tajemství peněz a finanční hojnosti – Institut energetické psychologie Z. Katayama (Kolín, 26. – 28.10.2013)
 • Sebeláska – Ženy ženám – Lucie Bouzková (Praha, 9.11.2013)
 • Certifikovaný výcvik v PET (provokativní energetiká technika) a SET (jemné energetické techniky), lektoři Steve Wells, David Lake, (Praha 13. – 15. 6. 2014)
 • Prázdninový kurz zážitkové angličtiny pro pokročilé – English without books u English Brno – Nina Hanáková (červen – září 2014)
 • Strategie vyšetřování šikany , lektorka Mgr. Ježková (14. 4. a 27. 8. 2015)
 • Kurz “Kresba postavy”, lektor Mgr. Zdeněk Altman, (3. – 4. 10. 2015)
 • Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí – AV media a.s. (4. 1. a 1. 2. 2016)
 • Výchovné přístupy k dětem a mladistvým – lektor Mgr. Roman Pavlovský (6. 4. A 20. 4. 2016)
 • Účast na konferenci “Emoce do škol” v Olomouci při FF UP – 13. 5. 2016
 • Seminář AUDENDO “Vedení skupin problémových dětí” – lektor Richard Braun (30. 9. 2016)
 • Seminář AUDENDO “Intervence ve školní třídě” – lector PhDr. Richard Braun (11. 11. 2016)

Alena Řehořová

Vyučované předměty: Kineziologie – práce s emočním stresem

 • Alena ŘehořováTeoretická část – Seznámení s metodou One Brain – kineziologií něco z historie a jak pracuje
 • Jak vzniká emoční zatížení a jak jej uvolnit
 • Praktická část – individuální zpracování stresu v bezpečí skupiny

Nalezení prioritní přetěžující emoce a její zpracování hravou formou

 • Jednoduchá harmonizační cvičení
 • Praktická ukázka

 

            K metodě mně přivedly moje děti a jeden úžasný pan psycholog. Tehdy jsem ještě úplně nemohla vidět ani pochopit, co to vlastně odblokování emocionálního stresu je. Metoda, která mi tehdy vstoupila do cesty, aby se stala později mou prací, se jmenuje One Brain a u nás v Čechách jí říkáme kineziologie. Je „fascinující“. A to o ní říkám už 17let. Nepřestává mne udivovat a překvapovat svou jemností a hledáním možností volby.

            Už jako malá jsem ráda poslouchala příběhy. A dnes propojuji vyprávění příběhů s fyzickým tělem klienta. Odhalit změny svalového indikátoru, najít souvislosti s lidským příběhem a uvolnit stres a napětí, které způsobují zablokování našeho potenciálu, je velmi vzrušující proces. Baví mne spolu s klienty se do něj nořit, rozplétat příběhy a rozvazovat uzlíky na niti života. Děkuji za roli průvodce, kterým je mi dovoleno při práci s klientem na chvíli být.

Bc. Adéla Urbancová

 Vyučované předměty: Systemické konstelace – psychosomatika v rodině a vztazích

Urbancová Adéla Bc. - konstelaceMetoda konstelací umožňuje nahlédnout z jiné, obsáhlejší, perspektivy na jakékoli téma, které aktuálně prožíváme jako nerovnováhu, problém, bolest, blokádu či nemoc. Jako bychom vyletěli vrtulníkem nad Labyrint, ve kterém zrovna bloudíme. Tato jiná perspektiva pohledu je léčivá sama o sobě, ale může také ukázat nové cesty, řešení, uvolnění, skryté překážky, slepé uličky.

 

K metodě konstelací mě na mé Cestě přivedla potřeba změnit bolavé vztahy v rodině. Již jsem měla za sebou několik kurzů terapie a meditace, ve svém těle a sama se sebou jsem se cítila mnohem lépe, co však zůstávalo byly nevyřešené rodinné vztahy v mé původní rodině a moje opakující se partnerské problémy. Díky konstelacím se začalo měnit i tohle.

