PORADCE V OBLASTI PŘÍRODNÍ MEDICÍNY

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (vždy sobota a neděle), 8 víkendů za školní rok.

 

Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o přírodní medicínu. Přírodní medicína existovala vedle oficiální medicíny od pradávna, a proto je cílem dvouletého oboru Poradce v oblasti přírodní medicíny propojit klasickou medicínu s medicínou přírodní.  Poradce obdrží znalosti z klasické a přírodní medicíny, takže bude umět na základě získaných vědomostí podpořit léčbu pomocí přírodních produktů a terapií a tím podpořit hojivý proces a snížit dopad nežádoucích účinků klasické léčby. Cílem je seznámit se s výhodami a eventuálními riziky jednotlivých terapeutických postupů, student by měl získat základní přehled o jednotlivých léčebných metodách tak, aby dokázal v případě řešení zdravotního problému zvolit nejvhodnější kombinaci technik, které povedou k maximálnímu efektu podpory zdraví.  Poradce umí nabídnout i vhodné přístupy vedoucí k prevenci onemocnění.

 

 

Absolvent dostává certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 1. rok 11 000 Kč/ školní rok, 2. rok 11 000 Kč.

Vytisknout

Programová náplň – Poradce v oblasti přírodní medicíny

 

Ájurvéda

Antonín Klap

 • základní principy ájurvédy
 • základní ájurvédské techniky
 • detoxikace a regenerace organismu

 

Antická mystéria a jejich symbolika v umění

Bohumil Vurm

 • Duchovní střediska antického světa (Eleusis, Delfy, Mithranea)
 • Hlavním smyslem mystérií byl duchovní i hmotný přínos pro jedince, který byl prostřednictvím rituálů zasvěcován do tajemství života a smrti.
 • Pokračování antických mystérií v tajných organizacích rosikruciánů a svobodných zednářů
 • Symbolika antických mystérií v architektuře a umění až do dnešních dnů
 • Umění jako prostředek poznávání a jeho vliv na zdraví

 

Aromaterapie

Mgr. Marta Pejchalová

 • aromaterapie jako nový obor dávného umění využívat rostliny a jejich esence
 • způsoby získávání vonných a léčivých složek
 • jejich využívání napříč dějinami a místy
 • základní výbava aromaterapeuta
 • navázání kontaktu s esencemi prostřednictvím smyslů
 • navázání kontaktu s esencemi s využitím šamanské techniky
 • srovnání obou postupů a propojení získaných výsledků
 • aktivní forma propojující prvky procesové terapie využívající signály těla a pocitů a šamanského přístupu se záměrem učit se rozpoznávat podobnosti mezi esencemi a člověkem

 

Aurická typologie

Eva Maratová

Aurická typologie je jedna z nejpřesnějších typologií. Barva aury nám napoví, jak porozumět sám sobě i jiným, jak vybírat povolání i partnera.

 • Co je to aura
 • Test aurické typologie
 • Praktické ukázky

 

Bachovy essence, esence volně žijících zvířat

Ing. Jana Holická

 • Bachovy květové esence jako nástroj harmonizace psychiky člověka
 • Princip vibračního působení Bachových esencí na člověka
 • Jak vyrobit Bachovu květovou esenci
 • Práce s Bachovými esencemi – jak vybrat správnou esenci nebo kombinaci
 • Krizová esence a její význam a praktické použití
 • Praktická část – práce s Bachovými esencemi a kartami Bachových esencí
 • Bachovy esence v každodenní praxi pro člověka a zvířata
 • Bachovy esence a aromaterapie . příprava spreje do aury
 • Další systém květových esencí a jejich význam v dnešní době pro duchovní vývoj člověka

 

Bioetika

MUDr. Jan Palouček

 • etika jako vědní disciplína
 • přírodní zákony = morální zákony
 • Desatero Božích přikázání – pohled křesťanské filosofie
 • etika léčení
 • vztah etiky k lékařské etice
 • nevyléčitelná a chronická nemoc
 • lidský život a jeho dimenze, jeho hodnota, lidská důstojnost
 • současná etická dilemata spojená s počátkem, průběhem a koncem života (klonování, umělé  oplodnění,  umělé potraty,  transplantace lidských orgánů, eutanázie, očkování a chemické léky)

 

Biochemie

Mgr. Ján Štěrba

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Biorezonance

Ing. Bc. Jana Mašková

 • objevy, historie, principy
 • rezonance, frekvence
 • detoxikační a harmonizační postupy

 

