Profil absolventa- Poradce zdravého životního stylu

Doba studia 2 roky, 16 víkendů (vždy sobota a neděle). Absolvent obdrží certifikát o absolvování studia.

Absolvované předměty: 
ájurvéda, biochemie, bioetika, botanika, diagnostické metody klasické medicíny, fytoterapie, fyziologie, patologie, prevence a podpora zdraví, prevence sociálně patologických jevů – kouření, alkohol, drogy, pracovní prostředím stres, pohybové, relaxační a terapeutické techniky: ájurvéda, čínská medicína, reflexní terapie, muzikoterapie, rekondiční a sportovní masáž, psychologie, somatologie, výživa

Profil absolventa:

Poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity a terapie, pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klientů, tj. dětí, dospělých i seniorů. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

 

Cena studia: 13 000 Kč/ školní rok, v ceně studia je kniha Medicínské minimum pro každého a Poradce zdravého životního stylu.

Vytisknout

Programová náplň  – Poradce v oblasti zdravého životního stylu

 

Ájurvéda

Renata Imrichová

 • původ, historie, filozofie
 • základní ájurvédské techniky
 • detoxikace, regenerace
 • oleje, byliny, koření

 

Aromaterapie

Xenie Pilíková

 • program aromaterapie pro začátečníky
 • co je to aromaterapie
 • historie a použití na úrovni fyzické, psychické a spirituální
 • co jsou to éterické oleje – nákup, skladování, bezpečnost, výroba
 • hydroláty – výroba, použití
 • ředění éterických olejů – použití v běžném životě (aromalampy, difuzéry), inhalace, koupel, masážní olej, krém
 • Rostlinné oleje -výroba, použití, význam v aromaterapii
 • Domácí lékárnička – popáleniny, nachlazení – chřipka, rýma, kašel, horečka

 

Bachovy essence, essence volně žijících zvířat

Xenie Pilíková

 • Program Bachovy esence pro začátečníky
 • O květových esencích – vznik, filozofie
 • Příprava květových esencí – používání
 • Co je to signatura – Příklady
 • Bachovy esence v posloupnosti
 • 12 léčitelů
 • 7 pomocníků
 • 19 esencí podporujících 12 léčitelů a 7 pomocníků
 • 7 skupin Bachových esencí – strach, nejistota, nedostatečný zájem o přítomnost a okolí, osamělost, podléhání cizím vlivům a myšlenkám, zoufalství a malomyslnost, přílišná starost o blaho druhých

 

Biochemie

Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

 • úvod do biochemie – energie, katalýza a biosyntéza
 • jak buňky získávají energii z potravy – struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • od DNA k proteinu – genetická informace, nukleové kyseliny
 • enzymy a koenzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základy biochemie hormonálního systému a vybraných orgánů či orgánových soustav

 

Diagnostické metody moderní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Diagnostika kapky krve

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • diagnostika živé kapky krve – možnosti diagnostiky z kapky krve v mikroskopii světlého a tmavého pole

 

Environmentální výchova

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. 

 • Ekosystémy
 • základní podmínky života
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • odpadové hospodářství
 • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
 • trvale udržitelný rozvoj

 

Fytoterapie

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Fytoterapie v lékárenské praxi
 • Léčivé přípravky x doplňky stravy
 • Lékové formy bylinných přípravků    (lékárna)
 • Kritéria výběru přípravků
 • Fytoterapie domácí
 • Lékové formy bylinných přípravků     (doma připravených)
 • Vliv extrakčního činidla na     výslednou účinnost přípravku
 • Účinné koncentrace,  homeopatické x alopatické
 • Limity fytoterapie
 • Kontraindikace
 • Praktické ukázky přípravy bylinných přípravků
 • Testování antimikrobiálního účinku připravených extraktů

Radmila Malinovská

 • co je fytoterapie a má v současné době smysl?
 • použití bylin – části, sběr, sušení, skladování, zpracování
 • výroba v praxi
 • určování bylin v praxi
 • obličejová diagnostika
 • bylinářský rok – povídání o jednotlivých měsících roku a jejich zdravotních tématech, vztah k orgánovým hodinám:
 • leden – močový měchýř
 • únor – ledviny
 • březen – žlučník
 • duben – játra
 • květen – srdce
 • červen – tenké střevo
 • červenec – krevní oběh
 • srpen – tělesné teplo
 • září – slinivka a slezina
 • říjen – žaludek
 • listopad – plíce
 • prosinec – tlusté střevo

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Kamila Karásková

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Biorezonance

Renata Imrichová

 • objevy, historie, principy
 • rezonance, frekvence
 • detoxikační a harmonizační postupy

 

Metodologie hodnocení nadváhy,  obezity a podvýživy

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D, Iva Dvorská, Dis.

