Profil absolventa – Poradce pro výživu

 

Obor akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Doba studia 1 rok, celkem 9 víkendů (vždy sobota a neděle), 127 hodin.

Podmínkou pro přihlášení ke studiu je dovršení věku 18 let a ukončené středoškolské vzdělání. Student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Absolvované předměty: 
biochemie, diagnostické metody klasické medicíny, patologie, poradenství v praxi, prevence a podpora zdraví, psychologie, řešení nadváhy, obezity, podvýživy, racionální, dietní a sportovní výživa, somatologie, základy výživy a potravinářství, zdravá životospráva

Profil absolventa:
Poradce pro výživu bude znát základní zásady zdravého stravování, bude ovládat toxikologii potravin, znát správný způsob uchovávání potravin a bezpečný postup úpravy. Bude mít znalosti o funkčních potravinách, geneticky modifikovaných potravinách a biopotravinách a bude se orientovat také ve speciálních trendech ve výživě (vegetariánství, veganství, racionální strava). Poradce bude ovládat práci s klientem, bude ovládat antropometrická měření, hodnocení tělesné konstituce, princip měření množství tuku v těle, stanovení bazálního metabolismu, stanovení aktivní tělesné hmoty; bude umět zhodnotit výsledky biochemických vyšetření. Poradce bude umět vyhodnotit nutriční spotřebu potravin a bude umět sestavit jídelníček odpovídající individuálním potřebám, zdravotnímu stavu a fyzické kondici klienta. Dále absolventi budou ovládat výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (mládež, muži, ženy, senioři, manažeři, sportovci) a budou umět zhodnotit a doporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů. Poradce bude seznámen s principy dietního stravování u jednotlivých onemocnění, a tak působit v oblasti prevence civilizačních onemocnění. Poradce bude mít obsáhlé znalosti v oblasti redukční výživy a bude umět komplexně řešit onemocnění spojená s nadbytečným (nadváha, obezita) a nedostatečným (podvýživa) příjmem potravy.

Jestliže neznáš otce nemoci, pak špatná strava je určitě její matkou (staré čínské přísloví)“

,,Člověk se rodí zdráv a všechny nemocí do něj vstupují s jídlem.“ Hippokrates (400 let.př.n.l).

 

Cena studia: 14 000 Kč/ školní rok, v ceně studia je kniha Medicínské minimum pro každého a kniha Poradce pro výživu.

Vytisknout

Programová náplň – Poradce pro výživu

 

Biochemie

RNDr. Klára Sopková

 • úvod do biochemie – energie, katalýza a biosyntéza
 • jak buňky získávají energii z potravy – struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • od DNA k proteinu – genetická informace, nukleové kyseliny
 • enzymy a koenzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základy biochemie hormonálního systému a vybraných orgánů či orgánových soustav

 

Diagnostické metody moderní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Diagnostika kapky krve

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • diagnostika živé kapky krve – možnosti diagnostiky z kapky krve v mikroskopii světlého a tmavého pole

 

Diagnostické metody – Obličejová diagnostika

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Diagnostika základních onemocnění podle znaků v obličeji.
 • Jak sami doma můžeme poznat oslabení jednotlivých orgánových systémů?
 • Játra a žlučník, ledviny a močový měchýř, plíce a tlusté střevo, slinivka, slezina a žaludek, srdce a tenké střevo, hormonální a pohlavní systém, nervový systém a stres.

 

Diagnostické metody irisdiagnostiky

Eva Maratová

 • seznámení s irisdiagnostikou jako energetickou metodou, kde v oční duhovce lze najít příčiny všech problémů
 • psychika jako příčina zdravotních problémů
 • spojení léčby hrubohmotného těla s léčbou těla jemně hmotného, tj. naší mysli

 

Metodologie hodnocení nadváhy,  obezity a podvýživy

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D, Ing. Štěpánka Petroušová

 • Postup v poradně podpory zdraví krok za krokem
 • Úprava jídelníčku, jojo efekt, bazální metabolismus, role psychiky, pohybová aktivita

 

Patologie

MUDr. Inna Tučková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Poradenství v praxi

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • vedení poradny, nutná evidence, právní aspekty, legislativa, etika, komunikace
 • hranice a možnosti poradce pro výživu

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace

 

Psychologie

Mgr. Jana Kindlová

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce, základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky
 • směry ve výživě – veganství, vegetariánství, GMO, biopotraviny, dělená strava, stravování dle východních směrů a metabolických typů
 • nutriční toxikologie – alimentární nákazy, éčka v potravinách, kontaminanty
 • diferencované stravování
 • sportovní stravování

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

MUDr. Anna Marešová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
Vytisknout

Poradce pro výživu 2018/2019

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Datum víkend předmět vyučující
13. říjen 2018 1 sobota Psychologie Mgr. Martina Brožková
14. říjen 2018 1 neděle Psychologie Mgr. Martina Brožková
10. listopad 2018 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
  11. listopad 2018 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
1. prosinec 2018 3 sobota Patologie MUDr. Inna    Tučková
2. prosinec 2018 3 neděle Patologie MUDr. Inna    Tučková
5. leden 2019 4 sobota Diagnostické metody klasické medicíny

Úvod do přírodní medicíny

Irisdiagnostika

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

Eva Maratová

6. leden 2019 4 neděle biochemie RNDr. Klára Sopková
2. únor 2019 5 sobota Výživa – racionální stravování, nutriční toxikologie Ing. Štěpánka Petroušová
3. únor 2019 5 neděle Prevence a podpora zdraví  Ing. Štěpánka Petroušová
16. únor 2019 6 sobota Výživa –základní složky výživy a potravinářství MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková
17. únor 2019 6 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová
13. duben 2019 7 Sobota Výživa – směry ve výživě MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková
14. duben 2019 7 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová
18. květen 2019 7 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity, podvýživy MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová

 

19. květen 2019 7

 

neděle Poradenství v praxi MUDr. Ing. Markéta Kastnerová,                                                  Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová,

 

Vytisknout

Poradce pro výživu 2017/2018

 Od ledna 2018 otvíráme kurz Poradce pro výživu. Kurz bude ukončen písemným testem 20.5. 2018. Vše je probíráno v rámci přednášek kurzu. Zájemci mohou po ukončení kurzu absolvovat ještě medicínské základy – 2 denní přednáška psychologie, 2 denní přednáška somatologie a 1 denní přednáška diagnostických metod a 1 denní přednáška biochemie. Tyto přednášky se budou konat na podzim 2018, účast možná zdarma v rámci celkového kurzovného.

Datum víkend předmět vyučující
13. leden 2018 4 sobota patologie  

MUDr. Inna Tučková

14. leden 2018 4 neděle patologie MUDr. Inna Tučková
3. únor 2018 5 sobota Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D.
4. únor 2018 5 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D.
10. únor 2018 6 Sobota Výživa – racionální stravování, základní složky výživy a potravinářství MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

11. únor 2018 6 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
10. březen 2018 7 Sobota výživa – směry ve výživě Mg. Jan Musil

 

11. březen 2018 7

 

neděle nutriční toxikologie, stres Mg. Jan Musil
19.květen 2018 8 sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity, podvýživy MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
20. květen 2018 8 neděle Poradenství v praxi MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Vytisknout