Biotronika

MUDr.  Jan Palouček 

 • spolupráce s lékaři
 • způsoby diagnostiky
 • rozdíl v popisu diagnózy léčitele a lékaře
 • přirozené schopnosti léčitele
 • rizika při urychlování vývoje léčitelských schopností
 • hranice léčitelského působení
 • karma a její význam pro člověka
 • kdo rozhoduje o úspěchu léčby
 • motivace pacienta
 • příklady z praxe

 

Diagnostické metody irisdiagnostiky

Eva Maratová

 • seznámení s irisdiagnostikou jako energetickou metodou, kde v oční duhovce lze najít příčiny všech problémů
 • psychika jako příčina zdravotních problémů
 • spojení léčby hrubohmotného těla s léčbou těla jemněhmotného, tj. naší mysli

 

Diagnostické metody moderní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Diagnostika kapky krve

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • diagnostika živé kapky krve – možnosti diagnostiky z kapky krve v mikroskopii světlého a tmavého pole

 

Energie krajiny

Ing. Pavel Kozák

dopoledne teoretická část ve škole:

 • léčivá místa v přírodě a jejich účinky
 • léčení a filosofie pomoci
 • energeticky významné sakrální stavby
 • co umějí krystaly
 • mechanizmus energie kamene
 • přírodní bytosti žijící mimo dosah našich 5 smyslů
 • komunikace s bytostmi
 • astrální těla zemřelých lidí

odpoledne praktická část v těchto lokalitách:

 • megalitický kruh v Holašovicích u Českých Budějovic
 • léčivý pramen sv. Václava u Chmelné

Václav Klimeš

 • léčení menhiry v Blanském lese – Kleť  /celodenní výlet s praxí/
 • seznámení s jednotlivými menhiry a místy vhodnými pro podpůrnou léčbu onemocnění hlavy, ledvin, kloubů, tenkého a tlustého střeva, gynekologických orgánů, psychiky, ale i  křečových žil, nedoslýchavosti, tinitu, nádorů, místem posilujícím ženskou plodnost i zlepšujícím spánek

 

Environmentální výchova

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Ekosystémy
 • základní podmínky života
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • odpadové hospodářství
 • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
 • trvale udržitelný rozvoj

 

Fytoterapie

Radmila Malinovská, Ema Rajtarová

 • fytoterapie/bylinkářství – co vše je fytoterapie a jaké má možnosti
 • historie evropského bylinkářství
 • léčivé účinky bylin
 • jak byliny sbírat, sušit a skladovat
 • bylinné čaje
 • léčivé tinktury, oleje, masti, sirupy a koupele
 • signatura místních bylin
 • jednotlivé byliny podrobněji (skupina běžně dostupných bylin a jejich praktické užití)
 • použití bylin u dětí
 • jedlé byliny
 • byliny v kuchyni, v domácnosti i na cestách, jako běžná součást našich životů
 • praktická ukázka výroby masti nebo krému

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Kamila Karásková

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Muzikoterapie

Bc. Ivana Lesná (Ivanne)

 • využití MZKT technik
 • práce s hlasem
 • léčení zvukem
 • metody práce s MZKT nástroji
 • rytmus jako cesta ke zdraví
 • terapie hláskami
 • pohybová terapie
 • cesta k léčivé písni

 

Netradiční způsoby léčby a uzdravení

Rajisa Puchovska – ukrajinská léčitelka Lorka

 • urinoterapie
 • léčivé vlastnosti petroleje
 • hladovění
 • mechanická očista těla
 • vodoléčba

 

Obličejová diagnostika

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Diagnostika základních onemocnění podle znaků v obličeji.
 • Jak sami doma můžeme poznat oslabení jednotlivých orgánových systémů?
 • Játra a žlučník, ledviny a močový měchýř, plíce a tlusté střevo, slinivka, slezina a žaludek, srdce a tenké střevo, hormonální a pohlavní systém, nervový systém a stres.

 

Patologie

MUDr. Andrea Hauserová, MUDr. Katarína Lukáčová

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)

 

Přírodní zahrady, pěstování a sběr léčivých rostlin

Bc. Jan Kec

Pěstování a sběr léčivých rostlin

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

Přírodní zahrady

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

PhDr. Olga Vaněčková, Mgr. Jana Kindlová

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské prácezáklady efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Reflexní terapie

Emílie Špačková

 • historie RT
 • anatomie chodidla
 • indikace, kontraindikace
 • pohybový aparát
 • reflexe vnitřních orgánů
 • základy RT ruky
 • párové orgány
 • vliv orgánů s hormonální činností na látkovou výměnu
 • lymfatický system
 • měkká reponace krční páteře
 • masáž čaker na chodidlech
 • pomocné techniky

 

