Profil absolventa – Fytoterapie – léčivé rostliny

 

Doba studia 2 roky, celkem 13 víkendů (vždy sobota a neděle) + týdenní pobyt v přírodě na Šumavě či Vysočině

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop,     levandule), keře (např.borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek a praktickými ukázkami bylin. Týdenní pobyt v přírodě pak přiblíží využití bylin v reálné praxi. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 13 000 Kč/ školní rok.

Programová náplň – Fytoterapie

 

Aromaterapie

Ludmila Kotalíková, Lenka di Pucciová

 • úvod do aromaterapie a její vznik
 • základy aromaterapie
 • esenciální oleje – jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení ve dvou rovinách – fyzické a duševní
 • 9 osobnostních typů – na základě krátkého testu dle W. A. Worwoodové si určíte, jaký typ jste

 

Byliny ve vztahu k jednotlivým zdravotním problémům

Hana Jánská

 • bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí
 • Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti
 • Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo
 • Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci
 • Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny
 • Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek
 • Ženské byliny
 • Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod.

 

Exkurze – bylinky našeho okolí –

seznámení s bylinami, které se zabydlely v okolí lidských sídel. 

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., Marcela Bohuslavová

2 denní exkurze v lokalitách Prahy

 

Farmaceutická botanika

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Základní morfologické pojmy
 • Primární a sekundární metabolismus
 • Systematická botanika
 • Bacteria – bakterie
 • Proteobacteria
 • Cyanobacteria – sinice
 • Fungi – houby
 • Zygomycota  – houby spájivé
 • Ascomycota – houby vřeckovýtrusné
 • Basidiomycota  – houby stopkovýtrusné
 • Deuteromycota
 • Oomycota
 • Lichenes – lišejníky
 • Chromista – řasy
 • Plantae – rostliny
 • Tracheophyta  cévnaté rostliny
 • Equisetales  – přesličky
 • Polypodiales –  kapradiny
 • Ginkgoales – jinany
 • Pinales –  jehličnany
 • Angiospermae –  krytosemenné rostliny
 • Bazální větve
 • Magnolidová větev
 • Jednoděložné rostliny
 • Dvouděložné rostliny 

 

Farmakognozie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)
 • Názvosloví drog (např. Malvae folium)
 • Izolace přírodních látek
 • Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku
 • analgetika, antipyretika
 • sedativa
 • psychofarmaka
 • analeptika
 • sympatomimetika, parasympatomimetika, sympatolytika, parasympatolytika
 • kardiotonika, vasodilatancia, vasokonstringencia, venofarmaka, antihypertenziva
 • antikoagulancia
 • diuretika
 • antitusika, expektorancia,  antiastmatika
 • GIT – antiflogistika, adstringencia, digestiva
 • amara, antacida, cholagoga, choleretika
 • karminativa, laxativa, spasmolytika, antidiaroika
 • dermatologika
 • desinficiencia
 • cytostatika
 • antidiabetika

 

Fytoterapie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Fytoterapie v lékárenské praxi
 • Léčivé přípravky x doplňky stravy
 • Lékové formy bylinných přípravků (lékárna)
 • Kritéria výběru přípravku
 • Fytoterapie domácí
 • Lékové formy bylinných přípravků (doma připravených)
 • Vliv extrakčního činidla na výslednou účinnost přípravku
 • Účinné koncentrace,  homeopatické x alopatické
 • Limity fytoterapie
 • Kontraindikace
 • Praktické ukázky přípravy bylinných přípravků
 • Testování antimikrobiálního účinku připravených extraktů

 

Fytotoxikologie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Toxikologicky významné obsahové látky rostlin
 • Rostlinné jedy a lidský organismus
 • Alergie
 • Fotosenzibilizující rostliny
 • Obecné zásady postupu při otravách rostlinami
 • Rozšíření toxických látek v rostlinné říši
 • Speciální část:
 • Kapraďorosty
 • Nahosemenné rostliny
 • Krytosemenné
 • Jednoděložné
 • Dvouděložné

 

Patologie

MUDr. Ludmila Michnová

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Pěstování a sběr léčivých rostlin

Hana Jánská

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

 

Plané a kulturní rostliny významné ve výživě člověka

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Barviva
 • Flavonoidy
 • Fenoly a chinony
 • Karotenoidy a chlorofyly
 • Enzymové hnědnutí potravin
 • Antinutriční a toxické látky
 • Šťavelová kyselina
 • Třísloviny
 • Bílkoviny luštěnin
 • Bílkoviny obilovin
 • Alkaloidy
 • Saponiny
 • Kyanogeny
 • Glukosinoláty
 • Fytoestrogeny
 • Fototoxické látky
 • Lektiny
 • Biogenní aminy
 • Přírodní antimikrobní látky
 • Stilbeny
 • Terpenoidy
 • Kyseliny a jejich deriváty
 • Fytoalexiny
 • Antioxidanty
 • Fenolové kyseliny
 • Glykosidy
 • Amidy
 • Kurkuminoidy
 • Flavonoidy
 • Přírodní sladidla
 • Kontaminující látky
 • Toxiny mikroorganismů
 • Pesticidy

 

Přírodní zahrady

Hana Jánská

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

Mgr. Martina Brožková

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce
 • základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

MUDr. Anna Marešová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

6 denní pobyt na Horská Kvildě Šumavě

Bližší informace viz. pobytové akce.

