Profil absolventa – psychosomatika

 

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle), absolvent obdrží certifikát o absolvování kurzu. Přihlásit se může bezpodmínečně kdokoli, koho daná problematika zajímá.

 

„Jakým způsobem myslíme a jednáme, takovým způsobem i stůněme.“

 

Psychosomatiku lze chápat jako vnitřně složité propojení biologického a psychosociálního pohledu na člověka ve zdraví a v nemoci. Většina lidí, dokonce i těch, kteří se zajímají více o přírodní léčbu, si plně neuvědomuje důležitost našich myšlenkových postojů a skutků pro vznik nemoci. Pro konkrétní nemoc hledají hmotné důvody – viry, bakterie, toxiny, nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků, genetické dispozice v rodině… a mnoho dalšího. Příčinu nemoci hledají jen na úrovni fyzického těla. Nemoc má ale také svoji psychickou složku. Pokud se na nemoc podíváme hlouběji, objevíme nečekané souvislosti, které se na vzniku nemoci jednoznačně podílí a dokonce jsou jejím spouštěčem.

Cena kurzu: 11 000 Kč

Vytisknout

Programová náplň – Psychosomatika – 2016/2017

 

Astrologie, psychosomatika a rozpor mezi vědou a klasickou astrologií

Bc. Petr Prokopec

 • Dvanáct astrologických znamení v souvislosti s archetypy C.G.Junga
 • Astrologické planety
 • Dvanáct astrologických sektorů
 • Problematika zdraví z pohledu astrologie
 • Partnerství v astrologii
 • Poslání planety Venuše
 • Jednotlivec a společností
 • Problémy sebevědomí
 • Vývoj osobnosti z pohledu planet
 • O posledních věcech člověka
 • Astrologie a současný vývoj

 

Cesta k pochopení, lásce a zdraví

MUDr. Milan Oulehla

 • porozumění druhým
 • význam lásky a empatie
 • význam pochopení pravdy
 • terapie pomocí koncentrované myšlenky (veršem)
 • cesta ke zdraví
 • jednoduché odpovědi na složité životní otázky

 

Duchovní a osobnostní rozvoj

Mgr. Helena Veselá

 • Proč si sami sebe nevážíme a proč si nevěříme aneb O malé sebeúctě a malé sebedůvěře
 • Partnerství mezi mužem a ženou- výjimečné spojení pro vývoj lidských duší
 • Každá trampota má svou mez… aneb O rodičích a dětech
 • Životní síla – kde se nalézá a kam se ztrácí
 • Kam se ztratilo pravé ženství a ryzí mužství

 

Duchovní příčiny nemocí

Ing. Jana Holická

 • etika a její principy
 • nemoc a její příčiny
 • jak uzdravit duši i tělo
 • praktické cvičení – diagnostika potíží, nemocí aj. u jednotlivce v průběhu života
 • praktické cvičení – nalezení chyb a překážek vývoje – co jsme si vytvořili
 • praktické cvičení – jak změnit své postoje

 

Homeopatie a psychosomatické souvislosti

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • vertikální a horizontální způsob myšlení
 • společnost jako celek v horizontální rovině
 • fyzické tělo, forma, mentální složka
 • první a druhý způsob léčby
 • homeopatie a nemoc
 • homeopatické léky
 • miasmata časoprostorová osa
 • charakteristika léků podle říší

 

Obličejová diagnostika

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Diagnostika základních onemocnění podle znaků v obličeji.
 • Jak sami doma můžeme poznat oslabení jednotlivých orgánových systémů?
 • Játra a žlučník, ledviny a močový měchýř, plíce a tlusté střevo, slinivka, slezina a žaludek, srdce a tenké střevo, hormonální a pohlavní systém, nervový systém a stres.

 

Psychosomatické souvislosti ve fyzioterapii

Mgr. Kamila Karásková

 • Bolesti zad – krční, hrudní i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy. Viscerovertebrální souvislosti.
 • Řešení jizev a jejich hlubší význam v systému těla.
 • Funkční poruchy oblasti pánevního dna, inkontinence, poporodní bolesti zad, kostrče – Praktické cvičení k harmonizaci dané oblasti, princip Ženy. Bolestivá menstruace – proč a co s tím.

 

Psychosomatika z pohledu Nové germánské medicíny

Alice Bláhová

 • 5 biologických zákonů podle kterých se vyvíjí nemoc i zdraví
 • konkrétní spouštěče onemocnění
 • fázovost onemocnění
 • orgány a jejich orgánové reakce v souvislosti s příslušností k části mozku
 • pravo-levá dominance pro ukládání onemocnění na pravou nebo levou stranu těla
 • úloha bakterií a virů v uzdravení
 • vypočitatelnost obratu k uzdravení

 

Rodinné konstelace

Lenka Koutná

 • účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům
 • pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
 • metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným
 • pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
 • seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

 

Ve zdravém Duchu zdravé tělo

Renata Šťastná

Prožitková dvoudenní cesta – hravě, s lehkostí. Chceme-li pohnout nějakým tématem ve svém životě (nejen v oblasti zdraví), musíme pohnout také svým fyzickým tělem. Pohyb, dech, zvuk – učení skrze prožitek a zkušenost „na vlastní tělo“ :).