Proto jsem se ponořila do zkoumání této metody do hloubky a absolvovala několik výcviků, spolupracovala jsem organizováním seminářů a tlumočením se zkušenými lektory, abych byla této práci co nejvíce přítomná.

Od roku 2003 provázím lidi touto metodou na seminářích nebo individuálních setkáních.

Jsem stále obohacována příběhy lidí, se kterými se potkávám. Nejvíce si cením společného propojení a jednoty, které při konstelacích prožíváme, ale které přesahuje také do každodenního života.

Na seminářích mě doprovází můj manžel Libor. Spolu máme dvě děti.

 

Vzdělání v bodech:

 • tréninky s Moa Doris Grevenstette (pět jednoročních za sebou probíhajících tréninků)
 • dvouletý trénink Institutu Rodinných konstelací (Bhagat J. Zeilhofer)
 • jednoroční trénink u Michaela Barnetta (meditace, práce s energií),
 • VŠ studium Andragogiky na UP v Olomouci – zaměření personální management,
 • výcvik v technice Mediace (mimosoudní řešení konfliktů),
 • spolupráce s vzdělávací firmou Akademie Orlita
 • jednoletý kurz pro duly (průvodkyně u porodu) u České asociace dul
 • společně s manželem Liborem účast v 3-letém terapeutickém výcviku v Terapii pevným objetím s PhDr. Jiřinou Prekopovou

Alžběta Matiášová

Vyučované předměty: Homeopatie

K homeopatii mě přivedla touha vyléčit své fyzické problémy. Lékaři pro mě neměli jinou alternativu k opakovaným antibiotikům.  Čím mě ovšem homeopatie překvapila a zaujala natolik, že jsem ji začala studovat – tak spojením fyzického těla s psychikou. Tenkrát jsem nebyla šťastná, měla problémy ve vztazích, takže touha to změnit mě přivedla do cesty právě homeopatii. A nejen ji, po čase i další metody, mimo jiné i kineziologii.

Spojením obou metod vznikl můj unikátní projekt domácí homeopatie, ve kterém učím lidi, jak si v mnohých akutních stavech mohou pomoci doma sami. Není to tedy jen o získání homeopatické dovednosti, kdy který lék podat, ale i tom, že zkoumáme psychickou příčinu těch potíží. Často se totiž stává, že se lidi naučí homeopatické léky vybírat a přesto jim to nefunguje. Chybí tam totiž spojení s psychikou. Na kurzu budeme neustále v úzkém propojení Mysli, duše a těla, abychom jejich harmonizací dosáhly daleko lepších výsledků.

Na video o mé práci se můžete podívat zde.

Jarka Vykoupilová

 

Vyučované předměty: Léčivé odpuštění

 

terapeutka, lektorka, moderátorka
Vykoupilová JarkaPři práci v neziskovém sektoru (Sdružení pěstounských rodin) jsem získala lektorské a organizační zkušenosti, vedla jsem nízkoprahovou klubovnu pro sociálně vyloučené děti a v rodinné poradně organizovala akce pro adoptivní a pěstounské rodiny, i díky tomu jsem se dostala k Terapii pevným objetím a následně absolvovala čtyřletý terapeutický výcvik u PhDr. Jiřiny Prekopové.

 

Mám dvě desítky let praxe v moderování v soukromých rádiích, od roku 2014 jsem externí moderátorkou Českého rozhlasu Brno.V roce 1996 jsem založila amatérské divadlo Prkno. V roce 2007 jsem byla u zrodu Mateřského centra Oříšek ve Veverské Bítýšce. V roce 2014 vznikl divadelně-vzdělávací projekt www.navlnce.cz. Částečně pracuji i jako volnočasový pedagog, lektorka herectví a improvizačního divadla, tam se často věnuji práci se skupinou a velmi mě to baví. V rámci terapeutické praxe doprovázím klienty a organizuji přednášky na téma osobního rozvoje. Naplňuje mě setkávání se s lidmi a jejich příběhy. Výzvou je propojování zkušeností z terapeutické, divadelní a rozhlasové práce. Aktuálně jsem lektorkou slovenského výcviku TPO, který začal v lednu 2017.

