Profil absolventa – Poradce zdravého životního stylu

Doba studia 1 rok, obor akreditovaný MŠMT, 200 hodin, 13 víkendů (vždy sobota a neděle). Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování studia MŠMT. 

 

Profil absolventa:

  • Dosažení 18 let věku
  • Dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti zdravého životného stylu a prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity cíleně s ohledem na aktuální potřeby jedince. Pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klienta. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

Cena studia: 18 900 Kč.

Vytisknout

Programová náplň

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Biochemie
Diagnostické metody
Environmentální výchova
Patologie
Pohybové, relaxační a terapeutické techniky
Poradenství v praxi
Prevence a podpora zdraví
Psychologie
Somatologie
Výživa – historie, význam, makronutrienty
Výživa – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy
Výživa – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety
Výživa – Technologie potravin, aditiva v potravinách
Výživa – specifika výživy některých subpopulací
Výživa – současné dietní trendy
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2020/2021

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

V Českých Budějovicích plánujeme kurz otevřít až ve školním roce 2020/2021.

Případní zájemci nechť se podívají na stránky Prahy nebo Plzně, kde je kurz nabízen.

Na absolventy oboru Poradce přírodní (celostní) medicíny se vztahuje zvýhodněné školné (viz cenově zvýhodněné studium v nabídce oborů.

 

Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2019/2020

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

  1. ročník
datum víkend   předmět vyučující
5.10. 2019 1 sobota psychologie Mgr. Jana Kindlová
6.10. 2019 1 neděle psychologie Mgr. Jana Kindlová
2.11. 2019 2 sobota somatologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
3.11. 2019 2 neděle somatologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
23.11. 2019 3 sobota patologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
24.11. 2019 3 neděle patologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
4.1. 2020 4 sobota úvod do přírodní medicíny

 

Obličejová diagnostika,

MUDr. Markéta Kastnerová

 

4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Barbora Sedláčková,
5. 1. 2020 4 neděle biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
11.1.2020 5 sobota Výživa – základní složky výživy a potravinářství Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková

 

12.1.2020 5 Neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková
26. 1. 2020 6 neděle Fyzioterapie nejčastějších funkčních onemocnění Mgr. Kamila Karásková
1.2.2020 7 sobota Výživa – směry ve výživě Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková

 

2.2.2020 7 Neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková
22. 2. 2020 8 sobota Výživa – racionální stravování, nutriční toxikologie Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková
23. 2. 2020 8 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková

 

18.4. 2020 9 sobota

 

Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková

 

19.4. 2020 9 neděle Poradenství v praxi Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková

 

 

  1. ročník
termíny  

 

předmět vyučující
1 sobota tradiční čínská medicína Ing. Martin Janouch
1 neděle ájurvéda Bc. Marie Rychlíková
2 sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
2 neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
3 sobota Bachovy esence

 

Ing. Jana Holická
3 neděle Environmentální výchova Mgr. Jana Kindlová
4 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Jan Kec
4 neděle Aromaterapie Mgr. Ilona Bláhová
5 sobota Fytoterapie Regina Říhová
5 neděle Fytoterapie Regina Říhová
6 sobota Bioetika

 

MUDr. Jan Palouček
6 Neděle

9 – 12. hod

Biotronika MUDr. Jan Palouček
13. – 16. hod. Thanatologie MUDr. Jan Palouček
7 sobota Prevence sociálně patologických jevů – odvykání kouření, alkoholu MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

7 neděle Prevence a podpora zdraví – nežádoucí vlivy pracovního prostředí MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

 

Vytisknout