 

Zdravá  komunikace  aneb komunikací ke zdraví

PhDr. Olga Vaněčková

Cíle:

 • seznámit se se základními oblastmi sociálních (a profesních) dovedností (přiměřené poznání a ovládání sebe sama, poznávání a akceptace druhých, empatie, tolerování apod.) s důrazem na  oblast sociální komunikace;
 • zprostředkovat některé metody a postupy rozvoje sociálních dovedností;
 • zvýšit motivaci pro práci na dlouhodobějším osobním růstu.

Forma: přednáška, cvičení, modelové situace , hry, diskuse, sdílení vlastních zkušeností…

 

 1. blok
 • Oblasti sociálních dovedností  (sociální percepce, sociální interakce a komunikace, konflikty a jejich zvládání, asertivita, zvládání zátěže).
 • Sociální percepce: jak vnímám ostatní, jak jsem vnímán?

Jak zlepšovat a zpřesňovat sociální percepci a posilovat vlastní pozitivní dojem (image).

 

 1. blok
 • Sociální komunikace jako nejdůležitější dovednost:
 • jak se učit efektivní – zdravé komunikaci
 • intrapersonální komunikace a její význam, jak efektivněji  komunikovat  sám se sebou
 • interpersonální komunikace:

 rozvíjení  komunikační způsobilosti v oblasti:

neverbální  k. –  vhodné a nevhodné  neverbální signály, jak vnímat a rozumět neverbálním sdělením

verbální komunikace

naslouchání jako nejdůležitější komunikační dovednost

 

 1. blok
 • Asertivita

jako cesta k druhým lidem, které předchází cesta k vlastním potřebám, přáním,  právům :  3P – poznání, projevení, prosazení

 • asertivní osobnost
 • asertivní techniky (kritika, prosazování, kompromis)
 1. blok
 • Konflikty
 • Konflikt jako cesta k souladu
 • Styly řešení, dovednosti pro zvládání
Vytisknout

Psychosomatika 2016/2017 

 

termíny víkend   předmět vyučující
8.10. 2016 1 sobota Ve zdravém duchu zdravé tělo Renata Šťastná
9.10.2016 1 neděle Ve zdravém duchu zdravé tělo Renata Šťastná
12.11. 2016 2 sobota Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví PhDr. Olga Vaněčková
13.11. 2016 2 neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Olga Vaněčková
26.11. 2016 3 sobota Duchovní příčiny nemocí Ing. Jana Holická
27.11. 2016 3 neděle Psychosomatika v homeopatii MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
7.1.2017 4 sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
8. 1. 2017 4 neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT  

Alice Bláhová

4. 2. 2017 5 sobota Systemické a rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
5. 2. 2017 5 neděle Psychosomatické souvislosti ve fyzioterapii Mgr. Kamila Karásková
4. 3. 2017 6 sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
5. 3. 2017 6 neděle Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
1.4. 2017 7 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
2.4. 2017 7 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
22.4. 2017 8 sobota Astrologie, psychosomatika, rozpor mezi vědou a astrologií

 

Bc. Petr Prokopec
23.4. 2017 8 neděle Astrologie, psychosomatika, rozpor mezi vědou a astrologií Bc. Petr Prokopec
Vytisknout

Psychosomatika 2017/2018 

 

termíny víkend   předmět vyučující

 

7.10. 2017 1 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
8.10. 2017 1 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
4.11. 2017 2 sobota Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Jana Kindlová
5.11. 2017 2 neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Jana Kindlová
25.11. 2017 3 sobota Duchovní příčiny nemocí Ing. Jana Holická
26.11. 2017 3 neděle Psychosomatika v homeopatii MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
6.1. 2018 4 sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
7. 1. 2018 4 neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT  

Alice Bláhová

27. 1. 2018 5 sobota Rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
28. 1. 2018 5 neděle Psychosomatické souvislosti ve fyzioterapii Mgr. Kamila Karásková
24. 2. 2018 6 sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
25. 2. 2018 6 neděle Kineziologie Dita Prchlíková
24.3. 2018 7 sobota Aurická typologie a duchovní příčiny nemocí Eva Maratová
25.3. 2018 7 neděle irisdiagnostika Eva Maratová
21.4. 2018 8 sobota Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm
22.4. 2018 8 neděle Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm
Vytisknout