Iva Dvorská, DiS.

 

Vyučované předměty: Výživa, Prevence a podpora zdraví

Iva Dvorská, Dis.Po gymnáziu Iva vystudovala Vyšší zdravotnickou školu v Brně (1997 – 2000), obor Diplomovaný radiologický asistent, kterému se věnovala nejdříve na zubní klinice (2000 – 2004). Po rodičovské dovolené nastoupila do Fakultní nemocnice Brno (2009 – 2015), kde pracovala více než pět let na Klinice dětské radiologie. Výživou se zabývá od narození svých dětí (r.2004), kdy pochopila, že zdraví celé rodiny má plně ve svých rukou. Její touha využít naplno svůj potenciál ji přiměla výživu studovat a věnovat se jí profesionálně. Proto absolvovala rekvalifikační kurz a získala certifikát Poradce pro výživu (2014). Vydala se na soukromou dráhu a otevřela si vlastní poradnu. Je členkou Aliance výživových poradců ČR a poradkyní v celostátním projektu Pestrá strava bez zbytečné chemie, který se zaměřuje především na zdravé stravování v základních školách, kantýnách i restauracích po celé republice. Dále se podílí na projektu Zdraví v práci s Institutem zdravého života Welko, kde je také lektorkou Zásad první pomoci. Preferuje zcela individuální přístup, kromě fyzické kondice klade velký důraz také na psychiku. Ta je často opomíjená, přitom v každém lidském konání zcela zásadní.

Miluje hory a přírodu vůbec. Ze sportovních aktivit má nejraději lyže, brusle, kolo a turistiku. Ráda cestuje, čte a věnuje se sebevzdělávání.

Ing. Gabriela Strnadová

 

Vyučované předměty: EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí, legislativa ochrany životního prostředí, Environmentální výchova, Ochrana ovzduší před znečištěním, Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami.

 

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu technologie ochrany prostředí, v současné době je ve studijním doktorském programu Inženýrství životního prostředí.

 

Ing. Gabriela StrnadováOd roku 2012 do současnosti pracuje na PřF JČU v Českých Budějovicích, Ústav chemie a biochemie, zde učí předměty Chemická laboratorní technika, Organická chemie, Péče o životní prostředí, Chemický seminář pro 2. a 3. ročník, Instrumentální metody monitorování ŽP, Úvod do toxikologie, Organické polutanty v životním prostředí. V rámci svého vědeckého výzkumu se zabývá tématem Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší. Od roku 2011 -2012 učila na VŠTE v Českých Budějovicích, kde učila předměty Stavební hmoty, Zdravotní nezávadnost staveb, Chemie životního prostředí. V letech 2008-2011 pracovala na Krajském úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení VH (vodního hospodářství) a IPPC (integrované prevence). Dále se věnovala pedagogické činnosti na ZSF JČU v Českých Budějovicích (přednášky: odběry vzorků, ochrana ovzduší, zdravé ovzduší v bytech). V letech 2010-2011 působila jako externí vyučující na VŠTE v Českých Budějovicích, Katedra techniky a aplikovaných věd. V letech 2004 – 2008 působila v Chromservis s.r.o. Praha, pobočka pro JČ a ZČ kraj, částečně Vysočina, kde se věnovala poradenství a prodeji v oblasti přístrojového a laboratorního vybavení pro chemické, biologické a mikrobiologické laboratoře. Zde vedla poradenství a prodej v oblasti základních chemických, biologických a mikrobiologických rozborů. V letech 1994 -2004 pracovala ve společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, České Budějovice, největším provozovateli vodohospodářské infrastruktury na jihu Čech. V letech 1993 – 1994  působila ve SVEDIA Bohemia spol.s r.o. , České Budějovice, prodej Švédské kosmetiky, v letech 1992 – 1993 v European Travel Corporation, Praha, což je firma působící v oblasti cestovního ruchu domácího a zahraničního. V letech 1990 – 1992 pracovala ve společnosti ČD – Železniční hygienická laboratoř, Plzeň, hygienická laboratoř sloužící pro oblast Západočeského kraje.

