Profil absolventa- Poradce zdravého životního stylu

Doba studia 1 rok, obor akreditovaný MŠMT, 200 hodin, 13 víkendů (vždy sobota a neděle). Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování studia MŠMT. 

 

Profil absolventa:

  • Dosažení 18 let věku
  • Dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti zdravého životného stylu a prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity cíleně s ohledem na aktuální potřeby jedince. Pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klienta. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

Cena studia: 18 900 Kč.

 

Vytisknout

Programová náplň  – Poradce v oblasti zdravého životního stylu

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Biochemie
Diagnostické metody
Environmentální výchova
Patologie
Pohybové, relaxační a terapeutické techniky
Poradenství v praxi
Prevence a podpora zdraví
Psychologie
Somatologie
Výživa – historie, význam, makronutrienty
Výživa – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy
Výživa – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety
Výživa – Technologie potravin, aditiva v potravinách
Výživa – specifika výživy některých subpopulací
Výživa – současné dietní trendy
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2018/2019

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

  1. ročník
datum víkend   předmět vyučující
29.9. 2018 1 Sobota psychologie Mgr. Radka Novotná
30.9. 2018 1 neděle psychologie Mgr. Radka Novotná
3.11. 2018 2 Sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

4.11. 2018 2 Neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
24.11. 2018 3 Sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
25.11. 2018 3 Neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
12.1. 2019 4 Sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
13. 1. 2019 4 Neděle biochemie Mgr. Jaroslava Opatrná
26. 1. 2019 5 sobota Výživa – racionální stravování, Nutriční toxikologie Vladimíra Naušová
27. 1. 2019 5 Neděle Prevence a podpora zdraví Vladimíra Naušová
23. 2. 2019 6 Sobota Výživa – směry ve výživě Vladimíra Naušová
24. 2. 2019 6 Neděle Prevence a podpora zdraví Vladimíra Naušová
2. 3. 2019 7 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
30.3.2019 8 Sobota Základní složky výživy Ing. Štěpánka Petroušová

 

31.3.2019 8 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová

 

27.4. 2019 9 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy Ing. Štěpánka Petroušová

 

28.4. 2019 9 neděle Poradenství  v praxi Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

  1. ročník:

 

Česká fytoterapie, přírodní zahrady, muzikoterapie, tradiční čínská medicína, ájurvéda, aromaterapie, celostní, reflexní terapie, environmentální výchova – cesta k přírodě i k sobě, hygiena práce a pracovního prostředí, poradenství v praxi, prevence sociálně patologických jevů (kouření, alcohol, drogy), fitnes.

 

 

Poradce zdravého životního stylu – 2019/2020

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

  1. ročník
datum víkend   předmět vyučující
28.9. 2019 1 Sobota psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
29.9. 2019 1 neděle psychologie Mgr. Radka Novotná,
2.11. 2019 2 Sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

3.11. 2019 2 Neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
23.11. 2019 3 Sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
24.11. 2019 3 Neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
4.1. 2020 4 Sobota výživa Bc. Martina Korejčková, DiS.
5. 1. 2020 4 Neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
11. 1. 2020 5 sobota Výživa – směry ve výživě Bc. Martina Korejčková, DiS.
12. 1. 2020 5 Neděle Základní složky výživy Bc. Martina Korejčková, DiS.
25.1.2020 6 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
26.1.2020 6 Neděle biochemie Mgr. Markéta Večeřová

 

22.2. 2020

 

7 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
29. 2. 2020 8 Sobota Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
1. 3. 2020 8 Neděle Prevence a podpora zdraví Bc. Martina Korejčková, DiS.
28.3. 2020 9 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy Iva Dvorská, DiS.
29.3. 2020 9 neděle Poradenství  v praxi Iva Dvorská, DiS.

 

  1. ročník

Česká fytoterapie, přírodní zahrady, muzikoterapie, tradiční čínská medicína, ájurvéda, aromaterapie, celostní, reflexní terapie, environmentální výchova – cesta k přírodě i k sobě, hygiena práce a pracovního prostředí, poradenství v praxi, prevence sociálně patologických jevů (kouření, alcohol, drogy), fitness.