Profil absolventa – Medicínské minimum pro každého

1 letý kurz, 6 víkendů, kurz je otvírán 1x za 2 roky

Kurz medicínského minima je určen pro všechny, kteří chtějí více porozumět zdravotnické problematice a pochopit principy fungování lidského těla a etiopatogeneze nemocí. Znalosti získané na kurzu jsou nedílnou součástí jakékoliv poradenské praxe.  Taktéž jsou nezbytné k porozumění opatření v rámci klasického lékařského ošetření v osobním a rodinném životě. Student absolvuje předměty somatologie, patologie, biochemie, diagnostické metody, prevence a podpora zdraví, výživa. V rámci prevence a podpory zdraví se seznámí s principy a etiopatogenezí nejčastějších civilizačních onemocnění a infekčních onemocnění. Civilizační onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtnosti a nemocnosti v naší populaci a co je důležité, je možné jim díky znalostem v oblasti prevence předcházet.

Kurz je možné absolvovat samostatný a zároveň jej absolvují automaticky studenti oborů Poradce pro výživu a Poradce zdravého životního stylu.

Student obdrží certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Školné: 8 000 Kč, v ceně je kniha Medicínské minimum pro každého, autor: Kastnerová a kol.

Vytisknout

Programová náplň – Medicínské minimum pro každého

 

Biochemie

Mgr. Ján Štěrba

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Diagnostické metody moderní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Diagnostika kapky krve

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • diagnostika živé kapky krve – možnosti diagnostiky z kapky krve v mikroskopii světlého a tmavého pole

 

Obličejová diagnostika

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Diagnostika základních onemocnění podle znaků v obličeji.
 • Jak sami doma můžeme poznat oslabení jednotlivých orgánových systémů?
 • Játra a žlučník, ledviny a močový měchýř, plíce a tlusté střevo, slinivka, slezina a žaludek, srdce a tenké střevo, hormonální a pohlavní systém, nervový systém a stres.

 

Patologie

MUDr. Andrea Hauserová, MUDr. Katarína Lukáčová

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace

 

Psychologie

Mgt. Jana Kindlová, PhDr. Olga Vaněčková

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce, základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

MUDr. Andrea Hauserová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
 • součástí výuky je i praktické poskytování první pomoci na výukovém modelu, které si vyzkouší každý student
Vytisknout

Medicínské minimum pro každého 2016/2017

 

6 víkendů, 12 denní kurz – otevřen 1x za 2 roky

 

termíny víkend   předmět vyučující

 

8.10. 2016 1 sobota psychologie PhDr. Olga Vaněčková
9.10.2016 1 neděle psychologie PhDr. Olga Vaněčková
12.11. 2016 2 sobota somatologie MUDr. Andrea Hauserová
13.11. 2016 2 neděle patologie MUDr. Katarína Lukáčová
26.11. 2016 3 sobota somatologie MUDr. Andrea Hauserová
27.11. 2016 3 neděle patologie

 

MUDr. Katarína Lukáčová
7.1. 2017 4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Obličejová diagnostika, diagnostika kapky krve

MUDr. Markéta Kastnerová

 

8. 1. 2017 4 neděle biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
22.1.2017 5 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
4. 2. 2017 6 sobota Výživa MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
5. 2. 2017 6 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
19.2.2017 7 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

 

Vytisknout

Medicínské minimum pro každého 2017/2018

 

6 víkendů, 12 denní kurz – otevřen 1x za 2 roky

 

termíny víkend   předmět vyučující

 

7.10. 2017 1 Sobota psychologie Mgr. Jana Kindlová
8.10. 2017 1 neděle psychologie Mgr. Jana Kindlová
4.11. 2017 2 Sobota somatologie MUDr. Andrea Hauserová
5.11. 2017 2 Neděle somatologie

 

MUDr. Andrea Hauserová
25.11. 2017 3 Sobota patologie MUDr. Andrea Hauserová
26.11. 2017 3 Neděle patologie

 

MUDr. Andrea Hauserová
6.1. 2018 4 Sobota Diagnostické metody MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
7. 1. 2018 4 Neděle Biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
27. 1. 2018 6 sobota výživa – racionální stravování, základní složky výživy a potravinářství MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
28. 1. 2018 6 Neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
17. 3. 2018 5 Neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
18.3. 2018 7 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Vytisknout