 

RNDr. Jana Krejsová

 

Vyučované předměty: Hygiena pracovního a životního prostředí, Odpady, jejich využití a zneškodňování, obaly, Ochrana vod před znečištěním

RNDr. Jana KrejsováPracovala  jsem dlouhá léta v hygienické službě, jako vedoucí laboratoří, vedoucí hygieny komunální a ředitelky OHS Prachatice.  Později jsem se svými nasbíranými zkušenostmi a znalostmi  z ochrany zdraví, životního prostředí, veřejné správy, samosprávy přešla do vysokého školství.

2005: Zapsána v  centrálním registru MZ – odborný pracovník v laboratorních metodách.

2003: NZONCO Brno, EURACHEM-ČR. Certifikát odborné způsobilosti k odběrům vzorků vod.

2003: NCONZO Brno a SZÚ Praha.  Certifikát – Hodnocení zdravotních rizik.

1992 – 1994: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ruská 85, Praha10. Postgraduální studium: Vyšetřovací metody v hygieně. Typ ukončení: závěrečné atestační zkoušky.

1984 – 1986: VŠZ Praha, Fakulta agronomická v Českých Budějovicích. Postgraduální studium „Ochrana životního prostředí v zemědělské krajině“ Typ ukončení: závěrečné zkoušky.

1977 – 1982: Přírodovědecká fakulta UK, Základní a ložisková geologie, geochemie, petrologie, regionální geologie, strukturní geologie – RNDr.

Praxe:

2009 – dosud: ZSF JU v Českých Budějovicích – odborný asistent.

2008 – 2012: Jihočeský kraj České Budějovice –  radní pro školství

2006 – 2008: VŠTE České Budějovice- odborný asistent

2003 – 2006: Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích, vedoucí poboček ZÚ.

1992 – 2002: Okresní hygienická stanice Prachatic, vedoucí laboratoře, odd. hygieny obecné a komunální.

1990 – 1992: Zemědělské družstvo Dub, vedoucí zemědělské laboratoře.

1982 – 1987: Okresní zemědělská správa Prachatice, referentka vodního hospodářství a půdního fondu

Výběr z mé publikační činnosti:

(50%) Krejsová J., Strnadová G., Zeleň v Prachaticích a systém propojení biokoridorů – intravilán s extravilánem, Člověk stavba a územní plánování 7, 2013, ISBN: 978-80-01-05225-9 (recenzováno)

(100%) Krejsová J.,: Pilotní měření CO2, relativní vlhkosti a dalších veličin ve výukových prostorách ve VOŠ a SPŠ Volyně v roce 2012, Sborník Dřevostavby 2013, VOŠ a SPŠ Volyně, ISBN 978-80-86837-51-2

(100%) KREJSOVÁ, J., Vliv hluku z dopravy na lidské zdraví,  2.ročník regionální konference, 14.4.2011, VOŠ a SPŠ automobilová a technická, České Budějovice , CD ISBN 978-80-254-9681-7

(100%) KREJSOVÁ, J., : Kvalita ovzduší v hromadných dopravních prostředcích, 1. ročník regionální konference „Budoucnost a současnost dopravy“,15.4.2010 VOŠ a SPŠ automobilová a technická, České Budějovice CD ISBN 978-80-254-7136-7

(100%) KREJSOVÁ, J.,: Funkční poslání zeleně v souvislosti s rozšiřující se zástavbou domů všech typů na nových lokalitách, které jsou určeny k zástavbě. Dřevostavby 2010, 31.3 až 1.4.VPŠ a SPŠ Volyně, ISBN 978-80-86837-27-7

(100 %) KREJSOVÁ, J., Vlhkost a plísně v bytových prostorách, Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 1, s.231-237. ISSN 1802-503X.(recenzováno).

