Obecné informace

Po zaslání  přihlášky ke studiu bude uchazečům přidělen variabilní symbol k identifikaci platby. Student do 14 dnů od jeho přidělení zaplatí zálohu za studium ve výši 5 000 Kč na č. účtu 2801476219/2010,doplatek následně nejpozději do konce října 2019. Zaplacená záloha je nevratná

Zálohu ve výši 5 000 Kč za studium druhých a třetích ročníků zaplatí student nejpozději do konce června, doplatek stačí zaplatit v hotovosti v místě konání výuky při zápisu před první vyučovací hodinou nebo následně nejpozději do konce října 2019.

Při platbě po tomto termínu nebo při dělení školného na více než dvě částky, se připočítává administrativní poplatek 500 Kč.

V ceně studia jsou zahrnuty výukové materiály v tištěné, event. elektronické podobě. Pokud se student neúčastní přednášek, zaplacené školné nevrací. Minimální počet studentů pro otevření ročníku – 15.
Odesláním přihlášky klient uděluje svůj souhlas se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů

Ceník jednotlivých studijních oborů

Výuka probíhá dle rozvrhu jednotlivých oborů vždy sobota 9 – 17 hodin a neděle 9 – 16 hodin.

Tříletý obor Poradce v oblasti celostní medicíny: první rok 13 000 Kč, druhý rok 13 000 Kč, třetí rok 13 000 Kč

Dvouletý obor Poradce v oblasti přírodní medicíny: v prvním i druhém roce 13 000 Kč

Dvouletý obor Poradce zdravého životního stylu: v prvním i druhém roce 13 000 Kč

Dvouletý obor Astrologie v psychosomatických souvislostech: v prvním i druhém roce 8 000 Kč

Jednoletý obor Poradce pro výživu: 14 000 Kč

Jednoletý obor Podnikový ekolog: 14 000 Kč

Jednoletý obor Psychosomatika: 13 000 Kč

Jednoletý obor Medicínské minimum pro každého: 9 500 Kč

Dvouletý obor Fytoterapie – léčivé rostliny: v prvním i druhém roce 13 000 Kč

4 denní kurz Akutní homeopatie: 4800 Kč

Ceník jednotlivých přednášek

V případě volných míst se mohou předem nahlášení zájemci účastnit jednotlivých přednášek.

sobotní přednášky (7 hodin) – cena 950,- Kč (9:00 – 17:00)

nedělní přednášky (6 hodin) – cena 850,- Kč (9:00 – 16:00)