Profil absolventa- Poradce zdravého životního stylu

Doba studia 1 rok, obor akreditovaný MŠMT, 200 hodin, 13 víkendů (vždy sobota a neděle). Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování studia MŠMT. 

 

Profil absolventa:

  • Dosažení 18 let věku
  • Dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti zdravého životného stylu a prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity cíleně s ohledem na aktuální potřeby jedince. Pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klienta. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

Cena studia: 18 900 Kč.

Vytisknout

Programová náplň  – Poradce v oblasti zdravého životního stylu

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Biochemie
Diagnostické metody
Environmentální výchova
Patologie
Pohybové, relaxační a terapeutické techniky
Poradenství v praxi
Prevence a podpora zdraví
Psychologie
Somatologie
Výživa – historie, význam, makronutrienty
Výživa – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy
Výživa – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety
Výživa – Technologie potravin, aditiva v potravinách
Výživa – specifika výživy některých subpopulací
Výživa – současné dietní trendy
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2020/2021 – obor akreditovaný MŠMT

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

datum víkend   předmět vyučující
10. říjen 2020 1 sobota Psychologie Mgr. Martina Brožková
11. říjen 2020 1 neděle Psychologie Mgr. Martina Brožková
7. listopad 2020 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
  8. listopad 2020 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
28. listopad 2020 3 sobota Patologie MUDr. Ludmila Michnová
 29. listopad 2020 3 neděle Patologie MUDr. Ludmila Michnová
5.prosinec 2020 4 sobota Prevence a podpora zdraví Ing. Petroušová, Ing. Mandžuková
6. prosinec 2020 4 Prevence a podpora zdraví Ing. Petroušová, Ing. Mandžuková
16. leden 2021 5 sobota Irisdiagnostika Hana Jánská
17. leden 2021 5 neděle biochemie RNDr. Klára Sopková
23.leden 2021 6 sobota Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky.

Ing. Jarmila Mandžuková

 

24.leden 2021 6 neděle Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky. Ing. Jarmila Mandžuková

 

6.únor 2021 7

 

sobota Orientace v označování a výběru potravin Ing. Jarmila Mandžuková
7.únor 2021 7 neděle Prevence a podpora zdraví – detoxikace Ing. Štěpánka Petroušová
13.únor 2021 8

 

sobota Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení Iva Dvorská, DiS.

 

 

14.únor 2021 8 neděle Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta

 

Iva Dvorská, DiS.

 

27. únor 2021 9 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Fenclová
28. únor 2021 9 Neděle

 

Environmentální výchova Ing. Lenka Skoupá
6.března 2021 10

 

sobota Sestavování jídelníčku pro racionální stravování

Charakterizovat vliv výživy na redukci a navýšení tělesné hmotnosti

Sestavit jídelníček pro klienta v redukčním programu, vysvětlit problematiku redukce váhy a změny životního stylu a charakterizovat diety a způsoby hubnutí

Navrhnout základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne pro klienta, který se nevěnuje pohybovým aktivitám, a klienta, který rekreačně sportuje

Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu standardního průběhu dne a charakterizovat specifika pitného režimu v různých nestandardních situacích

Charakterizovat základní typy dietních režimů stanovovaných nutričními terapeuty, nutričními specialisty a lékaři

Orientace v sortimentu doplňků stravy

Ing. Štěpánka Petroušová, Iva Dvorská, DiS.
7.března 2021 10

 

neděle Orientace v základních i alternativních směrech výživy a v jejich využitích, uplatněních a rizicích

 

Ing. Štěpánka Petroušová, Iva Dvorská, DiS.
 

27.března 2021

11

 

sobota

 

Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

 

Iva Dvorská, DiS.

 

28.března 2021 11

 

neděle Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů

Iva Dvorská, DiS.

 

24.duben 2021 12

 

sobota

 

Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Iva Dvorská, DiS.
25. duben 2021 12 neděle Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Iva Dvorská, DiS.
8. květen 2021 13 sobota

 

Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce

 

Iva Dvorská, DiS.
9. květen 2021 13 neděle Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce Iva Dvorská, DiS.
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2019/2020

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

  1. ročník
datum víkend   předmět vyučující
12. říjen 2019 1 sobota Psychologie Mgr. Martina Brožková
13. říjen 2019 1 neděle Psychologie Mgr. Martina Brožková
9. listopad 2019 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
  10. listopad 2019 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
30. listopad 2019 3 sobota Patologie MUDr. Inna    Tučková
1. prosinec 2019 3 neděle Patologie MUDr. Inna    Tučková
11. leden 2020 4 sobota Diagnostické metody klasické medicíny

Úvod do přírodní medicíny

Irisdiagnostika

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

Eva Maratová

12. leden 2020 4 neděle biochemie RNDr. Klára Sopková
 

25.leden 2020

 

5

 

Výživa – směry ve výživě

 

Ing. Štěpánka Petroušová, Iva Dvorská, Dis., Ing. Jarmila Mandžuková, MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D.,

26.leden 2020 5 Prevence a podpora zdraví MUDr. Markéta Kastnerová,  Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková
1. únor 2020 6 sobota Výživa – racionální stravování, nutriční toxikologie Ing. Štěpánka Petroušová, Iva Dvorská, Dis.
2. únor 2020 6 neděle Prevence a podpora zdraví  Ing. Štěpánka Petroušová
29. únor 2020 7 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Fenclová
14. březen 2020 8 sobota Výživa –základní složky výživy a potravinářství MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Iva Dvorská, Dis., Ing. Jarmila Mandžuková
15. březen 2020 8 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová
4.duben 2020 9 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity, podvýživy MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Iva Dvorská, Dis.

 

5. duben 2020 9

 

neděle Poradenství v praxi MUDr. Ing. Markéta Kastnerová,                                                  Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Iva Dvorská, Dis.

 

  1. ročník

 

termíny  

 

předmět vyučující
1. sobota Bachovy esence a esence volně žijících zvířat  Ing. Jana Holická
1. neděle Ájurvéda Antonín Klap
2. sobota Reflexní terapie Ing. Jan Novák, Ph.D.
2. neděle Reflexní terapie Ing. Jan Novák, Ph.D.
3. sobota Tradiční čínská medicína MUDr. Dagmar Komárková, Klára Svobodová
3. neděle Environmentální výchova Mgr. Jana Kindlová
4. sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Jan Kec
4. neděle Aromaterapie Ludmila Kotalíková, Lenka Di Pucciová
5. sobota Fytoterapie – Bylinářský rok RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., Hana Jánská
5. neděle Fytoterapie – Bylinářský rok RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., Hana Jánská
6. sobota Bioetika MUDr. Jan Palouček
6. Neděle

9 – 12. hod

Biotronika MUDr. Jan Palouček
13. – 16. hod. Thanatologie MUDr. Jan Palouček
7 sobota Prevence sociálně patologických jevů – odvykání kouření, alkoholu MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

7 neděle Prevence a podpora zdraví – nežádoucí vlivy pracovního prostředí MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

Vytisknout