(50%) KREJSOVÁ, J., BEDNÁŘOVÁ, P., :  Petráškův pramen – kvalitní zdroj pitné  a balené pramenité vody, Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2, 9s., ISSN 1802-503X (recenzováno)

 (100 %) KREJSOVÁ, J. Působení hluku na zdraví člověka, Littera Scripta, 2008, roč. 1, č. 2, s.183-189. ISSN 1802-503X.(recenzováno).

(50 %) KREJSOVÁ, J. NEDVĚD, L: Bude možné i nadále využívat čistírenské kaly v zemědělství? Konference „Kaly a odpady“ ÚVaS Bratislava, 2008.

(50 %) BEDNÁŘOVÁ, P. KREJSOVÁ, J.,:Zdravé domy pro zdravé lidi, monografie, VŠTE České Budějovice, Jihočeský kraj 2008 ISBN 978-80-903888-9-5.

RNDr. Jana Krejsová, Budovatelská 1048, 383 01 Prachatice, 18.6.2017

 

Alexandra Lechovská

Vyučované předměty: Astropsychologie

Jmenuji se Alexandra Lechovská. Astrologii se věnuji 10 let, vystudovala jsem Astrologickou školu pro statečné Pavla Turnovského a Martiny Lukáškové, několik dalších doplňujích seminářů (podrobně na www.dhana.cz) vedených těmito a dalšími zkušenými astrology různých astrologických směrů, seminář o tkáňových solích (které také souvisejí s astrologií), semináře o autopatii a zúčastnila jsem se  putovní 1. astrologické výstavy

V současné době studuji sánskrt a indoevropskou gnostickou tradici u Mgr. J. Kozáka.

Dále se od raného dětství věnuji výtvarnému umění a ručním pracem, fotografování.

Tyto zdánlivě nesourodé obory jsem propojila do jednoho celku v oblasti, která mě osudově zajímá od dětství. Jsem totiž přesvědčená, že jsme nejen to, co jíme, ale i to, v čem žijeme a v čem chodíme oblékaní. Architektura, urbanismus, móda (barvy a tvary), to jsou všechno oblasti, které velmi ovlivňují náš život, oblasti velké duchovní symboliky a působení. Oděvy mohou i léčit.

Významným impulsem byla účast na 1. astrologické výstavě. Můj podíl byly obrazy na téma „symbolika jednotlivých planet v astrologii“ a šaty na téma „Venuše ve znameních zvěrokruhu“. Celý proces tvorby byl velmi iniciační, o planetách a znameních jsem se tvořením naučila zdaleka nejvíc. Získala jsem velký soubor zpětných reakcí a také proto jsem se rozhodla v tomto tématu, významu a působení oblékání (a barev a tvarů) pro náš život (a zdraví!), pokračovat. Vlastně tento obor založit, protože jediný významný pramen, který jsem v tomto oboru oboru objevila, jsou zmínky v knihách Emila Páleše.

Astrologie je obor na pomezí vědy a umění a abych jí mohla co nejúplněji pochopit, věnovala jsem se oběma těmto způsobům jejího poznání. Např. kromě výtvarné tvorby také skrz objektiv fotoaparátu. Myslím, že to jsou velmi účinné a podceňované metody výuky, navíc rozvíjejí dnes zakrnělé schopnosti jako intuici, vnímání, představivost atd.

