Profil absolventa – Fytoterapie – léčivé rostliny

 

Doba studia 2 roky, celkem 13 víkendů (vždy sobota a neděle) + týdenní pobyt v přírodě na Šumavě či Vysočině

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop,     levandule), keře (např.borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek a praktickými ukázkami bylin. Týdenní pobyt v přírodě pak přiblíží využití bylin v reálné praxi. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 13 000 Kč/ školní rok.

Programová náplň – Fytoterapie

 

Aromaterapie

Ludmila Kotalíková

 • úvod do aromaterapie a její vznik
 • základy aromaterapie
 • esenciální oleje – jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení ve dvou rovinách – fyzické a duševní
 • 9 osobnostních typů – na základě krátkého testu dle W. A. Worwoodové si určíte, jaký typ jste

 

Bylinářský rok

Marcela Bohuslavová

 • bylinářská témata jednotlivých měsíců celého roku
 • orgánové hodiny
 • obličejová diagnostika
 • leden – močový měchýř
 • únor – ledviny
 • březen – žlučník
 • duben – játra
 • květen – srdce
 • červen – tenké střevo
 • červenec – krevní oběh
 • srpen – tělesné teplo
 • září – slinivka a slezina
 • říjen – žaludek
 • listopad – plíce
 • prosinec – tlusté střevo

 

Bylinky a civilizační choroby

Marcela Bohuslavová

 • bylinky podle jednotlivých zdravotních problémů
 • léčba civilizačních onemocnění léčivými rostlinami

 

Byliny, jejich zpracování a bylinkové tvoření

Marcela Bohuslavová

 • základní seznámení s fytoterapií.
 • Co to je, proč se používá a jak na to.
 • Základní popis bylin a jejich zpracování

 

Bylinky našich babiček

Marcela Bohuslavová

 • Starodávné středoevropské byliny – používané i zapomenuté.
 • Bylinná vykuřovadla a čarodějné bejlí

 

Bylinky pro zlatý věk – geriatrie

Marcela Bohuslavová

 • podpůrné bylinky pro potíže starší generace
 • únava, klouby, paměť, zrak, soustředění.

 

Bylinky v kuchyni

Marcela Bohuslavová

 • seznámení s jedlými bylinkami, s léčivými účinky ovoce a zeleniny, význam koření.
 • Recepty

 

Exkurze – bylinky našeho okolí –

seznámení s bylinami, které se zabydlely v okolí lidských sídel. 

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., Marcela Bohuslavová

2 denní exkurze v lokalitách Prahy

 

Farmaceutická botanika

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Základní morfologické pojmy
 • Primární a sekundární metabolismus
 • Systematická botanika
 • Bacteria – bakterie
 • Proteobacteria
 • Cyanobacteria – sinice
 • Fungi – houby
 • Zygomycota  – houby spájivé
 • Ascomycota – houby vřeckovýtrusné
 • Basidiomycota  – houby stopkovýtrusné
 • Deuteromycota
 • Oomycota
 • Lichenes – lišejníky
 • Chromista – řasy
 • Plantae – rostliny
 • Tracheophyta  cévnaté rostliny
 • Equisetales  – přesličky
 • Polypodiales –  kapradiny
 • Ginkgoales – jinany
 • Pinales –  jehličnany
 • Angiospermae –  krytosemenné rostliny
 • Bazální větve
 • Magnolidová větev
 • Jednoděložné rostliny
 • Dvouděložné rostliny 

 

Farmakognozie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)
 • Názvosloví drog (např. Malvae folium)
 • Izolace přírodních látek
 • Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku
 • analgetika, antipyretika
 • sedativa
 • psychofarmaka
 • analeptika
 • sympatomimetika, parasympatomimetika, sympatolytika, parasympatolytika
 • kardiotonika, vasodilatancia, vasokonstringencia, venofarmaka, antihypertenziva
 • antikoagulancia
 • diuretika
 • antitusika, expektorancia,  antiastmatika
 • GIT – antiflogistika, adstringencia, digestiva
 • amara, antacida, cholagoga, choleretika
 • karminativa, laxativa, spasmolytika, antidiaroika
 • dermatologika
 • desinficiencia
 • cytostatika
 • antidiabetika

 

Fytoterapie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Fytoterapie v lékárenské praxi
 • Léčivé přípravky x doplňky stravy
 • Lékové formy bylinných přípravků (lékárna)
 • Kritéria výběru přípravku
 • Fytoterapie domácí
 • Lékové formy bylinných přípravků (doma připravených)
 • Vliv extrakčního činidla na výslednou účinnost přípravku
 • Účinné koncentrace,  homeopatické x alopatické
 • Limity fytoterapie
 • Kontraindikace
 • Praktické ukázky přípravy bylinných přípravků
 • Testování antimikrobiálního účinku připravených extraktů

