Profil absolventa – Poradce zdravého životního stylu


Doba studia 2 roky, 16 víkendů (vždy sobota a neděle). Absolvent obdrží certifikát o absolvování studia
pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.
Absolvované předměty: 

ájurvéda, biochemie, bioetika, botanika, diagnostické metody klasické medicíny, fytoterapie, fyziologie, patologie, prevence a podpora zdraví, prevence sociálně patologických jevů – alkohol, kouření drogy, pracovní prostředí, stres, pohybové, relaxační a terapeutické techniky: ájurvéda, čínská medicína, reflexní terapie, muzikoterapie, rekondiční a sportovní masáž, psychologie, somatologie, výživa

Profil absolventa:

Poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity a terapie, pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klientů, tj. dětí, dospělých i seniorů. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

 

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

 

Cena studia: 11 000 Kč/ školní rok, v ceně studia je kniha Medicínské minimum pro každého a Poradce zdravého životního stylu.

Vytisknout

Programová náplň přednášek

 

Ájurvéda

Antonín Klap, Bc. Marie Rychlíková

 • základní principy ájurvédy
 • základní ájurvédské techniky
 • detoxikace a regenerace organismu

 

Aromaterapie

Mgr. Ilona Bláhová

 • základy aromaterapie, vznik, historie aromaterapie,
 • čich a jeho význam pro člověka
 • esenciální oleje – jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení v rovinách – fyzické, duševní a spirituální
 • Aromaterapie v denním životě – domácí lékárnička – provoněný domov – vaření a pečení
 • Aromaterapie pro ženy
 • Aromaterapie pro muže
 • Aromaterapie pro děti a seniory
 • Aromaterapie pro domácí mazlíčky
 • Pro zájemce – Workshop- míchání EO – zásady a příprava aromakompozic na míru – výroba vlastního parfému- odhadovaná cena za 1x namíchaný aroma olej je 200Kč- cena zahrnuje: dosa s aplikátorem (cca 100ml), nosný BIO olej, EO dle výběru

 

Bachovy essence, esence volně žijících zvířat

Ing. Jana Holická

 • představení principu všech metod a jejich působení
 • seznámení s praktickými příklady harmonizace psychiky a zlepšení kvality života k celistvé osobnosti (odstranění emocionální bolesti, strachů, blokujících mechanismů aj.)

 

Bioetika

MUDr. Jan Palouček

 • etika jako vědní disciplína
 • přírodní zákony = morální zákony
 • Desatero Božích přikázání – pohled křesťanské filosofie
 • etika léčení
 • vztah etiky k lékařské etice
 • nevyléčitelná a chronická nemoc
 • lidský život a jeho dimenze, jeho hodnota, lidská důstojnost
 • současná etická dilemata spojená s počátkem, průběhem a koncem života (klonování, umělé  oplodnění,  umělé potraty,  transplantace lidských orgánů, eutanázie, očkování a chemické léky)

 

Biochemie

Mgr. Ján Štěrba

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Biotronika

MUDr.  Jan Palouček 

 • spolupráce s lékaři
 • způsoby diagnostiky
 • rozdíl v popisu diagnózy léčitele a lékaře
 • přirozené schopnosti léčitele
 • rizika při urychlování vývoje léčitelských schopností
 • hranice léčitelského působení
 • karma a její význam pro člověka
 • kdo rozhoduje o úspěchu léčby
 • motivace pacienta
 • příklady z praxe

 

Diagnostické metody moderní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Mgr. Barbora Sedláčková

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Diagnostika kapky krve

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • diagnostika živé kapky krve – možnosti diagnostiky z kapky krve v mikroskopii světlého a tmavého pole

 

Environmentální výchova

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Jana Kindlová

 • Ekosystémy
 • základní podmínky života
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • odpadové hospodářství
 • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
 • trvale udržitelný rozvoj

 

Fytoterapie

Regina Říhová

 • Historie bylinkářství a významné osobnosti přírodní medicíny.
 • Základy a pravidla bylinkářství. Orgánové hodiny.
 • Morfologie rostlin, obsahové látky v léčivkách. Jedovaté rostliny.
 • Vznik světa a přírody. Bytosti přírody a jejich úloha.
 • Možnosti spolupráce člověka s přírodou

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Kamila Karásková

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Metodologie hodnocení nadváhy,  obezity a podvýživy

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D, Ing. Štěpánka Petroušová

 • Postup v poradně podpory zdraví krok za krokem
 • Úprava jídelníčku, jojo efekt, bazální metabolismus, role psychiky, pohybová aktivita

 

Obličejová diagnostika

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Diagnostika základních onemocnění podle znaků v obličeji.
 • Jak sami doma můžeme poznat oslabení jednotlivých orgánových systémů?
 • Játra a žlučník, ledviny a močový měchýř, plíce a tlusté střevo, slinivka, slezina a žaludek, srdce a tenké střevo, hormonální a pohlavní systém, nervový systém a stres.

