Profil absolventa oboru Psychologie

Profil absolventa

Doba studia 2 roky, celkem 12 víkendů (vždy sobota a neděle), 156 hodin.

Kurz psychologie je určen všem, kteří se zajímají o problematiku člověka očima psychologie. Přednášky předkládají základní orientaci v oboru psychologie a zaměřují se na vybraná témata ze základních a teoretických psychologických disciplín (např. osobnost a její poznávání, poruchy osobnosti, motivace lidského chování, komunikace, učení a paměť v životě člověka) a jsou doplněny vybranými tématy aplikovaných psychologických disciplín (např. psychohygiena, stres, současné psychoterapeutické směry).

Definice zdraví dle světové zdravotnické organizace z roku 1946 říká, že zdraví je stav fyzické, psychické a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci nebo vady. Vnímáme-li zdraví v celostním aspektu, pak připouštíme, že psychické procesy a reakce našeho fyzického těla jsou ve vzájemné interakci. Vzájemným ovlivňováním naší mysli (psyché) a fyzického těla (soma) se zabývá též obor Psychosomatika, který byl v roce 2014 uznán jako legitimní klinický obor.

Problematika psychologie je součástí života nás všech, promítá se tedy do našeho osobního, rodinného i pracovního života. Získané psychologické poznatky absolventům pomohou porozumění sobě i porozumění druhým a ve zvládání obtížných životních situací.

Cena studia: 11 000 Kč/ školní rok. Absolvent získává certifikát pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Vytisknout

Psychologie

Doba studia: 2 roky, rozvrh hodin školní rok 2018/2019

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 

  1. ročník

 

víkend předmět vyučující

 

ZÁKLADY PSYCHOLOGIE

 

5.-6.1. 2019 sobota Úvod do psychologie

– vymezení oboru

– co to je psychologie, její cíle

– základní terminologie

– vývoj psychologie jako vědy

– psychologické směry

– základní a speciální disciplíny

– etické problémy psychologie

 

– součástí tohoto bloku by byla seznamovací „aktivní a prožitková“ část

– teorie podaná prakticky (+ diskuze)

 

 

Mgr. Jana Kindlová
neděle Obecná psychologie – I. část

– vědomí x nevědomí

(spánek, snění, pozornost…)

– senzorické procesy

– percepce

 

Mgr. Jana Kindlová
 

26-27.1.

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neděle

 

Obecná psychologie – II. část

– imaginace

– myšlení

– jazyk x myšlení

– motivace

(Maslow, svobodná vůle…)

– emoce

(a tělesné funkce)

 

 

Sociální psychologie

– vymezení oboru

– socializace jedince

– sociální skupiny

– sociální percepce

– chyby v percepci

 

– velký důraz na praktickou část

 

 

 

Mgr. Jana Kindlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Kindlová

 

2. -3.3.

2019

sobota Vývojová psychologie – I. část

– život jako cesta

– člověk v jednotlivých fázích vývoje člověka aneb než se narodíme až po smrt

 

– látka bude rozdělena do dvou dnů dle situace

– velký důraz na diskuzi a praktickou část (rodičovství aj.)

 

Mgr. Jana Kindlová
 
neděle Vývojová psychologie – II. část

 

Mgr. Jana Kindlová
 
23.-24.3.

2019

 

sobota Učení, paměť a pozornost

– pojmy, definice

– typy paměti, k čemu slouží a jak je můžeme cvičit

– typy učení

– jaký jsem studijní/učební typ

– pozornost a jak ji zlepšit

– prokrastinace

– jak se učit cizí jazyky

– praktické nácviky, pomůcky

(pro dospělé i pro děti)

 

 

 

 

Mgr. Jana Kindlová
neděle Vzdělávání – pedagogická psychologie

– definice oboru, čím se zabývá a proč je tato oblast důležitá

– alternativní typy vzdělávání

(Waldorf, Montessori, svobodné školy, Scio školy, domácí vzdělávání, unschooling a další)

– specifické poruchy učení – co to je a co s tím?

– ADHD/ADD

– důraz na praktickou část, diskuzi a práci s domácím úkolem (zadaným den předtím)

 

 

 

 

Mgr. Jana Kindlová
13.-14.4.

2019

 

sobota Psychologie osobnosti – I. část

– vymezení oboru

– struktura, dynamika a vývoj osobnosti

– různé přístupy a teorie

 

– celá látka bude rozdělena do dvou dnů dle situace

 

– sobota spíše teoretický blok

– neděle více praktická a sebezkušenostní

 

 

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Mgr. Bc. Jitka Meindl

neděle Psychologie osobnosti –II. část

 

 

 

 

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Mgr. Bc. Jitka Meindl

 

 

 

11. –12.5.

2019

sobota Psychopatologie– I. část

– chorobné změny psychických jevů

– abnormality duševního života

– látka bude opět rozdělena do dvou dnů dle situace

 

Mgr. et MgA. Lucie Essenza               
11. –12.5.

2019

neděle Psychopatologie – II. část

 

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
 

2. ročník

 

PSYCHOLOGIE V PRAXI

 

1 sobota Psychologie zdraví, biologická psychologie, psychosomatika, práce s myslí a tělem

 

 

Mgr. Bc. Jitka Meindl

 

1 neděle Jak si do života přitáhnout, co chceme

 

 

Mgr. Bc. Jitka Meindl

 

 

2 Sobota Komunikace – asertivita, konflikty v mezilidským vztazích – I. blok

 

 

Mgr. Jana Kindlová
2 neděle Komunikace – II. blok (převážně praktický)

 

 

Mgr. Jana Kindlová
3 sobota Závažné životní události, stres a jeho zvládání – farmaka a stres, dítě a stres, rodinné vztahy a stres, rozvod, sex a stres, problematika závislostí, počítač a stres, přejídání jako reakce na stres, chronické onemocnění jako reakce na stres, hodnotové orientace, sebevražda a stres, škola a stres, včetně šikany, krizová intervence, psychoterapeutický přístup k ovlivnění stresu

 

 

Mgr. Bc. Jitka Meindl
3 neděle Stres – člověk v organizaci, člověk ve zdraví a nemoci, člověk v interpersonálních a sociálních vztazích, mezilidské vztahy

 

 

Mgr. Bc. Jitka Meindl
4 Sobota Stres – techniky zvládání stresu, nácviky relaxace, jak zvládat prokrastinaci, syndrom vyhoření a jak mu předcházet – praktický blok

 

 

Mgr. Jana Kindlová
4 neděle Psychologická diagnostika, psychologické testování (inteligence a další)

 

 

Mgr. Jana Kindlová
5 Sobota Úvod do psychoterapie

Význam a podstata psychoterapie, osobnost terapeuta, možnosti, úskalí psychoterapie a poradenství

Rozdíly mezi psychologem, terapeutem, poradcem atp.

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Mgr. Bc. Jitka Meindl

 

 

 

5

 

 

neděle

 

 

Arteterapie,  muzikoterapie a další terapie.

 

 

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Mgr. Bc. Jitka Meindl

 

6 Sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá, MUDr. Jan Palouček

 

 

6 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá, MUDr. Jan Palouček