Profil absolventa – Fytoterapie – léčivé rostliny

 

Doba studia 2 roky, celkem 13 víkendů (vždy sobota a neděle) + týdenní pobyt v přírodě na Šumavě či Vysočině

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop,     levandule), keře (např.borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek a praktickými ukázkami bylin. Týdenní pobyt v přírodě pak přiblíží využití bylin v reálné praxi. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 13 000 Kč/ školní rok.

Programová náplň – Fytoterapie

 

Aromaterapie

Vladimíra Naušová

 • úvod do aromaterapie a její vznik
 • základy aromaterapie
 • esenciální oleje – jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení ve dvou rovinách – fyzické a duševní
 • 9 osobnostních typů – na základě krátkého testu dle W. A. Worwoodové si určíte, jaký typ jste

 

Bylinářský rok

Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská, Ema Rajská

 • bylinářská témata jednotlivých měsíců celého roku
 • orgánové hodiny
 • obličejová diagnostika
 • leden – močový měchýř
 • únor – ledviny
 • březen – žlučník
 • duben – játra
 • květen – srdce
 • červen – tenké střevo
 • červenec – krevní oběh
 • srpen – tělesné teplo
 • září – slinivka a slezina
 • říjen – žaludek
 • listopad – plíce
 • prosinec – tlusté střevo

 

Bylinky a civilizační choroby
Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská

 • bylinky podle jednotlivých zdravotních problémů
 • léčba civilizačních onemocnění léčivými rostlinami
 • Pentagram a orgánové hodiny
 • Byliny související s játry a žlučníkem
 • Byliny související s játry a žlučníkem
 • Byliny související se srdcem a tenkým střevem
 • Byliny související se srdcem a tenkým střevem
 • Byliny související se slezinou, slinivkou a žaludkem
 • Byliny související se slezinou, slinivkou a žaludkem
 • Byliny související s plícemi a tlustým střevem
 • Byliny související s ledvinami a močovým měchýřem
 • endokrinologie
 • Bakterie, viry, parazity, mykózy, alergie
 • Pediatrie

 

Exkurze – bylinky našeho okolí – seznámení s bylinami, které se zabydlely v okolí lidských sídel. 

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

2 denní exkurze, návštěva botanické zahrady

Farmaceutická botanika

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Základní morfologické pojmy
 • Primární a sekundární metabolismus
 • Systematická botanika
 • Bacteria – bakterie

Proteobacteria

            Cyanobacteria – sinice

 • Fungi – houby

Zygomycota  – houby spájivé

Ascomycota – houby vřeckovýtrusné

Basidiomycota  – houby stopkovýtrusné

Deuteromycota

 • Oomycota
 • Lichenes – lišejníky
 • Chromista – řasy
 • Plantae –        rostliny

Tracheophyta  cévnaté rostliny

Equisetales  – přesličky

Polypodiales –  kapradiny

Ginkgoales – jinany

Pinales –  jehličnany

Angiospermae –  krytosemenné rostliny

Bazální větve

Magnolidová větev

Jednoděložné rostliny

Dvouděložné rostliny

 

Farmakognozie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 

 • Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)
 • Názvosloví drog (např. Malvae folium)
 • Izolace přírodních látek
 • Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku

analgetika, antipyretika

sedativa

psychofarmaka

analeptika

sympatomimetika, parasympatomimetika,    sympatolytika, parasympatolytika

kardiotonika, vasodilatancia,             vasokonstringencia, venofarmaka,     antihypertenziva

antikoagulancia

diuretika

antitusika, expektorancia,  antiastmatika

GIT – antiflogistika, adstringencia, digestiva

amara, antacida, cholagoga, choleretika

karminativa, laxativa, spasmolytika, antidiaroika

dermatologika

desinficiencia

cytostatika

antidiabetika

 

Fytoterapie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Fytoterapie v lékárenské praxi

Léčivé přípravky x doplňky stravy

            Lékové formy bylinných přípravků    (lékárna)

            Kritéria výběru přípravku

 • Fytoterapie domácí

Lékové formy bylinných přípravků     (doma připravených)

            Vliv extrakčního činidla na     výslednou účinnost přípravku

            Účinné koncentrace,  homeopatické x alopatické

 • Limity fytoterapie
 • Kontraindikace
 • Praktické ukázky přípravy bylinných přípravků
 • Testování antimikrobiálního účinku připravených extraktů

 

Fytotoxikologie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Toxikologicky významné obsahové látky rostlin
 • Rostlinné jedy a lidský organismus
 • Alergie
 • Fotosenzibilizující rostliny
 • Obecné zásady postupu při otravách rostlinami
 • Rozšíření toxických látek v rostlinné říši
 • Speciální část:

Kapraďorosty

Nahosemenné rostliny

Krytosemenné

Jednoděložné

                        Dvouděložné

 

Patologie

Mgr. Jolana Kolářová

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Pěstování a sběr léčivých rostlin

Bc. Jan Kec

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

 

Plané a kulturní rostliny    významné ve výživě člověka

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Barviva

Flavonoidy

            Fenoly a chinony

            Karotenoidy a chlorofyly

            Enzymové hnědnutí potravin

 • Antinutriční a toxické látky

Šťavelová kyselina

            Třísloviny

            Bílkoviny luštěnin

            Bílkoviny obilovin

            Alkaloidy

            Saponiny

            Kyanogeny

            Glukosinoláty

            Fytoestrogeny

            Fototoxické látky

            Lektiny

            Biogenní aminy

 • Přírodní antimikrobní látky

Stilbeny

            Terpenoidy

            Kyseliny a jejich deriváty

            Fytoalexiny

 • Antioxidanty

Fenolové kyseliny

            Glykosidy

            Amidy

            Kurkuminoidy

            Flavonoidy

 • Přírodní sladidla
 • Kontaminující látky
 • Toxiny mikroorganismů
 • Pesticidy

 

Přírodní zahrady

Bc. Jan Kec

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

Mgr. Radka Novotná

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce
 • základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Užitkové rostliny

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • tropické ovoce
 • zelenina
 • textilní rostliny
 • olejniny
 • cukrodárné rostliny
 • obilniny apod.