 

Patologie

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Poradenství v praxi

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • vedení poradny, nutná evidence, právní aspekty, legislativa, etika, komunikace
 • hranice a možnosti poradce zdravého životního stylu

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace
 • hygiena pracovního prostředí – vlivy pracovního prostředí na lidské zdraví

 

Prevence sociálně patologických jevů

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • kouření, alkohol, drogy a jiné sociálně patologické jevy
 • složky, negativní účinky na zdraví, možnosti primární a sekundární prevence
 • náplň práce poradce zdravého životního stylu

 

Přírodní zahrady, pěstování a sběr léčivých rostlin

Bc. Jan Kec

Pěstování a sběr léčivých rostlin

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

Přírodní zahrady

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

Mgr. Jana Kindlová

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské prácezáklady efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Reflexní terapie

Emílie Špačková

 • historie RT
 • anatomie chodidla
 • indikace, kontraindikace
 • pohybový aparát
 • reflexe vnitřních orgánů
 • základy RT ruky
 • párové orgány
 • vliv orgánů s hormonální činností na látkovou výměnu
 • lymfatický system
 • měkká reponace krční páteře
 • masáž čaker na chodidlech
 • pomocné techniky

 

Thanatologie – nauka o umírání a smrti

MUDr. Jan Palouček

 • co je to smrt
 • klinická smrt
 • postoj člověka ke smrti, odpovědnost za vlastní život i smrt
 • jak se vyrovnat se smrtí (svou a svých blízkých)
 • strach ze smrti, dopad na každodenní život
 • proč je důležité pracovat s emocemi spojenými se smrtí (a smrtelnými nemocemi našimi a našich blízkých)
 • proč nemá člověk umírat sám
 • proč se má mluvit o smrti
 • pojetí smrti v naší kultuře
 • co se děje při smrti a po smrti: pohled různých filozofií a náboženství
 • práce se smrtelně nemocnými: jak můžeme pomoci

 

Tradiční čínská medicína

Ing.  Martin Janouch

 • úvod do TČM (základní principy, rozdíl od západní medicíny)
 • teorie Yin a Yang
 • teorie pěti elementů – orgánový pentagram
 • vyšetřovací metody a diagnostika v TČM
 • možnosti terapie – Akupunktura, Bylinky, Tui-Na masáže, Moxa, Baňky, Qi Gong, Dietetika
 • praktická ukázka jednotlivých metod terapie
 • cvičení energetického Qi Gong
 • kazuistiky – příklady

 

Úvod do přírodní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Tradiční versus netradiční medicína
 • Léčba symptomů a léčba příčin
 • Dělení přírodních směrů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky
 • směry ve výživě – veganství, vegetariánství, GMO, biopotraviny, dělená strava, stravování dle východních směrů a metabolických typů
 • nutriční toxikologie – alimentární nákazy, éčka v potravinách, kontaminanty
 • diferencované stravování
 • sportovní stravování

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2018/2019

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. ročník
datum víkend   předmět vyučující
6.10. 2018 1 sobota psychologie Mgr. Jana Kindlová
7.10. 2018 1 neděle psychologie Mgr. Jana Kindlová
3.11. 2018 2 sobota somatologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
4.11. 2018 2 neděle somatologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
24.11. 2018 3 sobota patologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
25.11. 2018 3 neděle patologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
5.1. 2019 4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

úvod do přírodní medicíny

 

Obličejová diagnostika, diagnostika kapky krve

MUDr. Markéta Kastnerová

 

6. 1. 2019 4 neděle biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
26. 1. 2019 5 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Kamila Karásková
9. 2. 2019 6 Sobota Výživa – základní složky výživy a potravinářství MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková
10. 2. 2019 6 Neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková

 

2. 3. 2019 7 sobota Výživa – racionální stravování, nutriční toxikologie Ing. Štěpánka Petroušová
3. 3. 2019 7 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová

 

6.4.2019 8 Sobota Výživa – směry ve výživě Ing. Štěpánka Petroušová,
7.4.2019 8 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová.
11.5. 2019 9 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová,

 

12.5. 2019 9 neděle Poradenství  v praxi MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová,
1. červen 2019 10 sobota Prevence sociálně patologických jevů – odvykání kouření, alkoholu MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

2. červen 2019 10 neděle Prevence a podpora zdraví – nežádoucí vlivy pracovního prostředí MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

 1. ročník
Datum

 

termíny  

 

předmět vyučující
6.10. 2018 1 sobota tradiční čínská medicína Ing. Martin Janouch
7.10. 2018 1 neděle ájurvéda Antonin Klap
3.11. 2018 2 sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
4.11. 2018 2 neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
24.11. 2018 3 sobota Bachovy esence

 

Ing. Jana Holická
25.11. 2018 3 neděle Environmentální výchova Mgr. Jana Kindlová
5.1. 2019 4 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Jan Kec
6. 1. 2019 4 neděle Aromaterapie Mgr. Ilona Bláhová
26. 1. 2019 5 sobota Fytoterapie – Bakterie, viry, parazity, mykózy, alergie Radmila Malinovská
27. 1. 2019 5 neděle Fytoterapie – Oxidační stres, onkologie Radmila Malinovská
2. 3. 2019 6 sobota Bioetika

 

MUDr. Jan Palouček
3. 3. 2019 6 Neděle

9 – 12. hod

Biotronika MUDr. Jan Palouček
13. – 16. hod. Thanatologie MUDr. Jan Palouček
1. červen 2019 7 sobota Prevence sociálně patologických jevů – odvykání kouření, alkoholu MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

2. červen 2019 7 neděle Prevence a podpora zdraví – nežádoucí vlivy pracovního prostředí MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2019/2020

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. ročník
datum víkend   předmět vyučující
5.10. 2019 1 sobota psychologie Mgr. Jana Kindlová
6.10. 2019 1 neděle psychologie Mgr. Jana Kindlová
2.11. 2019 2 sobota somatologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
3.11. 2019 2 neděle somatologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
23.11. 2019 3 sobota patologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
24.11. 2019 3 neděle patologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
4.1. 2020 4 sobota úvod do přírodní medicíny

 

Obličejová diagnostika,

MUDr. Markéta Kastnerová

 

4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Barbora Sedláčková,
5. 1. 2020 4 neděle biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
11.1.2020 5 sobota Výživa – základní složky výživy a potravinářství Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková

 

12.1.2020 5 Neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková
26. 1. 2020 6 neděle Fyzioterapie nejčastějších funkčních onemocnění Mgr. Kamila Karásková
1.2.2020 7 sobota Výživa – směry ve výživě Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková

 

2.2.2020 7 Neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková
22. 2. 2020 8 sobota Výživa – racionální stravování, nutriční toxikologie Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková
23. 2. 2020 8 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková

 

18.4. 2020 9 sobota

 

Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková

 

19.4. 2020 9 neděle Poradenství v praxi Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Jarmila Mandžuková

 

 

 1. ročník
termíny  

 

předmět vyučující
1 sobota tradiční čínská medicína Ing. Martin Janouch
1 neděle ájurvéda Bc. Marie Rychlíková
2 sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
2 neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
3 sobota Bachovy esence

 

Ing. Jana Holická
3 neděle Environmentální výchova Mgr. Jana Kindlová
4 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Jan Kec
4 neděle Aromaterapie Mgr. Ilona Bláhová
5 sobota Fytoterapie Regina Říhová
5 neděle Fytoterapie Regina Říhová
6 sobota Bioetika

 

MUDr. Jan Palouček
6 Neděle

9 – 12. hod

Biotronika MUDr. Jan Palouček
13. – 16. hod. Thanatologie MUDr. Jan Palouček
7 sobota Prevence sociálně patologických jevů – odvykání kouření, alkoholu MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

7 neděle Prevence a podpora zdraví – nežádoucí vlivy pracovního prostředí MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

 

Vytisknout