Profil absolventa – Fytoterapie – léčivé rostliny

 

Doba studia 2 roky, celkem 13 víkendů (vždy sobota a neděle) + týdenní pobyt v přírodě na Šumavě či Vysočině

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop, levandule), keře (např.borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek a praktickými ukázkami bylin. Týdenní pobyt v přírodě pak přiblíží využití bylin v reálné praxi. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 13 000 Kč/ školní rok.

Vytisknout

Programová náplň – Fytoterapie

 

Aromaterapie

 • úvod do aromaterapie a její vznik
 • základy aromaterapie
 • esenciální oleje – jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení ve dvou rovinách – fyzické a duševní
 • 9 osobnostních typů – na základě krátkého testu dle W. A. Worwoodové si určíte, jaký typ jste

 

Bylinářský rok

Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská

 • bylinářská témata jednotlivých měsíců celého roku
 • orgánové hodiny
 • obličejová diagnostika
 • leden – močový měchýř
 • únor – ledviny
 • březen – žlučník
 • duben – játra
 • květen – srdce
 • červen – tenké střevo
 • červenec – krevní oběh
 • srpen – tělesné teplo
 • září – slinivka a slezina
 • říjen – žaludek
 • listopad – plíce
 • prosinec – tlusté střevo

 

Bylinky a civilizační choroby

Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská

 • bylinky podle jednotlivých zdravotních problémů
 • léčba civilizačních onemocnění léčivými rostlinami

 

Byliny, jejich zpracování a bylinkové tvoření

Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská

 • základní seznámení s fytoterapií.
 • Co to je, proč se používá a jak na to.
 • Základní popis bylin a jejich zpracování

 

Bylinky našich babiček

Marcela Bohuslavová

 • Starodávné středoevropské byliny – používané i zapomenuté.
 • Bylinná vykuřovadla a čarodějné bejlí

 

Bylinky pro zlatý věk – geriatrie

Marcela Bohuslavová

 • podpůrné bylinky pro potíže starší generace
 • únava, klouby, paměť, zrak, soustředění.

 

Bylinky v kuchyni

Marcela Bohuslavová

 • seznámení s jedlými bylinkami, s léčivými účinky ovoce a zeleniny, význam koření.
 • Recepty

 

Exkurze – bylinky našeho okolí – seznámení s bylinami, které se zabydlely v okolí lidských sídel. 

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • denní exkurze 
 • První den exkurze do botanické zahrady v Brně, skleníky i venkovní zahrada
 • Odpoledne přesun integrovanou autobusovou dopravou do Křtin (cca 20 km)
 • Ubytování na zámku ve Křtinách, je to současně výukové středisko MENDELU, takže může proběhnou případně i nějaká výuka
 • Druhý den pěšky ze Křtin do arboreta cca 5 km a pak zpět volnou krajinou, ještě upřesním

 

Farmaceutická botanika

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Základní morfologické pojmy
 • Primární a sekundární metabolismus
 • Systematická botanika
 • Bacteria – bakterie
 • Proteobacteri
 • Cyanobacteria – sinice
 • Fungi – houby
 • Zygomycota  – houby spájivé
 • Ascomycota – houby vřeckovýtrusné
 • Basidiomycota  – houby stopkovýtrusné
 • Deuteromycota
 • Oomycota
 • Lichenes – lišejníky
 • Chromista – řasy
 • Plantae –   rostliny
 • Tracheophyta  cévnaté rostliny
 • Equisetales  – přesličky
 • Polypodiales –  kapradiny
 • Ginkgoales – jinany
 • Pinales –  jehličnany
 • Angiospermae –  krytosemenné rostliny
 • Bazální větve
 • Magnolidová větev
 • Jednoděložné rostliny
 • Dvouděložné rostliny

 

Farmakognozie

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)
 • Názvosloví drog (např. Malvae folium)
 • Izolace přírodních látek
 • Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku
 • analgetika, antipyretika
 • sedativa
 • psychofarmaka
 • analeptika
 • sympatomimetika, parasympatomimetika,    sympatolytika, parasympatolytika
 • kardiotonika, vasodilatancia,             vasokonstringencia, venofarmaka,     antihypertenziva
 • antikoagulancia
 • diuretika
 • antitusika, expektorancia,  antiastmatika
 • GIT – antiflogistika, adstringencia, digestiva
 • amara, antacida, cholagoga, choleretika
 • karminativa, laxativa, spasmolytika, antidiaroika
 • dermatologika
 • desinficiencia
 • cytostatika
 • antidiabetika

 

Fytoterapie

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Fytoterapie v lékárenské praxi
 • Léčivé přípravky x doplňky stravy
 • Lékové formy bylinných přípravků    (lékárna)
 • Kritéria výběru přípravků
 • Fytoterapie domácí
 • Lékové formy bylinných přípravků     (doma připravených)
 • Vliv extrakčního činidla na     výslednou účinnost přípravku
 • Účinné koncentrace,  homeopatické x alopatické
 • Limity fytoterapie
 • Kontraindikace
 • Praktické ukázky přípravy bylinných přípravků
 • Testování antimikrobiálního účinku připravených extraktů