 • Postup v poradně podpory zdraví krok za krokem
 • Úprava jídelníčku, jojo efekt, bazální metabolismus, role psychiky, pohybová aktivita

 

Obličejová diagnostika

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Diagnostika základních onemocnění podle znaků v obličeji.
 • Jak sami doma můžeme poznat oslabení jednotlivých orgánových systémů?
 • Játra a žlučník, ledviny a močový měchýř, plíce a tlusté střevo, slinivka, slezina a žaludek, srdce a tenké střevo, hormonální a pohlavní systém, nervový systém a stres.

 

Patologie

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Poradenství v praxi

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Iva Dvorská, Dis.

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • vedení poradny, nutná evidence, právní aspekty, legislativa, etika, komunikace
 • hranice a možnosti poradce zdravého životního stylu

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace
 • hygiena pracovního prostředí – vlivy pracovního prostředí na lidské zdraví

 

Prevence sociálně patologických jevů

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • kouření, alkohol, drogy a jiné sociálně patologické jevy
 • složky, negativní účinky na zdraví, možnosti primární a sekundární prevence
 • náplň práce poradce zdravého životního stylu

 

Psychologie

Mgr. Jana Kindlová

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Reflexní terapie

Romana Mikulčická

 • Základy RT (historie, princip fungování, indikace a kontraindikace)
 • Technika aneb „jak mačkat“ (anatomie chodidla, druhy stimulace reflexních bodů, vnitřní naladění terapeuta, vnitřní naladění stimulovaného)
 • Základní reflexní body (základní vnitřní orgány, pohybový aparát – páteř a velké klouby, hormonální sféra, lymfatický systém, body první pomoci a harmonizační body)
 • Stimulace orgánů a uvolnění emocí
 • Odblokace krční páteře
 • Pomocné techniky (dechové techniky, meditace, dlouhodobá stimulace reflexních bodů pomocí tejpingu, yogové asany…)
 • Intuitivní stimulace bodů

 

Thanatologienauka o umírání a smrti

MUDr. Jan Palouček

 • co je to smrt
 • klinická smrt
 • postoj člověka ke smrti, odpovědnost za vlastní život i smrt
 • jak se vyrovnat se smrtí (svou a svých blízkých)
 • strach ze smrti, dopad na každodenní život
 • proč je důležité pracovat s emocemi spojenými se smrtí (a smrtelnými nemocemi našimi a našich blízkých)
 • proč nemá člověk umírat sám
 • proč se má mluvit o smrti
 • pojetí smrti v naší kultuře
 • práce se smrtelně nemocnými: jak můžeme pomoci

 

Tradiční čínská medicína

Ing. Antonín Červený

 • úvod do TČM -historie, pojmy TČM, základní principy
 • yin-yang teorie
 • teorie pěti elementů
 • vyšetřovací metody, diagnostika v TCM
 • terapie – akupuntura, bylinná terapie, masáže, cvičení – seznámení s provedením jednotlivých metod
 • základní principy dietetiky
 • příklady – kasuistiky

 

Úvod do přírodní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Tradiční versus netradiční medicína
 • Léčba symptomů a léčba příčin
 • Dělení přírodních směrů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Iva Dvorská, Dis.

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky
 • směry ve výživě – veganství, vegetariánství, GMO, biopotraviny, dělená strava, stravování dle východních směrů a metabolických typů
 • nutriční toxikologie – alimentární nákazy, éčka v potravinách, kontaminanty
 • diferencované stravování
 • sportovní stravování

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

RNDr. Kateřina Cibulková

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2019/2020

 

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 

 1. ročník

 

datum víkend   předmět vyučující
19.10. 2019 1 sobota Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Jana Kindlová
20.10. 2019 1 neděle Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Jana Kindlová
16.11. 2019 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie RNDr. Kateřina Cibulková
17.11. 2019 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie RNDr. Kateřina Cibulková
7.12. 2019 3 sobota patologie

 

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
8.12. 2019 3 neděle patologie

 

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
18.1. 2020 4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

úvod do přírodní medicíny, obličejová diagnostika,

MUDr. Markéta Kastnerová

 

19. 1. 2020 4 neděle biochemie Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.
8. 2. 2020 5 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

 

Mgr. Naďa Calabová
29. 2. 2020       6 sobota Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová
1. 2. 2020       6 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová.
7. 3. 2020 7 sobota Výživa – zásady racionálního stravování, nutriční toxikologie MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Vladimír Klescht, Mgr. Zuzana Bittnerová
8. 3. 2020 7 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová
21.3.2020 8 Sobota Směry ve výživě poradenství v praxi Ing. Vladimír Klescht
22.3.2020 8 neděle Výživa –základní složky výživy a potravinářství Mgr. Zuzana Bittnerová, Ing. Vladimír Klescht
18. 4. 2020 9 sobota výživa v praxi – in body, práce s nutričními programy, metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy, poradenství v praxi Iva Dvorská, Dis.
19. 4. 2020 9 neděle výživa v praxi – in body, práce s nutričními programy, metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy, poradenství v praxi Iva Dvorská, Dis.

