Profil absolventa – Psychosomatika

 

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle), absolvent obdrží certifikát o absolvování kurzu. Přihlásit se může bezpodmínečně kdokoli, koho daná problematika zajímá.

 

„Jakým způsobem myslíme a jednáme, takovým způsobem i stůněme.“

 

Psychosomatiku lze chápat jako vnitřně složité propojení biologického a psychosociálního pohledu na člověka ve zdraví a v nemoci. Většina lidí, dokonce i těch, kteří se zajímají více o přírodní léčbu, si plně neuvědomuje důležitost našich myšlenkových postojů a skutků pro vznik nemoci. Pro konkrétní nemoc hledají hmotné důvody – viry, bakterie, toxiny, nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků, genetické dispozice v rodině… a mnoho dalšího. Příčinu nemoci hledají jen na úrovni fyzického těla. Nemoc má ale také svoji psychickou složku. Pokud se na nemoc podíváme hlouběji, objevíme nečekané souvislosti, které se na vzniku nemoci jednoznačně podílí a dokonce jsou jejím spouštěčem.

 

Cena studia: 13 000 Kč

Vytisknout

Programová náplň Psychosomatika

 

Antická mystéria a jejich symbolika v umění

Bohumil Vurm

 • Duchovní střediska antického světa (Eleusis, Delfy, Mithranea)
 • Hlavním smyslem mystérií byl duchovní i hmotný přínos pro jedince, který byl prostřednictvím rituálů zasvěcován do tajemství života a smrti.
 • Pokračování antických mystérií v tajných organizacích rosikruciánů a svobodných zednářů
 • Symbolika antických mystérií v architektuře a umění až do dnešních dnů
 • Umění jako prostředek poznávání a jeho vliv na zdraví

 

 

Cesta k pochopení, lásce a zdraví

MUDr. Milan Oulehla

 • porozumění druhým
 • význam lásky a empatie
 • význam pochopení pravdy
 • terapie pomocí koncentrované myšlenky (veršem)
 • cesta ke zdraví
 • jednoduché odpovědi na složité životní otázky

 

Duchovní a osobnostní rozvoj

Mgr. Helena Veselá

 • Proč si sami sebe nevážíme a proč si nevěříme aneb O malé sebeúctě a malé sebedůvěře
 • Partnerství mezi mužem a ženou- výjimečné spojení pro vývoj lidských duší
 • Každá trampota má svou mez… aneb O rodičích a dětech
 • Životní síla – kde se nalézá a kam se ztrácí
 • Kam se ztratilo pravé ženství a ryzí mužství

 

Duchovní příčiny nemocí

Ing. Jana Holická

 • etika a její principy
 • nemoc a její příčiny
 • jak uzdravit duši i tělo
 • praktické cvičení – diagnostika potíží, nemocí aj. u jednotlivce v průběhu života
 • praktické cvičení – nalezení chyb a překážek vývoje – co jsme si vytvořili
 • praktické cvičení – jak změnit své postoje

 

Energie krajiny

Ing. Pavel Kozák

Sobota – témata přednášek:

 • obsah oboru energie krajiny
 • druhy energií míst, prostorů a bytostí
 • význam těchto fenoménů pro život člověka v pravěku a nyní
 • povaha míst a megalitů, jejich přínos pro člověka
 • potřebný rozsah poznatků a schopností pro práci v krajině
 • energetické způsoby léčení: přímá léčení, využití megalitů
 • úloha psychotroniky při stanovení diagnózy
 • duchovní úroveň léčitele
 • karmické podmínky léčení

Neděle – návštěva energetických míst na Děvíně:

 • meditační a léčivá místa v lokalitách Ctirad a Žvahov.

 

Homeopatie a psychosomatické souvislosti

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • vertikální a horizontální způsob myšlení
 • společnost jako celek v horizontální rovině
 • fyzické tělo, forma, mentální složka
 • první a druhý způsob léčby
 • homeopatie a nemoc
 • homeopatické léky
 • miasmata časoprostorová osa
 • charakteristika léků podle říší

 

Kineziologie

Dita Prchlíková

 • Seznámení s kineziologií
 • Svalový test a předtesty – kontrakce, extenze a svalový obvod
 • F/O držení…. uvolnění stresu, dech a uvedení do přítomnosti ve stresových situacích
 • Emoční vyladění
 • Jednoduché uvolňující cviky (zkrat uší, očí, křížové programování, směry pohledu)
 • Praktická ukázka

 

 

Psychosomatické souvislosti ve fyzioterapii

Mgr. Kamila Karásková

 • Bolesti zad – krční, hrudní i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy. Viscerovertebrální souvislosti.
 • Řešení jizev a jejich hlubší význam v systému těla.
 • Funkční poruchy oblasti pánevního dna, inkontinence, poporodní bolesti zad, kostrče – Praktické cvičení k harmonizaci dané oblasti, princip Ženy. Bolestivá menstruace – proč a co s tím.