 

Fytotoxikologie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Toxikologicky významné obsahové látky rostlin
 • Rostlinné jedy a lidský organismus
 • Alergie
 • Fotosenzibilizující rostliny
 • Obecné zásady postupu při otravách rostlinami
 • Rozšíření toxických látek v rostlinné říši
 • Speciální část:
 • Kapraďorosty
 • Nahosemenné rostliny
 • Krytosemenné
 • Jednoděložné
 • Dvouděložné

 

Patologie

MUDr. Inna Tučková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Pěstování a sběr léčivých rostlin

Bc. Jan Kec

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

 

Plané a kulturní rostliny významné ve výživě člověka

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Barviva
 • Flavonoidy
 • Fenoly a chinony
 • Karotenoidy a chlorofyly
 • Enzymové hnědnutí potravin
 • Antinutriční a toxické látky
 • Šťavelová kyselina
 • Třísloviny
 • Bílkoviny luštěnin
 • Bílkoviny obilovin
 • Alkaloidy
 • Saponiny
 • Kyanogeny
 • Glukosinoláty
 • Fytoestrogeny
 • Fototoxické látky
 • Lektiny
 • Biogenní aminy
 • Přírodní antimikrobní látky
 • Stilbeny
 • Terpenoidy
 • Kyseliny a jejich deriváty
 • Fytoalexiny
 • Antioxidanty
 • Fenolové kyseliny
 • Glykosidy
 • Amidy
 • Kurkuminoidy
 • Flavonoidy
 • Přírodní sladidla
 • Kontaminující látky
 • Toxiny mikroorganismů
 • Pesticidy

 

Přírodní zahrady

Bc. Jan Kec

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

Mgr. Martina Brožková

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce
 • základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

MUDr. Anna Marešová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Týdenní pobyt na Horská Kvilda Šumavě

Marcela Bohuslavová, zaměstnanci NP Šumava

Bylinky pro děti, pro mámy a pro táty – bylinky a jejich použití na nejrůznější zdravotní potíže z hlediska ženského, mužského a dětského těla.

Bližší informace viz. pobytové akce.

Program:

Sobota 14.7. 2018

13:00 – 14:30  – příjezd na místo + ubytování

15:00 – 15:30 zahájení

15:30 – 17:00

Co je fytoterapie a má v současné době ještě cenu? Jak to funguje, co, jak a proč se používá.

17:00 – 18:00 – večeře

18:00 – 19:30  Diagnostika – lidské tělo jako celek, energetické souvislosti, orgánové hodiny, obličejová diagnostika.

Neděle 15.7. 2018

8:00 – 9:00 snídaně

9:00 – 12:00

– dotazy a povídání – zkušenosti s bylinami, osobní zájmy a témata (9 – 9:30)

– základní – “univerzální” informace (9.30 – 10.30)

– Lidská kostra, její funkce, složení, nemoci a možnosti fytoterapie  (10.45 – 11.45)

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 15:00 – bylinková procházka

15:00 – 17:00 – lidské svaly a klouby

17:00 – 18:00 – večeře

18:00 – 18:30 – dotazy a povídání

Pondělí 16.7. 2018

8:00 – 9:00 snídaně

9:00 – 12:00

– dotazy a povídání (9 – 9.15)

– srdce a cévní systém (9.15 – 11.45)

12:00  – 13:00 – oběd

13:00 – 15:00 – přednáška Národní park a CHKO Šumava

15:00 – 17:00 – krevní oběh

17 – 18 hodin – večeře

18 – 19 hodin –  první pomoc alternativními metodami

Úterý 17. 7. 2018

8:00 – 9:00 snídaně

9:00 – 12:00

– dotazy a povídání (9 – 9.15)

– mozek a nervová soustava (9.15 – 11.45)

12:00 – 13:00 – oběd

13 – 17:00 Tajemná rašeliniště – jde se na Jezerní slať a zpět  (14.15 – 17.45)

17 – 18 hodin – večeře

18 – 19 hodin –  stres a jeho působení na lidský organismus

Středa 18.7. 2018

8:00 – 9:00 snídaně

9:00 – 12:00

– dotazy a povídání (9 – 9.30)

– lidské trávení  (9.30 – 11.45)

12:00  – 13:00 – oběd

13:00 – 16:00 – Tajemství rostlin – program spojený mikroskopováním

16:00 – 17:00 –  trávení a ledvinová soustava

17:00 – 18 hodin – večeře

18 – 19 hodin – vylučovací soustava

Čtvrtek 19.7. 2018

8:00 – 9:00 snídaně

9:00 – 12:00

– dotazy a povídání (9 – 9.15)

