Profil absolventa – Fytoterapie – léčivé rostliny

 

Doba studia 2 roky, celkem 13 víkendů (vždy sobota a neděle) + týdenní pobyt v přírodě na Šumavě či Vysočině

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop, levandule), keře (např.borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek a praktickými ukázkami bylin. Týdenní pobyt v přírodě pak přiblíží využití bylin v reálné praxi. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 13 000 Kč/ školní rok.

Vytisknout

Programová náplň – Fytoterapie

 

Aromaterapie

Xenie Pilíková

 • program aromaterapie pro začátečníky
 • co je to aromaterapie
 • historie a použití na úrovni fyzické, psychické a spirituální
 • co jsou to éterické oleje – nákup, skladování, bezpečnost, výroba
 • hydroláty – výroba, použití
 • ředění éterických olejů – použití v běžném životě (aromalampy, difuzéry), inhalace, koupel, masážní olej, krém
 • Rostlinné oleje -výroba, použití, význam v aromaterapii
 • Domácí lékárnička – popáleniny, nachlazení – chřipka, rýma, kašel, horečka

 

Bachovy esence, esence volně žijících zvířat

Xenie Pilíková

 • Program Bachovy esence pro začátečníky
 • O květových esencích – vznik, filozofie
 • Příprava květových esencí – používání
 • Co je to signatura – Příklady
 • Bachovy esence v posloupnosti
 • 12 léčitelů
 • 7 pomocníků
 • 19 esencí podporujících 12 léčitelů a 7 pomocníků
 • 7 skupin Bachových esencí – strach, nejistota, nedostatečný zájem o přítomnost a okolí, osamělost, podléhání cizím vlivům a myšlenkám, zoufalství a malomyslnost, přílišná starost o blaho druhých

 

Bylinářský rok

Radmila Malinovská, Marcela Bohuslavová

 • Pentagram v souvislosti s jednotlivými orgány – souvislost s emocemi, bylinami a potravinami.
 • Časté zdravotní potíže – přírodní léčba.
 • bylinářská témata jednotlivých měsíců celého roku
 • orgánové hodiny
 • obličejová diagnostika
 • leden – močový měchýř
 • únor – ledviny
 • březen – žlučník
 • duben – játra
 • květen – srdce
 • červen – tenké střevo
 • červenec – krevní oběh
 • srpen – tělesné teplo
 • září – slinivka a slezina
 • říjen – žaludek
 • listopad – plíce
 • prosinec – tlusté střevo

 

Bylinky a civilizační choroby

Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská

 • bylinky podle jednotlivých zdravotních problémů
 • léčba civilizačních onemocnění léčivými rostlinami

 

Byliny, jejich zpracování a bylinkové tvoření

Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská

 • základní seznámení s fytoterapií.
 • Co to je, proč se používá a jak na to.
 • Základní popis bylin a jejich zpracování

 

Bylinky našich babiček

Marcela Bohuslavová

 • Starodávné středoevropské byliny – používané i zapomenuté.
 • Bylinná vykuřovadla a čarodějné bejlí

 

Bylinky pro zlatý věk – geriatrie

Marcela Bohuslavová

 • podpůrné bylinky pro potíže starší generace
 • únava, klouby, paměť, zrak, soustředění.

 

Bylinky v kuchyni

Marcela Bohuslavová

 • seznámení s jedlými bylinkami, s léčivými účinky ovoce a zeleniny, význam koření.
 • Recepty

 

Exkurze – bylinky našeho okolí – seznámení s bylinami, které se zabydlely v okolí lidských sídel. 

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • 2 denní exkurze 
 • První den exkurze do botanické zahrady v Brně, skleníky i venkovní zahrada
 • Druhý den arboretum cca 5 km od Křtin

 

Farmaceutická botanika

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Základní morfologické pojmy
 • Primární a sekundární metabolismus
 • Systematická botanika
 • Bacteria – bakterie
 • Proteobacteri
 • Cyanobacteria – sinice
 • Fungi – houby
 • Zygomycota  – houby spájivé
 • Ascomycota – houby vřeckovýtrusné
 • Basidiomycota  – houby stopkovýtrusné
 • Deuteromycota
 • Oomycota
 • Lichenes – lišejníky
 • Chromista – řasy
 • Plantae –   rostliny
 • Tracheophyta  cévnaté rostliny
 • Equisetales  – přesličky
 • Polypodiales –  kapradiny
 • Ginkgoales – jinany
 • Pinales –  jehličnany
 • Angiospermae –  krytosemenné rostliny
 • Bazální větve
 • Magnolidová větev
 • Jednoděložné rostliny
 • Dvouděložné rostliny

