Profil absolventa – Psychosomatika

 

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle), absolvent obdrží certifikát o absolvování kurzu. Přihlásit se může bezpodmínečně kdokoli, koho daná problematika zajímá.

 

„Jakým způsobem myslíme a jednáme, takovým způsobem i stůněme.“

 

Psychosomatiku lze chápat jako vnitřně složité propojení biologického a psychosociálního pohledu na člověka ve zdraví a v nemoci. Většina lidí, dokonce i těch, kteří se zajímají více o přírodní léčbu, si plně neuvědomuje důležitost našich myšlenkových postojů a skutků pro vznik nemoci. Pro konkrétní nemoc hledají hmotné důvody – viry, bakterie, toxiny, nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků, genetické dispozice v rodině… a mnoho dalšího. Příčinu nemoci hledají jen na úrovni fyzického těla. Nemoc má ale také svoji psychickou složku. Pokud se na nemoc podíváme hlouběji, objevíme nečekané souvislosti, které se na vzniku nemoci jednoznačně podílí a dokonce jsou jejím spouštěčem.

 

Cena studia: 13 000 Kč

Vytisknout

Programová náplň Psychosomatika

 

Cesta k pochopení, lásce a zdraví

MUDr. Milan Oulehla

 • porozumění druhým
 • význam lásky a empatie
 • význam pochopení pravdy
 • terapie pomocí koncentrované myšlenky (veršem)
 • cesta ke zdraví
 • jednoduché odpovědi na složité životní otázky

 

Duchovní a osobnostní rozvoj

Mgr. Helena Veselá

 • Proč si sami sebe nevážíme a proč si nevěříme aneb O malé sebeúctě a malé sebedůvěře
 • Partnerství mezi mužem a ženou- výjimečné spojení pro vývoj lidských duší
 • Každá trampota má svou mez… aneb O rodičích a dětech
 • Životní síla – kde se nalézá a kam se ztrácí
 • Kam se ztratilo pravé ženství a ryzí mužství

 

Duchovní příčiny nemocí

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Jak funguje naše tělo, bioenergetika a základy anatomie
 • Spojitost mezi myslí a tělem
 • Jak fungují naše myšlenky na naše zdraví. Jak preventivně předcházet nemoci pomocí vnitřní harmonie a ovládání vlastních myšlenek
 • Původ jednotlivých nemocí, proč vznikají, jakou v tom hrajeme roli a jak se uzdravit
 • Pochopení sebeuzdravovacích schopností
 • Vliv zdravého životního stylu na naše tělo
 • Vliv pozitivního myšlení na naše tělo
 • Seminář je určen pro všechny, kteří věří, že naše tělo je více než schránka chemie a orgánů. Pro ty, kteří se chtějí uzdravit a spolehnout na sebe a přijmout za sebe zodpovědnost. Je určen pro ty, kteří chtějí pochopit, že naše tělo symbol a chtějí jeho vzácné řeči porozumět.

 

Kineziologie

Dita Prchlíková

 • Seznámení s kineziologií
 • Svalový test a předtesty – kontrakce, extenze a svalový obvod
 • F/O držení…. uvolnění stresu, dech a uvedení do přítomnosti ve stresových situacích
 • Emoční vyladění
 • Jednoduché uvolňující cviky (zkrat uší, očí, křížové programování, směry pohledu)
 • Praktická ukázka

Netradiční způsoby léčby a uzdravení

Rajisa Puchovska – ukrajinská léčitelka Lorka

 • urinoterapie
 • léčivé vlastnosti petroleje
 • hladovění
 • mechanická očista těla
 • vodoléčba

 

Psychosomatika z pohledu Nové germánské medicíny

Alice Bláhová

 • 5 biologických zákonů podle kterých se vyvíjí nemoc i zdraví
 • konkrétní spouštěče onemocnění
 • fázovost onemocnění
 • orgány a jejich orgánové reakce v souvislosti s příslušností k části mozku
 • pravo-levá dominance pro ukládání onemocnění na pravou nebo levou stranu těla
 • úloha bakterií a virů v uzdravení
 • vypočitatelnost obratu k uzdravení

 

Rodinné konstelace

Vlaďka Jestřábová

 • účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům
 • pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
 • metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným
 • pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
 • seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

Síla pozitivního myšlení

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl                      

 • Základy znalostí kvantové fyziky a jak funguje naše mysl. Jak pracují naše myšlenky v náš prospěch i neprospěch. Jak si dokážeme svůj život vytvářet k obrazu svému.
 • Síla naší mysli
 • Pojem kvantová fyzika a jak jí využíváme v běžném životě
 • Proč si myslím, že vše je jen náhoda
 • Jak fungují souvislosti
 • Jak fungují naše myšlenky a emoce spojené s tím, co se nám děje v životě
 • Můžeme si za to sami? Jsme tvůrci vlastního života, nebo je vše jen neřízená náhoda osudu? Můžeme změnit svůj život k lepšímu – návod a praktické rady pro běžný život
 • Seminář je určen pro všechny, kteří se zajímají o svůj život a přejí si ho buď změnit k lepšímu, nebo si udržet štěstí a vytvořit si harmonické partnerství, domov, finanční stabilitu, klid v duši a jasnou mysl.

Stres a jeho zrcadlení v psychosomatice

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Naučíme se pochopit příčinu svých starostí a umět je řešit a postavit se k nim čelem.
 • Naučíme se pracovat se starostmi ve svém životě a najít řešení
 • Proč máme starosti. Jejich příčina a prevence. Jak je řešíme. Co se s nimi dá dělat. Jak starosti využít ve svůj prospěch. Jaké máme hodnoty a priority a co nás dělá šťastnými. Následky starostí. Prevence a řešení stresu. Techniky a návody k řešení. Praktické rady a příklady.
 • Seminář je určen pro všechny, kdo se chtějí naučit zvládat negativní situace ve svém životě, jak se z nich poučit a jít dál.

