Kurz hermetických nauk

Jedná se o ucelené absolvování všech kurzů výše samostatně zmíněných: astrologie, kurz hypnózy a regresní terapie, kurz tarotu). S ohledem na časovou vytíženost lektora je místem konání Praha, aby mohlo přijet co nejvíce zájemců. V případě zájmu se snažím propojit elektronicky účastníky, kteří by mohli případně cestovat spolu a tím zmenšili náklady na cestu do místa konání a kurzy se staly dostupnými.

Proč absolvovat uceleně všechny tři kurzy: astrologie, kurz hypnózy a regresní terapie, kurz tarotu?

Kurzy jsou postavené tak, že se k sobě navzájem doplňují. Navíc je současné studium všech tří oborů finančně zvýhodněné.

Hypnóza a regresní terapie jsou účinné metody, pomocí kterých se můžete zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti. Astrologie je avšak i u hypnózy pomůckou pro vhled do osobnosti, protože klienti občas fabulují (lžou) a na základě znalosti astrologie lze podchytit pravou příčinu návštěvy klienta.  Kurz astrologie je určen pro vážné zájemce, kteří se zajímají o porozumění astrologii, jejím zákonitostem a propojením s duchovními principy. Cílem kurzu je dovést absolventy k tomu, jak zacházet a využívat astrologii v práci s klientem. Účastníci kurzu jsou po jeho absolvování plně vybaveni znalostmi, které umožní naprosto samostatně se v problematice astrologie orientovat, vypracovávat a vykládat horoskopy v rámci osobního života i klientské praxe.  Avšak v praxi bývá užitečné kombinovat astrologii a tarot. Karty doplňují astrologii, kde to přestává být přehledné. Karty detailněji determinují a přesněji objasňují obecné astrologií dané okolnosti.

Cena: 32 000 Kč (astrologie, kurz hypnózy a regresní terapie, tarot)

Absolvent dostává certifikáty o absolvování kurzů pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Termíny: sobota 9. – 17. hodin, neděle 9. – 16. hodin

Kurz astrologie: 14.10. 2017, 11.11.2017, 2.12. 2017, 13.1. 2018, 10.2. 2018, místo konání Praha

Kurz tarotu: 3. – 4. 3. 2017, místo konání Praha

Kurz hypnózy a regresní terapie: 11. – 15.7. 2018, místo konání Střítež u Volyně, Jihočeský kraj, v ceně je zahrnuto ubytování a stravování

 

Vytisknout

Astrologie

2 letý kurz astrologie  – 10 dní, 5 dní v jednom školním roce, místo konání Praha

Lektor: Bc. Petr Prokopec

 

Kurz je určen pro vážné zájemce, kteří chtějí porozumět astrologii, jejím zákonitostem a propojením s duchovními principy. Cílem kurzu je dovést absolventy k tomu, jak zacházet a využívat astrologii v práci s klientem. Účastníci kurzu jsou po jeho absolvování plně vybaveni znalostmi, které umožní naprosto samostatně se v problematice astrologie orientovat, vypracovávat a vykládat horoskopy v rámci osobního života i klientské praxe.

Záměrem kurzu je naučit se techniku, jak kombinovat a propojovat jednotlivé znalosti. Astrologický kurz je veden tak, abyste se naučili planety nejen znát, ale je i vnímat, cítit, prožívat a poznali zákonitosti, propojenosti stvoření a lidského vývoje. Abyste byli dobrým astrologem, je potřeba nejdříve pochopit sebe, proto skrze astrologii budete na semináři pracovat i sami se sebou.

V rámci kurzu Vám budou předávány zkušenosti, znalosti a poznání, budete vedeni, abyste sami v sobě probudili své schopnosti a dary. Jednotlivé semináře na sebe navazují.

Cena: 18 000 Kč

Absolvent dostává certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Termíny ve školním roce 2017/2018: soboty 9 – 17 hodin

14.10. 2017, 11.11.2017, 2.12. 2017, 13.1. 2018, 10.2. 2018.

S ohledem na časovou vytíženost lektora je místem konání Praha, aby mohlo přijet co nejvíce zájemců. V případě zájmu se snažím propojit elektronicky účastníky, kteří by mohli případně cestovat spolu a tím zmenšili náklady na cestu do místa konání a kurzy se staly dostupnými.

Vytisknout

Kurz hypnózy a regresní terapie

Kurz se realizuje formou 5denního pobytu

Lektor: Bc. Petr Prokopec

5 denní intenzivní kurz, ve kterém se nejen prakticky naučíte různé techniky navození hypnotických stavů a jak je využívat ve svém osobním životě či při práci s klienty, ale budete mít nejednu příležitost poznat více i sami sebe.

Kurz nabízí nejen teoretické znalosti, ale soustředí se především na praktický nácvik technik a možnosti jejich využití v praxi. Ve skupině si několikrát vyzkoušíte roli hypnotizéra, hypnotizovaného i budete mít možnost být v roli pozorovatele a sledovat, jak hypnóza působí. Vždy dostáváte od lektora zpětnou vazbu a návody, jak techniku ještě zlepšit, abyste se ji naučili co nejlépe.