– lymfatický systém (9.15 – 11.45)

12:00  – 13:00 – oběd

13:00 – 15:30 – Šumavské bezlesí – procházka do okolí

15:30 – 17:00 – praktické využití bylin – praktika s ukázkami

17:00 – 18 hodin – večeře

Pátek 20.7. 2018

8:00 – 9:00 snídaně

9:00 – 12:00

– dotazy a povídání (9 – 9.15)

– pohlavní soustava a rozmnožování 1. část (9.15 – 11: 45)

12:00  – 13:00 – oběd

13:00 – 16:00  bylinková procházka

16:00 – 17:00  pohlavní soustava a rozmnožování 2. část

17:00 – 18 hodin – večeře

18:00 – 19:00 – rostlinná afrodisiaka

Sobota 21.7. 2018

8:00 – 9:00 snídaně

9:00 – 12:00

– dotazy a povídání na přání, témata, o kterých se blíže nemluvilo  – detox, alergie, hubnutí, vlasy, zuby, nedostatek minerálních látek…

12:00  – 13:00 – oběd

13:00 – 14:00 – dotazy a povídání na přání  – dokončení

14:00 – 15:00 – rozloučení a odjezd

Fytoterapie  – nově otevíráme od ledna 2020 !!!

dvouletý obor, 1. ročník – 5 víkendů výuky + letní pobyt, 2. ročník  – 8. víkendů výuky

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Rozvrh hodin 1. ročník

Součástí rozvrhu je 6 denní letní pobyt  na Horské Kvildě srpen 2020. Bližší informace k letnímu pobytu – viz. sekce pobytové akce.

  víkend předmět vyučující

 

11. leden 2020 1 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
12. leden 2020 1 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
1. únor 2020 2 sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2. únor 2020 2 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
29. únor 2020 3 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
1. březen 2020 3 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
21. březen 2020 4 sobota Užitkové rostliny RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
22. březen 2020 4 neděle Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
16.květen 2020 5 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
17.květen 2020 5 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 

Rozvrh hodin školní rok 2021

8 víkendů výuky, 5 víkendů fytoterapie  (rozpis viz níže) + 3 víkendy medicínské základy (psychologie, somatologie, patologie).

víkend předmět vyučující

 

1 sobota Aromaterapie Lenka Di Pucciová

Ludmila Kotalíková

1 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin

 

Hana Jánská
2 sobota Sběr, sušení a uskladnění bylin + bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí Hana Jánská
2 neděle Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti Hana Jánská
3 sobota Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo Hana Jánská
3 neděle  Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci Hana Jánská
4 sobota Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny Hana Jánská
4 neděle Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek Hana Jánská
5 sobota Ženské byliny Hana Jánská
5 neděle Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod. Hana Jánská

 

 

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě.

 

Vytisknout

Fytoterapie – léčivé rostliny 2018/2019 – začínáme od ledna 2019!!

2 letý obor

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě.

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

  víkend předmět vyučující

 

5. leden 2019 1 sobota Aromaterapie Ludmila Kotalíková
6. leden 2019 1 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin Hana Jánská
2. únor 2019 2 sobota Sběr, sušení a uskladnění bylin + bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí Hana Jánská
3. únor 2019 2 neděle Bylinky vhodné pro plíce, střeva+imunita a paraziti Hana Jánská
9. březen 2019 3 sobota Byliny na játra, žlučník a detoxikaci Hana Jánská
10. březen 2019 3 neděle Byliny působící na srdce, cévy+adaptogeny Hana Jánská
30.březen 2019 4 sobota Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek Hana Jánská
31. březen 2019 4 neděle Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo Hana Jánská
27. duben 2019 5 sobota Ženské byliny Hana Jánská
28. duben 2019 5 neděle Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod. Hana Jánská

 

Následuje letní pobyt s bylinami na Horské Kvildě v termínu 13. – 20.7. 2019 nebo 18. – 25.8.2019.

 

Rozvrh hodin školní rok 2019/2020

říjen – prosinec 2019:

Medicínský základ – 1 víkend psychologie, 1 víkend somatologie, 1 víkend patologie – přesné  výuky termíny budou upřesněny cca únor 2019.

Poté navazuje 5 víkendů fytoterapie – viz rozvrh níže.

víkend předmět vyučující

 

1 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
1 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2 sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5 sobota Byliny, jejich zpracování a práce s nimi Marcela Bohuslavová
5 neděle Bylinky v kuchyni Marcela Bohuslavová