 

Psychosomatika z pohledu Nové germánské medicíny

Alice Bláhová

 • 5 biologických zákonů podle kterých se vyvíjí nemoc i zdraví
 • konkrétní spouštěče onemocnění
 • fázovost onemocnění
 • orgány a jejich orgánové reakce v souvislosti s příslušností k části mozku
 • pravo-levá dominance pro ukládání onemocnění na pravou nebo levou stranu těla
 • úloha bakterií a virů v uzdravení
 • vypočitatelnost obratu k uzdravení

 

Systemické konstelace – psychosomatika v rodině a vztazích

Jan Pešička

 • účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům
 • pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
 • metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným
 • pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
 • seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

  

Zdravá  komunikace  aneb komunikací ke zdraví

Mgr. Martina Brožková

Cíle:

 • seznámit se se základními oblastmi sociálních (a profesních) dovedností (přiměřené poznání a ovládání sebe sama, poznávání a akceptace druhých, empatie, tolerování apod.) s důrazem na  oblast sociální komunikace;
 • zprostředkovat některé metody a postupy rozvoje sociálních dovedností;
 • zvýšit motivaci pro práci na dlouhodobějším osobním růstu.

Forma: přednáška, cvičení, modelové situace , hry, diskuse, sdílení vlastních zkušeností…

 

 1. blok
 • Oblasti sociálních dovedností  (sociální percepce, sociální interakce a komunikace, konflikty a jejich zvládání, asertivita, zvládání zátěže).
 • Sociální percepce: jak vnímám ostatní, jak jsem vnímán?

Jak zlepšovat a zpřesňovat sociální percepci a posilovat vlastní pozitivní dojem (image).

 

 1. blok
 • Sociální komunikace jako nejdůležitější dovednost:
 • jak se učit efektivní – zdravé komunikaci
 • intrapersonální komunikace a její význam, jak efektivněji  komunikovat  sám se sebou
 • interpersonální komunikace:

 rozvíjení  komunikační způsobilosti v oblasti:

neverbální  k. –  vhodné a nevhodné  neverbální signály, jak vnímat a rozumět neverbálním sdělením

verbální komunikace 

naslouchání jako nejdůležitější komunikační dovednost

 

 1. blok
 • Asertivita

jako cesta k druhým lidem, které předchází cesta k vlastním potřebám, přáním,  právům :  3P – poznání, projevení, prosazení

 • asertivní osobnost
 • asertivní techniky (kritika, prosazování, kompromis)
 1. blok
 • Konflikty
 • Konflikt jako cesta k souladu
 • Styly řešení, dovednosti pro zvládání
Vytisknout

Psychosomatika 2016/2017

22. říjen 2016 1. sobota Ve zdravém duchu zdravé tělo Renata Šťastná
23. říjen 2016 1 neděle Ve zdravém duchu zdravé tělo Renata Šťastná
5. listopad 2016 2. sobota Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví PhDr. Olga Vaněčková
6. listopad 2016 2. neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví PhDr. Olga Vaněčková
3. prosinec 2016 3. sobota Psychosomatika v homeopatii MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
4. prosinec 2016 3. neděle Systemické konstelace Jan Pešička
14. leden 2017 4. sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
15. leden 2017

 

4. neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT  

Alice Bláhová

11. únor 2017 5. sobota Duchovní příčiny nemocí Ing. Jana Holická
12. únor 2017 5. neděle Psychosomatické souvislosti ve fyzioterapii Mgr. Kamila Karásková
11. březen 2017 6. sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
12. březen 2017 6. neděle Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
8.duben 2017 7. sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
9.duben 2017 7. neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
13. květen 2017 8 sobota Astrologie, psychosomatika, rozpor mezi vědou a astrologií

 

Bc. Petr Prokopec
14. květen 2017 8 neděle Astrologie, psychosomatika, rozpor mezi vědou a astrologií Bc. Petr Prokopec
Vytisknout

Psychosomatika 2017/2018

14. říjen 2017 1. sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
15. říjen 2017 1. neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
11. listopad 2017 2. sobota Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Martina Brožková
12. listopad 2017 2. neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Martina Brožková
2. prosinec 2017 3. sobota Psychosomatika v homeopatii MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
3. prosinec 2017 3. neděle Systemické konstelace Jan Pešička
13. leden 2018 4. sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
14. leden 2018 4. neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT  

Alice Bláhová

10. únor 2018 5. sobota Duchovní příčiny nemocí Ing. Jana Holická
11. únor 2018 5. neděle Psychosomatické souvislosti ve fyzioterapii Mgr. Kamila Karásková
3. březen 2018 6. sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
4. březen 2018 6. neděle kineziologie Dita Prchlíková
7.duben 2018 7. sobota Energie krajiny Ing. Pavel Kozák
8. duben 2018 7. neděle Energie krajiny Ing. Pavel Kozák
28. duben 2018 8 sobota Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm
29. duben 2018 8 neděle Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm
Vytisknout