 

Farmakognozie

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)
 • Názvosloví drog (např. Malvae folium)
 • Izolace přírodních látek
 • Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku
 • analgetika, antipyretika
 • sedativa
 • psychofarmaka
 • analeptika
 • sympatomimetika, parasympatomimetika,    sympatolytika, parasympatolytika
 • kardiotonika, vasodilatancia,             vasokonstringencia, venofarmaka,     antihypertenziva
 • antikoagulancia
 • diuretika
 • antitusika, expektorancia,  antiastmatika
 • GIT – antiflogistika, adstringencia, digestiva
 • amara, antacida, cholagoga, choleretika
 • karminativa, laxativa, spasmolytika, antidiaroika
 • dermatologika
 • desinficiencia
 • cytostatika
 • antidiabetika

 

Fytoterapie

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Fytoterapie v lékárenské praxi
 • Léčivé přípravky x doplňky stravy
 • Lékové formy bylinných přípravků    (lékárna)
 • Kritéria výběru přípravků
 • Fytoterapie domácí
 • Lékové formy bylinných přípravků     (doma připravených)
 • Vliv extrakčního činidla na     výslednou účinnost přípravku
 • Účinné koncentrace,  homeopatické x alopatické
 • Limity fytoterapie
 • Kontraindikace
 • Praktické ukázky přípravy bylinných přípravků
 • Testování antimikrobiálního účinku připravených extraktů

 

Fytotoxikologie

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Toxikologicky významné obsahové látky rostlin
 • Rostlinné jedy a lidský organismus
 • Alergie
 • Fotosenzibilizující rostliny
 • Obecné zásady postupu při otravách rostlinami
 • Rozšíření toxických látek v rostlinné říši
 • Speciální část
 • Kapraďorosty
 • Nahosemenné rostliny
 • Krytosemenné
 • Jednoděložné
 • Dvouděložné

 

Patologie

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Pěstování a sběr léčivých rostlin

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

 

Plané a kulturní rostliny    významné ve výživě člověka

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Barviva
 • Flavonoidy
 • Fenoly a chinony
 • Karotenoidy a chlorofyly
 • Enzymové hnědnutí potravin
 • Antinutriční a toxické látky
 • Šťavelová kyselina
 • Třísloviny
 • Bílkoviny luštěnin
 • Bílkoviny obilovin
 •  Alkaloidy
 • Saponiny
 • Kyanogeny
 • Glukosinoláty
 • Fytoestrogeny
 • Fototoxické látky
 • Lektiny
 • Biogenní aminy
 • Přírodní antimikrobní látky
 • Stilbeny
 • Terpenoidy
 • Kyseliny a jejich deriváty
 • Fytoalexiny
 • Antioxidanty
 • Fenolové kyseliny
 • Glykosidy
 • Amidy
 • Kurkuminoidy
 • Flavonoidy
 • Přírodní sladidla
 • Kontaminující látky
 • Toxiny mikroorganismů
 • Pesticidy

 

Psychologie

Mgr. Jana Kindlová

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce
 • základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

RNDr. Kateřina Cibulková

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Součástí studia je týdenní pobyt na Šumavě.

Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská

Bylinky pro děti, pro mámy a pro táty – bylinky a jejich použití na nejrůznější zdravotní potíže z hlediska ženského, mužského a dětského těla.

Vytisknout

Fytoterapie – léčivé rostliny – ZAČÍNÁME OD LEDNA!!!

 2 letý obor

 1. ROK 5 víkendů výuky fytoterapie +  letní pobyt s bylinkami na Šumavě  srpen 2020. 
 2. ROK 8 víkendů výuky, z toho 5 víkendů výuky fytoterapie + 3 víkendy výuky medicínských základů (psychologie, somatologie, patologie).