Poslední třešinkou na dortu, tím posledním nosníkem, který dal celému tomuto „oboru“ celkový a ten nejzákladnější význam a smysl, bylo studium sánskrtu. To jsem pochopitelně poznala až v průběhu studia, protože když jsem začala se sánskrtem, vypadalo to, jako by to byl můj opravdu největší životní úlet. Není snad nic zbytečnějšího (a těžšího) než sánskrt, ale přesto mě nějaký vnitřní hlas nutil se do něj pustit a vytrvat. Nyní vím, že je to přesně naopak. Že teprve se znalostí sánskrtu se vám otevřou dveře poznání, že všechna ta předchozí „otevření dveří“ byla jen – obrazně –  „do přesíně“. Právě pradávná indoevropská védská tradice ukazuje, že oblékání má ten nejzásadnější duchovní význam, který se dotýká samé podstaty naší reality.

Všechny tyto metody a obrazy, šaty a fotografie využiji při výuce.

Ing. Jarmila Mandžuková

Vyučované předměty: Výživa, dvoudenní přednáška o komplexním přístupu ke zdraví a péči o tělo i Ducha: Zdraví je pro nás vším.

Ing. Jarmila Mandžuková vystudovala Vysokou školu zemědělskou a při Pedagogické fakultě  absolvovala žurnalistický kurz. K jejím velkým zálibám patří zdravý životní styl, alternativní metody léčby, osobní rozvoj a astrologii. Od roku 1990 se psaní věnuje profesionálně, je autorkou více než devadesáti knih, řada z nich byla vydána i v zahraničí. Publikuje v časopisech, přednáší a je pravidelným hostem v televizi a rozhlase.

MUDr. Jan Palouček

Vyučované předměty: Bioetika, Biotronika, Thanatologie

MUDr. Jan Palouček, 51 let, vystudoval obor všeobecného lékařství na lékařství fakultě UK v Praze. Atestoval v oboru ortopedie a traumatologie. Pracoval na ortopedické klinice ve Vinohradské nemocnici v Praze, později jako okresní ortoped. Od r. 1991 se věnuje alternativní medicíně. Je autorem textu knihy Cesta k životu, Poselství barev a Barevného kalendáře, který vychází již třetím rokem. Svými články přispívá zejména do časopisu Svět Grálu. Je autorem aktivační technologie Devon, která využívá přirozených vlastností vody, zejména pak její schopnosti přenášet informace a zprostředkovávat léčivé podněty živým organismům. Při své práci spojuje hledisko klasicky vzdělaného lékaře a léčitele. Využívá řadu metod, jako je Bachova květová terapie, homeopatie, léčba pomocí barev nebo drahokamů.

Xenie Pilíková

Vyučované předměty: Aromaterapie, Bachovy esence

Jsem absolventkou Holistické aromaterapeutické školy v Kyjově, studovala jsem také Institut Aromaterapie v Praze, homeopatickou školu Uroboros v Brně, stále se vzdělávám v homeopatii v Bratislavě na SAKH u mudr. Petroci.

Aromaterapii i homeopatii denně používám ve své praxi masérky od roku 2008.

Jsem nejen certifikovaná masérka, homeopatka, aromaterapeutka, ale i školitelka a Člen první pomoci, kdy ze zákona mohu první pomoc vyučovat.

Dále terapeutka metody EFT, Bachových esencí, meridiánových masáží atd. více jak 10 let. Své zkušenosti sdílím a s radostí předávám lidem díky kurzům, přednáškám po celé České republice a zážitkovým workshopům.

Miluju život a jeho výzvy. S manželem cestujeme po světě, poznáváme kultury a život. Věnujeme se destilaci bylinek, sbírání a jejich naciťování. Při práci je potřeba používat hlavu, ale i srdce a Duši. Mým životním motem je tato myšlenka: ,,Není Tvým úkolem chápat cestu druhých nebo ji odsuzovat. Tvým úkolem je poznat svou vlastní cestu a s radostí po ní kráčet.