 

 1. ročník

 

termíny  

 

předmět vyučující
1 sobota Tradiční čínská medicína Antonín Červený

 

 

1 neděle Tradiční čínská medicína

 

Antonín Červený
2 sobota Ájurvéda

 

Imrichová
2 neděle Environmentální výchova

 

Mgr. Jana Kindlová
3 sobota Reflexní terapie Romana Mikulčická
3 neděle Reflexní terapie Romana Mikulčická
4 sobota Aromaterapie

 

Xenie Pilíková
4 neděle Bachovy esence

 

Xenie Pilíková
5 sobota Fytoterapie

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
5 neděle Fytoterapie

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
6 sobota Šiatsu

 

Jana Minaříková
6 Neděle Šiatsu

 

Jana Minaříková
7 sobota Prevence sociálně patologických jevů – odvykání kouření, alkoholu

 

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

7 neděle Prevence a podpora zdraví – nežádoucí vlivy pracovního prostředí MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

Vytisknout

Rozvrh hodin – Poradce zdravého životního stylu – 2018/2019

 sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. ročník
datum víkend   předmět vyučující
20.10. 2018 1 sobota Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Jana Kindlová
21.10. 2018 1 neděle Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Jana Kindlová
17.11. 2018 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie RNDr. Kateřina Cibulková
18.11. 2018 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie RNDr. Kateřina Cibulková
8.12. 2018 3 sobota patologie

 

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
9.12. 2018 3 neděle patologie

 

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
19.1. 2019 4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

úvod do přírodní medicíny

 

Obličejová diagnostika, diagnostika kapky krve

MUDr. Markéta Kastnerová

 

20. 1. 2019 4 neděle biochemie Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.
23. 2. 2019 5 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Kamila Karásková
2.3. 2019 6 sobota Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
3.3. 2019 6 neděle základní složky potravy – sacharidy, lipidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky a stopové prvky Iva Dvorská, Dis.
13.4.2019 7 sobota výživa v praxi – in body, práce s nutričními programy, metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy, poradenství v praxi Iva Dvorská, Dis.
14.4.2019 7 neděle výživa v praxi – in body, práce s nutričními programy, metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy, poradenství v praxi Iva Dvorská, Dis.
4. 5. 2019 8 sobota Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
5. 5. 2019 8 neděle Výživa – základy výživy, racionální stravování, éčka, etikety, překyselení organizmu Iva Dvorská, Dis.
25.5. 2019 9 sobota Směry ve výživě poradenství v praxi MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
26.5.2019 9 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
15. červen 2019 10 sobota Prevence sociálně patologických jevů – odvykání kouření, alkoholu MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

16. červen 2019 10 neděle Prevence a podpora zdraví – nežádoucí vlivy pracovního prostředí MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

 1. ročník
Datum

 

termíny  

 

předmět vyučující
20.10. 2018 1 sobota Tradiční čínská medicína Antonín Červený
21.10. 2018 1 neděle Tradiční čínská medicína Antonín Červený
17.11. 2018 2 sobota Ájurvéda Imrichová
18.11. 2018 2 neděle Environmentální výchova Mgr. Jana Kindlová
8.12. 2018 3 sobota Reflexní terapie Romana Mikulčická
9.12. 2018 3 neděle Reflexní terapie Romana Mikulčická
19.1. 2019 4 sobota Aromaterapie Xenie Pilíková
20. 1. 2019 4 neděle Bachovy esence Xenie Pilíková
23. 2. 2019 5 sobota Fytoterapie

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
24. 2. 2019 5 neděle Fytoterapie

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
4.5. 2019 6 sobota Šiatsu Jana Minaříková
5.5. 2019 6 Neděle Šiatsu Jana Minaříková
15. červen 2019 7 sobota Prevence sociálně patologických jevů – odvykání kouření, alkoholu MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

16. červen 2019 7 neděle Prevence a podpora zdraví – nežádoucí vlivy pracovního prostředí MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.