Profil absolventa- Poradce zdravého životního stylu

Doba studia 1 rok, obor akreditovaný MŠMT, 200 hodin, 13 víkendů (vždy sobota a neděle). Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování studia MŠMT. 

 

Profil absolventa:

  • Dosažení 18 let věku
  • Dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti zdravého životného stylu a prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity cíleně s ohledem na aktuální potřeby jedince. Pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klienta. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

Cena studia: 18 900 Kč.

 

Vytisknout

Programová náplň  – Poradce v oblasti zdravého životního stylu

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Biochemie
Diagnostické metody
Environmentální výchova
Patologie
Pohybové, relaxační a terapeutické techniky
Poradenství v praxi
Prevence a podpora zdraví
Psychologie
Somatologie
Výživa – historie, význam, makronutrienty
Výživa – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy
Výživa – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety
Výživa – Technologie potravin, aditiva v potravinách
Výživa – specifika výživy některých subpopulací
Výživa – současné dietní trendy
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2020/2021 – obor akreditovaný MŠMT

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Termín Víkend   Předmět Lektor
7.11. 2020 1 Sobota Prevence a podpora zdraví- Ing. Petroušová, Ing. Mandžuková
8.11.2020 1 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Petroušová, Ing. Mandžuková
5.12.2020 2 sobota

 

Orientace v označování a výběru potravin

 

Iva Dvorská, DiS.
6.12.2020 2 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Petroušová, Ing. Mandžuková
9.1.2021 3 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Ing. Marcela Kubíková
23.1.2021 4 sobota

 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky.

Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
24.1.2021 4 neděle Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky. Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
13.2.2021 5

 

sobota

 

Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení Ing. Jarmila Mandžuková
14.2.2021 5 neděle Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta

 

Bc.Martina Korejčková, Dis.
6.3.2021 6 sobota

 

Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
7.3.2021 6 neděle Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
27.3.2021 7 sobota

 

Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce

 

Iva Dvorská, DiS., Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
28.3.2021 7 neděle Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce Iva Dvorská, DiS., Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
24.4.2021 8

 

sobota

 

Sestavování jídelníčku pro racionální stravování

Charakterizovat vliv výživy na redukci a navýšení tělesné hmotnosti

Sestavit jídelníček pro klienta v redukčním programu, vysvětlit problematiku redukce váhy a změny životního stylu a charakterizovat diety a způsoby hubnutí

Navrhnout základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne pro klienta, který se nevěnuje pohybovým aktivitám, a klienta, který rekreačně sportuje

Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu standardního průběhu dne a charakterizovat specifika pitného režimu v různých nestandardních situacích

Charakterizovat základní typy dietních režimů stanovovaných nutričními terapeuty, nutričními specialisty a lékaři

Orientace v sortimentu doplňků stravy

Bc.Martina Korejčková, Dis.
25.4.2021

 

8

 

neděle Orientace v základních i alternativních směrech výživy a v jejich využitích, uplatněních a rizicích

 

Bc.Martina Korejčková, Dis.
8.5.2021 9

 

sobota

 

Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

 

Bc.Martina Korejčková, Dis.
9.5.2021 9

 

neděle Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů

Bc.Martina Korejčková, Dis.

 

  1. ročník (pro ty, kteří u nás předměty viz níže zatím neabsolvovali)

4 víkendy: psychologie, somatologie, patologie, biochemie, základy diagnostických metod

Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2019/2020

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

  1. ročník
datum víkend   předmět vyučující
28.9. 2019 1 Sobota psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
29.9. 2019 1 neděle psychologie Mgr. Radka Novotná,
2.11. 2019 2 Sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

3.11. 2019 2 Neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
23.11. 2019 3 Sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
24.11. 2019 3 Neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
4.1. 2020 4 Sobota výživa Bc. Martina Korejčková, DiS.
5. 1. 2020 4 Neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
11. 1. 2020 5 sobota Výživa – směry ve výživě Bc. Martina Korejčková, DiS.
12. 1. 2020 5 Neděle Základní složky výživy Bc. Martina Korejčková, DiS.
25.1.2020 6 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
26.1.2020 6 Neděle biochemie Mgr. Markéta Večeřová

 

22.2. 2020

 

7 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
29. 2. 2020 8 Sobota Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
1. 3. 2020 8 Neděle Prevence a podpora zdraví Bc. Martina Korejčková, DiS.
28.3. 2020 9 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy Iva Dvorská, DiS.
29.3. 2020 9 neděle Poradenství  v praxi Iva Dvorská, DiS.

 

  1. ročník

Česká fytoterapie, přírodní zahrady, muzikoterapie, tradiční čínská medicína, ájurvéda, aromaterapie, celostní, reflexní terapie, environmentální výchova – cesta k přírodě i k sobě, hygiena práce a pracovního prostředí, poradenství v praxi, prevence sociálně patologických jevů (kouření, alcohol, drogy), fitness.