Zdravá  komunikace  aneb komunikací ke zdraví

Mgr. Ilona Jančová

Cíle:

 • seznámit se se základními oblastmi sociálních (a profesních) dovedností (přiměřené poznání a ovládání sebe sama, poznávání a akceptace druhých, empatie, tolerování apod.) s důrazem na  oblast sociální komunikace;
 • zprostředkovat některé metody a postupy rozvoje sociálních dovedností;
 • zvýšit motivaci pro práci na dlouhodobějším osobním růstu.

Forma: přednáška, cvičení, modelové situace , hry, diskuse, sdílení vlastních zkušeností…

 

 1. blok
 • Oblasti sociálních dovedností  (sociální percepce, sociální interakce a komunikace, konflikty a jejich zvládání, asertivita, zvládání zátěže).
 • Sociální percepce: jak vnímám ostatní, jak jsem vnímán?

Jak zlepšovat a zpřesňovat sociální percepci a posilovat vlastní pozitivní dojem (image).

 

 1. blok
 • Sociální komunikace jako nejdůležitější dovednost:
 • jak se učit efektivní – zdravé komunikaci
 • intrapersonální komunikace a její význam, jak efektivněji  komunikovat  sám se sebou
 • interpersonální komunikace:

 rozvíjení  komunikační způsobilosti v oblasti:

neverbální  k. –  vhodné a nevhodné  neverbální signály, jak vnímat a rozumět neverbálním sdělením

verbální komunikace 

naslouchání jako nejdůležitější komunikační dovednost

 

 1. blok
 • Asertivita

jako cesta k druhým lidem, které předchází cesta k vlastním potřebám, přáním,  právům :  3P – poznání, projevení, prosazení

 • asertivní osobnost
 • asertivní techniky (kritika, prosazování, kompromis)
 1. blok
 • Konflikty
 • Konflikt jako cesta k souladu
 • Styly řešení, dovednosti pro zvládání

 

Zdraví je pro nás vším

Ing. Jarmila Mandžuková

2 denní přednáška o komplexním přístupu ke zdraví a práci na tělu i Duchu

 

 1. den

 

Lidské tělo a zdraví

Co vlastně znamená být zdravý?

Co vše udělat pro svoje zdraví, prevence

– tělo je náš přítel

– tajemství biologických hodin

– stravování, skladba stravy, průmyslově upravované potraviny

– správné dýchání, dechová cvičení

– kvalitní spánek a odpočinek

– optimální hmotnost, redukce váhy

– pobyt v přírodě, pohyb

 

 1. den

 

Lidské tělo a nemoc

příčiny nemocí, možnosti přírodní či alternativní léčby

 

Zdravá a léčivá strava

co jíst, když jsme nemocní

superpotraviny, které nám zachrání život

 

Fytoterapie

hlavní české bylinky a jejich využití

domácí výroba léčivých produktů, popř. ochutnávka

 

Psychosomatika

nemoci z pohledu emocí a psychiky

myšlení uzdravuje, afirmace, vizualizace

 

Sebeléčba

energetický systém těla

ruce – zdroj léčivé síly, praktické ukázky

 

Úsměv léčí duši i tělo

humor a smích jako lék

léčivý vnitřní úsměv, praktické ukázky

 

 

Vytisknout

Psychosomatika 2018/2019

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

termíny víkend   předmět vyučující

 

29.9. 2018 1 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
30.9. 2018 1 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
3.11. 2018 2 sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
4.11. 2018 2 neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
24.11. 2018 3 sobota Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Ilona Jančová
25.11. 2018 3 neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Ilona Jančová
12.1. 2019 4 sobota Duchovní příčiny nemocí Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
13. 1. 2019 4 neděle Kineziologie Dita Prchlíková
26. 1. 2019 5 sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
27. 1. 2019 5 neděle Síla pozitivního myšlení Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
2. 3. 2019 6 sobota Rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
3. 3. 2019 6 neděle Stres a jeho zrcadlení v psychosomatice Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
23.3. 2019 7 sobota

 

Zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
24.3. 2019 7 neděle Zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
13.4. 2019 8 sobota Netradiční způsoby léčby Rajisa Puchovska (léčitelka Lorka)
14.4. 2019 8 neděle Netradiční způsoby léčby Rajisa Puchovska (léčitelka Lorka)
Vytisknout

Psychosomatika 2019/2020 

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

termíny víkend   předmět vyučující

 

28.9. 2019 1 sobota Duchovní příčiny nemocí Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
29.9. 2019 1 neděle Síla pozitivního myšlení Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
2.11. 2019 2 sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
3.11. 2019 2 neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
23.11. 2019 3 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
24.11. 2019 3 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
4.1. 2020 4 sobota Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Ilona Jančová, Mgr. Radka Novotná
5. 1. 2020 4 neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Ilona Jančová, Mgr. Radka Novotná
25. 1. 2020 5 sobota Rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
26. 1. 2020 5 neděle Rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
22. 2. 2020 6 sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
23. 2. 2020 6 neděle Kineziologie Petra Rusňáková
7.3. 2020 7 sobota

 

Celostní pohled na zdraví a onkologickou problematiku MUDr. Tomáš Lebenhart
8.3. 2020 7 neděle Celostní pohled na zdraví a onkologickou problematiku MUDr. Tomáš Lebenhart
4.4. 2020 8 sobota Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“ Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová
5.4. 2020 8 neděle Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“ Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová