Profil absolventa – Poradce zdravého životního stylu


Doba studia 2 roky, 16 víkendů (vždy sobota a neděle). Absolvent obdrží certifikát o absolvování studia
pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.
Absolvované předměty: 

ájurvéda, biochemie, bioetika, botanika, diagnostické metody klasické medicíny, fytoterapie, fyziologie, patologie, prevence a podpora zdraví, prevence sociálně patologických jevů – alkohol, kouření drogy, pracovní prostředí, stres, pohybové, relaxační a terapeutické techniky: ájurvéda, čínská medicína, reflexní terapie, muzikoterapie, rekondiční a sportovní masáž, psychologie, somatologie, výživa

Profil absolventa:

Poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity a terapie, pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klientů, tj. dětí, dospělých i seniorů. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

 

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

 

Cena studia: 11 000 Kč/ školní rok, v ceně studia je kniha Medicínské minimum pro každého a Poradce zdravého životního stylu.

Vytisknout

Programová náplň přednášek

 

Ájurvéda

Antonín Klap

 • základní principy ájurvédy
 • základní ájurvédské techniky
 • detoxikace a regenerace organismu

 

Aromaterapie

Mgr. Marta Pejchalová

 • aromaterapie jako nový obor dávného umění využívat rostliny a jejich esence
 • způsoby získávání vonných a léčivých složek
 • jejich využívání napříč dějinami a místy
 • základní výbava aromaterapeuta
 • navázání kontaktu s esencemi prostřednictvím smyslů
 • navázání kontaktu s esencemi s využitím šamanské techniky
 • srovnání obou postupů a propojení získaných výsledků
 • aktivní forma propojující prvky procesové terapie využívající signály těla a pocitů a šamanského přístupu se záměrem učit se rozpoznávat podobnosti mezi esencemi a člověkem

 

Bachovy essence, esence volně žijících zvířat

Ing. Jana Holická

 • představení principu všech metod a jejich působení
 • seznámení s praktickými příklady harmonizace psychiky a zlepšení kvality života k celistvé osobnosti (odstranění emocionální bolesti, strachů, blokujících mechanismů aj.)

 

Bioetika

MUDr. Jan Palouček

 • etika jako vědní disciplína
 • přírodní zákony = morální zákony
 • Desatero Božích přikázání – pohled křesťanské filosofie
 • etika léčení
 • vztah etiky k lékařské etice
 • nevyléčitelná a chronická nemoc
 • lidský život a jeho dimenze, jeho hodnota, lidská důstojnost
 • současná etická dilemata spojená s počátkem, průběhem a koncem života (klonování, umělé  oplodnění,  umělé potraty,  transplantace lidských orgánů, eutanázie, očkování a chemické léky)

 

Biochemie

Mgr. Ján Štěrba

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Biorezonance

Ing. Bc. Jana Mašková

 • objevy, historie, principy
 • rezonance, frekvence
 • detoxikační a harmonizační postupy

 

Biotronika

MUDr.  Jan Palouček 

 • spolupráce s lékaři
 • způsoby diagnostiky
 • rozdíl v popisu diagnózy léčitele a lékaře
 • přirozené schopnosti léčitele
 • rizika při urychlování vývoje léčitelských schopností
 • hranice léčitelského působení
 • karma a její význam pro člověka
 • kdo rozhoduje o úspěchu léčby
 • motivace pacienta
 • příklady z praxe

 

Diagnostické metody moderní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Diagnostika kapky krve

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • diagnostika živé kapky krve – možnosti diagnostiky z kapky krve v mikroskopii světlého a tmavého pole

 

Environmentální výchova

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Ekosystémy
 • základní podmínky života
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • odpadové hospodářství
 • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
 • trvale udržitelný rozvoj

 