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Rozvrh hodin školní rok 2020

termíny víkend   předmět vyučující

 

18.1. 2020 4 sobota Farmaceutická botanika

Základní morfologické pojmy

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
19. 1. 2020 4 neděle Primární a sekundární metabolismus

Systematická  botanika

Ing. Marcela Nejezchlebová
8. 2. 2020 5 sobota Farmakognozie

Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)

Názvosloví drog (např. Malvae folium)

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
9. 2. 2020 5 neděle Izolace přírodních látek

Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku

Ing. Marcela Nejezchlebová
7. 3. 2020 6 sobota Plané a kulturní rostliny    významné ve výživě člověka

BarvivaAntinutriční a toxické látky

Ing. Marcela Nejezchlebová
8. 3. 2020 6 neděle Přírodní antimikrobní látky

Antioxidanty

Přírodní sladidla

Kontaminující látky

Ing. Marcela Nejezchlebová
28.3. 2020 7 sobota Fytotoxikologie

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
29.3. 2020 7 neděle Fytotoxikologie Ing. Marcela Nejezchlebová
16.5. 2020 8 sobota Fytoterapie (exkurze)

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
17.5. 2020 8 neděle Fytoterapie (exkurze) Ing. Marcela Nejezchlebová

 

Rozvrh hodin školní rok 2021

3 víkendy medicínských základů (psychologie, somatologie, patologie) a 5 víkendů fytoterapie viz níže.

víkend předmět vyučující

 

1 sobota aromaterapie

 

Xenie Pilíková
1 neděle Bachovy esence Xenie Pilíková
2 sobota Fytoterapie Hana Zuchnická
2 neděle Fytoterapie Hana Zuchnická
3 neděle Pěstování a sběr léčivých rostlin.

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
3 neděle Pěstování a sběr léčivých rostlin.

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
4 sobota Výroba domácí kosmetiky za pomocí bylin Jitka Klimešová
4 neděle Výroba domácí kosmetiky za pomocí bylin Jitka Klimešová
5 sobota Časté zdravotní potíže – přírodní léčba, praxe Jitka Klimešová
5 neděle Časté zdravotní potíže – přírodní léčba, praxe Jitka Klimešová

 

Vytisknout

Fytoterapie – 2 letý obor

 

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě. 

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 Rozvrh hodin školní rok 2018/2019 – začínáme leden 2019!!!

termíny víkend   předmět vyučující

 

19.1. 2019 1 sobota aromaterapie

 

Xenie Pilíková
20. 1. 2019 1 neděle Bachovy esence Xenie Pilíková
23. 2. 2019 2 sobota Fytoterapie Ing. Marcela Nejezchlebová
24. 2. 2019 2 neděle Fytoterapie Ing. Marcela Nejezchlebová
16. 3. 2019 3 sobota Pěstování a sběr léčivých rostlin.

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
17. 3. 2019 3 neděle Pěstování a sběr léčivých rostlin.

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
6.4. 2019 4 sobota Výroba domácí kosmetiky za pomocí bylin Gabriela Tuatti
7.4. 2019 4 neděle Výroba domácí kosmetiky za pomocí bylin Gabriela Tuatti
4.5. 2019 5 sobota Časté zdravotní potíže – přírodní léčba, praxe Gabriela Tuatti
5.5. 2019 5 neděle Časté zdravotní potíže – přírodní léčba, praxe Gabriela Tuatti

 

Následuje letní pobyt s bylinami na Horské Kvildě v termínu 13. – 20.7. 2019 nebo 18. – 25.8.2019.

Rozvrh hodin školní rok 2019/2020

říjen – prosinec 2019 – 3 víkendy medicínských základů: psychologie, somatologie, patologie.

Poté následuje 5 víkendů fytoterapie viz rozvrh níže:

víkend předmět vyučující

 

1 sobota Farmaceutická botanika

Základní morfologické pojmy

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
1 neděle Primární a sekundární metabolismus

Systematická  botanika

Ing. Marcela Nejezchlebová
2 sobota Farmakognozie

Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)

Názvosloví drog (např. Malvae folium)

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
2 neděle Izolace přírodních látek

Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku

Ing. Marcela Nejezchlebová
3 sobota Plané a kulturní rostliny    významné ve výživě člověka

BarvivaAntinutriční a toxické látky

Ing. Marcela Nejezchlebová
3 neděle Přírodní antimikrobní látky

Antioxidanty

Přírodní sladidla

Kontaminující látky

Ing. Marcela Nejezchlebová
4 sobota Fytotoxikologie

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
4 neděle Fytotoxikologie Ing. Marcela Nejezchlebová
5 sobota Fytoterapie (exkurze)

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
5 neděle Fytoterapie (exkurze) Ing. Marcela Nejezchlebová