– jsem absolventkou Institutu Aromaterapie v Praze a Holistické aromaterapeutické školy v Kyjově

– zúčastňuji se pravidelně mezinárodních aromaterapeutických certifikovaných kurzů v Africe

– spolupracuji s Bylinkovou zahradou ve Valticích, homeopatickou školou Uroboros v Brně

a gynekologickým centrem Šárka v Brně.

– účinkovala jsem v televizi, v Dobrém ránu na ČT2 a brněnské televizi Vlna z Brna

– přednáším Aromaterapii na Mendelově univerzitě v Brně

– jsem členem České aromaterapeutické společnosti

– jsem členem Asociace českých aromaterapeutů

– jsem spolu redaktorkou internetového časopisu Kouzlo vůní

– jsem Člen první pomoci a s touto kvalifikací je možné podle zákona 247/2000 první pomoc vyučovat

Mgr. Jana Kindlová

Vyučované předměty: Psychologie, Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví

Dobrý den, dovolte mi, abych se Vám stručně představila. V roce 2011 jsem ukončila magisterské studium psychologie na MU v Brně. Následně jsem tři roky pracovala jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně v Českém Krumlově, přes dva roky pak v Centru pro studenty se speciálními potřebami na Jihočeské univerzitě. Učila jsem také rekvalifikační kurzy pro úřad práce (zaměření na rozvoj tzv. „měkkých dovedností“ a anglický jazyk). V minulosti jsem prošla různými typy vzdělávání zaměřenými zejména na vzdělávání a diagnostiku. V současné době se věnuji zejména psychologii vzdělávání a konzultační činnosti, komunikaci, motivaci, asertivitě a psychohygieně, učebním stylům, přístupům dle osobnostních typů a také práci s cizími jazyky.

Psychologie je součást našich životů, ať chceme nebo nechceme a já bych Vám ráda přiblížila, jak je možno její různá odvětví prakticky využít.

Těším se na setkání s Vámi! Jana Kindlová

Romana Mikulčická

Vyučované předměty: reflexní terapi

Romana Mikulčická vystudovala Fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně, ale paralelně s tímto studijním a později profesním životem ve ní stále více rostl její přirozený zájem o alternativní formy medicíny, fascinovalo ji fungování lidského těla, dobrodružství lidské mysli i tajnosti našich duší. Tento zájem ji vedl trošku jinou cestou než tou akademickou a přivedl ji například i ke kurzům Reflexní terapie manželů Patakyových či kurzům metody RUŠ Karla Nejedlého. Ve své praxi se denně věnuje tomu, jak lidem napomoci k rovnováze těla i duše, jak procítit sebe sama a uvědomit si tak vnitřní klid a pocit jistoty, a to co nejpřirozeněji – zejména prostřednictvím doteku, vědomého dechu, uvolnění a přijetí. Jako možné cesty a pomocníky používá různé druhy terapií, zejména reflexní terapii a jinovou praxi yogy. Hlavní záměr je však vždy stejný – povzbudit přirozený potenciál těla k uzdravení a duše k větší radosti a spokojenosti.

 

Sylabus

 • Základy RT (historie, princip fungování, indikace a kontraindikace)
 • Technika aneb „jak mačkat“ (anatomie chodidla, druhy stimulace reflexních bodů, vnitřní naladění terapeuta, vnitřní naladění stimulovaného)
 • Základní reflexní body (základní vnitřní orgány, pohybový aparát – páteř a velké klouby, hormonální sféra, lymfatický systém, body první pomoci a harmonizační body)
 • Stimulace orgánů a uvolnění emocí
 • Odblokace krční páteře
 • Pomocné techniky (dechové techniky, meditace, dlouhodobá stimulace reflexních bodů pomocí tejpingu, yogové asany…)
 • Intuitivní stimulace bodů