Fytoterapie

Radmila Malinovská, Ema Rajtarová

 • fytoterapie/bylinkářství – co vše je fytoterapie a jaké má možnosti
 • historie evropského bylinkářství
 • léčivé účinky bylin
 • jak byliny sbírat, sušit a skladovat
 • bylinné čaje
 • léčivé tinktury, oleje, masti, sirupy a koupele
 • signatura místních bylin
 • jednotlivé byliny podrobněji (skupina běžně dostupných bylin a jejich praktické užití)
 • použití bylin u dětí
 • jedlé byliny
 • byliny v kuchyni, v domácnosti i na cestách, jako běžná součást našich životů
 • praktická ukázka výroby masti nebo krému

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Kamila Karásková

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Metodologie hodnocení nadváhy,  obezity a podvýživy

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D

 • Postup v poradně podpory zdraví krok za krokem
 • Úprava jídelníčku, jojo efekt, bazální metabolismus, role psychiky, pohybová aktivita

 

Muzikoterapie

Bc. Ivana Lesná (Ivanne)

 • využití MZKT technik
 • práce s hlasem
 • léčení zvukem
 • metody práce s MZKT nástroji
 • rytmus jako cesta ke zdraví
 • terapie hláskami
 • pohybová terapie
 • cesta k léčivé písni

 

Netradiční způsoby léčby a uzdravení

Rajisa Puchovska – ukrajinská léčitelka Lorka

 • urinoterapie
 • léčivé vlastnosti petroleje
 • hladovění
 • mechanická očista těla
 • vodoléčba

 

Obličejová diagnostika

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Diagnostika základních onemocnění podle znaků v obličeji.
 • Jak sami doma můžeme poznat oslabení jednotlivých orgánových systémů?
 • Játra a žlučník, ledviny a močový měchýř, plíce a tlusté střevo, slinivka, slezina a žaludek, srdce a tenké střevo, hormonální a pohlavní systém, nervový systém a stres.

 

Patologie

MUDr. Andrea Hauserová, MUDr.  Katarína Lukáčová

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Poradenství v praxi

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • vedení poradny, nutná evidence, právní aspekty, legislativa, etika, komunikace
 • hranice a možnosti poradce zdravého životního stylu

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace
 • hygiena pracovního prostředí – vlivy pracovního prostředí na lidské zdraví

 

Prevence sociálně patologických jevů

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • kouření, alkohol, drogy a jiné sociálně patologické jevy
 • složky, negativní účinky na zdraví, možnosti primární a sekundární prevence
 • náplň práce poradce zdravého životního stylu

 

Přírodní zahrady, pěstování a sběr léčivých rostlin

Bc. Jan Kec

Pěstování a sběr léčivých rostlin

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

Přírodní zahrady

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

Mgr. Jana Kindlová, PhDr. Olga Vaněčková

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské prácezáklady efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Reflexní terapie

Emílie Špačková

 • historie RT
 • anatomie chodidla
 • indikace, kontraindikace
 • pohybový aparát
 • reflexe vnitřních orgánů
 • základy RT ruky
 • párové orgány
 • vliv orgánů s hormonální činností na látkovou výměnu
 • lymfatický system
 • měkká reponace krční páteře
 • masáž čaker na chodidlech
 • pomocné techniky

 

Thanatologie – nauka o umírání a smrti

MUDr. Jan Palouček

 • co je to smrt
 • klinická smrt
 • postoj člověka ke smrti, odpovědnost za vlastní život i smrt
 • jak se vyrovnat se smrtí (svou a svých blízkých)
 • strach ze smrti, dopad na každodenní život
 • proč je důležité pracovat s emocemi spojenými se smrtí (a smrtelnými nemocemi našimi a našich blízkých)
 • proč nemá člověk umírat sám
 • proč se má mluvit o smrti
 • pojetí smrti v naší kultuře
 • co se děje při smrti a po smrti: pohled různých filozofií a náboženství
 • práce se smrtelně nemocnými: jak můžeme pomoci

 

Tradiční čínská medicína

Ing.  Martin Janouch

 • úvod do TČM (základní principy, rozdíl od západní medicíny)
 • teorie Yin a Yang
 • teorie pěti elementů – orgánový pentagram
 • vyšetřovací metody a diagnostika v TČM
 • možnosti terapie – Akupunktura, Bylinky, Tui-Na masáže, Moxa, Baňky, Qi Gong, Dietetika
 • praktická ukázka jednotlivých metod terapie
 • cvičení energetického Qi Gong
 • kazuistiky – příklady