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Jolana Kolářová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Týdenní pobyt na Šumavě

Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská

Bylinky pro děti, pro mámy a pro táty – bylinky a jejich použití na nejrůznější zdravotní potíže z hlediska ženského, mužského a dětského těla.

Fytoterapie – léčivé rostliny 2018/2019 – začínáme leden 2019!!!

2 letý obor

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě.

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 

 

víkend předmět vyučující

 

12.1. 2019 1 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
13. 1. 2019 1 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
26. 1. 2019 2 sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
27. 1. 2019 2 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2. 3. 2019 3 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3. 3. 2019 3 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
23.3. 2019 4 sobota Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 

24.3. 2019 4 neděle Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
13.4. 2019 5 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.Marcela

 

14.4. 2019 5 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 

Následuje letní pobyt s bylinami na Horské Kvildě v termínu 13. – 20.7. 2019 nebo 18. – 25.8.2019.

2.ročník 2019/2020

 • Termíny budou upřesněny v únoru 2019

Obsah:

říjen – prosinec 2019 – 3 víkendy medicínských základů: psychologie, somatologie, patologie.

Poté následuje 5 víkendů fytoterapie leden – květen 2020 s obsahem viz níže:

 

Bylinářský rok

Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská

 • bylinářská témata jednotlivých měsíců celého roku
 • orgánové hodiny
 • obličejová diagnostika
 • leden – močový měchýř
 • únor – ledviny
 • březen – žlučník
 • duben – játra
 • květen – srdce
 • červen – tenké střevo
 • červenec – krevní oběh
 • srpen – tělesné teplo
 • září – slinivka a slezina
 • říjen – žaludek
 • listopad – plíce
 • prosinec – tlusté střevo

 

Bylinky a civilizační choroby
Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská

 • bylinky podle jednotlivých zdravotních problémů
 • léčba civilizačních onemocnění léčivými rostlinami
 • Pentagram a orgánové hodiny
 • Byliny související s játry a žlučníkem
 • Byliny související s játry a žlučníkem
 • Byliny související se srdcem a tenkým střevem
 • Byliny související se srdcem a tenkým střevem
 • Byliny související se slezinou, slinivkou a žaludkem
 • Byliny související se slezinou, slinivkou a žaludkem
 • Byliny související s plícemi a tlustým střevem
 • Byliny související s ledvinami a močovým měchýřem
 • endokrinologie
 • Bakterie, viry, parazity, mykózy, alergie
 • Pediatrie

 

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě.

Rozvrh Fytoterapie  – nově otevíráme od ledna 2020!!!

2 letý obor

 1. ročník se skládá z 5 víkendů výuky + letního pobytu, 2. ročník se skládá z 8 víkendů výuky

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

1. ročník 

letní pobyt se koná srpen 2020

 

 

víkend předmět vyučující

 

25.1. 2020 1 sobota Úvod do fytoterapie

–          fytoterapie u nás a ve světě

–          evropský lékopis

–          lékové formy, aplikace, dávkování

–          bylinné interakce a kontraindikace

 

Ivana Tischlerová
26. 1. 2020 1 neděle Trávicí soustava

–          stomachika

–          digestiva

–          karminativa

–          anthelmintika

–          laxativa a antidiarhoika

–          cholagoga, choleretika a hepatoprotektiva

 

Ivana Tischlerová
22. 2. 2020 2 sobota Dýchací soustava

–          expektorancia

–          mukolytika

–          antitusika

–          antiastmatika

 

Ivana Tischlerová
23. 2. 2020 2 neděle Srdce a krevní oběh

–          kardiosedativa

–          kardiotonika

–          hypotenziva

–          hemostatika

–          antikoagulancia

–          venofarmaka

Ivana Tischlerová
7. 3. 2020 3 Sobota

 

Vylučovací a rozmnožovací soustava

–          diuretika

–          urologika

–          emmenagoga

–          laktagoga

–          afrodisiaka

 

Ivana Tischlerová
8. 3. 2020 3 neděle Nervová soustava

–          analgetika

–          antidepresiva

–          hypnotika

–          adaptogeny

–          tonika

Ivana Tischlerová
4.4. 2020 4 sobota aromaterapie Lenka Di Pucciová
5.4. 2019 4 neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin Ivana Tischlerová
23.5. 2020 5 sobota Exkurze do botanické zahrady Plzeň, poznávání léčivých rostlin

 

Ivana Tischlerová
24.5. 2020 5 neděle Exkurze do okolí Plzně, poznávání léčivých rostlin Ivana Tischlerová

 

Rozvrh hodin 2.ročník – od ledna 2021

Skládá se z osmi víkendů výuky: 5 víkendů výuky fytoterapie (rozpis viz níže) + 3 víkendů medicínských základů (psychologie, somatologie, patologie).

1 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
1 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2 sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2 neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
4 sobota Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 

4 neděle Užitkové rostliny RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.Marcela

 

5 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.