 

Fytotoxikologie

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Toxikologicky významné obsahové látky rostlin
 • Rostlinné jedy a lidský organismus
 • Alergie
 • Fotosenzibilizující rostliny
 • Obecné zásady postupu při otravách rostlinami
 • Rozšíření toxických látek v rostlinné říši
 • Speciální část
 • Kapraďorosty
 • Nahosemenné rostliny
 • Krytosemenné
 • Jednoděložné
 • Dvouděložné

 

Patologie

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Pěstování a sběr léčivých rostlin

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

 

Plané a kulturní rostliny    významné ve výživě člověka

Ing. Marcela Nejezchlebová

 • Barviva
 • Flavonoidy
 • Fenoly a chinony
 • Karotenoidy a chlorofyly
 • Enzymové hnědnutí potravin
 • Antinutriční a toxické látky
 • Šťavelová kyselina
 • Třísloviny
 • Bílkoviny luštěnin
 • Bílkoviny obilovin
 •  Alkaloidy
 • Saponiny
 • Kyanogeny
 • Glukosinoláty
 • Fytoestrogeny
 • Fototoxické látky
 • Lektiny
 • Biogenní aminy
 • Přírodní antimikrobní látky
 • Stilbeny
 • Terpenoidy
 • Kyseliny a jejich deriváty
 • Fytoalexiny
 • Antioxidanty
 • Fenolové kyseliny
 • Glykosidy
 • Amidy
 • Kurkuminoidy
 • Flavonoidy
 • Přírodní sladidla
 • Kontaminující látky
 • Toxiny mikroorganismů
 • Pesticidy

 

Přírodní zahrady

Bc. Jan Kec

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

Mgr. Pavel Veselý

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce
 • základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

RNDr. Kateřina Cibulková

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Týdenní pobyt na Šumavě nebo na Vysočině

Marcela Bohuslavová, Radmila Malinovská

Bylinky pro děti, pro mámy a pro táty – bylinky a jejich použití na nejrůznější zdravotní potíže z hlediska ženského, mužského a dětského těla.

Vytisknout

Fytoterapie 2017/2018

Od ledna 2018 otvíráme kurz Fytoterapie – léčivé rostliny.

Součástí rozvrhu je týdenní letní pobyt ve Stožci na Šumavě v termínu 14. – 21. 7. 2018 nebo na Horské Kvildě 18. – 25. 8. 2018. Bližší informace k letnímu pobytu – viz. sekce pobytové akce.

 1. Ročník
termíny víkend předmět vyučující

 

20.1. 2018 4 sobota Farmaceutická botanika

Základní morfologické pojmy

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
21. 1. 2018 4 neděle Primární a sekundární metabolismus

Systematická  botanika

Ing. Marcela Nejezchlebová
17. 2. 2018 5 sobota Farmakognozie

Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)

Názvosloví drog (např. Malvae folium)

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
18. 2. 2018 5 neděle Izolace přírodních látek

Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku

Ing. Marcela Nejezchlebová
10. 3. 2018 6 sobota Plané a kulturní rostliny    významné ve výživě člověka

Barviva

Antinutriční a toxické látky

Ing. Marcela Nejezchlebová
11. 3. 2018 6 neděle Přírodní antimikrobní látky

Antioxidanty

Přírodní sladidla

Kontaminující látky

Ing. Marcela Nejezchlebová
14.4. 2018 7 sobota Fytotoxikologie

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
15.4. 2018 7 neděle Fytotoxikologie Ing. Marcela Nejezchlebová
5.5. 2018 8 sobota Exkurze

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
6.5. 2018 8 neděle Exkurze Ing. Marcela Nejezchlebová

 

 1. ročník

Říjen – prosinec – medicínské základy fytoterapie v rámci 3 víkendů: 1. víkend psychologie, 2. víkend somatologie, 3. víkend patologie.

Od ledna 2019 pak bude platit program níže:

víkend předmět vyučující

 

1 sobota Fytoterapie

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
1 neděle Fytoterapie Ing. Marcela Nejezchlebová
2 sobota Pěstování a sběr léčivých rostlin.

 

Ing. Marcela Nejezchlebová
2 neděle Pěstování a sběr léčivých rostlin.

 

. Ing. Marcela Nejezchlebová
3 sobota aromaterapie Ludmila Kotalíková
3 neděle Bylinky našich babiček Marcela Bohuslavová
4 sobota Bylinářský rok Marcela Bohuslavová
4 neděle Bylinářský rok

 

Marcela Bohuslavová
5 sobota Bylinky a civilizační choroby Marcela Bohuslavová
5 neděle Bylinky pro pohodu a vyčerpání

Bylinky pro zlatý věk

Bylinky pro sportovce

Marcela Bohuslavová
Vytisknout