Profil absolventa – Poradce pro výživu

 

Obor akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Doba studia 1 rok, celkem 9 víkendů (vždy sobota a neděle), 127 hodin.

Podmínkou pro přihlášení ke studiu je dovršení věku 18 let a ukončené středoškolské vzdělání. Student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Absolvované předměty: 

biochemie, diagnostické metody klasické medicíny, patologie, poradenství v praxi, prevence a podpora zdraví, psychologie, řešení nadváhy, obezity, podvýživy, racionální, dietní a sportovní výživa, somatologie, základy výživy a potravinářství, zdravá životospráva

Profil absolventa:

Poradce pro výživu bude znát základní zásady zdravého stravování, bude ovládat toxikologii potravin, znát správný způsob uchovávání potravin a bezpečný postup úpravy. Bude mít znalosti o funkčních potravinách, geneticky modifikovaných potravinách a biopotravinách a bude se orientovat také ve speciálních trendech ve výživě (vegetariánství, veganství, racionální strava). Poradce bude ovládat práci s klientem, bude ovládat antropometrická měření, hodnocení tělesné konstituce, princip měření množství tuku v těle, stanovení bazálního metabolismu, stanovení aktivní tělesné hmoty; bude umět zhodnotit výsledky biochemických vyšetření. Poradce bude umět vyhodnotit nutriční spotřebu potravin a bude umět sestavit jídelníček odpovídající individuálním potřebám, zdravotnímu stavu a fyzické kondici klienta. Dále absolventi budou ovládat výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (mládež, muži, ženy, senioři, manažeři, sportovci) a budou umět zhodnotit a doporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů. Poradce bude seznámen s principy dietního stravování u jednotlivých onemocnění, a tak působit v oblasti prevence civilizačních onemocnění. Poradce bude mít obsáhlé znalosti v oblasti redukční výživy a bude umět komplexně řešit onemocnění spojená s nadbytečným (nadváha, obezita) a nedostatečným (podvýživa) příjmem potravy.

„Jestliže neznáš otce nemoci, pak špatná strava je určitě její matkou (staré čínské přísloví)“

,,Člověk se rodí zdráv a všechny nemocí do něj vstupují s jídlem.“ Hippokrates (400 let.př.n.l).

 

Cena studia: 12 000 Kč/ školní rok, v ceně studia je kniha Medicínské minimum pro každého a kniha Poradce pro výživu.

Vytisknout

Programová náplň – Poradce pro výživu

 

Biochemie

Mgr. Ján Štěrba

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Diagnostické metody moderní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Diagnostika kapky krve

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • diagnostika živé kapky krve – možnosti diagnostiky z kapky krve v mikroskopii světlého a tmavého pole

 

Obličejová diagnostika

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Diagnostika základních onemocnění podle znaků v obličeji.
 • Jak sami doma můžeme poznat oslabení jednotlivých orgánových systémů?
 • Játra a žlučník, ledviny a močový měchýř, plíce a tlusté střevo, slinivka, slezina a žaludek, srdce a tenké střevo, hormonální a pohlavní systém, nervový systém a stres.

 

Metodologie hodnocení nadváhy,  obezity a podvýživy

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D

 • Postup v poradně podpory zdraví krok za krokem
 • Úprava jídelníčku, jojo efekt, bazální metabolismus, role psychiky, pohybová aktivita

 

Patologie

MUDr. Andrea Hauserová, MUDr. Katarína Lukáčová

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Poradenství v praxi

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • vedení poradny, nutná evidence, právní aspekty, legislativa, etika, komunikace
 • hranice a možnosti poradce pro výživu

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace

 

Psychologie

Mgr. Jana Kindlová, PhDr. Olga Vaněčková

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce, základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Mgr. Jan Musil

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky
 • směry ve výživě – veganství, vegetariánství, GMO, biopotraviny, dělená strava, stravování dle východních směrů a metabolických typů
 • nutriční toxikologie – alimentární nákazy, éčka v potravinách, kontaminanty
 • diferencované stravování
 • sportovní stravování

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

MUDr. Andrea Hauserová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
 • součástí výuky je i praktické poskytování první pomoci na výukovém modelu, které si vyzkouší každý student
Vytisknout

Poradce pro výživu 2016/2017

Níže je uveden rozvrh oboru Poradce pro výživu. Kurz bude ukončen písemným testem,

který se bude konat dne 19. 3. 2017. Vše je probíráno v rámci přednášek kurzu.

Kdo následně bude mít zájem,  může se mimo níže uvedený rozvrh navíc účastnit ještě

2 denního přednáškového bloku psychologie, 1 denní přednášky somatologie a 1 denní

přednášky patologie.  Tyto přednášky se budou konat na podzim 2017, zájemci se jich

mohou účastnit zdarma v rámci celkového kurzovného.

termíny víkend datum předmět vyučující
7.1.2017 1 Sobota Diagnostické metody MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
8. 1. 2017 1 Neděle Biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
21.1. 2017 2 Sobota Výživa – směry ve výživě MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
22.1.2017 2 Neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
4. 2. 2017 3 sobota výživa – základní složky výživy a potravinářství MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
5. 2. 2017 3 Neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
18.2. 2017 4 Sobota Výživa – základní složky výživy a potravinářství MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

19.2.2017 4 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
18.3. 2017 5 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
19.3. 2017 5 neděle Poradenství v praxi MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Vytisknout

Poradce pro výživu 2017/2018

 Od ledna 2018 otvíráme kurz Poradce pro výživu. Kurz bude ukončen písemným testem 13.5. 2018. Vše je probíráno v rámci přednášek kurzu. Zájemci mohou po ukončení kurzu absolvovat ještě medicínské základy – 2 denní přednáška psychologie, 2 denní přednáška somatologie a 2 denní přednáška patologie. Tyto přednášky se budou konat na podzim 2018, účast možná zdarma v rámci celkového kurzovného.

termíny víkend datum předmět vyučující
6.1. 2018 4 Sobota Diagnostické metody MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
7. 1. 2018 4 Neděle Biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
27. 1. 2018 5 sobota výživa – racionální stravování, základní složky výživy a potravinářství MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
28. 1. 2018 5 Neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
17. 2. 2018 6 Sobota Výživa – směry ve výživě Mgr. Jan Musil
18. 2. 2018 6 Neděle Nutriční toxikologie, stres Mgr. Jan Musil
17.3.2018 7 Sobota Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
18.3.2018 7 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
12.5. 2018 8 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

13.5. 2018 8 neděle Poradenství  v praxi MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Vytisknout