Fytoterapie  – nově otevíráme od ledna 2021 !!!

dvouletý obor, 1. ročník – 5 víkendů výuky + letní pobyt, 2. ročník  – 8. víkendů výuky

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Rozvrh hodin 1. ročník

Součástí rozvrhu je 6 denní letní pobyt  na Horské Kvildě srpen 2021. Bližší informace k letnímu pobytu – viz. sekce pobytové akce.

 

 1. Ročník

 

Skládá se z rozvrhu níže + letního 5 denního pobytu (viz sekce letní pobyty)

  víkend předmět vyučující

 

16. leden 2021 1 sobota Aromaterapie Lenka Di Pucciová

 

17. leden 2021 1 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin

 

Hana Jánská
6. únor 2021 2 sobota Sběr, sušení a uskladnění bylin + bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí Hana Jánská
7. únor 2021 2 neděle Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti Hana Jánská
27. únor 2021 3 sobota Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo Hana Jánská
28. únor 2021 3 neděle Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci Hana Jánská
20.březen 2021 4 sobota Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny Hana Jánská
21. březen 2021 4 neděle Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek Hana Jánská
17. duben 2021 5 sobota Ženské byliny Hana Jánská
18. duben 2021 5 neděle Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod. Hana Jánská

 

 1. ročník 

 

skládá se z 8 víkendů níže

  víkend předmět vyučující

 

9. říjen 2021 1 sobota Psychologie Mgr. Martina Brožková
10. říjen 2021 1 neděle Psychologie Mgr. Martina Brožková
6. listopad 2021 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
  7. listopad 2021 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
27. listopad 2021 3 sobota Patologie MUDr. Ľudmila Michnová
 28. listopad 2021 3 neděle Patologie MUDr. Ľudmila Michnová
15. leden 2022 4 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
16. leden 2022 4 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5. únor 2022 5 sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
6. únor 2022 5 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
26. únor 2022 6 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
27. únor 2022 6 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
19.březen 2022 7 sobota Užitkové rostliny RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
20. březen 2022 7 neděle Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
9. duben 2022

(ještě se upřesní)

8 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
10. duben 2022 8 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě.

 

Vytisknout

Fytoterapie – léčivé rostliny 2020/2021

2 letý obor

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě.

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. Ročník – Rozvrh hodin školní rok 2020/2021
  víkend předmět vyučující

 

10. říjen 2020 1 sobota Psychologie Mgr. Martina Brožková
11. říjen 2020 1 neděle Psychologie Mgr. Martina Brožková
7. listopad 2020 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
8. listopad 2020 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
28. listopad 2020 3 sobota Patologie MUDr. Ľudmila Michnová
29. listopad 2020 3 neděle Patologie MUDr. Ľudmila Michnová
16. leden 2021 4 sobota Aromaterapie Lenka Di Pucciová

 

17. leden 2021 4 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin

 

Hana Jánská
6. únor 2021 5 sobota Sběr, sušení a uskladnění bylin + bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí Hana Jánská
7. únor 2021 5 neděle Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti Hana Jánská
27. únor 2021 6 sobota Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo Hana Jánská
28. únor 2021 6 neděle Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci Hana Jánská
20.březen 2021 7 sobota Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny Hana Jánská
21. březen 2021 7 neděle Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek Hana Jánská
17. duben 2021 8 sobota Ženské byliny Hana Jánská
18. duben 2021 8 neděle Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod. Hana Jánská

 

 1. ročník – Rozvrh hodin školní rok 2020/2021
  víkend předmět vyučující

 

16. leden 2021 1 sobota Aromaterapie Lenka Di Pucciová

Ludmila Kotalíková

17. leden 2021 1 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin

 

Hana Jánská
6. únor 2021 2 sobota Sběr, sušení a uskladnění bylin + bylinky vhodné při stresu a nervovém napětí Hana Jánská
7. únor 2021 2 neděle Bylinky vhodné pro plíce, střeva + imunita a paraziti Hana Jánská
27. únor 2021 3 sobota Byliny vhodné na ledviny, močový měchýř, skelet a svalstvo Hana Jánská
28. únor 2021 3 neděle Bylinky na játra, žlučník a detoxikaci Hana Jánská
20.březen 2021 4 sobota Byliny působící na srdce, cévy + adaptogeny Hana Jánská
21. březen 2021 4 neděle Bylinky na slezinu, slinivku a žaludek Hana Jánská
17. duben 2021 5 sobota Ženské byliny Hana Jánská
18. duben 2021 5 neděle Zpracování bylin – výroba mastí, tinktur, olejů, bylinné koupele apod. Hana Jánská

 

 1. ročník 2021/2022
víkend předmět vyučující

 

1 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
1 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2

 

sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4 sobota Užitkové rostliny RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4 neděle Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.