 

Úvod do přírodní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Tradiční versus netradiční medicína
 • Léčba symptomů a léčba příčin
 • Dělení přírodních směrů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky
 • směry ve výživě – veganství, vegetariánství, GMO, biopotraviny, dělená strava, stravování dle východních směrů a metabolických typů
 • nutriční toxikologie – alimentární nákazy, éčka v potravinách, kontaminanty
 • diferencované stravování
 • sportovní stravování

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

MUDr. Andrea Hauserová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
Vytisknout

Životní styl 2016/2017

 

termíny víkend datum předmět vyučující
8.10. 2016 1 Sobota psychologie PhDr. Olga Vaněčková
9.10.2016 1 neděle psychologie PhDr. Olga Vaněčková
12.11. 2016 2 Sobota somatologie MUDr. Irena Haganová
13.11. 2016 2 Neděle patologie

 

MUDr. Katarína Lukáčová
26.11. 2016 3 Sobota somatologie MUDr. Irena Haganová
27.11. 2016 3 Neděle patologie

 

MUDr. Katarína Lukáčová
7.1.2017 4 Sobota Diagnostické metody MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
8. 1. 2017 4 Neděle Biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
21.1. 2017 5 Sobota Výživa – směry ve výživě MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
22.1.2017 5 Neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
4. 2. 2017 6 sobota výživa – základní složky výživy a potravinářství MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

5. 2. 2017 6 Neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
4.3. 2017 7 Sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Kamila Karásková
18.2. 2017 8 Sobota Výživa – základní složky výživy a potravinářství MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

19.2.2017 8 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
18.3. 2017 9 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
19.3. 2017 9 neděle Poradenství v praxi MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 1. ročník:

 

Česká fytoterapie, přírodní zahrady, muzikoterapie, tradiční čínská medicína, ájurvéda, aromaterapie, celostní, reflexní terapie, environmentální výchova – cesta k přírodě i k sobě, hygiena práce a pracovního prostředí, poradenství v praxi, prevence sociálně patologických jevů (kouření, alcohol, drogy), fitnes.

 

Vytisknout

Životní styl 2017/2018

 

termíny víkend datum předmět vyučující
7.10. 2017 1 Sobota psychologie PhDr. Jana Kindlová
8.10. 2017 1 neděle psychologie PhDr. Jan Kindlová
4.11. 2017 2 Sobota somatologie MUDr. Andrea Hauserová
5.11. 2017 2 Neděle somatologie

 

MUDr. Andrea Hauserová
25.11. 2017 3 Sobota patologie MUDr. Andrea Hauserová
26.11. 2017 3 Neděle patologie

 

MUDr. Andrea Hauseroá
6.1. 2018 4 Sobota Diagnostické metody MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
7. 1. 2018 4 Neděle Biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
27. 1. 2018 5 sobota výživa – racionální stravování, základní složky výživy a potravinářství MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
28. 1. 2018 5 Neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
17. 2. 2018 6 Sobota Výživa – směry ve výživě Mgr. Jan Musil
18. 2. 2018 6 Neděle Nutriční toxikologie, stres Mgr. Jan Musil
24. 2. 2018 7 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Kamila Karásková
25. 2. 2018 7 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
17.3.2018 8 Sobota Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
18.3.2018 8 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
12.5. 2018 9 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

13.5. 2018 9 neděle Poradenství  v praxi MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
 1. ročník:

 

Česká fytoterapie, přírodní zahrady, muzikoterapie, tradiční čínská medicína, ájurvéda, aromaterapie, celostní, reflexní terapie, environmentální výchova – cesta k přírodě i k sobě, hygiena práce a pracovního prostředí, poradenství v praxi, prevence sociálně patologických jevů (kouření, alcohol, drogy), fitnes.

Vytisknout