Thanatologie – nauka o umírání a smrti

MUDr. Jan Palouček

 • co je to smrt
 • klinická smrt
 • postoj člověka ke smrti, odpovědnost za vlastní život i smrt
 • jak se vyrovnat se smrtí (svou a svých blízkých)
 • strach ze smrti, dopad na každodenní život
 • proč je důležité pracovat s emocemi spojenými se smrtí (a smrtelnými nemocemi našimi a našich blízkých)
 • proč nemá člověk umírat sám
 • proč se má mluvit o smrti
 • pojetí smrti v naší kultuře
 • co se děje při smrti a po smrti: pohled různých filozofií a náboženství
 • práce se smrtelně nemocnými: jak můžeme pomoci

 

Tradiční čínská medicína

Ing.  Martin Janouch

 • úvod do TČM (základní principy, rozdíl od západní medicíny)
 • teorie Yin a Yang
 • teorie pěti elementů – orgánový pentagram
 • vyšetřovací metody a diagnostika v TČM
 • možnosti terapie – Akupunktura, Bylinky, Tui-Na masáže, Moxa, Baňky, Qi Gong, Dietetika
 • praktická ukázka jednotlivých metod terapie
 • cvičení energetického Qi Gong
 • kazuistiky – příklady

 

Úvod do přírodní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Tradiční versus netradiční medicína
 • Léčba symptomů a léčba příčin
 • Dělení přírodních směrů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

MUDr. Irena Haganová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
Vytisknout

Poradce v oblasti přírodní medicíny – 2016/2017

 

 1. ročník
termíny víkend předmět  

vyučující

 

8.10. 2016 1 sobota psychologie PhDr. Olga Vaněčková
9.10.2016 1 neděle psychologie PhDr. Olga Vaněčková
12.11. 2016 2 sobota somatologie MUDr. Irena Haganová
13.11. 2016 2 neděle patologie

 

MUDr. Katarína Lukáčová
26.11. 2016 3 sobota somatologie MUDr. Irena Haganová
27.11. 2016 3 neděle patologie

 

MUDr. Katarína Lukáčová
7.1. 2017 4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

úvod do přírodní medicíny

 

Obličejová diagnostika, diagnostika kapky krve

MUDr. Markéta Kastnerová

 

8. 1. 2017 4 neděle biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
4. 2. 2017 5 sobota Výživa MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
5. 2. 2017 5 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
4. 3. 2017 6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Kamila Karásková
5. 3. 2017 6 neděle Kineziologie Dita Prchlíková
1.4. 2017 7 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
2.4. 2017 7 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
22.4. 2017 8 sobota Astrologie – rozpor mezi vědou a astrologií Bc. Petr Prokopec
23.4. 2017 8 neděle Astrologie – rozpor mezi vědou a astrologií Bc. Petr Prokopec

 

 

 1. ročník

 

Česká fytoterapie, energie krajiny, přírodní zahrady, muzikoterapie, tradiční čínská medicína, ájurvéda, aromaterapie, celostní informační medicína, reflexní terapie, environmentální výchova – cesta k přírodě i k sobě a další – viz. programová náplň studia.

Vytisknout

Poradce v oblasti přírodní medicíny – 2017/2018

 

 1. ročník
termíny víkend   předmět vyučující

 

7.10. 2017 1 sobota psychologie Mgr. Jana Kindlová
8.10. 2017 1 neděle psychologie Mgr. Jana Kindlová
4.11. 2017 2 sobota somatologie MUDr. Andrea Hauserová
5.11. 2017 2 neděle somatologie

 

MUDr. Andrea Hauserová
25.11. 2017 3 sobota Patologie MUDr. Andrea Hauserová
26.11. 2017 3 neděle patologie

 

MUDr. Andrea Hauserová
6.1. 2018 4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

úvod do přírodní medicíny

 

Obličejová diagnostika, diagnostika kapky krve

MUDr. Markéta Kastnerová

 

7. 1. 2018 4 neděle biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
27. 1. 2018 5 sobota Výživa MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
28. 1. 2018 5 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
24. 2. 2018 6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Kamila Karásková
25. 2. 2018 6 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
24.3. 2018 7 sobota

 

Aurická typologie a duchovní příčiny nemocí Eva Maratová
25.3. 2018 7 neděle irisdiagnostika Eva Maratová
21.4. 2018 8 sobota Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm
22.4. 2018 8 neděle Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm

 

 

 1. ročník – (školní rok 2018/2019)

 

Česká fytoterapie – bylinky, energie krajiny, bioetika, biotronika, přírodní zahrady, muzikoterapie, tradiční čínská medicína, ájurvéda, aromaterapie, celostní informační medicína, reflexní terapie, environmentální výchova – cesta k přírodě i k sobě, thanatologie a další – viz. programová náplň studia.

Vytisknout