Profil absolventa oboru Psychologie

Profil absolventa

Doba studia 2 roky, celkem 12 víkendů (vždy sobota a neděle), 156 hodin.

Kurz psychologie je určen všem, kteří se zajímají o problematiku člověka očima psychologie. Přednášky předkládají základní orientaci v oboru psychologie a zaměřují se na vybraná témata ze základních a teoretických psychologických disciplín (např. osobnost a její poznávání, poruchy osobnosti, motivace lidského chování, komunikace, učení a paměť v životě člověka) a jsou doplněny vybranými tématy aplikovaných psychologických disciplín (např. psychohygiena, stres, současné psychoterapeutické směry).

Definice zdraví dle světové zdravotnické organizace z roku 1946 říká, že zdraví je stav fyzické, psychické a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci nebo vady. Vnímáme-li zdraví v celostním aspektu, pak připouštíme, že psychické procesy a reakce našeho fyzického těla jsou ve vzájemné interakci. Vzájemným ovlivňováním naší mysli (psyché) a fyzického těla (soma) se zabývá též obor Psychosomatika, který byl v roce 2014 uznán jako legitimní klinický obor.

Problematika psychologie je součástí života nás všech, promítá se tedy do našeho osobního, rodinného i pracovního života. Získané psychologické poznatky absolventům pomohou porozumění sobě i porozumění druhým a ve zvládání obtížných životních situací.

Cena studia: 11 000 Kč/ školní rok. Absolvent získává certifikát pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Vytisknout

Psychologie

doba studia: 2 roky, rozvrh hodin školní rok 2018/2019

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 

  1. ročník

 

víkend   předmět vyučující
ZÁKLADY PSYCHOLOGIE
2-3.2.

2019

sobota Úvod do psychologie

– vymezení oboru

– co to je psychologie, její cíle

– základní terminologie

– vývoj psychologie jako vědy

– psychologické směry

– základní a speciální disciplíny

– etické problémy psychologie

– součástí tohoto bloku by byla seznamovací „aktivní a prožitková“ část

– teorie podaná prakticky (+ diskuze)

Mgr. Jana Kindlová
neděle Obecná psychologie – I. část

– vědomí x nevědomí

(spánek, snění, pozornost…)

– senzorické procesy

– percepce

Mgr. Jana Kindlová
9.-10.3.2019 sobotaneděle Obecná psychologie – II. část– imaginace

– myšlení

– jazyk x myšlení

– motivace

– Maslow, svobodná vůle

– emoce a tělesné funkce

Sociální psychologie

– vymezení oboru

– socializace jedince

– sociální skupiny

– sociální percepce

– chyby v percepci

– velký důraz na praktickou část

Mgr. Jana KindlováMgr. Jana Kindlová
30.-31.3.

2019

sobota Vývojová psychologie – I. část

– život jako cesta

– člověk v jednotlivých fázích vývoje člověka aneb než se narodíme až po smrt

– látka bude rozdělena do dvou dnů dle situace

– velký důraz na diskuzi a praktickou část (rodičovství aj.)

Mgr. Jana Kindlová
neděle Vývojová psychologie – II. část Mgr. Jana Kindlová
13.-14.4.

2019

sobota Učení, paměť a pozornost

– pojmy, definice

– typy paměti, k čemu slouží a jak je můžeme cvičit

– typy učení

– jaký jsem studijní/učební typ

– pozornost a jak ji zlepšit

– prokrastinace

– jak se učit cizí jazyky

– praktické nácviky, pomůcky

(pro dospělé i pro děti)

Mgr. Jana Kindlová
neděle Vzdělávání – pedagogická psychologie

– definice oboru, čím se zabývá a proč je tato oblast důležitá

– alternativní typy vzdělávání

(Waldorf, Montessori, svobodné školy, Scio školy, domácí vzdělávání, unschooling a další)

– specifické poruchy učení – co to je a co s tím?

– ADHD/ADD

– důraz na praktickou část, diskuzi a práci s domácím úkolem (zadaným den předtím)

Mgr. Jana Kindlová
27.-28.4.

2019

změna termínu

sobota Psychologie osobnosti – I. část

– vymezení oboru

– struktura, dynamika a vývoj osobnosti

– různé přístupy a teorie

– celá látka bude rozdělena do dvou dnů dle situace

– sobota spíše teoretický blok

– neděle více praktická a sebezkušenostní

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
neděle Psychologie osobnosti –II. část Mgr. et MgA. Lucie Essenza
18.–19.5.

2019

sobota Psychopatologie– I. část

– chorobné změny psychických jevů

– abnormality duševního života

– látka bude opět rozdělena do dvou dnů dle situace

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
neděle Psychopatologie – II. část Mgr. et MgA. Lucie Essenza
2. ročník
PSYCHOLOGIE V PRAXI
1 sobota Psychologie zdraví, biologická psychologie, psychosomatika, práce s myslí a tělem Mgr. Bc. Jitka Meindl
1 neděle Jak si do života přitáhnout, co chceme Mgr. Bc. Jitka Meindl
2 Sobota Komunikace – asertivita, konflikty v mezilidským vztazích – I. blok Mgr. Jana Kindlová
2 neděle Komunikace – II. blok (převážně praktický) Mgr. Jana Kindlová
3 sobota Závažné životní události, stres a jeho zvládání – farmaka a stres, dítě a stres, rodinné vztahy a stres, rozvod, sex a stres, problematika závislostí, počítač a stres, přejídání jako reakce na stres, chronické onemocnění jako reakce na stres, hodnotové orientace, sebevražda a stres, škola a stres, včetně šikany, krizová intervence, psychoterapeutický přístup k ovlivnění stresu Mgr. Bc. Jitka Meindl

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

3 neděle Stres – člověk v organizaci, člověk ve zdraví a nemoci, člověk v interpersonálních a sociálních vztazích, mezilidské vztahy Mgr. Bc. Jitka Meindl

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

4 Sobota Stres – techniky zvládání stresu, nácviky relaxace, jak zvládat prokrastinaci, syndrom vyhoření a jak mu předcházet – praktický blok Mgr. Jana Kindlová
4 neděle Psychologická diagnostika, psychologické testování (inteligence a další) Mgr. Jana Kindlová
5 Sobota Úvod do psychoterapie

Význam a podstata psychoterapie, osobnost terapeuta, možnosti, úskalí psychoterapie a poradenství

Rozdíly mezi psychologem, terapeutem, poradcem atp.

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
5 neděle Dramaterapie Mgr. et MgA. Lucie Essenza
6 Sobota Sociální a osobnostní rozvoj Mgr. et MgA. Lucie Essenza
6 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj

Sociální a osobnostní rozvoj

Mgr. Helena Veselá, MUDr. Jan Palouček

Mgr. et MgA. Lucie Essenza