Hypnóza a regresní terapie jsou účinné metody, pomocí kterých se můžete zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti. Vychází z teoretického předpokladu, že člověk je tvořen ze tří částí: fyzického těla, psychiky a ducha. Přitom psychika je nástrojem ducha na ovládání těla. Potíže, jimiž lidé trpí, jsou v podstatě jen následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoliv. Pokud není příčinou silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat. Orgány nebo části těla, které byly v minulosti poraněné, bývají nyní zpravidla oslabené či nemocné. Po zpětném prožití původního poškození se tyto části aktivují a samovolně uzdravují.

Co se naučíte:

 • Jak se naladit na způsob uvažování a vnímání klienta použitím verbálních i neverbálních technik a používat jej v rámci hypnotických postupů
 • Navodit stav hypnózy použitím direktivních, nedirektivních a konverzačních technik
 • Efektivně použít existující individuální vzorce reagování klienta pro umožnění rychlé a tvůrčí změny
 • Komunikovat s využitím nevědomé úrovně.
 • Převrátit vnitřní konflikt a odpor klienta ve zdroj kreativních změn
 • Používat svůj hlas, gesta a fyzický kontakt pro navození žádaných změn
 • Používat hypnotické fenomény jako je disociace, věková regrese a časové zkreslení pro žádané změny
 • Ovládat techniky autohypnózy a autosugesce
 • Používat techniky pro kontrolu chování, fobií a vnímání bolesti
Rozsah kurzu:

5 dní

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí vědět, jak hypnóza funguje, jak se navozuje, jak ji lze využít k ozdravným a osobně-rozvojovým procesům. Kurz je užitečný pro ty, kteří pracují s lidmi i pro ty, kteří chtějí techniky hypnózy využít pro vlastní rozvoj.

 

Obsah kurzu je rozdělen do několika bloků:

 

Porozumění hypnóze a regresní terapie, C.G. Jung

 • vysvětlení hypnotických stavů (definování hypnózy)
 • ve zkratce historie hypnózy
 • mýty a realita hypnózy
 • různé stupně prožívání hypnotických stavů (jak provést test hypnability)
 • principy hypnózy
 • možné kontraindikace použití hypnózy
 • vědění C.G. Junga

 

Navození hypnózy

 • strategie indukce pro jednotlivce a skupiny
 • dvojitá indukce
 • jak navázat komunikaci a vztah s klientem
 • získávání důležitých informací
 • nastavení postupu pro požadovaný výstup chování
 • využití zdrojů
 • formování budoucnosti, posthypnotické sugesce

 

Hypnotické fenomény

 • vědomé a nevědomé disociace
 • věková progrese a regrese
 • pseudoorientace v čase

Cena: 12 000 Kč

Absolvent dostává certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Termíny ve školním roce 2017/2018: 11. – 15.7. 2018, místo konání Střítež u Volyně, Jihočeský kraj, v ceně je zahrnuto ubytování a stravování

Vytisknout

Víkendový kurz tarotu

 

Lektor: Bc. Petr Prokopec, místo konání Praha

„Tarot je vizuálním ztvárněním psychických stavů.“

 

Tarotový symbol je vnější obraz našich vnitřních procesů. Tarot je vizuální mapou vědomí a systémem, jež používá jazyka symbolů. Nabízí vhled do osobních motivů a do duchovního i profesionálního vývoje člověka. Jako mapa vědomí obsahuje Tarot obraz veškerých lidských zkušeností a prožitků.

Tarot je zrcadlem naší duše. Tak, jako denně nahlížíme na svůj vzhled do zrcadla, abychom poupravili to, co zrovna není sladěné, stejně užitečné je používat zrcadlo vnitřní, jímž může být Tarot.

Kurz umožní více poznat sebe sama a být tvůrcem svého života, identifikovat své situace v jednotlivých kartách, proniknout pod povrch vztahů a harmonizovat je, lépe porozumět přáním své duše a svému životnímu poslání, rozvíjet tvůrčí schopnosti, hravě a kreativně proniknout do tarotové symboliky, prohlubovat intuici a především porozumět radám a doporučením tarotových karet.

Nejčastější otázky, na které hledáme v Tarotu odpověď:

Na současný stav nějaké záležitosti nebo procesu.

Na budoucí tendence a perspektivy.

Na radu, jak vyřešit nějaký problém.

Jak dosáhnout nějakého cíle.

Na příčiny a pozadí nějakého procesu.

Na vztahu k určité osobě i naopak.

Na nejlepší rozhodnutí nebo nejchytřejší postup.

Na poznání sebe sama a zkušenosti o sobě.

 

Cena: 4 000 Kč

Absolvent dostává certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Termíny ve školním roce 2017/2018:

 

 1. – 4. 3. 2017 (sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin)

 

S ohledem na časovou vytíženost lektora je místem konání Praha, aby mohlo přijet co nejvíce zájemců. V případě zájmu se snažím propojit elektronicky účastníky, kteří by mohli případně cestovat spolu a tím zmenšili náklady na cestu do místa konání a kurzy se staly dostupnými.

Vytisknout